Bài thu hoạch về nhà nước pháp quyền |Link tải GG drive

bài thu hoạch về nhà nước pháp quyền đang được nhiều người tìm kiếm. 123DocX.123DocX gửi tới các bạn bài viết Bài thu hoạch về nhà nước pháp quyền |Link tải GG drive . Cùng123DocX tìm hiểu ngay thôi

Bài thu hoạch về nhà nước pháp quyền |Link tải GG drive

Top 10 điều luật mới nhất năm 2022

Nội dung của bài báo

Bài thu hoạch về nhà nước pháp quyền |Link tải GG drive1. Sự hoàn hảo của hoàng gia Pháp

 •  Thêm  tác giả
 • Ngày xuất bản:   29 tháng 7 năm 2021
 • Xếp hạng:   2 (49076 nhận xét)
 • Xếp hạng cao nhất:   5 yên
 • Đánh giá thấp nhất:   3
 • Tóm tắt:   Tải xuống miễn phí: Bài Thủ Hoạch Nhạc Phú Quốc Pháp Quyền Chủ Nghĩa Xã Hội.doc .pdf .xls .ppt .txt và hàng tỷ tệp văn bản, tài liệu, học liệu, sách, giáo trình, thơ, truyện trên khắp thế giới!
 • Kết quả tìm kiếm liên quan:   Bài Thu Hoạch Nha Trang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.doc .pdf .xls .ppt .txt và hàng… Xhcn pháp quyền, Sau thu hoạch Xhcn pháp quyền, …… duyệt ngay
Bài thu hoạch về nhà nước pháp quyền |Link tải GG drive

2. Sưu tầm bài và xây dựng nhà nước pháp quyền – tìm văn bản

 • Thêm  tác giả 
 • Ngày xuất bản:   19.03.2021
 • Đánh giá:   3 (6343 nhận xét)
 • Xếp hạng cao nhất:   5 yên
 • Đánh giá thấp nhất:   4
 • Tóm tắt: Tải miễn phí: Bài Thu Hoạch Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền.doc .pdf .xls .ppt .txt và hàng tỷ file văn bản, tài liệu, học liệu, sách, giáo trình, thơ, truyện trên toàn thế giới !
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài Thu Hoạch Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền, Bai Thu Hoach Xay Dung Nha Nuoc Phap Quyen Xhcn, Vận Dụng Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Kiểm Soát Quyền Lực Nhà Nước …… xem ngay

3. Chuyên đề 3: Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ …

 • Tác giả: tinhuygialai.org.vn
 • Ngày đăng: 21/3/2021
 • Đánh giá: 1 ⭐ ( 77858 lượt đánh giá )
 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐
 • Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐
 • Tóm tắt: null
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Mục tiêu của nhà nước pháp quyền là xây dựng và thực thi một nền dân chủ, đảm bảo quyền lực chính trị thuộc về nhân dân. Nhân dân thực hiện quyền.46 pages
Bài thu hoạch về nhà nước pháp quyền |Link tải GG drive

4. Bài thu hoạch Triết học: Xây dựng nhà nước pháp quyền xã …

 • Tác giả: tailieuxanh.com
 • Ngày đăng: 15/8/2021
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 933 lượt đánh giá )
 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐
 • Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐
 • Tóm tắt: Bài thu hoạch Triết học phân tích nhận thức lý luận về chế độ Pháp quyền trong hoạt động Nhà nước và xã hội vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển đất nước hiện nay và do vậy chưa tạo lập được cơ sở khoa học vững chắc cho việc tìm kiếm các giải pháp cải cách thực tiễn với đời sống Nhà nước. | Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam là chủ trương, đường lối có tính chiến lược của Đảng và Nhà nước ta, xuất phát từ đòi hỏi tất yếu, khách quan, download, tải miễn phí, pdf, doc, docx, xls, xlsx, ppt,pptx
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài thu hoạch Triết học phân tích nhận thức lý luận về chế độ Pháp quyền trong hoạt động Nhà … Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam là chủ trương, …… xem ngay
Bài thu hoạch về nhà nước pháp quyền |Link tải GG drive

5. Bài Thu Hoạch Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền – Tìm Kiếm …

 • Tác giả: vanban.govz.vn
 • Ngày đăng: 29/7/2021
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 62062 lượt đánh giá )
 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐
 • Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐
 • Tóm tắt: Bài viết về Bài Thu Hoạch Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền.doc .pdf – Free Download. Đang cập nhật…
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài Thu Hoạch Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền (.pdf .doc .xls .ppt) – Tìm kiếm Văn bản, Tài liệu, Giáo trình, Ebook. Free Download!… xem ngay

6. Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do …

 • Tác giả: www.xaydungdang.org.vn
 • Ngày đăng: 12/2/2021
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 15473 lượt đánh giá )
 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐
 • Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐
 • Tóm tắt: null
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đại hội lần thứ IV của Đảng (1976) đã xác định: “Nhà nước XHCN là. Nhà nước chuyên chính vô sản, một tổ chức thực hiện quyền làm chủ tập thể của giai cấp công …35 pages
Bài thu hoạch về nhà nước pháp quyền |Link tải GG drive

7. bài thu hoạch lớp đảng viên mới – Tài liệu text – 123doc

 • Tác giả: text.123docz.net
 • Ngày đăng: 13/3/2021
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 14368 lượt đánh giá )
 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐
 • Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐
 • Tóm tắt: – Tại 123doc thư viện tài liệu trực tuyến Việt Nam
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: chọn. II. Về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa…. xem ngay
Bài thu hoạch về nhà nước pháp quyền |Link tải GG drive

8. Bài thu hoạch Triết học: Xây dựng nhà nước … – TaiLieu.VN

 • Tác giả: tailieu.vn
 • Ngày đăng: 8/6/2021
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 98707 lượt đánh giá )
 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐
 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐
 • Tóm tắt: Bài thu hoạch Triết học phân tích nhận thức lý luận về chế độ Pháp quyền trong hoạt động Nhà nước và xã hội vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển đất nước hiện nay và do vậy chưa tạo lập được cơ sở khoa học vững chắc cho việc tìm kiếm các giải pháp cải cách thực tiễn với đời sống Nhà nước.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Dec 4, 2018 Bài thu hoạch Triết học phân tích nhận thức lý luận về chế độ Pháp quyền trong hoạt động Nhà nước và xã hội vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu …… xem ngay

9. Tầm quan trọng của pháp luật đối với hệ thống chính trị Việt …

 • Tác giả: truongchinhtri.binhthuan.dcs.vn
 • Ngày đăng: 30/6/2021
 • Đánh giá: 1 ⭐ ( 88121 lượt đánh giá )
 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐
 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐
 • Tóm tắt: Bài viết về Trường chính trị tỉnh Bình Thuận. Đang cập nhật…
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thứ hai, đối với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa … Pháp luật cụ thể hóa quyền tham gia quản lý nhà nước của nhân dân bằng các văn bản pháp luật như: …… xem ngay

10. Giải pháp xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội …

 • Tác giả: tcnn.vn
 • Ngày đăng: 23/8/2021
 • Đánh giá: 1 ⭐ ( 36442 lượt đánh giá )
 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐
 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐
 • Tóm tắt: Bài viết về Giải pháp xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đang cập nhật…
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Jul 6, 2021 Vì vậy, trong nội dung phương hướng, nhiệm vụ thứ 10 về tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa kiến tạo phát triển, …… xem ngay

Previous Post

Top 10 bài thu hoạch về an ninh phi truyền thống mới nhất 2022

Next Post

Top 9 bài thu hoạch về phòng chống tham nhũng mới nhất 2022

bài thu hoạch lớp đảng viên mới

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (118.1 KB, 17 trang )

LỚP KẾT THÚC ĐẢNG VIÊN MỚI Họ và tên
:
Năm sinh:
Nơi sinh: Nơi
thường trú:
Ngày vào đảng:
Nơi vào đảng:
SINH HOẠT
Sau khi qua lớp bồi dưỡng đảng viên mới, tôi tự ra đi.
Nội dung tóm tắt như sau:
I. Về chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh
Con đường chủ nghĩa xã hội Trên cơ sở chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng
Hồ Chí Minh
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội,
được phê duyệt đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng năm 1991 đã chỉ
rõ: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm
cơ sở tư tưởng, kim chỉ nam. người hành động “

Đại hội IX khẳng định: “Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng
nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-
nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”.
Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm toàn diện, sâu sắc
về những vấn đề chủ yếu của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận
dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và
phát triển
những giá trị truyền thống tuyệt vời của dân tộc. điều đó đã tiếp thu những tinh hoa
của văn hóa nhân loại.
Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng con đường đấu tranh giành
thắng lợi của nhân dân ta và là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta.
Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo.
Chủ nghĩa Mác – Lê-nin trong điều kiện cụ thể của nước ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh

chỉ rõ, thời đại chúng ta có nhiều lý luận, nhưng chủ nghĩa Mác – Lê-
nin là lý tưởng chân chính, trung thành nhất, cách mạng nhất, là cơ sở
của quan điểm và phương pháp luận thực sự cách mạng, khoa học. học. Dưới ánh sáng của
chủ nghĩa Mác – Lê-nin, khái quát kinh nghiệm cách mạng thế giới và
tình hình thực tiễn của đất nước, Người đã
chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản. Việt Nam, vạch ra một kế hoạch ngắn, một
chiến lược ngắn, xác định con đường đúng đắn cho cách mạng Việt Nam. Trong
quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Người đã vận dụng nhuần nhuyễn
chủ nghĩa Mác – Lê-nin, giải quyết thành công những vấn đề chủ yếu của cách mạng.
Việt Nam, dẫn dắt cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, từ
đó phát triển một cách sáng tạo và làm phong phú thêm kho tàng lý luận Mác – Lê-nin.
Thắng lợi của sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc
, xây dựng đất nước và phát triển đất nước theo hướng chủ nghĩa xã hội, bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa
theo tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng là minh chứng sống động
cho sự vận dụng thành công chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào đất nước của chúng tôi.
Việc vận dụng chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào
điều kiện thực tiễn nước ta hiện nay là vấn đề Đảng ta hết sức quan tâm,
coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Việc vận dụng chủ nghĩa Mác –
Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh phải đi đôi với việc bổ sung và phát triển trên cơ sở
nhiệm vụ do thực tiễn đặt ra. Cần nghiên cứu kỹ, khái quát thực tiễn để
học hỏi những điều mới về lý luận, bổ sung vào kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác, lấy đó làm kim chỉ
nam, không nên kinh thánh, sa vào giáo điều.
Kiên quyết chống lại những luận điệu, luận điệu phiến diện công kích, phủ nhận
, xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh
2.
Để tiến hành một cuộc đấu tranh có hiệu quả, cần phải tiếp thu một cách có hệ thống mọi quan điểm của
chủ nghĩa Mác. “Lê-nin”, tư tưởng Hồ Chí Minh, “gắn liền với hoàn cảnh lịch sử và
những yêu cầu cụ thể cần giải quyết. Đồng thời, phải tiếp tục phát huy chủ nghĩa Mác – Lê-nin,
tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới; thể hiện những suy nghĩ và quan điểm này
đi vào thực chất, đạt kết quả thiết thực nhằm thực hiện thắng lợi những

Xem thêm:  Bài thu hoạch chính trị hè 2021 mới nhất |Link tải GG drive

đặc trưng chủ yếu của cách mạng xã hội, thực hiện thắng lợi mục tiêu
“dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Đây là cách tốt nhất
để bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lê-nin, Hồ Chí Minh tin tưởng.
Chúng ta phải kiên quyết đấu tranh chống những tư tưởng cơ hội chủ nghĩa, xét lại và bảo thủ giáo điều
.
Việc kiên định chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là
nguyên tắc số một của Đảng ta. Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lê-nin
, tư tưởng Hồ Chí Minh là phải nắm vững bản
chất cách mạng, khoa học và nhân đạo, vận dụng đúng đắn, phù hợp vào điều kiện nước ta, phát huy
phát triển dân chủ. Sáng
tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên quyết đấu tranh chống lại những luận điệu, phương thức tấn công, phủ nhận,
xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh của
các thế lực thù địch, bọn cơ hội.
Trong điều kiện hiện nay, nghiên cứu, phát triển, vận
dụng sáng tạo, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí
Minh là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của mỗi cán bộ. đảng viên và
quần chúng nhân dân.
2. Thực tiễn cách mạng nước ta sau khi có Đảng lãnh đạo
khẳng định độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là
sự lựa chọn đúng đắn duy nhất
. Hơn bảy mươi năm qua, Đảng ta luôn giữ vững lập trường. ấn định, nắm giữ ngọn cờ
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Nhờ đó, Đảng đã lãnh đạo nhân dân giành được
những thắng lợi to lớn.
3
Bài học chủ yếu và quan trọng nhất của quá trình 15 năm
được Đại hội đại biểu toàn quốc Trung Quốc lần thứ IX xác định là kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và
chủ nghĩa xã hội dựa trên chủ nghĩa Mác – Lê-nin. và tư tưởng Hồ Chí Minh.
Từ thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội những năm trước đây, Đại hội VI
đã rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu, có ý nghĩa quan trọng đối với việc xác định phương hướng đi
lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta:

Một là, trong mọi hoạt động của mình, Đảng phải đồng hóa sâu sắc hệ tư tưởng.
“gốc của dân”, xây dựng và phát triển tài sản tập thể của
nhân dân lao động.
Thứ hai, đảng phải luôn tiến hành từ thực tế, tôn trọng và hành động
theo quy luật khách quan. Năng lực nhận thức và hành động theo quy luật khách quan
là điều kiện đảm bảo cho sự lãnh đạo đúng đắn của đảng.
Ba là, phải biết kết hợp sức mạnh toàn dân tộc với sức mạnh thời đại
trong điều kiện mới.
Bốn là, đảng phải được xây dựng ngang tầm với nhiệm vụ chính trị
của đảng cầm quyền là lãnh đạo nhân dân thực hiện cách mạng xã hội chủ nghĩa.
Từ đó, bên ta nhấn mạnh rằng để xác định hướng đi đúng
phải vận dụng đúng đắn các quy luật khách quan vào chủ nghĩa xã hội. Tiêu chí để hình thành xã hội đúng đắn là sự vận
dụng đúng đắn đời sống vật chất và văn hóa
của nhân dân, được duy trì và nâng cao, con người mới xã hội chủ nghĩa ngày càng thể hiện rõ nét
, con người mới xã hội chủ nghĩa ngày càng riêng biệt và lành mạnh. một chế độ xã hội chủ nghĩa vững mạnh là
lãnh sự.
Đại hội VI đã đặt ra một cách triệt để vấn đề chính sách xã hội. Lần đầu tiên
, chính sách xã hội được xem xét trong một tổng thể phức hợp và gắn kết toàn diện với
chính sách kinh tế, xét từng bước trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.
, dựa trên các quan điểm cơ bản và dài hạn. về chính sách xã hội. Điều
Nó thể hiện bản chất của chủ nghĩa xã hội, là cơ sở để
mô hình chủ nghĩa xã hội toàn diện hơn ở nước ta.
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII (1991) với chủ
trương: tiếp tục sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa thực hiện
4
mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội chủ nghĩa. một nền văn minh vững chắc tiến lên
chủ nghĩa xã hội đã được phê duyệt Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ
lên chủ nghĩa xã hội, đồng thời phê duyệt Chiến lược
ổn định và phát triển kinh tế – xã hội thời kỳ đến năm 2000 (1991-2000).
Đại hội VIII với sự xác định rõ hơn mục tiêu của chủ nghĩa xã hội ở

nước ta.
Đại hội IX toàn Trung Quốc với việc bổ sung và phát triển quan niệm về mục tiêu và
phương hướng của chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
Nói một cách dễ hiểu, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là mục tiêu,
lý tưởng của đảng và dân tộc ta. Con đường này tương ứng với chủ nghĩa Mác-
Lênin và đã được thử nghiệm trong thực tế hơn bảy mươi năm
. Giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa là nguyên tắc của sự nghiệp đổi mới, thực chất
là sự kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, kiên định con đường
“độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội” mà cả dân tộc phải kiên định. Việt Nam
đã chọn.
II. Về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong nhà
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
1. Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản
Việt Nam trong
Sự nghiệp cách mạng Việt Nam là một tất yếu lịch sử và một tất yếu khách quan. Đảng ta luôn là
lực lượng chính trị duy nhất lãnh đạo nhà nước, là nhân tố
minh chứng cho mọi thắng lợi của cách mạng yêu nước nước ta trong mọi thời kỳ lịch sử. Sự lãnh đạo toàn diện
của Đảng đối với nhà nước và mọi mặt của đời sống quần chúng
được thừa nhận như một quy luật tất yếu.
Vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng từ trung ương đến địa phương
luôn có ý nghĩa quyết định và bao trùm hầu hết các lĩnh vực của đời sống quần chúng
.
Xây dựng Nhà nước pháp quyền là chủ trương quan trọng hàng đầu quyết định sự
thành công của công cuộc xây dựng lại Đảng Cộng sản Việt Nam.
5
Sự lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước được thể hiện ở những
nội dung chủ yếu sau:
– Lãnh đạo cơ quan nhà nước thể chế hóa
đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng thành pháp luật, chủ trương, chính sách của nhà nước và tổ chức
thực hiện thông qua bộ máy nhà nước, chỉ thị đường lối,

chủ trương, chiến lược của Đảng đã trở thành hiện thực sinh động trong đời sống toàn
xã hội.
– Đảng lãnh đạo chăm lo đào tạo đội ngũ cán bộ và nhà nước đáp ứng
ngày càng cao nhu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của
dân, do dân, vì dân.
Đảng có nghĩa vụ lãnh đạo việc kiểm tra, xác minh, giám sát hoạt động của các
cơ quan nhà nước.
Xét về tổng thể, nội dung lãnh đạo của Đảng trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của
dân, do dân, vì dân là rất sâu rộng và bao hàm tất cả
những vấn đề chủ yếu của tổ chức và công tác của bộ máy. chính phủ.
2. Một số quyết định chủ yếu khi thành lập Đảng
Chủ trương của Đảng ta là xây dựng chiến lược bảo vệ Tổ quốc đồng bộ
trên mọi mặt trận với sự tham gia của mọi lực lượng xã hội
.
Thứ nhất, về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng:
– Tiếp tục làm sâu sắc và thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn đảng
theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII và kết luận của
Hội nghị Trung ương. 10 Khóa IX, đặc biệt là tăng cường đấu tranh chống suy thoái trong
chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống; chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu;
tăng cường đoàn kết thống nhất trong đảng.
Việc đưa tự phê bình và phê bình thành nền nếp của đảng.
– Tăng cường bảo vệ đường lối, chính sách đối nội
– Đẩy mạnh thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ, kết hợp với
kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giỏi cho đại hội đảng bộ các cấp và
đại hội lần thứ hai. Đảng X.
6
– Tiếp tục củng cố, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức trong
Đảng và giữa tổ chức Đảng với tổ chức nhà nước, mặt trận và các đoàn thể
, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo. các bữa tiệc.
Thứ hai, về tư tưởng – văn hóa:

– Việc theo đuổi một khóa học theo hướng tổng kết lý luận và hoạt động thực tiễn của Đảng
trong thời kỳ đổi mới là tốt; tăng cường xem xét thực tiễn của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc
trong tình hình mới.
– đổi mới công tác chính trị, tư tưởng phù hợp với từng tầng lớp
nhân dân, hướng sâu về phía dưới, đặc biệt quan tâm đến đối tượng thanh niên, học sinh,
sinh viên; hết sức coi trọng giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào,
ý thức tự tôn dân tộc, truyền thống dựng nước và giữ nước.
– Hình thành nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, chống lại sự xâm nhập của
các sản phẩm văn hoá độc hại từ bên ngoài.
– Tăng tính chủ động, tinh thần chống lại các cáo buộc
chống phá đất nước ta dưới chiêu bài dân chủ, nhân quyền, tôn giáo và dân tộc.
– tăng cường lãnh đạo, quản lý thông tin, báo chí, xuất bản,
văn hóa, nghệ thuật; ngăn chặn kịp thời những quan điểm sai trái, thương mại hóa,
lệch lạc tôn chỉ mục đích, làm lộ bí mật quốc gia, gây bất ổn trong nội bộ, gây khó khăn cho sản xuất,
kinh doanh và đối ngoại
. Thứ ba, về các vấn đề kinh tế – xã hội :
;
đảm bảo vai trò chủ đạo thực sự của kinh tế nhà nước.
– Duy trì ổn định kinh tế, an ninh năng lượng về tài chính
– tiền tệ, lương thực và thông tin; không để xảy ra vi phạm; quan tâm lớn
.
– Thực hiện tốt các chủ trương, quyết sách về hội nhập kinh tế quốc tế tại
Nghị quyết số 07 ngày 27/11/2001 của Bộ Chính trị (khoá IX), phấn đấu
sớm gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới. WTO), giúp đảm bảo quá trình
hội nhập kinh tế quốc tế không gây ra những chấn động về kinh tế – xã hội.
7
– Xây dựng có chọn lọc một số công trình, một số ngành và phương hướng kinh tế quan trọng
, thực hiện có hiệu quả quyền độc lập, tự chủ của nền kinh tế trong
mọi tình huống.
– Giải quyết tốt hơn các vấn đề xã hội, nhất là việc làm, xóa đói, giảm đói

Xem thêm:  Cách viết 1 bài thu hoạch |Link tải GG drive

của người nghèo; giảm thiểu các tệ nạn xã hội nghiêm trọng.
– Hình thành cơ chế thực hiện có hiệu quả việc kết hợp chặt chẽ
kinh tế với quốc phòng, an ninh và quốc phòng, an ninh với kinh tế; gắn
việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, kinh tế với chính sách đối ngoại.
– Rà soát, bổ sung, hoàn thiện và chỉ đạo có hiệu quả việc thực hiện
chiến lược phát triển kinh tế – xã hội các vùng trọng điểm.
– Coi trọng phát triển khoa học và công nghệ gắn với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc
.
Thứ tư, quản lý công về an ninh – quốc phòng – đối ngoại:
– Thể chế hóa kịp thời các chủ trương, chính sách xây dựng đất nước.
phòng công cộng; từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng,
trước hết tập trung vào việc hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối ngoại; xây dựng
quy chế thống nhất quản lý hoạt động đối ngoại và quy chế phối hợp quốc phòng,
an ninh và đối ngoại.
– Tăng cường kiểm tra, xác minh việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh
của các cấp, các ngành, các địa phương và các bộ phận trong lực lượng vũ trang
.
– Tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm an toàn thông tin.
– mở rộng dân chủ trong đảng và nhân dân trên cơ sở
Nền tảng và cơ cấu của đảng, cũng như luật pháp của nhà nước; đồng thời tích cực đấu tranh với nhiều
hình thức chống các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch về dân chủ,
nhân quyền, dân tộc, tôn giáo.
– Tăng mức đầu tư ngân sách phù hợp cho nhiệm vụ bảo đảm
quốc phòng, an ninh và chính sách đối ngoại, kể cả cho hoạt động an ninh trên lĩnh vực
tư tưởng, thông tin và ngoại giao công chúng.
Thứ năm, về quốc phòng, an ninh:
8.
Tiếp tục hoàn thiện cơ chế Đảng lãnh đạo đối với
quốc phòng, an ninh của đất nước và lực lượng vũ trang nhân dân các cấp, các ngành phục vụ.
+ Tăng cường chức năng tham mưu của Đảng ủy Quân sự Trung ương và

Đảng bộ Công an Trung ương về lĩnh vực quốc phòng, an ninh
+ Thành lập Ban Nghiên cứu An ninh quốc gia của Bộ Chính trị cùng
với nhiệm vụ của mình. Tập trung vào việc học và bố trí hợp lý ở
cấp chiến lược. + Tập trung xây dựng các tổ chức đảng thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức
đảng trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân. – Củng cố và hoàn thiện nền quốc phòng nhân dân, nền an ninh nhân dân và nền quốc phòng nhân dân kết hợp với quốc phòng nhân dân trên mọi địa bàn tỉnh, thành phố, nhất là trên các địa bàn chiến lược; Xây dựng các khu vực phòng thủ vững chắc.

– Nhằm tạo ra lực lượng chiến lược của Quân đội và Công an có bản lĩnh chính trị
, sức bền, tuyệt đối trung thành với đảng, với Tổ quốc và nhân dân, với tổ chức và cán bộ
, tăng cường đầu tư ngân sách hợp lý, đủ để hoàn thành nhiệm vụ
trực tiếp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thứ sáu
, về công tác quốc tế:
– Tiếp tục ưu tiên tăng cường quan hệ với các nước láng giềng
.
– Phát triển quan hệ với các nước và trung tâm lớn trên nguyên tắc
bình đẳng, cùng có lợi, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, tạo thế đan xen
lợi ích của nước ta và nước ta; không đi vào vị trí đan xen lợi ích giữa
quốc gia và của chúng ta; tránh đối đầu, cô lập hoặc phụ thuộc.
– mở rộng quan hệ với các nước độc lập, các nước đang phát triển,
các phong trào không liên kết, các tổ chức quốc tế và khu vực, các đảng cộng sản,
công nhân, cánh tả, các
phong trào giải phóng dân tộc, độc lập, cách mạng và tiến bộ; góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh của các dân tộc
trên thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.
9
– Ưu tiên mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, mở
rộng thị trường, sử dụng vốn và công nghệ vào mục đích
công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tạo lợi ích đan xen giữa các bên hợp tác.

– Sự gắn bó mật thiết giữa hoạt động đối ngoại của đảng và hoạt động ngoại giao của
nhà nước và nhân dân. Tăng cường nỗ lực vận động
cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đẩy mạnh công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời bảo vệ
lợi ích hợp pháp của mình.
Củng cố và tăng cường đoàn kết, hợp tác với các đảng cộng sản
và công nhân, với các đảng cánh tả, các phong trào giải phóng và độc lập dân tộc
, cũng như với các phong trào cách mạng và tiến bộ trên thế giới.
III. Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế để xây dựng nền kinh tế độc lập
, dân chủ và định hướng xã hội chủ nghĩa.
Bảo đảm thành công hội nhập kinh tế quốc tế, thực sự đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.
Gắn với yêu cầu xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ theo chủ nghĩa xã hội, cần
quán triệt và đồng nhất những nguyên tắc, phương châm sau:
– Nguyên tắc chủ yếu, toàn diện là chủ động hội nhập trên cơ sở định hướng
giữ vững độc lập tự chủ. . – ủng hộ và định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm vững chắc
an ninh quốc gia, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Việc giữ gìn độc lập, tự chủ trong
quá trình hội nhập thể hiện trước hết ở quyết định hội nhập nhằm
tối đa hóa lợi ích, đồng thời đáp ứng thành công các thách thức của
quá trình hội nhập. Phải chủ động trong việc lựa chọn
các tổ chức tham gia, các đối tác mà chúng ta có và khi nào thì tham gia. Tính chủ động còn
thể hiện ở việc chủ động xây dựng lộ trình hội nhập hợp lý
trong khuôn khổ các quy tắc chung; điều chỉnh luật pháp và chính sách cho phù hợp;
chủ trì tổ chức sản xuất và điều hành nền kinh tế trong nước nhằm
không ngừng gia tăng sức cạnh tranh không chỉ trên thị trường trong nước mà còn trên
thị trường quốc tế, tích cực thực hiện nghĩa vụ.
– Phương châm chính của việc thực hiện hội nhập là đảm bảo nguyên tắc tương hỗ
có lợi trong các mối quan hệ song phương và song phương mà chúng ta đang tham gia. Theo
10
nguyên tắc này, một mặt, chúng ta không thể để hàng hoá hợp pháp và cần thiết của mình bị tổn hại
; Mặt khác, phải chấp nhận chia sẻ lợi ích cho các thành viên hợp danh phù hợp với công sức
đóng góp của các thành viên hợp danh. Trong hợp tác liên kết cần giữ vững

nguyên tắc vừa hợp tác vừa đấu tranh, kiên quyết, linh hoạt nhằm đạt được mục tiêu
bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình.
IV. Tổ chức cơ sở đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở
1. Tổ chức cơ sở đảng
a) Quy định của Điều lệ Đảng về thành lập tổ chức cơ sở đảng
Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân,
đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của toàn thể dân tộc Việt Nam,
đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân
tộc. Mục tiêu của Đảng là xây dựng một nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu
mạnh, xã hội công bằng, văn minh. Để đạt được mục tiêu này, đảng phải được tổ chức
theo một hệ thống chặt chẽ, thống nhất từ ​​trung ương đến chi bộ. Tổ chức cơ sở
của đảng, bao gồm chi bộ cơ sở và đảng bộ cơ sở, là xương sống của đảng và
hạt nhân chính trị ở cơ sở.
Điều 21 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam đã được Đại hội X thông qua quy định
:
– Tổ chức cơ sở đảng có dưới ba mươi đảng viên thì thành lập chi bộ và
các tổ chức cơ sở trực thuộc.
– Tổ chức cơ sở đảng có từ ba mươi đảng viên trở lên thành lập đảng bộ cơ sở và
có chi bộ trực thuộc đảng ủy.
b) Vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở Đảng
Hiến pháp Đảng Cộng sản Việt Nam quy định tổ chức cơ sở Đảng (Chi bộ
cơ sở, Đảng bộ cơ sở) là xương sống của Đảng, nòng cốt chính trị ở Việt Nam. nền tảng.
Tổ chức cơ sở đảng đồng thời là nơi trực tiếp thực hiện các phương châm chỉ đạo, các nguyên tắc chỉ đạo.
và các chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước; đồng thời là nơi góp phần
xây dựng và hoàn thiện các chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước.
c) Chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đảng
11
– Tổ chức cơ sở đảng có hai chức năng quan trọng:
Một là, chỉ đạo việc thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng,
pháp luật của Nhà nước. trên cơ sở.

Hai là, cán bộ quản lý thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, phát triển sản xuất
kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ sở; chăm lo nâng cao
đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; để thúc giục quần chúng hoàn thành việc hoàn thành
nghĩa vụ của các tổ chức và bộ phận của họ đối với nhà nước.
d) Các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở
. Hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng chủ yếu được thực hiện ở các chi bộ. Đảng viên
thực hiện nhiệm vụ cũng chủ yếu thể hiện qua chi bộ do chi bộ đánh giá
.
– Chi bộ Đảng ở đối tượng được tổ chức tại nơi công tác hoặc nơi
cư trú của đảng viên, chi bộ
Đảng ở đối tượng có nhiều hình thức khác nhau, có
nhiệm vụ:
– Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Khối.
– Giáo dục, quản lý và phân phối công việc trong cán bộ đảng viên
– Thường xuyên vận động quần chúng thực hiện trong
đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của chi bộ
, nhiệm vụ Công tác chính trị của chi bộ
– Có thành tích trong công tác kiểm tra và xử lý kỷ luật đảng viên
– Thu nộp đảng phí đúng hạn.
– Thực hiện các buổi sinh hoạt chi nhánh định kỳ mỗi tháng một lần.
V. Xây dựng Đảng ở cơ sở và trách nhiệm của đảng viên
1. Xây dựng Đảng ở cơ sở
– Đảng ta luôn coi trọng vị trí, vai trò quan trọng của tổ chức cơ sở đảng,
có hệ thống chăm lo củng cố, kiện toàn, nâng cao tiềm lực lãnh đạo và
sức chiến đấu của tổ chức cơ sở. tổ chức đảng ở cơ sở. Quan điểm này được phản ánh
cả về nhận thức, lý luận và hoạt động thực tiễn của đảng.
12
Hệ thống tổ chức cơ sở đảng không ngừng được củng cố, phát triển, phát
huy hết vai trò là hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở, góp phần trực tiếp làm chuyển biến
quan điểm, đường lối lãnh đạo của đảng viên thành thắng lợi. .

Xem thêm:  Bản cam kết rèn luyện phấn đấu năm 2021 mới nhất |Link tải GG drive

– Tuy nhiên, trong thời kỳ phát triển mới đang thực hiện nền kinh tế hàng hoá đa dạng
, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của nhà nước
theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Hệ thống tổ chức ở cơ sở bộc lộ
những tồn tại, yếu kém ở các mức độ khác nhau. Đại hội IX đã chỉ ra rằng “
tổ chức cơ sở đảng nhiều nơi quá yếu kém, không có sức chiến đấu. Hậu quả của
tình trạng này là nghiêm trọng. Vì “nền” yếu thì không thể vững, “gốc” có
phần “tê liệt” thì cây không thể khỏe, phát triển tốt. Vì vậy,
Đại hội IX của Đảng trong những năm tới đã thông qua một trong bốn
nhiệm vụ quan trọng cần tập trung là xây dựng và củng cố tổ chức ở cơ sở.
bữa tiệc.
Việc thành lập và củng cố tổ chức cơ sở đảng cần đáp ứng các
yêu cầu sau:
+ Tất cả các đảng bộ, chi bộ cơ sở cần nâng cao nhận thức và
thực hiện đúng chức năng là nòng cốt lãnh đạo. chính sách cho các tổ chức trong
hệ thống chính trị, tổ chức kinh tế, ngành nghề, địa bàn công tác và các tầng lớp
nhân dân ở cơ sở. Tiếp tục cập nhật nội dung, phương pháp đánh giá đúng
chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.
+ Đổi mới phương thức lãnh đạo, bắt đầu từ việc ra quyết định, xây dựng và thực hiện
quy chế làm việc, xây dựng đội ngũ cán bộ…
tiến hành bầu cử, quản lý phát huy dân chủ, thực hiện đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn.
+ Thực hiện tốt nguyên tắc đánh giá con người để xây dựng đảng từ đầu. Có
cơ chế lấy ý kiến ​​của nhân dân về từ ngữ trong các nghị quyết, quyết định của các
tổ chức đảng và cơ quan tự quản địa phương liên quan trực tiếp đến
quyền và nghĩa vụ của dân cư; tổ chức đội ngũ cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị ở cơ sở, để quần
chúng tham gia vào công tác tổ chức, điều hành của đảng, của đội ngũ cán bộ, đảng viên.
+ Nâng cao khả năng chiến đấu, khắc phục tính thụ động, nghiện ngập và
tự do lãnh đạo.
13
– Để thành lập và củng cố tổ chức cơ sở đảng
cần thực hiện tốt các phương hướng, biện pháp sau:

+ Cấp ủy cấp trên tập trung hướng dẫn, củng cố các đảng bộ, chi bộ yếu kém,
kịp thời tập hợp các đảng bộ, củng cố cán bộ ở những nơi. với nhiều khó khăn,
mất đoàn kết nội bộ.
+ Cập nhật và nâng cao chất lượng sinh hoạt của các đảng bộ, chi bộ.
+ Chỉ định, lãnh đạo, xác minh đảng viên thực hiện nhiệm vụ,
phát huy vai trò xung kích của đảng viên; giữ mối quan hệ mật thiết với quần chúng ở cơ
quan, với chi bộ, với nhân dân trong cộng đồng.
+ Phát triển đảng viên theo tiêu chuẩn quy định, coi trọng
chất lượng, không chạy theo số lượng, không chạy theo số lượng. Nhìn vào những người
ưu tú trong công nhân, trí thức, công nhân thuộc các ngành kinh tế, đoàn viên
Công đoàn Hồ Chí Minh, thanh niên cộng sản; nơi có ít hoặc không có đảng viên, địa bàn
quan trọng…
+ Cập nhật kết quả phân tích, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và
đảng viên. Có một số tiêu chí nhất định để đánh giá đúng một chất; khắc phục
tình trạng nể nang, dễ dãi, theo đuổi thành tích.
2. Trách nhiệm của Đảng viên đối với tổ chức cơ sở Đảng và Chi bộ
Mỗi Đảng viên phải sinh hoạt trong một tổ chức cơ sở Đảng cụ thể.
Một. Mỗi đảng viên phải tích cực đóng góp vào công việc của cấp ủy, chi bộ để chỉ
đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chi bộ cơ sở.
b.Mỗi đảng viên cần tích cực đóng góp xây dựng tổ chức cơ sở
. Chi bộ có sự thống nhất cao về chính trị, tư tưởng của các cấp ủy, chi bộ; phù hợp
phẩm chất chính trị, bản lĩnh cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên.
v. Đảng viên cần tích cực góp phần xây dựng chi bộ
, tổ chức chi bộ vững mạnh, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ.
14
vi. Phương hướng, nhiệm vụ trong công tác xây dựng
tổ chức cơ sở đảng trong thời gian tới
. Toàn đảng bộ được lãnh đạo chỉ đạo công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, tạo
chuyển biến rõ nét, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các
tổ chức cơ sở đảng, liên quan đến công tác xây dựng tổ chức đảng, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị cơ sở.

ngành; đặc biệt là đổi mới và nâng cao chất lượng cuộc sống của CN.
Thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhất là tạo cơ chế thúc đẩy
quyền làm chủ và quyền kiểm soát của quần chúng đối với tổ chức đảng và đảng viên.
Xây dựng và thực hiện các quy tắc dân chủ trong đảng.
– Sắp tới, xây dựng và có hiệu lực thi hành các quy định mới về vai trò,
chức năng, nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở đảng, bảo đảm vai trò trung tâm
lãnh đạo chính trị ở cấp dưới.
– Tổ chức thực hiện chủ trương và công tác đào tạo, giáo dục
cán bộ ở cơ sở, nhất là các địa bàn có vị trí kinh tế,
chính trị quan trọng, nhạy cảm, vùng sâu, vùng xa. Cán bộ lãnh đạo, chủ tịch cấp ủy và cấp trên trực tiếp
phải chịu trách nhiệm chung và riêng nếu tổ chức đảng yếu kém.
VII. Không ngừng phấn đấu và chuẩn bị để xứng đáng là
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
1. Vị trí, vai trò, nhiệm vụ của người đảng viên
a) Đảng viên là chiến sĩ cách mạng đội tiền phong của Đảng Cộng sản Việt Nam. Giai
cấp công nhân, người lao động Việt Nam và dân tộc Việt Nam.
b) Đội ngũ đảng viên có trách nhiệm tham gia xây dựng
chủ trương, đường lối, chính sách của đảng; đồng thời chịu trách nhiệm tổ chức
thực hiện mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng.
c) Đảng viên dù ở cương vị nào cũng vừa là người lãnh đạo, vừa là người
phục vụ quần chúng.
Trong điều lệ đảng do đại hội đảng ban hành, với nhiều
thay đổi và bổ sung, chương I chưa bao giờ là chương đảng và là
một trong những chương quan trọng nhất. Điều lệ quy định tiêu chuẩn
đảng viên, điều kiện gia nhập đảng và nhiệm vụ của đảng viên.
15
d) Đảng viên là những người trung thành bảo vệ Đảng, đường lối,
chính sách của Đảng.
2. Chuẩn bị vào ngạch đảng viên.
Để xứng đáng với danh hiệu đảng viên phải hoàn thành tốt các tiêu chuẩn của người đảng viên.

đọc Nội quy Đảng.
a) Tiêu chuẩn
đảng viên. Định mức Đảng là chỉ tiêu quyết định chất lượng
đảng viên, là tiêu chuẩn để phân biệt đảng viên với quần chúng; là cơ sở để tăng
chất lượng đội ngũ đảng viên; Đây là cơ sở để tiến hành mọi mặt công tác đảng. Mọi
đảng viên đều phải dựa vào tiêu chuẩn của người đảng viên để rèn luyện, phấn đấu.
Đảng viên phải tuyệt đối trung thành với lý tưởng cộng sản, kiên định
lập trường cách mạng của giai cấp công nhân và suốt đời đấu tranh cho
mục tiêu, lý tưởng của đảng là xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản; bền bỉ
, không lay chuyển trước mọi khó khăn, thử thách.
Những chuẩn mực đạo đức cần có của người đảng viên để đáp ứng
yêu cầu của công cuộc đổi mới lúc này bao gồm động cơ, tình cảm, ý chí và
đạo đức hành động.
Có ý thức tổ chức kỷ luật, giữ vững sự đoàn kết thống nhất của Đảng trên
cơ sở thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc
tập trung dân chủ , tự phê bình và phê bình có hệ thống, có
thái độ tin tưởng quần chúng.
Sự kết hợp giữa chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân.
b) Mỗi ​​đảng viên phấn đấu, rèn luyện
xứng đáng với danh hiệu người cộng sản trong điều kiện mới
. Khái niệm “đảng viên” bao gồm hai phương diện: con người, người mang
danh nghĩa đảng viên và đảng viên (của một tổ chức đảng riêng
và toàn đảng bộ). Đảng viên chỉ xứng đáng với
quân hàm cao quý của mình khi hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trên cả hai cương vị là nhờ sự nỗ lực của bản thân
và sự giúp đỡ của tổ chức đảng.
về cá nhân, trước hết mỗi đảng viên phải tự giáo dục mình theo những
đức tính tốt của con người Việt Nam, được
nêu trong Nghị định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5, khóa VIII và Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, như sau. :
16
+ Thể hiện tinh thần yêu nước, độc lập dân tộc, khát vọng độc lập dân tộc và

chủ nghĩa xã hội, có ý chí vươn lên lãnh đạo đất nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu,
đoàn kết cùng các dân tộc trên thế giới đấu tranh vì hòa bình,
độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.
Có tinh thần tập thể, đoàn kết, phấn đấu vì lợi ích chung.
+ Có lối sống lành mạnh, có lối sống văn minh, tiết kiệm, trung thực, nhân hậu.
tôn trọng các quy tắc và chuẩn mực của xã hội, các quy ước của xã hội; quan tâm đến việc bảo vệ
và cải thiện môi trường.
+ Cần cù lao động có lương tâm nghề nghiệp, có kỹ thuật, sáng tạo,
năng suất cao vì lợi ích của bản thân, gia đình, đồng đội và xã hội.
+ Thường xuyên học tập, nâng cao kiến ​​thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ
thẩm mỹ và thể lực.
Kết nạp vào đảng và sau đó là đảng viên chính thức là bước khởi đầu
của quá trình phấn đấu, rèn luyện để giữ vững và nâng cao vai trò
của một đảng viên. Là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, mỗi đảng viên cần:
– Tích cực học tập, nâng cao trình độ hiểu biết về mọi mặt, nhất là
về lý luận chính trị, đường lối của Đảng, chính trị và pháp luật, pháp luật của Nhà nước,
văn hóa, khoa học-công nghệ, kinh nghiệm nghề nghiệp.
– Luôn động viên tinh thần năng động, sáng tạo, đóng góp những ý kiến ​​quý báu,
tham gia quản lý chung của tổ chức và hoàn thành xuất sắc mọi
nhiệm vụ được giao.
– Tự giác nêu gương, giữ vững phẩm chất, đạo đức cộng sản
của người cách mạng, thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư
– Chấp hành nghiêm kỷ luật đảng, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh
hoạt đảng, chăm củng cố sự đoàn kết thống nhất của đảng
– đồng minh gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân; tôn trọng mọi người; lắng nghe
tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân;
– Luôn tu dưỡng phẩm chất đạo đức của người đảng viên, phấn đấu
vì sự nghiệp cách mạng của đảng và nhân dân.
17


Video Bài thu hoạch về nhà nước pháp quyền |Link tải GG drive

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết Bài thu hoạch về nhà nước pháp quyền |Link tải GG drive!. 123DocX hi vọng đã mang đến thông tin hữu ích cho bạn. Xem thêm các bài viết cùng danh mục Biểu Mẫu – Văn Bản. Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết này cho nhiều người được biết. 123DocX chúc bạn ngày vui vẻ

123 Doc