Bản cam kết an toàn giao thông mới nhất |Link tải GG drive

bản cam kết an toàn giao thông đang được nhiều người tìm kiếm. Cùng 123DocX tìm hiểu ngay thôi

Mẫu Cam kết An toàn Đường bộ của Học sinh và Phụ huynh »Tài liệu Miễn phí dành cho Giáo viên và Học sinh.

Bạn đang xem phiên bản rút gọn của một tài liệu. Bạn có thể xem và tải bản đầy đủ của tài liệu tại đây (85,73 KB, 4 trang)

(đầu tiên)

Mẫu 1. Tuân thủ các quy tắc an toàn khi tham gia giao thông đường bộ, mẫu số một

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …
TRƯỜNG …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày tháng năm…

LỜI CAM KẾT

(Sửa đổi bổ sung về an toàn giao thông đường bộ năm học 2020-2021)

Họ và tên học sinh: ………… .. Họ: …… Trường… Họ và tên
cha / mẹ của học sinh: ………….

Thực hiện kế hoạch số:… PGD & ĐT… ngày…. /…. /… Tăng cường
thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông đường bộ năm học 2020-2021. Nhà trường sắp xếp để
học sinh và phụ huynh ký cam kết an toàn giao thông đường bộ, bao gồm các nội dung
sau:

1. Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của chính phủ, luật pháp và các quy định về an toàn giao thông.
2. Xây dựng cổng trường “An toàn đường bộ và văn hóa giao thông”.

3. Không đi bộ hoặc đi xe đạp trên đường ngang của đường, không thả một hoặc cả hai tay
khi đạp xe, không đi xe đạp một bánh, không lạng lách, đánh võng, dàn hàng ngang
khi đi xe đạp. . Không chở quá số người quy định.

4. Đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

5. Không tham gia, không cổ vũ đua xe trái phép. Không cho
học sinh chưa đủ tuổi mượn xe máy, chưa có giấy phép lái xe.

6. Đi đúng làn đường, phần đường và vạch kẻ đường quy định, có thói quen quan sát và
thực hiện đúng luật đi bộ.

7. Khi tham gia giao thông phải có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng. Tôn trọng, nhường nhịn
và giúp đỡ người khác.

8. Ứng xử văn minh, lịch sự khi bị tai nạn giao thông, tuân thủ các quy định về
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông.

9. Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải có giấy phép, chứng chỉ phù hợp. Phương tiện
đảm bảo chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

10. Không thực hiện những hành động gây nguy hiểm cho bản thân và xã hội khi
tham gia giao thông.

(2)

12. Thực hiện đúng nội quy an toàn giao thông học đường.

Xem thêm:  Bài thu hoạch về an ninh phi truyền thống Link tải GG Drive

– Không sử dụng xe gắn máy để đi học khi chưa thành niên.

– Đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện đến trường. Không được né tránh, lạng lách hoặc chở quá số
người cho phép của pháp luật.

– Phải đăng ký với trường về phương tiện được sử dụng tại trường.

Nhà trường sẽ kỷ luật và phạt những học sinh vi phạm luật lệ giao thông.

Những điều đã nói ở trên là nghĩa vụ giữa học sinh và cha mẹ học sinh và nhà trường trong việc thực hiện

An toàn Giao thông.

Sinh viên
(Ký, ghi rõ họ tên)

Phụ huynh học sinh
(Ký, ghi rõ họ tên)

(3)

Mẫu 2. Tuân thủ các quy tắc an toàn khi tham gia giao thông đường bộ Mẫu số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

BẢN CAM KẾT CỦA HỌC SINH CÙNG PHỤ HUYNH HỌC SINH
THỰC HIỆN AN TOÀN KHI THAM GIA GIAO THÔNG NĂM HỌC 2020-2021
Họ tên học sinh: …lớp:…Điện thoại liên hệ:…
Họ tên phụ huynh: …
Nơi ở:…
Điện thoại liên hệ:…
Giáo viên Chủ nhiệm:…
Điện thoại liên hệ:…
Nếu đi xe đến trường:

Xe hãng:……….. Tên xe (nhãn hiệu):… …..……….……….
Chất lượng còn:………%, Giá tiền mua xe:………..………..
Biển số xe (nếu có): ………
Sau khi Gia đình và học sinh được phổ biến, tìm hiểu luật Giao thông đường bộ, Nghị định
46/2016/NĐ-CP (Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông
đường bộ và đường sắt), Bản cam kết giữa gia đình – học sinh – nhà trường, các quy định thực
hiện kỷ cương nề nếp của học sinh, Gia đình và học sinh xin cam kết cùng nhà trường thực

hiện tốt các nội dung sau đây:

1. Học sinh không tụ tập quanh khu vực trường đặc biệt khu vực cổng trường, các ngã ba gần
trường. Khi tan học tập trung trong sân trường, ra khỏi cổng trường là về nhà ngay.

2. Không tổ chức, cổ vũ, đua xe gây mất trật tự nơi công cộng.

3. Khi không đội mũ bảo hiểm sẽ không đi nhờ xe điện, xe máy tới trường.
4. Không đi xe hàng 3, hàng 4; không đánh võng, lạng lách trên đường.

5. Khi ngồi trên xe điện, xe máy phải đội mũ bảo hiểm, cài quai đúng quy cách khi tham gia
giao thông (Từ khi đi xe đến khi đỗ xe), phải tuân thủ các quy định an tồn giao thơng.

6. Khơng đèo q 2 người trên xe điện, không đèo người không đội mũ bảo hiểm.
7. Tuyệt đối khơng gửi xe ở ngồi nhà trườn, khơng đi xe máy tới trường

(4)

1. Học sinh viết lại bản cam kết về việc thực hiện an tồn giao thơng sau mỗi lần vi phạm có
chữ ký của phụ huynh học sinh, giáo viên chủ nhiệm nộp lại cho Đ/c Khanh

2. Gia đình cùng học sinh thống nhất hình thức kỷ luật do nhà trường đưa ra Người ngồi trên
xe đạp điện, xe máy điện, xe máy phải đội mũ bảo hiểm, cài quai đúng quy cách khi tham gia
giao thông (Từ khi đi xe đến khi đỗ xe), không đèo người không đội mũ bảo hiểm, tuyệt đối
khơng gửi xe ở ngồi nhà trường, khi khơng đội mũ bảo hiểm sẽ không đi nhờ xe điện, xe
máy tới trường: Mỗi lần vi phạm sẽ hạ 1 bậc hạnh kiểm của học sinh trong học kì vi phạm.

Xem thêm:  Bản cam kết bảo lãnh dân sự |Link tải GG drive

…, ngày… tháng … năm …

Học sinh
Kí ghi rõ họ tên

Văn bản Cam kết an toàn giao thông

5/5 – (1 bình chọn)

Cam kết an toàn giao thông : Là văn bản được Ban lãnh đạo nhà trường , giáo viên , học sinh các lớp ký vào bản cam kết để nhắc nhở ý thức tốt hơn , cẩn thận khi tham gia giao thôngMẫu Văn bản Cam kết an toàn giao thông


PHÒNG GD&ĐT ….. Trường : …CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc… , ngày … tháng … năm …

BẢN CAM KẾT AN TOÀN GIAO THÔNG

(V/v thực hiện An toàn giao thông năm học …-…)

Họ tên học sinh :

Lớp :                   Trường :

Họ tên cha mẹ học sinh :

Thực hiện kế hoạch số …/… về việc tăng cường triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông năm học …-… . Trường … tổ chức cho các em học sinh và cha mẹ học sinh cam kết thực hiện ATGT gồm các nội dung như sau :

1. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định, pháp luật, luật lệ ATGT của nhà nước.

2. Xây dựng cổng trường “An toàn giao thông và Văn hóa giao thông”.

3  . Không đi bộ, đi xe đạp trên đường bằng phẳng, không buông một hoặc cả hai tay khi đi xe đạp, không đi xe đạp một bánh, không lạng lách, đánh võng, dàn hàng ngang khi đi xe đạp. Không chở quá số người quy định.

4  . Đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông.

5  . Không tham gia, không ủng hộ các cuộc đua bất hợp pháp. Không cho học sinh chưa đủ tuổi mượn xe máy, chưa có giấy phép lái xe.

6  . Theo dõi đúng làn đường, phần đường và vạch kẻ đường, luôn có thói quen chấp hành và nghiêm chỉnh luật đi đường.

Khi tham gia giao thông phải có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng.

Tôn trọng, nhường nhịn và giúp đỡ người khác.

8  . Ứng xử văn minh, lịch sự khi xảy ra tai nạn giao thông, tuân thủ các quy định về xử phạt hành chính khi vi phạm giao thông.

9  . Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải có các quyền và chứng chỉ phù hợp. Phương tiện đảm bảo chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

10  . Không thực hiện những hành động gây nguy hiểm cho bản thân và xã hội khi tham gia giao thông.

11  . Vận động gia đình và những người xung quanh thực hiện tốt ATGT.

12  . Thực hiện đúng luật lệ an toàn giao thông học đường.
– Không sử dụng xe gắn máy để đi học khi chưa thành niên.

– Đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện đến trường. Không được né tránh, lạng lách, hoặc chở quá số người cho phép của pháp luật.

Xem thêm:  Bản cam kết mẫu học sinh |Link tải GG drive

– Phải đăng ký với trường về phương tiện được sử dụng tại trường.
Nhà trường sẽ kỷ luật và phạt những học sinh vi phạm luật lệ giao thông.

     Những điều nêu trên là nghĩa vụ giữa học sinh, cha mẹ học sinh và nhà trường trong việc đảm bảo an toàn giao thông đường bộ.

Cha mẹ học sinh   (ký, ghi rõ họ tên)Sinh viên   (Ký và ghi rõ họ tên)
Giáo viên chủ nhiệm lớp   (ký và ghi rõ họ tên)Có xác nhận của hiệu trưởng   (Chữ ký, đóng dấu)

DỊCH VỤ CHUẨN BỊ ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CHÍNH THỨC TỔNG CỘNG 500 nghìn đồng -> GỌI NGAY 1900.0191

Đọc thêm   :
GIẢI PHÁP LUẬT 1900 0191 – GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ TRỰC TUYẾN BẤT CỨ LÚC NÀO  Tài liệu trên là tài sản của Công ty Luật LVN, chỉ dùng để tham khảo, áp dụng độc lập trong mọi trường hợp sẽ dẫn đến những hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn pháp luật an toàn nhất hãy liên hệ với   luật sư (miễn phí 24/7)   theo số điện thoại:   1900.0191   gặp luật sư, cố vấn pháp luật.

Phòng tư vấn pháp luật

Vui lòng chờ…

Chúng tôi đang kiểm tra trình duyệt của bạn… hoatieu.vn

Bản cam kết an toàn giao thông mới nhất |Link tải GG drive

Tại sao tôi phải vượt qua CAPTCHA?

Việc hoàn thành CAPTCHA xác nhận rằng bạn là con người và cấp cho bạn quyền truy cập tạm thời vào tài nguyên web. Tôi có thể làm gì để ngăn chặn điều này trong tương lai?

Nếu bạn đang sử dụng kết nối riêng tư, chẳng hạn như ở nhà, bạn có thể chạy quét vi-rút trên thiết bị của mình để đảm bảo thiết bị không bị nhiễm phần mềm độc hại.

Nếu đang ở trong văn phòng hoặc trên mạng công cộng, bạn có thể yêu cầu quản trị viên mạng của mình quét mạng để tìm các thiết bị bị cấu hình sai hoặc bị nhiễm.

Vui lòng chờ…

Chúng tôi đang kiểm tra trình duyệt của bạn… hoatieu.vn

Vui lòng đợi trong khi chúng tôi kiểm tra trình duyệt của bạn …

Bản cam kết an toàn giao thông mới nhất |Link tải GG drive

Tại sao tôi phải vượt qua CAPTCHA?

Việc hoàn thành CAPTCHA xác nhận rằng bạn là con người và cấp cho bạn quyền truy cập tạm thời vào tài nguyên web. Tôi có thể làm gì để ngăn chặn điều này trong tương lai?

Nếu bạn đang sử dụng kết nối riêng tư, chẳng hạn như ở nhà, bạn có thể chạy quét vi-rút trên thiết bị của mình để đảm bảo thiết bị không bị nhiễm phần mềm độc hại.

Nếu đang ở trong văn phòng hoặc trên mạng công cộng, bạn có thể yêu cầu quản trị viên mạng của mình quét mạng để tìm các thiết bị bị cấu hình sai hoặc bị nhiễm.

Một cách khác để ngăn truy cập vào trang này trong tương lai là sử dụng Thẻ bảo mật. Bạn có thể cần tải xuống phiên bản 2.0 ngay bây giờ từ Cửa hàng Chrome trực tuyến.


Video Bản cam kết an toàn giao thông mới nhất |Link tải GG drive

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết Bản cam kết an toàn giao thông mới nhất |Link tải GG drive!. 123DocX hi vọng đã mang đến thông tin hữu ích cho bạn. Xem thêm các bài viết cùng danh mục Biểu Mẫu – Văn Bản. Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết này cho nhiều người được biết. 123DocX chúc bạn ngày vui vẻ

123 Doc