Api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll download mới nhất | Link GG drive

Api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll download mới nhất | Link GG drive

api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll download mới nhất đang được nhiều người tìm kiếm. 123 DocX.123 DocX gửi tới các bạn bài viết Api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll download mới nhất | Link GG drive . Cùng123 DocX tìm hiểu ngay thôi

 • Tải xuống

Cách sửa lỗi api-ms-win-crt-tiện ích-l1-1-0.dll Phương pháp # 2

Đánh giá bài viết này

Cách sửa lỗi api-ms-win-crt-tiện ích-l1-1-0.dll Phương pháp

# 2 tải xuống api-ms-win-crt-tiện ích-l1-1-0.dll, api-ms-win-crt – tiện ích-l1-1-0, api-ms-win-crt-tiện ích-l1-1-0.dll, thiếu api-ms-win-crt-tiện ích-l1-1-0, thiếu tải api-ms- win -crt-tiện ích-l1-1-0 cách sửa lỗi api-ms-win-crt-tiện ích-l1-1-0 cách sửa lỗi thiếu api-ms-win-crt-tiện ích-l1-1-0, tải xuống api -ms-win-crt-tiện ích-l1-1-0, cài đặt api-ms-win-crt-tiện ích-l1-1-0, sửa lỗi api-ms-win-crt-tiện ích-l1-1-0, Máy của bạn bị thiếu api -ms-win-crt-tiện ích-l1-1-0, máy tính của bạn bị thiếu api-ms-win-crt-tiện ích-l1-1-0

. /gocthugian.com.vn/category/downloadBài viết trước Cách sửa lỗi api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll Phương pháp # 2Bài viết tiếp theo Cài đặt trình giả lập Android App Inventor 2 trên Windows

Trung tâm dữ liệu Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 R2 Tiêu chuẩn Windows Server 2012 R2 Cơ bản Windows Server 2012 R2 Foundation Windows 8.1 Enterprise Windows 8.1 Pro Windows 8.1 Windows RT 8.1 Windows Server 2012 Trung tâm dữ liệu Windows Server 2012 Tiêu chuẩn Windows Server 2012 Cơ bản Windows Server 2012 Nền tảng Windows 8 Enterprise Windows 8 Pro Windows 8 Windows RT Windows Server 2008 R2 SP1 Windows Server 2008 R2 Trung tâm dữ liệu Windows Server 2008 R2 Enterprise Windows Server 2008 R2 Tiêu chuẩn Windows Server 2008 R2 Foundation Windows 7 SP1 Windows 7 Ultimate Windows 7 Enterprise Windows 7 Professional Windows 7 Home Premium Windows 7 Home Basic Windows 7 Starter Windows Server 2008 SP2 Windows Server 2008 Datacenter Windows Server 2008 Enterprise Windows Server 2008 Standard Windows Server 2008 Foundation Windows Vista Service Pack 2 Windows Vista Ultimate Windows Vista Enterprise Windows Vista Business Windows Vista Home Premium Windows Vista Home Basic Windows VistaNgười mới bắt đầu Thêm… Gói dịch vụ ít hơn 2 Windows Vista Ultimate Windows Vista Enterprise Windows Vista Business Windows Vista Home Premium Windows Vista Home Cơ bản Windows Vista Starter Thêm… Gói dịch vụ ít hơn 2 Windows Vista Ultimate Windows Vista Enterprise Windows Vista Business Windows Vista Home Premium Windows Vista Home Basic Windows Vista Starter Extras… Ít hơn

Bài viết này mô tả bản cập nhật cho Universal C Runtime (CRT) trong Windows. Vui lòng xem lại phần điều kiện tiên quyết trước khi cài đặt bản cập nhật này.  Về bản cập nhật này

Windows 10 Universal CRT là một thành phần của hệ điều hành Windows cho phép chức năng CRT trong hệ điều hành Windows. Bản cập nhật này cho phép các ứng dụng máy tính để bàn Windows phụ thuộc vào phiên bản Windows 10 Universal CRT chạy trên các hệ điều hành Windows cũ hơn.

Microsoft Visual Studio 2015 tạo ra sự phụ thuộc vào Universal CRT khi các ứng dụng được tạo bằng Windows 10. Bạn có thể cài đặt bản cập nhật này trên các hệ điều hành Windows cũ hơn để đảm bảo rằng các ứng dụng này hoạt động chính xác.

Bản cập nhật này áp dụng cho các hệ điều hành sau:

 • Windows Server 2012 R2
 • Windows 8.1
 • Windows RT 8.1
 • Windows Server 2012
 • Windows 8
 • Windows RT
 • Windows Server 2008 R2 SP1
 • Windows 7 Gói Dịch vụ 1
 • Windows Server 2008 Gói Dịch vụ 2 (SP2)
 • Windows Vista SP2
Xem thêm:  Không cài được mathtype vào word 2010 -22 Bước chi tiết nhất + Link tải mới nhất

Cách nhận bản cập nhật này

Phương pháp 1: Cập nhật Windows

Bản cập nhật này có sẵn từ Windows Update. Để biết thêm thông tin về cách chạy Windows Update, hãy xem Cách tải bản cập nhật thông qua Windows Update.

Phương pháp 2: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Các tệp sau đây có sẵn để tải xuống từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft.

Api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll download mới nhất | Link GG drive

Ghi chú. Chỉ có thể tải xuống bản cập nhật cho Windows RT 8.1 hoặc Windows RT từ Windows Update.

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

119591 Cách lấy các tệp hỗ trợ của Microsoft từ các dịch vụ trực tuyến Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất có sẵn vào ngày tệp được đăng. Tệp được lưu trữ trên các máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn bất kỳ thay đổi trái phép nào đối với tệp.

Cập nhật chi tiết

Điều kiện tiên quyết

Để cài đặt bản cập nhật này, bạn phải có bản cập nhật tháng 4 năm 2014 cho Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (2919355) được cài đặt trong Windows 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2. Hoặc, cài đặt Gói Dịch vụ 1 cho Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2. Hoặc cài đặt Gói Dịch vụ 2 cho Windows Vista và Windows Server 2008.

Thông tin đăng ký

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với sổ đăng ký.

Yêu cầu khởi động lại

You may have to restart the computer after you apply this update.

Update replacement information

This update doesn’t replace a previously released update.

The global version of this update installs files that have the attributes that are listed in the following tables. The dates and the times for these files are listed in Coordinated Universal Time (UTC). The dates and the times for these files on your local computer are displayed in your local time together with your current daylight saving time (DST) bias. Additionally, the dates and the times may change when you perform certain operations on the files.

Windows 8.1 and Windows Server 2012 R2 file information and note

The MANIFEST files (.manifest) and the MUM files (.mum) that are installed for each environment are listed separately in the “Additional file information for Windows 8.1 and for Windows Server 2012 R2” section. MUM, MANIFEST, and the associated security catalog (.cat) files, are very important to maintain the state of the updated components. The security catalog files, for which the attributes are not listed, are signed with a Microsoft digital signature

For all supported x86-based versions of Windows 8.1

File name File version File size Date Time Platform
Api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,640 22-Aug-2015 13:42 x86
Api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 15,712 22-Aug-2015 13:42 x86
Api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 22-Aug-2015 13:42 x86
Api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 13,664 22-Aug-2015 13:42 x86
Api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,640 22-Aug-2015 13:42 x86
Api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 22-Aug-2015 13:42 x86
Api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 22,368 22-Aug-2015 13:42 x86
Api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 19,808 22-Aug-2015 13:42 x86
Api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 66,400 22-Aug-2015 13:42 x86
Api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,640 22-Aug-2015 13:42 x86
Api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 16,224 22-Aug-2015 13:42 x86
Api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 17,760 22-Aug-2015 13:42 x86
Api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 17,760 22-Aug-2015 13:42 x86
Api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 14,176 22-Aug-2015 13:42 x86
Api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 22-Aug-2015 13:42 x86
Ucrtbase.dll 10.0.10240.16390 901,264 22-Aug-2015 13:42 x86

For all supported x64-based versions of Windows 8.1 and of Windows Server 2012 R2

File name File version File size Date Time Platform
Api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,640 22-Aug-2015 13:35 x64
Api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 15,712 22-Aug-2015 13:35 x64
Api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 22-Aug-2015 13:35 x64
Api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 13,664 22-Aug-2015 13:35 x64
Api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,640 22-Aug-2015 13:35 x64
Api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 22-Aug-2015 13:35 x64
Api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 20,832 22-Aug-2015 13:35 x64
Api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 19,808 22-Aug-2015 13:35 x64
Api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 63,840 22-Aug-2015 13:35 x64
Api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,640 22-Aug-2015 13:35 x64
Api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 16,224 22-Aug-2015 13:35 x64
Api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 17,760 22-Aug-2015 13:35 x64
Api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 17,760 22-Aug-2015 13:35 x64
Api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 14,176 22-Aug-2015 13:35 x64
Api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 22-Aug-2015 13:35 x64
Ucrtbase.dll 10.0.10240.16390 984,448 22-Aug-2015 13:35 x64
Api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,640 22-Aug-2015 13:42 x86
Api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 15,712 22-Aug-2015 13:42 x86
Api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 22-Aug-2015 13:42 x86
Api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 13,664 22-Aug-2015 13:42 x86
Api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,640 22-Aug-2015 13:42 x86
Api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 22-Aug-2015 13:42 x86
Api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 22,368 22-Aug-2015 13:42 x86
Api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 19,808 22-Aug-2015 13:42 x86
Api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 66,400 22-Aug-2015 13:42 x86
Api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,640 22-Aug-2015 13:42 x86
Api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 16,224 22-Aug-2015 13:42 x86
Api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 17,760 22-Aug-2015 13:42 x86
Api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 17,760 22-Aug-2015 13:42 x86
Api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 14,176 22-Aug-2015 13:42 x86
Api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 22-Aug-2015 13:42 x86
Ucrtbase.dll 10.0.10240.16390 901,264 22-Aug-2015 13:42 x86

For all supported Windows RT 8.1

Xem thêm:  Download vst plugins cho adobe audition mới nhất |Tất tần tật về
File name File version File size Date Time Platform
Api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 20,848 22-Aug-2015 13:35 Not applicable
Api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 24,944 22-Aug-2015 13:35 Not applicable
Api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 20,848 22-Aug-2015 13:35 Not applicable
Api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 20,848 22-Aug-2015 13:35 Not applicable
Api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 20,848 22-Aug-2015 13:35 Not applicable
Api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 20,848 22-Aug-2015 13:35 Not applicable
Api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 29,040 22-Aug-2015 13:35 Not applicable
Api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 29,032 22-Aug-2015 13:35 Not applicable
Api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 70,000 22-Aug-2015 13:35 Not applicable
Api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 20,848 22-Aug-2015 13:35 Not applicable
Api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 24,944 22-Aug-2015 13:35 Not applicable
Api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 24,944 22-Aug-2015 13:35 Not applicable
Api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 24,944 22-Aug-2015 13:35 Not applicable
Api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 20,840 22-Aug-2015 13:35 Not applicable
Api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 20,848 22-Aug-2015 13:35 Not applicable
Ucrtbase.dll 10.0.10240.16390 690,448 22-Aug-2015 13:35 Not applicable

Windows 8 and Windows Server 2012 file information and note

The MANIFEST files (.manifest) and the MUM files (.mum) that are installed for each environment are listed separately in the “Additional file information for Windows 8 and for Windows Server 2012” section. MUM, MANIFEST, and the associated security catalog (.cat) files, are very important to maintain the state of the updated components. The security catalog files, for which the attributes are not listed, are signed with a Microsoft digital signature

For all supported x86-based versions of Windows 8

File name File version File size Date Time Platform
Api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 22-Jul-2015 22:09 x86
Api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,640 22-Jul-2015 22:09 x86
Api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 15,712 22-Jul-2015 22:09 x86
Api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 22-Jul-2015 22:09 x86
Api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 13,664 22-Jul-2015 22:09 x86
Api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,640 22-Jul-2015 22:09 x86
Api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 22-Jul-2015 22:09 x86
Api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 22,368 22-Jul-2015 22:09 x86
Api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 19,808 22-Jul-2015 22:09 x86
Api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 66,400 22-Jul-2015 22:09 x86
Api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,640 22-Jul-2015 22:09 x86
Api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 16,224 22-Jul-2015 22:09 x86
Api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 17,760 22-Jul-2015 22:09 x86
Api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 17,760 22-Jul-2015 22:09 x86
Api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 14,176 22-Jul-2015 22:09 x86
Api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 22-Jul-2015 22:09 x86
Api-ms-win-eventing-provider-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 22-Jul-2015 22:09 x86
Api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 20-Jul-2015 22:09 x86
Api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,640 20-Jul-2015 22:09 x86
Api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 15,712 20-Jul-2015 22:09 x86
Api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 20-Jul-2015 22:09 x86
Api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 13,664 20-Jul-2015 22:09 x86
Api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,640 20-Jul-2015 22:09 x86
Api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 20-Jul-2015 22:09 x86
Api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 22,368 20-Jul-2015 22:09 x86
Api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 19,808 20-Jul-2015 22:09 x86
Api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 66,400 20-Jul-2015 22:09 x86
Api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,640 20-Jul-2015 22:09 x86
Api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 16,224 20-Jul-2015 22:09 x86
Api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 17,760 20-Jul-2015 22:09 x86
Api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 17,760 20-Jul-2015 22:09 x86
Api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 14,176 20-Jul-2015 22:09 x86
Api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 20-Jul-2015 22:09 x86
Api-ms-win-eventing-provider-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 20-Jul-2015 22:09 x86
Ucrtbase.dll 10.0.10240.16390 901,264 22-Jul-2015 22:09 x86
Ucrtbase.dll 10.0.10240.16390 901,264 20-Jul-2015 22:09 x86

For all supported x64-based versions of Windows 8 and of Windows Server 2012

Xem thêm:  Api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll download mới nhất |Tất tần tật về
File name File version File size Date Time Platform
Api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 22-Jul-2015 22:09 x64
Api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,640 22-Jul-2015 22:09 x64
Api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 15,712 22-Jul-2015 22:09 x64
Api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 22-Jul-2015 22:09 x64
Api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 13,664 22-Jul-2015 22:09 x64
Api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,640 22-Jul-2015 22:09 x64
Api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 22-Jul-2015 22:09 x64
Api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 20,832 22-Jul-2015 22:09 x64
Api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 19,808 22-Jul-2015 22:09 x64
Api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 63,840 22-Jul-2015 22:09 x64
Api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,640 22-Jul-2015 22:09 x64
Api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 16,224 22-Jul-2015 22:09 x64
Api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 17,760 22-Jul-2015 22:09 x64
Api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 17,760 22-Jul-2015 22:09 x64
Api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 14,176 22-Jul-2015 22:09 x64
Api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 22-Jul-2015 22:09 x64
Api-ms-win-eventing-provider-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 22-Jul-2015 22:09 x64
Api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 20-Jul-2015 22:09 x64
Api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,640 20-Jul-2015 22:09 x64
Api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 15,712 20-Jul-2015 22:09 x64
Api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 20-Jul-2015 22:09 x64
Api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 13,664 20-Jul-2015 22:09 x64
Api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,640 20-Jul-2015 22:09 x64
Api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 20-Jul-2015 22:09 x64
Api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 20,832 20-Jul-2015 22:09 x64
Api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 19,808 20-Jul-2015 22:09 x64
Api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 63,840 20-Jul-2015 22:09 x64
Api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,640 20-Jul-2015 22:09 x64
Api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 16,224 20-Jul-2015 22:09 x64
Api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 17,760 20-Jul-2015 22:09 x64
Api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 17,760 20-Jul-2015 22:09 x64
Api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 14,176 20-Jul-2015 22:09 x64
Api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 20-Jul-2015 22:09 x64
Api-ms-win-eventing-provider-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 20-Jul-2015 22:09 x64
Ucrtbase.dll 10.0.10240.16390 984,448 22-Jul-2015 22:09 x64
Ucrtbase.dll 10.0.10240.16390 984,448 20-Jul-2015 22:09 x64
Api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 22-Jul-2015 22:09 x86
Api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,640 22-Jul-2015 22:09 x86
Api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 15,712 22-Jul-2015 22:09 x86
Api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 22-Jul-2015 22:09 x86
Api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 13,664 22-Jul-2015 22:09 x86
Api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,640 22-Jul-2015 22:09 x86
Api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 22-Jul-2015 22:09 x86
Api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 22,368 22-Jul-2015 22:09 x86
Api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 19,808 22-Jul-2015 22:09 x86
Api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 66,400 22-Jul-2015 22:09 x86
Api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,640 22-Jul-2015 22:09 x86
Api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 16,224 22-Jul-2015 22:09 x86
Api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 17,760 22-Jul-2015 22:09 x86
Api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 17,760 22-Jul-2015 22:09 x86
Api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 14,176 22-Jul-2015 22:09 x86
Api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 22-Jul-2015 22:09 x86
Api-ms-win-eventing-provider-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 22-Jul-2015 22:09 x86
Api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 20-Jul-2015 22:09 x86
Api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,640 20-Jul-2015 22:09 x86
Api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 15,712 20-Jul-2015 22:09 x86
Api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 20-Jul-2015 22:09 x86
Api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 13,664 20-Jul-2015 22:09 x86
Api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,640 20-Jul-2015 22:09 x86
Api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 20-Jul-2015 22:09 x86
Api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 22,368 20-Jul-2015 22:09 x86
Api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 19,808 20-Jul-2015 22:09 x86
Api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 66,400 20-Jul-2015 22:09 x86
Api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,640 20-Jul-2015 22:09 x86
Api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 16,224 20-Jul-2015 22:09 x86
Api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 17,760 20-Jul-2015 22:09 x86
Api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 17,760 20-Jul-2015 22:09 x86
Api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 14,176 20-Jul-2015 22:09 x86
Api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 20-Jul-2015 22:09 x86
Api-ms-win-eventing-provider-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 20-Jul-2015 22:09 x86
Ucrtbase.dll 10.0.10240.16390 901,264 22-Jul-2015 22:09 x86
Ucrtbase.dll 10.0.10240.16390 901,264 20-Jul-2015 22:09 x86

For all supported Windows RT

File name File version File size Date Time Platform
Api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll 10.0.10240.16390 20,824 17-Aug-2015 13:56 Not applicable
Api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 20,848 25-Jul-2015 13:09 Not applicable
Api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 24,944 25-Jul-2015 13:09 Not applicable
Api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 20,848 25-Jul-2015 13:09 Not applicable
Api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 20,848 25-Jul-2015 13:09 Not applicable
Api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 20,848 25-Jul-2015 13:09 Not applicable
Api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 20,848 25-Jul-2015 13:09 Not applicable
Api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 29,040 25-Jul-2015 13:09 Not applicable
Api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 29,032 25-Jul-2015 13:09 Not applicable
Api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 70,000 25-Jul-2015 13:09 Not applicable
Api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 20,848 25-Jul-2015 13:09 Not applicable
Api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 24,944 25-Jul-2015 13:09 Not applicable
Api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 24,944 25-Jul-2015 13:09 Not applicable
Api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 24,944 25-Jul-2015 13:09 Not applicable
Api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 20,840 25-Jul-2015 13:09 Not applicable
Api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 20,848 25-Jul-2015 13:09 Not applicable
Api-ms-win-eventing-provider-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 20,848 25-Jul-2015 13:09 Not applicable
Ucrtbase.dll 10.0.10240.16390 690,448 25-Jul-2015 13:09 Not applicable

Windows 7 and Windows Server 2008 R2 file information and note

The MANIFEST files (.manifest) and the MUM files (.mum) that are installed for each environment are listed separately in the “Additional file information for Windows 7 and for Windows Server 2008 R2” section. MUM, MANIFEST, and the associated security catalog (.cat) files, are very important to maintain the state of the updated components. The security catalog files, for which the attributes are not listed, are signed with a Microsoft digital signature.

For all supported x86-based versions of Windows 7

File name File version File size Date Time Platform
Api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:08 x86
Api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:08 x86
Api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll 10.0.10240.16390 14,176 18-Jul-2015 13:08 x86
Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll 10.0.10240.16390 12,128 18-Jul-2015 13:08 x86
Api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 18-Jul-2015 13:08 x86
Api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:08 x86
Api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:08 x86
Api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,640 18-Jul-2015 13:08 x86
Api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 15,712 18-Jul-2015 13:08 x86
Api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 18-Jul-2015 13:08 x86
Api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 13,664 18-Jul-2015 13:08 x86
Api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,640 18-Jul-2015 13:08 x86
Api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 18-Jul-2015 13:08 x86
Api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 22,368 18-Jul-2015 13:08 x86
Api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 19,808 18-Jul-2015 13:08 x86
Api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 66,400 18-Jul-2015 13:08 x86
Api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,640 18-Jul-2015 13:08 x86
Api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 16,224 18-Jul-2015 13:08 x86
Api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 17,760 18-Jul-2015 13:08 x86
Api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 17,760 18-Jul-2015 13:08 x86
Api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 14,176 18-Jul-2015 13:08 x86
Api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 18-Jul-2015 13:08 x86
Api-ms-win-eventing-provider-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:08 x86
Api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:08 x86
Api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:08 x86
Api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll 10.0.10240.16390 14,176 18-Jul-2015 13:08 x86
Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll 10.0.10240.16390 12,128 18-Jul-2015 13:08 x86
Api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 18-Jul-2015 13:08 x86
Api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:08 x86
Api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:08 x86
Api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,640 18-Jul-2015 13:08 x86
Api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 15,712 18-Jul-2015 13:08 x86
Api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 18-Jul-2015 13:08 x86
Api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 13,664 18-Jul-2015 13:08 x86
Api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,640 18-Jul-2015 13:08 x86
Api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 18-Jul-2015 13:08 x86
Api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 22,368 18-Jul-2015 13:08 x86
Api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 19,808 18-Jul-2015 13:08 x86
Api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 66,400 18-Jul-2015 13:08 x86
Api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,640 18-Jul-2015 13:08 x86
Api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 16,224 18-Jul-2015 13:08 x86
Api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 17,760 18-Jul-2015 13:08 x86
Api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 17,760 18-Jul-2015 13:08 x86
Api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 14,176 18-Jul-2015 13:08 x86
Api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 18-Jul-2015 13:08 x86
Api-ms-win-eventing-provider-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:08 x86
Ucrtbase.dll 10.0.10240.16390 901,264 18-Jul-2015 13:08 x86
Ucrtbase.dll 10.0.10240.16390 901,264 18-Jul-2015 13:08 x86

For all supported x64-based versions of Windows 7 and of Windows Server 2008 R2

File name File version File size Date Time Platform
Api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:08 x64
Api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:08 x64
Api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll 10.0.10240.16390 14,176 18-Jul-2015 13:08 x64
Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll 10.0.10240.16390 12,128 18-Jul-2015 13:08 x64
Api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 18-Jul-2015 13:08 x64
Api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:08 x64
Api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:08 x64
Api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,640 18-Jul-2015 13:08 x64
Api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 15,712 18-Jul-2015 13:08 x64
Api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 18-Jul-2015 13:08 x64
Api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 13,664 18-Jul-2015 13:08 x64
Api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,640 18-Jul-2015 13:08 x64
Api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 18-Jul-2015 13:08 x64
Api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 20,832 18-Jul-2015 13:08 x64
Api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 19,808 18-Jul-2015 13:08 x64
Api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 63,840 18-Jul-2015 13:08 x64
Api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,640 18-Jul-2015 13:08 x64
Api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 16,224 18-Jul-2015 13:08 x64
Api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 17,760 18-Jul-2015 13:08 x64
Api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 17,760 18-Jul-2015 13:08 x64
Api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 14,176 18-Jul-2015 13:08 x64
Api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 18-Jul-2015 13:08 x64
Api-ms-win-eventing-provider-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:08 x64
Api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:14 x64
Api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:14 x64
Api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll 10.0.10240.16390 14,176 18-Jul-2015 13:14 x64
Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll 10.0.10240.16390 12,128 18-Jul-2015 13:14 x64
Api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 18-Jul-2015 13:14 x64
Api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:14 x64
Api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:14 x64
Api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,640 18-Jul-2015 13:14 x64
Api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 15,712 18-Jul-2015 13:14 x64
Api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 18-Jul-2015 13:14 x64
Api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 13,664 18-Jul-2015 13:14 x64
Api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,640 18-Jul-2015 13:14 x64
Api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 18-Jul-2015 13:14 x64
Api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 20,832 18-Jul-2015 13:14 x64
Api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 19,808 18-Jul-2015 13:14 x64
Api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 63,840 18-Jul-2015 13:14 x64
Api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,640 18-Jul-2015 13:14 x64
Api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 16,224 18-Jul-2015 13:14 x64
Api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 17,760 18-Jul-2015 13:14 x64
Api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 17,760 18-Jul-2015 13:14 x64
Api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 14,176 18-Jul-2015 13:14 x64
Api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 18-Jul-2015 13:14 x64
Api-ms-win-eventing-provider-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:14 x64
Ucrtbase.dll 10.0.10240.16390 984,448 18-Jul-2015 13:08 x64
Ucrtbase.dll 10.0.10240.16390 984,448 18-Jul-2015 13:14 x64
Api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:08 x86
Api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:08 x86
Api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll 10.0.10240.16390 14,176 18-Jul-2015 13:08 x86
Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll 10.0.10240.16390 12,128 18-Jul-2015 13:08 x86
Api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 18-Jul-2015 13:08 x86
Api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:08 x86
Api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:08 x86
Api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,640 18-Jul-2015 13:08 x86
Api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 15,712 18-Jul-2015 13:08 x86
Api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 18-Jul-2015 13:08 x86
Api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 13,664 18-Jul-2015 13:08 x86
Api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,640 18-Jul-2015 13:08 x86
Api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 18-Jul-2015 13:08 x86
Api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 22,368 18-Jul-2015 13:08 x86
Api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 19,808 18-Jul-2015 13:08 x86
Api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 66,400 18-Jul-2015 13:08 x86
Api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,640 18-Jul-2015 13:08 x86
Api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 16,224 18-Jul-2015 13:08 x86
Api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 17,760 18-Jul-2015 13:08 x86
Api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 17,760 18-Jul-2015 13:08 x86
Api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 14,176 18-Jul-2015 13:08 x86
Api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 18-Jul-2015 13:08 x86
Api-ms-win-eventing-provider-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:08 x86
Api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:08 x86
Api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:08 x86
Api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll 10.0.10240.16390 14,176 18-Jul-2015 13:08 x86
Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll 10.0.10240.16390 12,128 18-Jul-2015 13:08 x86
Api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 18-Jul-2015 13:08 x86
Api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:08 x86
Api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:08 x86
Api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,640 18-Jul-2015 13:08 x86
Api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 15,712 18-Jul-2015 13:08 x86
Api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 18-Jul-2015 13:08 x86
Api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 13,664 18-Jul-2015 13:08 x86
Api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,640 18-Jul-2015 13:08 x86
Api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 18-Jul-2015 13:08 x86
Api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 22,368 18-Jul-2015 13:08 x86
Api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 19,808 18-Jul-2015 13:08 x86
Api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 66,400 18-Jul-2015 13:08 x86
Api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,640 18-Jul-2015 13:08 x86
Api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 16,224 18-Jul-2015 13:08 x86
Api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 17,760 18-Jul-2015 13:08 x86
Api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 17,760 18-Jul-2015 13:08 x86
Api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 14,176 18-Jul-2015 13:08 x86
Api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 18-Jul-2015 13:08 x86
Api-ms-win-eventing-provider-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:08 x86
Ucrtbase.dll 10.0.10240.16390 901,264 18-Jul-2015 13:08 x86
Ucrtbase.dll 10.0.10240.16390 901,264 18-Jul-2015 13:08 x86

Windows Vista and Windows Server 2008 file information and notes

The MANIFEST files (.manifest) and the MUM files (.mum) that are installed for each environment are listed separately in the “Additional file information for Windows Vista and for Windows Server 2008” section. MUM, MANIFEST, and the associated security catalog (.cat) files, are very important to maintain the state of the updated components. The security catalog files, for which the attributes are not listed, are signed with a Microsoft digital signature.

For all supported x86-based versions of Windows Vista and of Windows Server 2008

File name File version File size Date Time Platform
Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 18-Jul-2015 13:14 x86
Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:14 x86
Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:14 x86
Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:14 x86
Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 15,200 18-Jul-2015 13:14 x86
Api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:14 x86
Api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:14 x86
Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:14 x86
Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 18-Jul-2015 13:14 x86
Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 18-Jul-2015 13:14 x86
Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 18-Jul-2015 13:14 x86
Api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll 10.0.10240.16390 14,176 18-Jul-2015 13:14 x86
Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 18-Jul-2015 13:14 x86
Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:14 x86
Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,640 18-Jul-2015 13:14 x86
Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 13,664 18-Jul-2015 13:14 x86
Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll 10.0.10240.16390 12,128 18-Jul-2015 13:14 x86
Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,104 18-Jul-2015 13:14 x86
Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,104 18-Jul-2015 13:14 x86
Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:14 x86
Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 13,664 18-Jul-2015 13:14 x86
Api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 18-Jul-2015 13:14 x86
Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,640 18-Jul-2015 13:14 x86
Api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:14 x86
Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:14 x86
Api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:14 x86
Api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,640 18-Jul-2015 13:14 x86
Api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 15,712 18-Jul-2015 13:14 x86
Api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 18-Jul-2015 13:14 x86
Api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 13,664 18-Jul-2015 13:14 x86
Api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,640 18-Jul-2015 13:14 x86
Api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 18-Jul-2015 13:14 x86
Api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 22,368 18-Jul-2015 13:14 x86
Api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 19,808 18-Jul-2015 13:14 x86
Api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 66,400 18-Jul-2015 13:14 x86
Api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,640 18-Jul-2015 13:14 x86
Api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 16,224 18-Jul-2015 13:14 x86
Api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 17,760 18-Jul-2015 13:14 x86
Api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 17,760 18-Jul-2015 13:14 x86
Api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 14,176 18-Jul-2015 13:14 x86
Api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 18-Jul-2015 13:14 x86
Api-ms-win-eventing-provider-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:14 x86
Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 18-Jul-2015 13:15 x86
Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:15 x86
Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:15 x86
Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:15 x86
Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 15,200 18-Jul-2015 13:15 x86
Api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:15 x86
Api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:15 x86
Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:15 x86
Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 18-Jul-2015 13:15 x86
Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 18-Jul-2015 13:15 x86
Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 18-Jul-2015 13:15 x86
Api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll 10.0.10240.16390 14,176 18-Jul-2015 13:15 x86
Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 18-Jul-2015 13:15 x86
Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:15 x86
Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,640 18-Jul-2015 13:15 x86
Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 13,664 18-Jul-2015 13:15 x86
Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll 10.0.10240.16390 12,128 18-Jul-2015 13:15 x86
Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,104 18-Jul-2015 13:15 x86
Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,104 18-Jul-2015 13:15 x86
Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:15 x86
Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 13,664 18-Jul-2015 13:15 x86
Api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 18-Jul-2015 13:15 x86
Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,640 18-Jul-2015 13:15 x86
Api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:15 x86
Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:15 x86
Api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:15 x86
Api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,640 18-Jul-2015 13:15 x86
Api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 15,712 18-Jul-2015 13:15 x86
Api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 18-Jul-2015 13:15 x86
Api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 13,664 18-Jul-2015 13:15 x86
Api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,640 18-Jul-2015 13:15 x86
Api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 18-Jul-2015 13:15 x86
Api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 22,368 18-Jul-2015 13:15 x86
Api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 19,808 18-Jul-2015 13:15 x86
Api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 66,400 18-Jul-2015 13:15 x86
Api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,640 18-Jul-2015 13:15 x86
Api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 16,224 18-Jul-2015 13:15 x86
Api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 17,760 18-Jul-2015 13:15 x86
Api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 17,760 18-Jul-2015 13:15 x86
Api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 14,176 18-Jul-2015 13:15 x86
Api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 18-Jul-2015 13:15 x86
Api-ms-win-eventing-provider-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:15 x86
Ucrtbase.dll 10.0.10240.16390 901,264 18-Jul-2015 13:14 x86
Ucrtbase.dll 10.0.10240.16390 901,264 18-Jul-2015 13:15 x86

For all supported x64-based versions of Windows Vista and of Windows Server 2008

File name File version File size Date Time Platform
Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 18-Jul-2015 13:14 x64
Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:14 x64
Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:14 x64
Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:14 x64
Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 15,200 18-Jul-2015 13:14 x64
Api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:14 x64
Api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:14 x64
Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:14 x64
Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 18-Jul-2015 13:14 x64
Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:14 x64
Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 18-Jul-2015 13:14 x64
Api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll 10.0.10240.16390 14,176 18-Jul-2015 13:14 x64
Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 18-Jul-2015 13:14 x64
Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:14 x64
Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,640 18-Jul-2015 13:14 x64
Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 13,664 18-Jul-2015 13:14 x64
Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll 10.0.10240.16390 12,128 18-Jul-2015 13:14 x64
Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,104 18-Jul-2015 13:14 x64
Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 18-Jul-2015 13:14 x64
Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:14 x64
Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 13,664 18-Jul-2015 13:14 x64
Api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 18-Jul-2015 13:14 x64
Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,640 18-Jul-2015 13:14 x64
Api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:14 x64
Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:14 x64
Api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:14 x64
Api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,640 18-Jul-2015 13:14 x64
Api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 15,712 18-Jul-2015 13:14 x64
Api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 18-Jul-2015 13:14 x64
Api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 13,664 18-Jul-2015 13:14 x64
Api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,640 18-Jul-2015 13:14 x64
Api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 18-Jul-2015 13:14 x64
Api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 20,832 18-Jul-2015 13:14 x64
Api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 19,808 18-Jul-2015 13:14 x64
Api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 63,840 18-Jul-2015 13:14 x64
Api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,640 18-Jul-2015 13:14 x64
Api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 16,224 18-Jul-2015 13:14 x64
Api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 17,760 18-Jul-2015 13:14 x64
Api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 17,760 18-Jul-2015 13:14 x64
Api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 14,176 18-Jul-2015 13:14 x64
Api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 18-Jul-2015 13:14 x64
Api-ms-win-eventing-provider-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:14 x64
Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 18-Jul-2015 13:17 x64
Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:17 x64
Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:17 x64
Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:17 x64
Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 15,200 18-Jul-2015 13:17 x64
Api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:17 x64
Api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:17 x64
Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:17 x64
Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 18-Jul-2015 13:17 x64
Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:17 x64
Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 18-Jul-2015 13:17 x64
Api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll 10.0.10240.16390 14,176 18-Jul-2015 13:17 x64
Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 18-Jul-2015 13:17 x64
Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:17 x64
Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,640 18-Jul-2015 13:17 x64
Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 13,664 18-Jul-2015 13:17 x64
Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll 10.0.10240.16390 12,128 18-Jul-2015 13:17 x64
Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,104 18-Jul-2015 13:17 x64
Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 18-Jul-2015 13:17 x64
Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:17 x64
Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 13,664 18-Jul-2015 13:17 x64
Api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 18-Jul-2015 13:17 x64
Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,640 18-Jul-2015 13:17 x64
Api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:17 x64
Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:17 x64
Api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:17 x64
Api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,640 18-Jul-2015 13:17 x64
Api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 15,712 18-Jul-2015 13:17 x64
Api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 18-Jul-2015 13:17 x64
Api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 13,664 18-Jul-2015 13:17 x64
Api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,640 18-Jul-2015 13:17 x64
Api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 18-Jul-2015 13:17 x64
Api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 20,832 18-Jul-2015 13:17 x64
Api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 19,808 18-Jul-2015 13:17 x64
Api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 63,840 18-Jul-2015 13:17 x64
Api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,640 18-Jul-2015 13:17 x64
Api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 16,224 18-Jul-2015 13:17 x64
Api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 17,760 18-Jul-2015 13:17 x64
Api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 17,760 18-Jul-2015 13:17 x64
Api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 14,176 18-Jul-2015 13:17 x64
Api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 18-Jul-2015 13:17 x64
Api-ms-win-eventing-provider-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:17 x64
Ucrtbase.dll 10.0.10240.16390 984,448 18-Jul-2015 13:14 x64
Ucrtbase.dll 10.0.10240.16390 984,448 18-Jul-2015 13:17 x64
Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 18-Jul-2015 13:14 x86
Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:14 x86
Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:14 x86
Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:14 x86
Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 15,200 18-Jul-2015 13:14 x86
Api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:14 x86
Api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:14 x86
Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:14 x86
Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 18-Jul-2015 13:14 x86
Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 18-Jul-2015 13:14 x86
Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 18-Jul-2015 13:14 x86
Api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll 10.0.10240.16390 14,176 18-Jul-2015 13:14 x86
Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 18-Jul-2015 13:14 x86
Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:14 x86
Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,640 18-Jul-2015 13:14 x86
Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 13,664 18-Jul-2015 13:14 x86
Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll 10.0.10240.16390 12,128 18-Jul-2015 13:14 x86
Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,104 18-Jul-2015 13:14 x86
Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,104 18-Jul-2015 13:14 x86
Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:14 x86
Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 13,664 18-Jul-2015 13:14 x86
Api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 18-Jul-2015 13:14 x86
Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,640 18-Jul-2015 13:14 x86
Api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:14 x86
Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:14 x86
Api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:14 x86
Api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,640 18-Jul-2015 13:14 x86
Api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 15,712 18-Jul-2015 13:14 x86
Api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 18-Jul-2015 13:14 x86
Api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 13,664 18-Jul-2015 13:14 x86
Api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,640 18-Jul-2015 13:14 x86
Api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 18-Jul-2015 13:14 x86
Api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 22,368 18-Jul-2015 13:14 x86
Api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 19,808 18-Jul-2015 13:14 x86
Api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 66,400 18-Jul-2015 13:14 x86
Api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,640 18-Jul-2015 13:14 x86
Api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 16,224 18-Jul-2015 13:14 x86
Api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 17,760 18-Jul-2015 13:14 x86
Api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 17,760 18-Jul-2015 13:14 x86
Api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 14,176 18-Jul-2015 13:14 x86
Api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 18-Jul-2015 13:14 x86
Api-ms-win-eventing-provider-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:14 x86
Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 18-Jul-2015 13:15 x86
Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:15 x86
Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:15 x86
Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:15 x86
Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 15,200 18-Jul-2015 13:15 x86
Api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:15 x86
Api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:15 x86
Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:15 x86
Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 18-Jul-2015 13:15 x86
Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 18-Jul-2015 13:15 x86
Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 18-Jul-2015 13:15 x86
Api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll 10.0.10240.16390 14,176 18-Jul-2015 13:15 x86
Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 18-Jul-2015 13:15 x86
Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:15 x86
Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,640 18-Jul-2015 13:15 x86
Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 13,664 18-Jul-2015 13:15 x86
Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll 10.0.10240.16390 12,128 18-Jul-2015 13:15 x86
Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,104 18-Jul-2015 13:15 x86
Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,104 18-Jul-2015 13:15 x86
Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:15 x86
Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 13,664 18-Jul-2015 13:15 x86
Api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 18-Jul-2015 13:15 x86
Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,640 18-Jul-2015 13:15 x86
Api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:15 x86
Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:15 x86
Api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:15 x86
Api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,640 18-Jul-2015 13:15 x86
Api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 15,712 18-Jul-2015 13:15 x86
Api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 18-Jul-2015 13:15 x86
Api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 13,664 18-Jul-2015 13:15 x86
Api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,640 18-Jul-2015 13:15 x86
Api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 18-Jul-2015 13:15 x86
Api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 22,368 18-Jul-2015 13:15 x86
Api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 19,808 18-Jul-2015 13:15 x86
Api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 66,400 18-Jul-2015 13:15 x86
Api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,640 18-Jul-2015 13:15 x86
Api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 16,224 18-Jul-2015 13:15 x86
Api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 17,760 18-Jul-2015 13:15 x86
Api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 17,760 18-Jul-2015 13:15 x86
Api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 14,176 18-Jul-2015 13:15 x86
Api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 12,128 18-Jul-2015 13:15 x86
Api-ms-win-eventing-provider-l1-1-0.dll 10.0.10240.16390 11,616 18-Jul-2015 13:15 x86
Ucrtbase.dll 10.0.10240.16390 901,264 18-Jul-2015 13:14 x86
Ucrtbase.dll 10.0.10240.16390 901,264 18-Jul-2015 13:15 x86

Additional file information

Additional file information for Windows 8.1 and for Windows Server 2012 R2

Additional files for all supported x86-based versions of Windows 8.1

File property Value
File name X86_21b7c8b70451f8f444ef8fc3b7a75f15_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18036_none_8d6357e17f9cfc54.manifest
File version Not applicable
File size 1,051
Date (UTC) 23-Aug-2015
Time (UTC) 00:07
Platform Not applicable
File name X86_microsoft-windows-u..lcrt-apifwd-winblue_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18036_none_553956fb44c2cb3d.manifest
File version Not applicable
File size 12,962
Date (UTC) 22-Aug-2015
Time (UTC) 18:31
Platform Not applicable
File name X86_microsoft-windows-ucrt_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18036_none_4098d6bc34ef618c.manifest
File version Not applicable
File size 2,369
Date (UTC) 22-Aug-2015
Time (UTC) 18:31
Platform Not applicable

Additional files for all supported x64-based versions of Windows 8.1 and of Windows Server 2012 R2

File property Value
File name Amd64_9cc9375d36569a21feec775ae595287b_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18036_none_a064ad69873bb7e7.manifest
File version Not applicable
File size 1,752
Date (UTC) 23-Aug-2015
Time (UTC) 00:07
Platform Not applicable
File name Amd64_microsoft-windows-u..lcrt-apifwd-winblue_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18036_none_b157f27efd203c73.manifest
File version Not applicable
File size 12,964
Date (UTC) 22-Aug-2015
Time (UTC) 19:13
Platform Not applicable
File name Amd64_microsoft-windows-ucrt_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18036_none_9cb7723fed4cd2c2.manifest
File version Not applicable
File size 2,371
Date (UTC) 22-Aug-2015
Time (UTC) 19:13
Platform Not applicable
File name X86_microsoft-windows-u..lcrt-apifwd-winblue_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18036_none_553956fb44c2cb3d.manifest
File version Not applicable
File size 12,962
Date (UTC) 22-Aug-2015
Time (UTC) 18:31
Platform Not applicable
File name X86_microsoft-windows-ucrt_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18036_none_4098d6bc34ef618c.manifest
File version Not applicable
File size 2,369
Date (UTC) 22-Aug-2015
Time (UTC) 18:31
Platform Not applicable

Additional files for all supported Windows RT 8.1

File property Value
File name Arm_9ec943e730979d40c207fdf658bea1de_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18036_none_cfef0b5e3bff322b.manifest
File version Not applicable
File size 1,051
Date (UTC) 23-Aug-2015
Time (UTC) 00:07
Platform Not applicable
File name Arm_microsoft-windows-u..lcrt-apifwd-winblue_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18036_none_553bc95344bfea03.manifest
File version Not applicable
File size 12,962
Date (UTC) 22-Aug-2015
Time (UTC) 17:28
Platform Not applicable
File name Arm_microsoft-windows-ucrt_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18036_none_409b491434ec8052.manifest
File version Not applicable
File size 2,369
Date (UTC) 22-Aug-2015
Time (UTC) 17:28
Platform Not applicable

Additional file information for Windows 8 and for Windows Server 2012

Additional files for all supported x86-based versions of Windows 8

File property Value
File name X86_11d77f647fab6f00a8a65275d3add715_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17488_none_e4116254f3da34ee.manifest
File version Not applicable
File size 1,048
Date (UTC) 17-Aug-2015
Time (UTC) 18:58
Platform Not applicable
File name X86_1286042ff50140561dd94a1cb29b4bc3_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21602_none_438a75ffd1921d41.manifest
File version Not applicable
File size 1,048
Date (UTC) 17-Aug-2015
Time (UTC) 18:58
Platform Not applicable
File name X86_microsoft-windows-u..rsalcrt-apifwd-win8_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17488_none_4866235bdfb900c6.manifest
File version Not applicable
File size 14,555
Date (UTC) 17-Aug-2015
Time (UTC) 14:07
Platform Not applicable
File name X86_microsoft-windows-u..rsalcrt-apifwd-win8_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21602_none_49403fb0f89b2625.manifest
File version Not applicable
File size 14,555
Date (UTC) 17-Aug-2015
Time (UTC) 14:16
Platform Not applicable
File name X86_microsoft-windows-ucrt_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17488_none_a8702d6deae32a6d.manifest
File version Not applicable
File size 2,369
Date (UTC) 17-Aug-2015
Time (UTC) 14:07
Platform Not applicable
File name X86_microsoft-windows-ucrt_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21602_none_a94a49c303c54fcc.manifest
File version Not applicable
File size 2,369
Date (UTC) 17-Aug-2015
Time (UTC) 14:16
Platform Not applicable

Additional files for all supported x64-based versions of Windows 8 and of Windows Server 2012

File property Value
File name Amd64_76d254c839e19bbb9528b24f2bf5a3c3_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17488_none_5c9525ecc5eb028f.manifest
File version Not applicable
File size 1,746
Date (UTC) 17-Aug-2015
Time (UTC) 18:58
Platform Not applicable
File name Amd64_d6497bd3b04bdc88a92cc68643f3a11e_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21602_none_2b621c9a0f359fb3.manifest
File version Not applicable
File size 1,746
Date (UTC) 17-Aug-2015
Time (UTC) 18:58
Platform Not applicable
File name Amd64_microsoft-windows-u..rsalcrt-apifwd-win8_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17488_none_a484bedf981671fc.manifest
File version Not applicable
File size 14,557
Date (UTC) 17-Aug-2015
Time (UTC) 14:56
Platform Not applicable
File name Amd64_microsoft-windows-u..rsalcrt-apifwd-win8_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21602_none_a55edb34b0f8975b.manifest
File version Not applicable
File size 14,557
Date (UTC) 17-Aug-2015
Time (UTC) 15:01
Platform Not applicable
File name Amd64_microsoft-windows-ucrt_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17488_none_048ec8f1a3409ba3.manifest
File version Not applicable
File size 2,371
Date (UTC) 17-Aug-2015
Time (UTC) 14:55
Platform Not applicable
File name Amd64_microsoft-windows-ucrt_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21602_none_0568e546bc22c102.manifest
File version Not applicable
File size 2,371
Date (UTC) 17-Aug-2015
Time (UTC) 15:01
Platform Not applicable
File name X86_microsoft-windows-u..rsalcrt-apifwd-win8_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17488_none_4866235bdfb900c6.manifest
File version Not applicable
File size 14,555
Date (UTC) 17-Aug-2015
Time (UTC) 14:07
Platform Not applicable
File name X86_microsoft-windows-u..rsalcrt-apifwd-win8_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21602_none_49403fb0f89b2625.manifest
File version Not applicable
File size 14,555
Date (UTC) 17-Aug-2015
Time (UTC) 14:16
Platform Not applicable
File name X86_microsoft-windows-ucrt_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17488_none_a8702d6deae32a6d.manifest
File version Not applicable
File size 2,369
Date (UTC) 17-Aug-2015
Time (UTC) 14:07
Platform Not applicable
File name X86_microsoft-windows-ucrt_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21602_none_a94a49c303c54fcc.manifest
File version Not applicable
File size 2,369
Date (UTC) 17-Aug-2015
Time (UTC) 14:16
Platform Not applicable

Additional files for all supported Windows RT

File property Value
File name Arm_5cae7b2a4596e41bad90ee1b6ad59a66_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17488_none_d46325dc6861e8bb.manifest
File version Not applicable
File size 1,048
Date (UTC) 17-Aug-2015
Time (UTC) 18:58
Platform Not applicable
File name Arm_microsoft-windows-u..rsalcrt-apifwd-win8_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17488_none_486895b3dfb61f8c.manifest
File version Not applicable
File size 14,555
Date (UTC) 17-Aug-2015
Time (UTC) 14:02
Platform Not applicable
File name Arm_microsoft-windows-ucrt_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17488_none_a8729fc5eae04933.manifest
File version Not applicable
File size 2,369
Date (UTC) 17-Aug-2015
Time (UTC) 14:01
Platform Not applicable

Additional file information for Windows 7 and for Windows Server 2008 R2

Additional files for all supported x86-based versions of Windows 7

File property Value
File name X86_38368767fdc79ee01ac95c793d5398c2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18972_none_080737a2d774a6d9.manifest
File version Not applicable
File size 1,048
Date (UTC) 19-Aug-2015
Time (UTC) 02:07
Platform Not applicable
File name X86_db7fea9e8d82bfcb68d5a766a5f91ce5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23175_none_283459a30c7c5822.manifest
File version Not applicable
File size 1,048
Date (UTC) 19-Aug-2015
Time (UTC) 02:07
Platform Not applicable
File name X86_microsoft-windows-u..rsalcrt-apifwd-win7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18972_none_4d8675c06cc24030.manifest
File version Not applicable
File size 19,290
Date (UTC) 18-Aug-2015
Time (UTC) 21:49
Platform Not applicable
File name X86_microsoft-windows-u..rsalcrt-apifwd-win7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23175_none_4e12eb8b85dd5f41.manifest
File version Not applicable
File size 19,290
Date (UTC) 18-Aug-2015
Time (UTC) 18:16
Platform Not applicable
File name X86_microsoft-windows-ucrt_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18972_none_ad85afe677f485c8.manifest
File version Not applicable
File size 2,330
Date (UTC) 18-Aug-2015
Time (UTC) 21:51
Platform Not applicable
File name X86_microsoft-windows-ucrt_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23175_none_ae1225b1910fa4d9.manifest
File version Not applicable
File size 2,330
Date (UTC) 18-Aug-2015
Time (UTC) 18:18
Platform Not applicable

Additional files for all supported x64-based versions of Windows 7 and of Windows Server 2008 R2

File property Value
File name Amd64_db464a62d198e4a5fee596fc8a86001a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23175_none_67e7f47989b48fd6.manifest
File version Not applicable
File size 1,746
Date (UTC) 19-Aug-2015
Time (UTC) 02:07
Platform Not applicable
File name Amd64_e2be56ad6825e0cd2e1d8735cc4db509_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18972_none_9ae1ebc3ffdf0fa3.manifest
File version Not applicable
File size 1,746
Date (UTC) 19-Aug-2015
Time (UTC) 02:07
Platform Not applicable
File name Amd64_microsoft-windows-u..rsalcrt-apifwd-win7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18972_none_a9a51144251fb166.manifest
File version Not applicable
File size 19,292
Date (UTC) 18-Aug-2015
Time (UTC) 22:08
Platform Not applicable
File name Amd64_microsoft-windows-u..rsalcrt-apifwd-win7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23175_none_aa31870f3e3ad077.manifest
File version Not applicable
File size 19,292
Date (UTC) 18-Aug-2015
Time (UTC) 18:46
Platform Not applicable
File name Amd64_microsoft-windows-ucrt_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18972_none_09a44b6a3051f6fe.manifest
File version Not applicable
File size 2,332
Date (UTC) 18-Aug-2015
Time (UTC) 22:11
Platform Not applicable
File name Amd64_microsoft-windows-ucrt_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23175_none_0a30c135496d160f.manifest
File version Not applicable
File size 2,332
Date (UTC) 18-Aug-2015
Time (UTC) 18:48
Platform Not applicable
File name X86_microsoft-windows-u..rsalcrt-apifwd-win7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18972_none_4d8675c06cc24030.manifest
File version Not applicable
File size 19,290
Date (UTC) 18-Aug-2015
Time (UTC) 21:49
Platform Not applicable
File name X86_microsoft-windows-u..rsalcrt-apifwd-win7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23175_none_4e12eb8b85dd5f41.manifest
File version Not applicable
File size 19,290
Date (UTC) 18-Aug-2015
Time (UTC) 18:16
Platform Not applicable
File name X86_microsoft-windows-ucrt_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18972_none_ad85afe677f485c8.manifest
File version Not applicable
File size 2,330
Date (UTC) 18-Aug-2015
Time (UTC) 21:51
Platform Not applicable
File name X86_microsoft-windows-ucrt_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23175_none_ae1225b1910fa4d9.manifest
File version Not applicable
File size 2,330
Date (UTC) 18-Aug-2015
Time (UTC) 18:18
Platform Not applicable

Additional file information for Windows Vista and for Windows Server 2008

Additional files for all supported x86-based versions of Windows Vista and of Windows Server 2008

File property Value
File name X86_293825bf951bb33953364e080fe669d4_31bf3856ad364e35_6.0.6002.19488_none_58a4be50c50f09d2.manifest
File version Not applicable
File size 1,049
Date (UTC) 10-Sep-2015
Time (UTC) 21:57
Platform Not applicable
File name X86_b89bcf5c27367d71eb02f7ca36435264_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23798_none_88c8ab94eed92234.manifest
File version Not applicable
File size 1,049
Date (UTC) 10-Sep-2015
Time (UTC) 21:57
Platform Not applicable
File name X86_microsoft-windows-u..salcrt-apifwd-vista_31bf3856ad364e35_6.0.6002.19488_none_e3f6a1581de98710.manifest
File version Not applicable
File size 31,397
Date (UTC) 05-Sep-2015
Time (UTC) 16:08
Platform Not applicable
File name X86_microsoft-windows-u..salcrt-apifwd-vista_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23798_none_e4757203370f3d19.manifest
File version Not applicable
File size 31,397
Date (UTC) 05-Sep-2015
Time (UTC) 15:46
Platform Not applicable
File name X86_microsoft-windows-ucrt_31bf3856ad364e35_6.0.6002.19488_none_ad5920a116dfee9e.manifest
File version Not applicable
File size 1,969
Date (UTC) 05-Sep-2015
Time (UTC) 16:10
Platform Not applicable
File name X86_microsoft-windows-ucrt_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23798_none_add7f14c3005a4a7.manifest
File version Not applicable
File size 1,969
Date (UTC) 05-Sep-2015
Time (UTC) 15:48
Platform Not applicable

Additional files for all supported x64-based versions of Windows Vista and of Windows Server 2008

File property Value
File name Amd64_6205d1893ace4ca019deddb3cbe87d64_31bf3856ad364e35_6.0.6002.19488_none_45f6fb021be2546b.manifest
File version Not applicable
File size 1,748
Date (UTC) 10-Sep-2015
Time (UTC) 21:57
Platform Not applicable
File name Amd64_a26446a4ce0e2ee882f5e8abadc06506_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23798_none_1905da6cbd94edd5.manifest
File version Not applicable
File size 1,748
Date (UTC) 10-Sep-2015
Time (UTC) 21:57
Platform Not applicable
File name Amd64_microsoft-windows-u..salcrt-apifwd-vista_31bf3856ad364e35_6.0.6002.19488_none_40153cdbd646f846.manifest
Версия файла Непригодный
Размер файла 31 399
Дата (всемирное координированное время) 05 сентября 2015 г.
Время (всемирное координированное время) 16:46
Платформа Непригодный
Имя файла Amd64_microsoft-windows-u..salcrt-apifwd-vista_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23798_none_40940d86ef6cae4f.manifest
Версия файла Непригодный
Размер файла 31 399
Дата (всемирное координированное время) 05 сентября 2015 г.
Время (всемирное координированное время) 15:36
Платформа Непригодный
Имя файла Amd64_microsoft-windows-ucrt_31bf3856ad364e35_6.0.6002.19488_none_0977bc24cf3d5fd4.manifest
Версия файла Непригодный
Размер файла 1973
Дата (всемирное координированное время) 05 сентября 2015 г.
Время (всемирное координированное время) 16:48
Платформа Непригодный
Имя файла Amd64_microsoft-windows-ucrt_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23798_none_09f68ccfe86315dd.manifest
Версия файла Непригодный
Размер файла 1973
Дата (всемирное координированное время) 05 сентября 2015 г.
Время (всемирное координированное время) 15:38
Платформа Непригодный
Имя файла X86_microsoft-windows-u..salcrt-apifwd-vista_31bf3856ad364e35_6.0.6002.19488_none_e3f6a1581de98710.manifest
Версия файла Непригодный
Размер файла 31 397
Дата (всемирное координированное время) 05 сентября 2015 г.
Время (всемирное координированное время) 16:08
Платформа Непригодный
Имя файла X86_microsoft-windows-u..salcrt-apifwd-vista_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23798_none_e4757203370f3d19.manifest
Версия файла Непригодный
Размер файла 31 397
Дата (всемирное координированное время) 05 сентября 2015 г.
Время (всемирное координированное время) 15:46
Платформа Непригодный
Имя файла X86_microsoft-windows-ucrt_31bf3856ad364e35_6.0.6002.19488_none_ad5920a116dfee9e.manifest
Phiên bản tập tin Không phù hợp
Kích thước tập tin 1969
Ngày (UTC) Ngày 05 tháng 9 năm 2015
Thời gian (Phối hợp theo giờ quốc tế) 16:10
Nền tảng Không phù hợp
Tên tệp X86_microsoft-windows-ucrt_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23798_none_add7f14c3005a4a7.manifest
Phiên bản tập tin Không phù hợp
Kích thước tập tin 1969
Ngày (UTC) Ngày 05 tháng 9 năm 2015
Thời gian (Phối hợp theo giờ quốc tế) 15:48
Nền tảng Không phù hợp

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố với các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần “Áp dụng cho”.

Người giới thiệu

Xem thuật ngữ Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll download mới nhất | Link GG drive
Api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll download mới nhất | Link GG drive
Api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll download mới nhất | Link GG drive

  ĐĂNG KÝ VÀO Nguồn cấp RSS

Cần sự giúp đỡ nhiều hơn?

Mở rộng kỹ năng của bạn Tìm hiểu học hỏi Hãy là người đầu tiên sử dụng các tính năng mới Tham gia Chương trình Người dùng nội bộ của Microsoft

 • Tải xuống

Cách sửa lỗi api-ms-win-crt-tiện ích-l1-1-0.dll Phương pháp # 1

Đánh giá bài viết này

Cách sửa lỗi api-ms-win-crt-tiện ích-l1-1-0.dll Phương pháp # 1

tải xuống api-ms-win-crt-tiện ích-l1-1-0.dll, api-ms-win-crt – tiện ích-l1-1-0, api-ms-win-crt-tiện ích-l1-1-0.dll, thiếu api-ms-win-crt-tiện ích-l1-1-0, sửa lỗi api-ms-win – crt-tiện ích-l1-1-0, sửa lỗi thiếu tiện ích api-ms-win-crt-tiện ích-l1-1-0, cách sửa lỗi thiếu tiện ích api-ms-win-crt-l1-1-0, Bật máy tính của bạn bị thiếu api-ms-win-crt-tiện ích-l1-1-0, hãy tải xuống api-ms-win-crt-tiện ích-l1-1-0, cài đặt api-ms-win-crt-tiện ích-l1-1 -0

Tải thêm các ứng dụng khác: https://gocthugian.com.vn/category/downloadBài viết trước Cách sửa lỗi api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll Phương pháp # 1 Bài viết tiếp theo Nhà phát minh ứng dụng 2 Offline Portable – cách tải xuống, cài đặt, cấu hình, sử dụng

Cách sửa lỗi “Chương trình không thể khởi động vì thiếu api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll trên máy tính của bạn”

Nếu bạn cố gắng mở một chương trình trên máy tính Windows và nhận được thông báo lỗi ”  Chương trình không thể khởi động vì thiếu api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll trên máy tính của bạn  “, không, không, có một  CRT chung  , lớn hơn Visual C ++ Redistributable, có   tệp api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll   , nhưng không có nhiều hơn. Nguyên nhân gây ra lỗi “thiếu api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll”

Adobe, SmartFTP phần mềm, Skype, Autodesk, Corel Draw, Microsoft Office, XAMPP, v.v.

Api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll download mới nhất | Link GG drive
Thông báo lỗi “Chương trình không thể khởi động vì thiếu api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll trên máy tính của bạn”

DLL   là viết tắt của   Thư viện liên kết động   và là một phần của các ứng dụng chạy trên Windows hoặc bất kỳ hệ điều hành nào khác. Hầu hết các ứng dụng đều không hoàn chỉnh và mã lưu trữ trong các tệp khác nhau. If have nhu cầu về tập tin mã liên quan sẽ được tải vào bộ nhớ và sử dụng. If System đIều Hành Hoặc PHN MềM KHôNG THểN TìM THSY FILE DLL Có Liên Quan Hoặc If File DLL Bị HỏNG, BạN Có Thể   NHận được  Thosy  Sửa Lỗi “API-MS-WIN-CRT-Runtime-L1-1-0.dll is vắng mặt »

Trước khi bắt đầu, hãy chắc chắn rằng Windows đã được cập nhật. Please run Windows Update và xác nhận công việc này. Ngoài ra, hãy chạy  Trình kiểm tra tệp hệ thống  để thay thế các hệ thống tệp có khả năng bị hỏng. Install up this error the program also can help. If not, please see the following option.

Edit Package Visual C ++ 2015 Redistributable được cài đặt

Nếu bạn đã cài đặt gói Redistributable Visual C ++ 2015 và nhận được lỗi, bạn có thể cần phải sửa chữa chương trình. Để thực hiện công việc này, hãy mở Control Panel và chuyển đến phần  Chương trình và Tính năng . Search  Microsoft Visual C ++ 2015 Redistributable (x64) , chuột phải vào nó, chọn  Change> Repair .

Api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll download mới nhất | Link GG drive
Edit Package Visual C ++ 2015 Redistributable được cài đặt

Đăng ký lại tệp DLL

Nếu file DLL có mặt trên máy tính, nhưng bạn vẫn nhận được thông báo lỗi này, bạn có thể cần phải đăng ký lại file DLL.

Nếu file DLL bị thiếu được tải xuống từ Internet và dán vào một vị trí cụ thể không phải là giải pháp cho vấn đề, bạn có thể thử phương pháp trên, nhưng đôi khi nó không mang lại bất kỳ kết quả tích cực nào cả.

Cập nhật cho Universal C Runtime

Tải xuống Update for Universal C Runtime từ Microsoft. Cài đặt thành phần Runtime và khởi động lại máy tính. Chỉ cần cung cấp thông tin, khởi động Windows 10 là Universal CRT đã trở thành một phần của hệ điều hành rồi.

Cài đặt Microsoft Visual C++ Redistributable Update

Nếu điều này không giúp được gì, bạn có thể cần phải cài đặt Microsoft Visual C++ Redistributable Update từ Microsoft. Bạn cần chọn kiến ​​trúc hệ điều hành, tức là 64 bit hoặc 32 bit.

Microsoft Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2017

Giống như gói Redistributable Visual C++ 2015, một số chương trình sử dụng Microsoft Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2017. Có thể bạn cần cài đặt gói này tại đây.

Bạn có thể thử các giải pháp được đề cập ở trên để khắc phục sự cố này và xem giải pháp nào giúp ích cho mình.Tham khảo thêm

 • Cách sửa lỗi Library-ms is no longer working trên Windows 7/8
 • Cách sửa lỗi The User Profile Service failed the logon. User profile cannot be loaded
 • Cách sửa lỗi iPhone không hiện Trust This Computer
 • How to fix Start menu error on Windows 10 April 2018
 • How to fix Custom Scale Factor Is Set error in Windows 10
 • Cách khắc phục Trình cài đặt không giải nén được tệp lưu trữ trong Chrome
 • Cách khắc phục lỗi thiếu Winload.efi trên Windows


Video Api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll download mới nhất | Link GG drive

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết Api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll download mới nhất | Link GG drive!. 123 DocX hi vọng đã mang đến thông tin hữu ích cho bạn. Xem thêm các bài viết cùng danh mục Công Nghệ Thông Tin. Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết này cho nhiều người được biết. 123 DocX chúc bạn ngày vui vẻ

123 Doc