214 bộ thủ bằng hình ảnh pdf |Link tải GG drive

214 bộ thủ bằng hình ảnh pdf |Link tải GG drive

214 Picture Kanji là một bài viết tổng hợp giúp những người mới bắt đầu học tiếng Nhật học chữ Hán dễ dàng hơn so với cách viết truyền thống. Kanji là bộ chữ thiết yếu trong tiếng Nhật, 70% tiếng Nhật được viết bằng chữ kanji, vì vậy nếu không học tốt chữ Hán ngay từ đầu, bạn sẽ không thể học lên trình độ cao hơn.

Bạn nên tìm hiểu ý nghĩa của từng nguyên tắc sau đó luyện viết nhiều lần để ghi nhớ nguyên tắc đó. 214 bộ chữ Hán có hình ảnh

214 bộ thủ bằng hình ảnh pdf |Link tải GG drive
214 bộ thủ bằng hình ảnh pdf |Link tải GG drive
214 bộ thủ bằng hình ảnh pdf |Link tải GG drive
214 bộ thủ bằng hình ảnh pdf |Link tải GG drive
214 bộ thủ bằng hình ảnh pdf |Link tải GG drive
214 bộ thủ bằng hình ảnh pdf |Link tải GG drive
214 bộ thủ bằng hình ảnh pdf |Link tải GG drive
214 bộ thủ bằng hình ảnh pdf |Link tải GG drive
214 bộ thủ bằng hình ảnh pdf |Link tải GG drive
214 bộ thủ bằng hình ảnh pdf |Link tải GG drive
214 bộ thủ bằng hình ảnh pdf |Link tải GG drive
214 bộ thủ bằng hình ảnh pdf |Link tải GG drive
214 bộ thủ bằng hình ảnh pdf |Link tải GG drive
214 bộ thủ bằng hình ảnh pdf |Link tải GG drive
214 bộ thủ bằng hình ảnh pdf |Link tải GG drive
214 bộ thủ bằng hình ảnh pdf |Link tải GG drive
214 bộ thủ bằng hình ảnh pdf |Link tải GG drive
214 bộ thủ bằng hình ảnh pdf |Link tải GG drive
214 bộ thủ bằng hình ảnh pdf |Link tải GG drive
214 bộ thủ bằng hình ảnh pdf |Link tải GG drive
214 bộ thủ bằng hình ảnh pdf |Link tải GG drive
214 bộ thủ bằng hình ảnh pdf |Link tải GG drive
214 bộ thủ bằng hình ảnh pdf |Link tải GG drive
214 bộ thủ bằng hình ảnh pdf |Link tải GG drive
214 bộ thủ bằng hình ảnh pdf |Link tải GG drive
214 bộ thủ bằng hình ảnh pdf |Link tải GG drive
214 bộ thủ bằng hình ảnh pdf |Link tải GG drive
214 bộ thủ bằng hình ảnh pdf |Link tải GG drive
214 bộ thủ bằng hình ảnh pdf |Link tải GG drive
214 bộ thủ bằng hình ảnh pdf |Link tải GG drive
214 bộ thủ bằng hình ảnh pdf |Link tải GG drive
214 bộ thủ bằng hình ảnh pdf |Link tải GG drive
214 bộ thủ bằng hình ảnh pdf |Link tải GG drive
214 bộ thủ bằng hình ảnh pdf |Link tải GG drive
214 bộ thủ bằng hình ảnh pdf |Link tải GG drive
214 bộ thủ bằng hình ảnh pdf |Link tải GG drive
214 bộ thủ bằng hình ảnh pdf |Link tải GG drive
214 bộ thủ bằng hình ảnh pdf |Link tải GG drive
214 bộ thủ bằng hình ảnh pdf |Link tải GG drive
214 bộ thủ bằng hình ảnh pdf |Link tải GG drive
214 bộ thủ bằng hình ảnh pdf |Link tải GG drive
214 bộ thủ bằng hình ảnh pdf |Link tải GG drive
214 bộ thủ bằng hình ảnh pdf |Link tải GG drive

Tham khảo:   Phương pháp học kanji

Tham khảo: Từ điển 2000 Kanji  Bộ chữ Hán có thơ

Các chữ cái viết hoa là âm Hán Việt, chữ cái viết thường là âm nghĩa.

10 câu đầu trong tập thơ chữ Hán gồm 32 câu:

1. MỘC (Gỗ) – Bính, THỦY (Thủy) – Sát, KIM (Vàng) – Vàng

2. HOA (Lửa) – Feuer, ERDE (Đất) – Erde, NGUYEN (Tháng) – Thứ Hai, Nhật (Mặt Trời) – Himmel

3. THUAN (Chuan) – Fluss, SON (Mountain) – Berg, PHU (Mon) – Hügel (1)

4. T (con trai) – Sohn, PHU (cha) – Vater, Nhan (con) – Person, S (con) – Mandarine (2)

5. MIN (宀) – Dach, HAN (Factory) – junge Rippen (3)

6. Nghiêm (rộng) – Veranda, HO (nhà) – Tür, Tor – MON (cửa), LIL (trong) – Dorf

7. COC (谷) – thung lũng, HUẾ (穴) – hang động

8. XI (xi) – spät, Shen (chen) – früh (4), Ziege – Yang (cừu), HIGHER (降) – Hummer

9. NGOA (瓦) – gạch đất sét nung, PHÚ (缶) – đất nung

Cánh đồng thứ 10 – ĐIỀN (田), Xóm – Xóm (5), Lahm – Uông (尢), LÃO (老) – cũ

Giải thích :

1: 2: Nói đủ là (mặt trăng, mặt trời và 5 ngôi sao trong hệ mặt trời Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ) – tức là nói về Thiên.

3: 4: Nói về trái đất và con người (các sự vật trên trái đất và hình dạng con người)

5,6: Konzepte, die von Menschen geschaffen, benutzt, bewohnt werden.

7,8: nói về thời hồng hoang, ở trong hang núi, bắt đầu có khái niệm về buổi sáng , buổi tối, cũng như thiên địch (hổ) và thức ăn (dê). Người TQ cổ đại nuôi dê rất sớm. thực ra Dương = cừu.

9,10: 2 câu cuối nói về thời kỳ đã tìm ra lửa, biết nung ngói. nung gốm sứ. Làm ruộng, đời sống con người tốt hơn, nâng cao tuổi thọ, nên có chữ Lão = người già.

11. DẪN 廴- đi gần, SƯỚC 辶 – đi xa (1)

12. BAO 勹 – ôm, TỶ 比 – sánh, CỦNG 廾 – là chắp tay (2)

13. ĐIỂU 鳥 – chim, TRẢO 爪 – vuốt, PHI 飛 – bay

14. TÚC 足 – chân, DIỆN 面 – mặt, THỦ 手 – tay, HIỆT 頁 – đầu (3)

15. TIÊU 髟 là tóc, NHI 而là râu (4)

16. NHA 牙 – nanh, KHUYỂN 犬 – chó, NGƯU 牛- trâu, GIÁC 角 – sừng

17. DỰC 弋 – cọc trâu, KỶ 己 – dây thừng (5)

18. QUA 瓜 – dưa, CỬU 韭 – hẹ, MA 麻 – vừng (6), TRÚC竹 – tre

19. HÀNH 行 – đi, TẨU 走 – chạy, XA 車 – xe

20. MAO 毛 – lông, NHỤC 肉 – thịt, Da 皮 – Bì, CỐT 骨 – xương.

Giải thích

11,12: nói về các động tác của con người (chân và tay)

13: nói đến loài chim

14: có tính biền ngẫu : Túc, Diện, Thủ, Hiệt- Thủ //Túc ; Diện//Hiệt. (chân &tay, đầu & mặt)

15: nối tiếp chữ Hiệt = đầu người (nên có tóc , có râu)

16: có tính biền ngẫu: Nha,Khuyển, Ngưu, Giác(có răng nanh nhọn, Trâu có sừng cong) Đồng thời Trâu, cũng là 2 con vật đi đôivới nhau. (Ngưu thực ra là bò, trâu là shuiniu)

17: có tính nối liền: Cọc trâu, Dây thừng (cọc buộc trâu ắt phải có dây thừng)

18: nói về thực vật. Qua, Cửu, Ma, Trúc

19: nói đến Giao thông, các từ đều nằm trong cùng trường nghĩa (đi lại)

Xem thêm:  Phần mềm đọc sách pdf |Link tải GG drive

20: nói đến các bộ phận trên cơ thể. Mao, Nhục, Bì , Cốt. Đồngthời cũng có tính biền ngẫu. Mao đi với Bì(da & lông) Cốt đi với Nhục (xương & thịt).

21. KHẨU (口) là miệng, Xỉ (齒) là răng

22. Ngọt CAM (甘), mặn LỖ (鹵), dài TRƯỜNG (長), kiêu CAO (高)

23. CHÍ (至) là đến, NHẬP (入) là vào

24. BỈ (匕) môi, CỮU (臼) cối, ĐAO (刀) dao, MÃNH (皿) bồn

25. VIẾT (曰) rằng, LẬP (立) đứng, lời NGÔN (言)

26. LONG (龍) rồng, NGƯ (魚) cá, QUY (龜) con rùa rùa

27. LỖI (耒) cày ruộng, TRỈ (黹) thêu thùa

28. HUYỀN (玄) đen, YÊU (幺) nhỏ, MỊCH (糸) tơ, HOÀNG (黃) vàng

29. CÂN (斤) rìu, THẠCH (石) đá, THỐN (寸) gang

30. NHỊ (二) hai, BÁT (八) tám, PHƯƠNG (方) vuông, THẬP (十) mười

Giải thích

21: nói về miệng và răng (cùng trường nghĩa).

22: nối tiếp câu 1, nói về vị giác , ngọt , mặn, sau đó chuyển tiếp đến sự trưởng thành (cao, dài). Sự trưởng thành có liên quan mật thiết đến răng.

23: Câu 3 tiếp tục nói đến những điều liên quan với miệng. (đến, vào trong miệng)

24: Câu 4 nói về dụng cụ làm bếp.(môi múc canh, cối giã gạo, con dao, cái bát mãnh (tôi tạm dịch là cái bồn cho bắt vần).

25: Được ăn rồi thì phải nói, câu này là những chữ về việc quân tử Lập Ngôn. (viết là nói rằng, và lập ngôn (tạo dựng uy tín, tiếng nói cho riêng mình).

26: Câu tiếp theo bắt đầu là con rồng (ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo). Câu này gồm 3 loài thủy tộc. Trong đó đều là linh vật. (Long, quy) và 1 con có thể hóa rồng (ngư-cá).

27: Câu này là chuyển tiếp, nói sang việc nhà nông (cày ruộng, thêu thùa).

28: Thêu thì cần có chỉ , nên câu tiếp theo nói về bộ mịch là tơ và các bộ Huyền, yêu, đều có hình dạng giống bộ Mịch. và bộ Hoàng là màu vàng vì sắc tơ có màu vàng. (Đồng thời Huyền, hoàng thường đi với nhau, yêu mịch cũng vậy, và đôi khi dùng với nghĩa như nhau)

29: Câu này nói về cân đo, đong, đếm, Cân là rìu, là 1 cân (đơn vị đo trọng lượng); Thạch là đá, cũng là 1 thạch (đơn vị đo khối lượng); Thốn là 1 tấc, là đơn vị đo chiều dài, ở đây để bắt vần tôi dịch 1 thốn là 1gang tay (sai nhưng dễ liên tưởng).

30: Câu 10 là những bộ thủ dùng để đếm, 2, 8, 10. Có thêm bộ Phương là phương hướng. (thập phương).

Câu 31- 40 gồm 24 bộ :

31. NỮ (女) con gái, NHÂN (儿) chân người (1)

32. KIẾN (見) nhìn, MỤC (目) mắt, XÍCH (彳) dời chân đi (2)

33. Tay cầm que gọi là CHI (支 ) (3)

34. Dang chân là BÁT (癶), cong thì là Tư (厶) (4)

35. Tay cầm búa gọi là THÙ (殳) (5)

36. KHÍ (气) không, PHONG (風) gió, VŨ (雨) mưa, TỀ (齊) đều (6)

37. LỘC (鹿) hươu, MÃ (馬) ngựa, THỈ (豕) heo

38. Sống SINH (生), LỰC (力) khoẻ, ĐÃI (隶) theo bắt về (7)

39. VÕNG (网) là lưới, CHÂU (舟) thuyền bè (8)

40. HẮC (黑) đen, BẠCH (白) trắng, XÍCH (赤) thì đỏ au

Câu 41- 50 gồm 30 bộ :

41. Thực (食) đồ ăn, Đấu (鬥) đánh nhau (1)

42. Thỉ (矢) tên, Cung (弓) nỏ, Mâu (矛) mâu, Qua (戈) đòng (2)

43. Đãi (歹) xương, Huyết (血) máu, Tâm (心) lòng (3)

44. Thân (身) mình, Thi (尸) xác, Đỉnh (鼎) chung, Cách (鬲) nồi (4)

45. Khiếm (欠) thiếu thốn, Thần (臣) bầy tôi (5)

46. Vô (毋) đừng, Phi (非) chớ, Mãnh (黽) thời ba ba (6)

47. Nhữu (禸) chân, Thiệt (舌) lưỡi, Cách (革) da (7)

48. Mạch (麥) mỳ, HÒA (禾) lúa, Thử (黍) là cây ngô (8)

49. Tiểu (小) là nhỏ, Đại (大) là to (9)

50. Tường (爿) giường, Suyễn (舛) dẫm, Phiến (片) tờ, Vi (韋) vây (10)

Câu 51- 60 gồm 22 bộ :

Xem thêm:  Sách tập viết chữ hán pdf |Link tải GG drive

51. TRỈ (夂) bàn chân, TUY (夊) rễ cây,

52. TỰ (自) từ, TỴ (鼻) mũi, NHĨ (耳) tai, THỦ (首) đầu.

53. THANH (青) xanh, THẢO (艹) cỏ, SẮC (色) màu,

54. TRĨ (豸) loài hổ báo, KỆ (彑) đầu con heo.

55. THỬ (鼠) là chuột, rất sợ mèo,

56. HƯƠNG (香) thơm, MỄ (米) gạo, TRIỆT (屮) rêu, DỤNG (用) dùng.

57. ĐẤU (斗) là cái đấu để đong,

58. Chữ CAN (干) lá chắn, chữ CÔNG (工) thợ thuyền.

59. THỊ (示) bàn thờ cúng tổ tiên,

60. NGỌC (玉) là đá quý, BỐI (貝) tiền ngày xưa.

Câu 61 – 70 gồm 19 bộ :

61. ĐẬU (豆) là bát đựng đồ thờ,

62. SƯỞNG (鬯) chung rượu nghệ, DẬU (酉) vò rượu tăm.

63. Y (衣) là áo, CÂN (巾) là khăn,

64. HỰU (又) bàn tay phải, CHỈ (止) chân tạm dừng.

65. ẤT (乙) chim én, TRÙNG (虫) côn trùng,

66. CHUY(隹) chim đuôi ngắn, VŨ (羽) lông chim trời.

67. QUYNH (冂) vây 3 phía bên ngoài,

68. VI (囗) vây bốn phía, KHẢM (凵) thời hố sâu.

69. PHỐC (攴) đánh nhẹ, THÁI (采) hái rau,

70. KỶ (几) bàn, DUẬT (聿) bút, TÂN (辛) dao hành hình.

Câu 71- 81 trong bộ thủ chữ hán bằng thơ gồm 25 bộ :

71. VĂN (文) là chữ viết, văn minh,

72 .CẤN (艮) là quẻ Cấn, giống hình bát cơm.

73. Ma là QUỶ (鬼), tiếng là ÂM (音),

74. CỔ (鼓) là đánh trống, DƯỢC (龠) cầm sáo chơi.

75. THỊ (氏) là họ của con người,

76. BỐC (卜) là xem bói, NẠCH (疒) thời ốm đau.

77. Bóng là SAM (彡), vạch là HÀO (爻)

78. Á (襾) che, MỊCH (冖) phủ, SƠ (疋) ĐẦU (亠) nghĩa nan.

79. SỔ (丨) PHẾT (丿) MÓC (亅) CHỦ (丶) nét đơn,

80. HỄ (匸) PHƯƠNG (匚) BĂNG (冫) TIẾT (卩), thì dồn nét đôi.

81. VÔ (无) là không, NHẤT (一) mộ thôi,

Tải file tại đây để xem thêm ghi chú, giải thích và phụ chú

Hy vọng qua bài viết 214 bộ thủ kanji bằng hình ảnh giúp học viên nắm được cách học Kanji nhẹ nhàng hơn.

Xem thêm: minna no nihongo pdf73 Từ vựng nghề nghiệp tiếng nhật

DOWNLOAD TRỌN BỘ 214 BỘ THỦ KANJI BẰNG HÌNH ẢNH PDF

 

214 bộ thủ bằng hình ảnh pdf |Link tải GG drive

 

Người học tiếng Nhật ắt hẳn đều đã từng nghe đến 214 bộ thủ và việc học chữ Hán với bộ thủ. Vậy, 214 bộ thủ là gì, có vai trò ra sao, học 214 bộ thủ bằng hình ảnh như thế nào? Cùng JLPT Test tìm hiểu về những điều đó qua bài viết dưới đây nhé!

>>> Cách dùng thể nai (ない) trong tiếng Nhật

>>> File tổng hợp Kanji tiếng Nhật từ N5 – N1

MỤC LỤC
1. 214 bộ thủ là gì?2. Các nét cơ bản của bộ thủ?3. Quy tắc viết 214 bộ thủ và chữ Hán4. Vai trò của 214 bộ thủ5. Ưu điểm của việc học bộ thủ cho người mới bắt đầu6. Download 214 bộ thủ bằng hình ảnh pdf

1. 214 Bộ thủ là gì?

214 bộ thủ bằng hình ảnh pdf |Link tải GG drive Tương tự như bảng chữ cái trong tiếng Việt, tiếng Anh hoặc một số ngôn ngữ khác, bộ thủ chính là các thành tố để cấu tạo nên bất kì chữ Hán nào có trong tiếng Nhật (và cả tiếng Trung)

214 bộ thủ bằng hình ảnh pdf |Link tải GG drive Có tất cả 214 bộ thủ khác nhau tham gia cấu tạo nên chữ Hán, trong đó người ta thường dựa vào số nét để phân chia nhóm bộ thủ. Số nét ít nhất là nhóm bộ thủ chỉ có một nét (    ). Ngược lại, bộ thủ nhiều nét nhất là Dược (龠) với 17 nét

214 bộ thủ bằng hình ảnh pdf |Link tải GG driveTrong 214 bộ thủ, có khoảng 50 – 60 bộ thường xuyên được sử dụng, gọi là nhóm bộ thủ thường dùng. Trong đó phổ biến là các bộ thủ từ 3 đến 6 nét2. Các nét cơ bản của bộ thủ?

214 bộ thủ bằng hình ảnh pdf |Link tải GG drive Các bộ thủ, hay bất kì một chữ Hán nào khác, đều được viết bởi 8 nét cơ bản sau đây:

► Nét chấm (丶): dấu chấm nhỏ kéo từ trên xuống

► Nét ngang (一): kéo từ trái qua phải

Xem thêm:  Sách tiếng việt lớp 3 tập 2 pdf |Link tải GG drive

► Nét sổ thẳng (丨): kéo từ trên xuống dưới

► Nét hất: kéo cong lên trên từ trái qua phải

► Nét phẩy (丿): kéo cong xuống từ phải qua trái.

► Nét mác (乀): nét thẳng kéo xuống từ trái qua phải.

► Nét gập: nét thẳng có điểm gập ở giữa

► Nét móc(亅): có thể là nét thẳng, nét cong hoặc nét gập với một dấu móc kéo nhẹ lên ở cuối nét3. Quy tắc viết 214 bộ thủ và chữ Hán

214 bộ thủ bằng hình ảnh pdf |Link tải GG drive Chữ Hán vốn không hề khó viết. Sau khi bạn đã nắm được các nét cơ bản rồi, chỉ cần nắm vững thêm 7 quy tắc bút thuận dưới đây, thì những chữ Hán nhiều đến đâu cũng sẽ trở nên đơn giản ngay cả khi bạn là người mới bắt đầu:

► Ngang trước sổ sau: 十 =  一 → 十

► Phẩy trước mác sau: 八  = 丿 –> 八

► Trên trước dưới sau: 二 = — → 二

► Trái trước phải sau: 川 = 丿→ 丿| → 川

► Ngoài trước trong sau: 月 = 冂 → 月

► Vào trước đóng sau: 因 viết nét sổ và nét gấp của bộ khẩu trước, viết phần bên trong sau đó khép ngang dưới cuối cùng

► Giữa trước 2 bên sau:  火 = 人 → 火4. Vai trò của 214 bộ thủ? 

214 bộ thủ bằng hình ảnh pdf |Link tải GG driveCấu tạo nên chữ Hán: dù cho có hàng nghìn chữ Hán mà người học tiếng Nhật cần phải học và vô số chữ Hán có trong tiếng Nhật tự nhiên thì tất cả đều chỉ được cấu tạo bởi 214 bộ thủ thông qua 6 phép tạo chữ (Lục thư)

214 bộ thủ bằng hình ảnh pdf |Link tải GG drive

Bộ thủ đóng vai trò cấu tạo nên chữ Hán

214 bộ thủ bằng hình ảnh pdf |Link tải GG drive Thể hiện một ý nghĩa độc lập: phần lớn các bộ thủ khi đứng một mình đều là một chữ Hán (hoặc 1 từ vựng) độc lập và mang trong mình một đến một vài ý nghĩa nhất định

214 bộ thủ bằng hình ảnh pdf |Link tải GG drive

Khi đứng một mình, bộ thủ vẫn thể hiện một (một vài) ý nghĩa độc lập5. Ưu điểm của việc học bộ thủ khi học Kanji cho người mới bắt đầu?

214 bộ thủ bằng hình ảnh pdf |Link tải GG drive Hiểu được cấu tạo của chữ Hán, từ đó tiếp thu mặt chữ và cách viết của chữ Hán nhanh hơn

214 bộ thủ bằng hình ảnh pdf |Link tải GG drive Ghi nhớ chữ Hán một cách khoa học, thay vì việc cố gắng thuộc lòng và thuộc vẹt mặt chữ đến từng nét, việc học với bộ thủ giúp tăng tốc độ học chữ Hán và giúp nhớ được chữ Hán lâu dài

214 bộ thủ bằng hình ảnh pdf |Link tải GG drive Phân biệt được các chữ Hán gần giống nhau: việc nhớ được bộ thủ và cấu tạo của các chữ Hán bằng bộ thủ sẽ giúp người học dễ dàng phân biệt được các chữ Hán có ngoại hình tương đối giống nhau, thông qua cách nhóm các chữ Hán có cùng bộ thủ, hoặc nhóm các chữ Hán khác nhau chỉ 1 bộ thủ,… Đây là điều là việc học chữ Hán bằng cách thuộc nét rất khó làm được.6. Download 214 sets of players with images pdf

214 bộ thủ bằng hình ảnh pdf |Link tải GG drive Học 214 cách phòng thủ qua hình ảnh   là   cách học trí nhớ cực kỳ hiệu quả   . Thay vì cố gắng ghi nhớ những nét chữ khô khan,   bộ tranh  214 sẽ kích thích các giác quan và trí tưởng tượng của người học   , tạo cảm giác rằng việc ghi nhớ đang được đẩy nhanh và kéo dài.

214 bộ thủ bằng hình ảnh pdf |Link tải GG drive

214 bộ ảnh của bài thi JLPT – Ảnh 1

214 bộ thủ bằng hình ảnh pdf |Link tải GG drive214 hình ảnh PDF   của bài   thi JLPT  không được sắp xếp theo thứ tự thông thường mà được sắp xếp để   nhóm các hậu vệ tương đối giống nhau lại với nhau   , giúp người học phân biệt các hậu vệ ngay từ đầu. Bắt đầu học, tránh nhầm lẫn. 

214 bộ thủ bằng hình ảnh pdf |Link tải GG drive

214 Hình ảnh Đề thi JLPT – Ảnh 2

214 bộ thủ bằng hình ảnh pdf |Link tải GG drive

214 bộ mẫu bài thi JLPT – ảnh

>>> Tải xuống 214 bộ máy nghe nhạc pdf hình ảnh


JLPT Test chúc các bạn học tiếng Nhật may mắn!

>>> 18 Ví dụ về các câu so sánh trong tiếng Nhật từ sơ cấp đến trung cấp

>>> Cập nhật thông tin đăng ký JLPT – JLPT tháng 7 năm 2021


Video 214 bộ thủ bằng hình ảnh pdf |Link tải GG drive

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết 214 bộ thủ bằng hình ảnh pdf |Link tải GG drive!. 123 DocX hi vọng đã mang đến thông tin hữu ích cho bạn. Xem thêm các bài viết cùng danh mục Tải sách – Ebook. Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết này cho nhiều người được biết. 123 DocX chúc bạn ngày vui vẻ

123 Doc