Bản cam kết làm việc tại công ty |Link tải GG drive

bản cam kết làm việc tại công ty đang được nhiều người tìm kiếm. 123DocX.123DocX gửi tới các bạn bài viết Bản cam kết làm việc tại công ty |Link tải GG drive . Cùng123DocX tìm hiểu ngay thôi

Vui lòng chờ…

Chúng tôi đang kiểm tra trình duyệt của bạn… hoatieu.vn

Bản cam kết làm việc tại công ty |Link tải GG drive

Tại sao tôi phải vượt qua CAPTCHA?

Việc hoàn thành CAPTCHA xác nhận rằng bạn là con người và cấp cho bạn quyền truy cập tạm thời vào tài nguyên web. Tôi có thể làm gì để ngăn chặn điều này trong tương lai?

Nếu bạn đang sử dụng kết nối riêng tư, chẳng hạn như ở nhà, bạn có thể chạy quét vi-rút trên thiết bị của mình để đảm bảo thiết bị không bị nhiễm phần mềm độc hại.

Nếu đang ở trong văn phòng hoặc trên mạng công cộng, bạn có thể yêu cầu quản trị viên mạng của mình quét mạng để tìm các thiết bị bị cấu hình sai hoặc bị nhiễm.

Một cách khác để ngăn truy cập vào trang này trong tương lai là sử dụng Thẻ bảo mật. Bạn có thể cần tải xuống phiên bản 2.0 ngay bây giờ từ Cửa hàng Chrome trực tuyến.

Cam kết thực hiện công việc   Mẫu cam kết thực hiện công việc, điều khoản hợp đồng

Giới thiệu về tải xuống

Download.vn xin gửi tới các bạn mẫu bản cam kết làm việc được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và đăng tải ngay sau đây. Mẫu cam kết tuyển dụng là một tài liệu được sử dụng để đảm bảo rằng nghĩa vụ của bạn đối với công ty sẽ được thực hiện nghiêm túc và được tôn trọng trong   hợp đồng lao động   , đồng thời cũng để đảm bảo rằng bạn hiểu rõ ràng về chế độ và   quy định. các điều khoản liên quan của công ty   , là một tài liệu có giá trị pháp lý để làm bằng chứng, cũng như để giải quyết các vấn đề trong tương lai và có thể phát sinh giữa bạn và công ty. Dưới đây là nội dung chi tiết, mời bạn đọc cùng tham khảo và tải văn bản mẫu tại đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   ———-   ***   ——-   – CAM KẾT

Kính gửi   : HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY ……………………………………………………………………………………………….

Tên tôi là:……………………. ……………………

Phần::……………………. ……………………

Được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị Công ty, sau khi đọc kỹ và hiểu rõ nội dung quy định trong Thỏa thuận lao động, cũng như nội quy lao động, tôi đồng ý ký kết thỏa thuận với Công ty.

Trong quá trình làm việc, tôi cam kết:

1. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
2. Chấp hành đúng Nội quy lao động của Công ty
3. Đã hợp tác với Công ty ít nhất 01 năm.

Nếu tôi vi phạm các nghĩa vụ trên, tôi xin chấp nhận mọi quyết định của công ty.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

…………., ngày tháng năm ……..

Đơn đăng
ký (chữ ký và họ tên)

Mẫu nghĩa vụ thực hiện hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động Liên bang Nga 2019

Hiện nay, đối với một số vị trí có trách nhiệm, ngoài hợp đồng lao động giữa công ty và người lao động, doanh nghiệp và người lao động ký thêm các nghĩa vụ, nghĩa vụ thường được sử dụng cho mục đích bảo mật. thông tin sau khi hai bên chấm dứt quan hệ lao động.

Trong bài viết này, Luật Minh Khuê sẽ đưa ra mẫu nghĩa vụ việc làm phổ biến hiện nay và giải đáp thắc mắc nghĩa vụ việc làm có giá trị pháp lý không? 1. Hình thức hợp đồng lao động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————

SỰ CAM KẾT

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty ………….)

Tên tôi là: …………………………………………………………………………………….

Chức vụ: …………………………………………………………..

      I. Nội dung cam kết

Sau KHI đọc Kỹ Và Hiểu Rõ NộI QUY Công Ty, HợP đồNG Lao Động Số: …………………………. ….. Và các Văn bản Khác Có Liên Quân, Tôi Xin Cam Kết Với ​​Côgng Ty Những Nội Dung Sau:

 1. Không đơn vị kết hợp đồng lao động với công ty trừ các trường hợp được quy định tại bộ luật lao động.
 2. TRỌNG THỜI I HạN 05 (Năm) Năm Từ NGày Kết Thúc Quan Hệ Lao Động Với Côgng Ty, Tôi Sẽ Không Tham Gia Dưới Kỳ HìNH THứC Bất kỳ Thế giới nào Không Giới hạn HạN VIệC Cố Vấn, Làm Việc, Góp vốn, Hợp tác KINH DOANH, CỘNG TÁC, Liên Doanh, Liên Kết Với ​​Bất Kỳ Cơ Quan, đơN Vị, Hiệp Hội, đoàn thể, … (Gọi Chung Là Tổ CHứC) Tống Các Lĩnh VựC KINH DOANH Có Liên Quân đến những người khác Học nghề, Tương tự PHIM sản xuất của công ty.  
 3. Không lợi dụng, sử dụng, trộm cắp hoặc có hành vi huỷ hoại các thông tin bảo mật của Công ty dưới bất kỳ hình thức nào. (Thông tin bảo mật được quy định chi tiết tại Nội quy Công ty).
 4. Cam kết không tiết lộ và tìm hiểu các thông tin liên quan đến tiền lương của bất kỳ đồng nghiệp nào.
 5. Trong thời gian làm việc tại công ty và toàn bộ thời gian sau đó, tôi cam kết sẽ không sử dụng hoặc để lộ bất kỳ thông tin bảo mật nào liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty, các công ty liên kết và đối tác của Công ty.
 6. Không thực hiện các hành vi gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh, lợi ích của Công ty và các đơn vị khác do Công ty tổ chức quản lý hoặc các hành vi dẫn đến việc hạ giá thành Sản phẩm của Công ty.
 7. Vì bất kỳ lí do gì (trừ các trường hợp bị mắc bệnh hiểm nghèo hay quyết định của cơ quan nhà nước) dẫn đến việc không thể tiếp tục thực hiện Hợp đồng lao động với Công ty, tôi đảm bảo sẽ thông báo trước cho Công ty (Người sử dụng lao động) thời gian ít nhất là 06 (sáu) tháng.
 8. Tôi nhất trí rằng nếu chấm dứt Hợp đồng lao động với Công ty vì bất kỳ lí do gì, tôi sẽ ngay lập tức và vô điều kiện bàn giao lại toàn bộ tài sản vật chất, các giấy tờ tài liệu chứa đựng các thông tin bảo mật hoặc thông tin về nhân sự có được qua quá trình làm việc hoặc và do Công ty cung cấp. 
 9. Cam kết tuyệt đối không tuyển dụng, sử dụng, hợp tác dưới bất kỳ hình thức nào với các cá nhân đang làm việc, hợp tác với Công ty trong cùng lĩnh vực hoạt động kinh doanh.
 10. Không có hành vi gây chia rẽ hoặc mất đoàn kết nội bộ giữa các nhân viên với nhau và giữa nhân viên với cấp quản lý của Công ty.
 11. Tôi sẽ không thực hiện bất kỳ khiếu kiện/khiếu nại nào đối với Công ty liên quan đến các quyền sở hữu trí tuệ mà tôi là tác giả trong quá trình thực hiện công việc được giao tại Công ty.
 12. Nếu vi phạm các nghĩa vụ của mình theo quy định của Hợp đồng lao động và Bản cam kết này gây thiệt hại cho Công ty, tôi sẽ chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ giá trị thiệt hại và chịu mức phạt …….. đồng. (Bằng chữ: ………….)
 13. Thực hiện đầy đủ các điều khoản hiện hữu của Cam kết này, Nội quy Công ty và Hợp đồng lao động các bên đã ký kết trước đó.
 14. Tôi đã đọc kỹ và hiểu các điều khoản của Nội quy công ty, Hợp đồng lao động và Bản cam kết này. Tôi cam kết sẽ không có bất kỳ khiếu kiện/khiếu nại nào đối với Công ty (Người sử dụng lao động) liên quan đến các nội dung trong các văn bản mà tôi đã ký.
Xem thêm:  Bản cam kết đảng viên mới nhất |Link tải GG drive

II. Hiệu lực của cám kết

Nếu bất kỳ điều khoản nào của bản cam kết này bị tuyên bố vô hiệu thì những điều khoản còn lại không bị ảnh hưởng và vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Cam kết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các điểm 2,3,5,6, 9,10 trong Bản cam kết vẫn có hiệu lực sau khi Người Lao động thôi việc tại Công ty, bao gồm cả việc Công ty chấm dứt Hợp đồng lao động với nhân viên.

  Hà Nội, ngày … tháng … năm ……Nhân viên(Ký và ghi rõ Họ tên)

2. Quy định về giao kết hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động theo Điều 13 Bộ luật lao động năm 2019: 

“1. Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động.

2. Trước khi nhận người lao động vào làm việc thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động”.

Như vậy, hợp đồng lao động là văn bản thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, trong đó quy định điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Giao kết hợp đồng lao động là quá trình thỏa thuận, trao đổi, thương lượng giữa người sử dụng lao động và người lao động để cùng thống nhất ý chí, thống nhất thỏa thuận về công việc, mức lương…Khi giao kết hợp đồng các bên cần lưu ý đến những vấn đề như: Hình thức hợp đồng lao động; Nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động; Nghĩa vụ giao kết hợp đồng lao động; Nghĩa vụ cung cấp thông tin trước khi giao kết hợp đồng lao động; Những hành vi người sử dụng lao động không được làm khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động; Giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động.3. Người lao động có phải ký cam kết thực hiện hợp đồng lao động?

Theo quy định của Điều 17 Bộ luật Lao động năm 2019 về hành vi người sử dụng lao động không được làm khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động đó là: 

“1. Giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động. 2. Yêu cầu người lao động phải thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện hợp đồng lao động. 3. Buộc người lao động thực hiện hợp đồng lao động để trả nợ cho người sử dụng lao động”.

Ở đây bản cam kết có thể hiểu là thỏa thuận giữa người lao động và công ty, khi người lao động ký vào bản cam kết tức là đã đồng ý thỏa thuận với công ty. Nếu như không có căn cứ cho rằng bản cam kết này là biện pháp bảo đảm cho việc thực hiện hợp đồng giữa người lao động và công ty thì bản cam kết này không vi phạm vào Điều 17 nói trên, ngược lại nếu là biện pháp bảo đảm thì đây lại là hành vi vi phạm. Tuy nhiên vì bản cam kết là thỏa thuận giữa người lao động và công ty nên người lao động có thể ký hoặc không tùy vào từng trường hợp cụ thể cũng như quyền lợi của người lao động.4. Mẫu hợp đồng giao khoán công việc 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

(Số: …../HĐGK)

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;
 • Căn cứ nhu cầu của các Bên.

Hôm nay, ngày ….. tháng …. năm … tại Hà Nội. Chúng tôi gồm có:

BÊN GIAO KHOÁN: …………………. ………………………………………

 • Địa chỉ: ………………………………………..
 • Mã số thuế: …………………………………..
 • Đại diện: ………………………………………… 
 • Chức vụ: ……………………………………….

(Sau đây gọi tắt là Bên A)

BÊN NHẬN GIAO KHOÁN: ………………………………………………….

 • Ngày sinh: ………………………..    Nơi sinh: ………………………………
 • Số chứng thực cá nhân: ………….     Ngày cấp: …………… Nơi cấp: ……………….
 • Địa chỉ: ……………………………………………………………

(Sau đây gọi tắt là Bên B)

Hai Bên đồng ý ký kết và thực hiện Hợp đồng giao khoán với các điều khoản sau đây:

Điều 1. Nội dung cÔng việc

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Điều 2. Thời hạn Hợp Đồng vÀ tiến Độ thực hiện cÔng việc

 1. Hợp đồng này có thời hạn từ …………………… đến …………………………
 2. Bên A sẽ bàn giao thông tin, tài liệu các công việc cần hoàn thành cho Bên B; Bên B phải hoàn thành và bàn giao toàn bộ kết quả công việc theo yêu cầu của Bên A.

Điều 3. ThÙ lao vÀ phương thức thanh TOÁN thÙ lao

 1. Bên A trả thù lao cho Bên B để hoàn thành các công việc nêu tại Điều 1 Hợp đồng này. Tổng mức thù lao theo khối lượng công việc giao nhận.
 2. Bên A sẽ thanh toán thù lao cho Bên B vào khoảng thời gian từ ngày 20 đến ngày 30 của tháng kế tiếp.
 3. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản/Tiền mặt 

ĐIỀU 4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN a

 1. Nhận bàn giao khối lượng công việc đã được Bên B hoàn thành;
 2. Bàn giao các giấy tờ có liên quan đến công việc giao khoán để Bên B triển khai thực hiện;
 3. Yêu cầu Bên B thực hiện đúng và đầy đủ các công việc quy định tại Điều 1 Hợp đồng này theo yêu cầu của Bên A;
 4. Quản lý, giám sát khối lượng công việc mà Bên B thực hiện theo Hợp đồng này;
 5. Yêu cầu Bên B phối hợp với người của Bên A hoặc/và Bên thứ ba để hoàn thành các nghĩa vụ của Bên B đối với Bên A;
 6. Yêu cầu Bên B chịu phạt vi phạm và bồi thường toàn bộ thiệt hại cho Bên A theo quy định tại Hợp đồng này;
 7. Thanh toán đầy đủ thù lao cho Bên B theo quy định tại Hợp đồng này;
 8. Bồi thường thiệt hại cho Bên B. Trừ trường hợp Bên B có một phần lỗi để xảy ra thiệt hại.

Điều 5. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

 1. Yêu cầu Bên A cung cấp các thông tin và tài liệu cần thiết để Bên B thực hiện công việc;
 2. Được hưởng thù lao theo khối lượng công việc hoàn thành. Trong trường hợp khối lượng công việc hoàn thành có giá trị ít hơn so với thù lao đã nhận thì Bên B có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ số tiền chênh lệch cho Bên A;
 3. Nỗ lực tối đa để thực hiện công việc theo quy định tại Điều 1 Hợp đồng này với kết quả phù hợp theo tiêu chuẩn, mục đích theo yêu cầu công việc được Bên A giao.
 4. Tự cung cấp các trang, thiết bị cần thiết để hoàn thành công việc đúng thời hạn theo yêu cầu của Bên A;
 5. Bảo quản và giao lại cho Bên A tài liệu và phương tiện được giao để thực hiện công việc ngay khi hoàn thành hoặc khi Hợp đồng chấm dứt hoặc theo yêu cầu của Bên A; Thông báo kịp thời cho Bên A về tiến trình thực hiện các công việc được giao; Không thực hiện các hành vi chiếm đoạt thông tin, tài liệu tài sản (bao gồm tài sản vô hình và tài sản hữu hình, các đơn hàng) liên quan đến hoạt động kinh doanh của Bên A.
 6. Trong mọi trường hợp, Bên B không được tự ý đơn phương chấm dứt hoặc hủy bỏ Hợp đồng này khi chưa có chấp thuận bằng văn bản của Bên A. Trường hợp, Bên B muốn đơn phương chấm dứt Hợp đồng thì phải báo trước bằng văn bản cho Bên A ít nhất 03 tháng kể từ ngày đơn phương chấm dứt Hợp đồng này;
 7. Bảo mật thông tin theo quy định tại Điều 7 Hợp đồng này; nghiêm cấm Bên B phát tán hoặc sao, gửi thông tin được Bên A cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác;
 8. Không được tự ý kinh doanh, tham gia góp vốn và/hoặc tư vấn, cung cấp thông tin, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ cùng loại (bao gồm nhưng không giới hạn bởi các hàng hóa, dịch vụ thuộc các lĩnh vực kinh doanh, sản xuất như truyền thông, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, …) do Bên A kinh doanh, đầu tư, góp vốn tại các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ cùng loại.
Xem thêm:  Bản cam kết vi phạm |Link tải GG drive

ĐIỀU 6: CAM KẾT CỦA BÊN B

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng và trong thời hạn …… sau khi chấm dứt Hợp đồng, Bên B cam kết:

 1. Không lợi dụng, sử dụng, trộm cắp hoặc có hành vi huỷ hoại các thông tin bí mật được quy định tại Điều 7 Hợp đồng này.
 2. Không cung cấp thông tin bí mật, các mối quan hệ kinh doanh của Bên A cho bất kỳ tổ chức, cá nhân hoặc bất cứ Bên thứ ba nào khác không liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng này.
 3. Không lợi dụng, sử dụng các thông tin bí mật của các Dự án mà Bên A đã, đang và sẽ triển khai cho đối thủ cạnh tranh của Bên A hoặc bất cứ Bên thứ ba nào khác.
 4.  Không thực hiện các hành vi gây ảnh hưởng đến tài sản, uy tín, hình ảnh, lợi ích của Bên A hoặc các hành vi hạ giá thành sản phẩm của Bên A dưới mọi hình thức.
 5. Không chiếm hữu hoặc cung cấp các tài sản (bao gồm tài sản vô hình và tài sản hữu hình, các đơn hàng), các thông tin về doanh nghiệp do Bên A tổ chức quản lý cho bên thứ ba không liên quan đến Hợp đồng này.
 6. Cam kết bảo mật về mức thù lao mà Bên B được nhận trong quá trình thực hiện Hợp đồng này.
 7. Không đề cử hoặc đưa nhân sự của Bên thứ ba có quyền và lợi ích đối lập trà trộn vào làm việc, hợp tác, cộng tác cùng Bên A với mục đích thăm dò, lấy cắp dữ liệu, quy trình của Bên A.

ĐIỀU 7: BẢO MẬT THÔNG TIN

 1. Bên B đồng ý giữ bí mật, không tiết lộ và/hoặc sử dụng các thông tin có được từ việc thực hiện Hợp đồng này với mục đích cá nhân khi thông tin đó đã được một Bên chỉ rõ hoặc được coi là Thông tin bảo mật, trừ khi được sự chấp thuận của Bên còn lại hoặc theo lệnh của Tòa án. Thông tin bảo mật bao gồm nhưng không giới hạn bởi: các số liệu tài chính – kỹ thuật hoặc thương mại, các tài liệu chuyên môn được truyền đạt dưới hình thức hữu hình hoặc lời nói, các thư từ giao dịch qua Fax, Telex, bất kỳ các hồ sơ, tài liệu, thông tin về mô hình kinh doanh, chiến lược marketing, sản phẩm, công thức sản phẩm, công thức điều chế, quy trình sản xuất, dây chuyền sản xuất, giá thành nguyên liệu, giá thành sản phẩm, hồ sơ công bố sản phẩm, nguồn hàng, nguồn nguyên vật liệu, khách hàng, đối tác, tài khoản quảng cáo, đơn hàng, hồ sơ tài chính – kế toán, giáo trình đào tạo, chương trình đào tạo, dữ liệu, viết code cho các phần mềm tương tự một bản báo cáo hồ sơ, kế hoạch, phương pháp và hệ thống, danh sách bạn hàng và các thông tin tương tự khác.
 2. Bên B không được công bố hoặc sử dụng Hợp đồng này và các Thông tin bảo mật được quy định tại khoản 7.1 Điều này vì bất kỳ mục đích nào. Mọi tiết lộ Thông tin bảo mật từ Bên B làm tổn hại đến uy tín, hoạt động kinh doanh của Bên A đều coi là vi phạm Hợp đồng này. Bên B có nghĩa vụ bồi thường toàn bộ những thiệt hại gây ra cho Bên A và chịu trách nhiệm trước pháp luật.
 3. Các nghĩa vụ nêu tại Điều này vẫn tiếp tục có hiệu lực sau khi Hợp đồng này tạm dừng hoặc chấm dứt.

ĐIỀU 8: BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VÀ PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG

Trường hợp vi phạm một trong các quy định tại Hợp đồng này thì Bên B phải bồi thường toàn bộ thiệt hại và nộp cho Bên A một khoản tiền phạt vi phạm là: ……VNĐ (Bằng chữ: ………… đồng).  

Điều 9. Điều khoản chung

 1. Hai Bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản của Hợp đồng này. Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng sẽ được giải quyết thông qua thương lượng. Trường hợp không thương lượng được thì tranh chấp sẽ do Tòa án có thẩm quyền giải quyết;
 2. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và được thực hiện ngay;
 3. Hợp đồng này gồm 03 trang, được lập thành 02 bản bằng Tiếng Việt có hiệu lực pháp lý như nhau do mỗi Bên giữ 01 bản.
BÊN A BÊN B
   

Gọi luật sư Đặt câu hỏi Báo giá vụ việc Đặt lịch hẹnChủ đề liên quan

 • Hợp đồng lao động là gì ? Phân tích khái niệm chung về hợp đồng lao động ?
 • Thời hạn của hợp đồng lao động xác định như thế nào ? Điều kiện có hiệu lực của HĐLĐ ?
 • Hết hạn hợp đồng lao động không ký tiếp thì xử lý như thế nào ? Cách gia hạn hợp đồng lao động ?
 • Các loại hợp đồng lao động hiện nay ? Trình tự ký kết hợp đồng lao động ?
 • Tạm hoãn hợp đồng lao động là gì ? Quy định về tạm hoãn, sửa đổi hợp đồng lao động ?
 • Mẫu hợp đồng lao động song ngữ (Anh – Việt) mới nhất năm 2021
 • 10 điểm mới về hợp đồng lao động có hiệu lực từ 01/01/2021
 • Tư vấn về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người nước ngoài?
 • Thủ tục yêu cầu tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu, thoả ước lao động tập thể vô hiệu
 • Thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động với người lao động ? Chấm dứt hợp đồng lao động

Bạn thấy nội dung này thực sự hữu ích?

Có Không

Bạn thấy nội dung này chưa ổn ở đâu?

Email nhận thông báo sửa đổi(nếu có) Gửi góp ý

Cảm ơn bạn đã nhận xét!

Like fanpage Luật Minh Khuê để nhận tin mới mỗi ngày

Bài viết cùng chủ đề

Почему необходимо заключать письменный трудовой договор?

Tại sao nên giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản?

Право заключения трудовых договоров с работниками? Прекращение трудового договора

Thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động với người lao động ? Chấm dứt hợp đồng lao động

Консультации по заключению трудовых договоров в соответствии с законом?

Tư vấn về việc giao kết hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật ?

Имеет ли право заключить трудовой договор?

Có được ủy quyền để giao kết hợp đồng lao động hay không ?

Bình luận quy định của Bộ luật lao động năm 2019 về thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động và giao kết nhiều hợp đồng lao động

Bình luận quy định của Bộ luật lao động năm 2019 về thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động và giao kết nhiều hợp đồng lao động

Phân tích các nguyên tắc khi giao kết hợp đồng lao động ?

Phân tích các nguyên tắc khi giao kết hợp đồng lao động ?

Vấn đề pháp lý cần biết về hợp đồng lao động và lưu ý khi giao kết hợp đồng lao động với người chưa thành niên

Vấn đề pháp lý cần biết về hợp đồng lao động và lưu ý khi giao kết hợp đồng lao động với người chưa thành niên

Những hành vi người sử dụng lao động không được làm khi giao kết hợp đồng lao động

Những hành vi người sử dụng lao động không được làm khi giao kết hợp đồng lao động

Pháp luật Cộng hòa Liên bang Đức về thông tin trong giao kết hợp đồng lao động

Pháp luật Cộng hòa Liên bang Đức về thông tin trong giao kết hợp đồng lao động

Bình luận quy định của Bộ luật lao động năm 2019 về nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động

Bình luận quy định của Bộ luật lao động năm 2019 về nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động

Phân tích yếu tố chủ thể (các bên) khi giao kết hợp đồng lao động ?

Phân tích yếu tố chủ thể (các bên) khi giao kết hợp đồng lao động ?

Tại sao nên giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản?

Tại sao nên giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản?

Thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động với người lao động ? Chấm dứt hợp đồng lao động

Thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động với người lao động ? Chấm dứt hợp đồng lao động

Tư vấn về việc giao kết hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật ?

Tư vấn về việc giao kết hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật ?

Имеет ли право заключить трудовой договор?

Có được ủy quyền để giao kết hợp đồng lao động hay không ?

Комментарий к положениям Трудового кодекса 2019 года о полномочиях по заключению трудовых договоров и заключению нескольких трудовых договоров

Bình luận quy định của Bộ luật lao động năm 2019 về thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động và giao kết nhiều hợp đồng lao động

Проанализировать принципы при заключении трудовых договоров?

Phân tích các nguyên tắc khi giao kết hợp đồng lao động ?

Правовые вопросы, которые необходимо знать о трудовых договорах и учитывать при заключении трудовых договоров с несовершеннолетними

Vấn đề pháp lý cần biết về hợp đồng lao động và lưu ý khi giao kết hợp đồng lao động với người chưa thành niên

Поведение, которое работодатели не могут делать при заключении трудовых договоров

Những hành vi người sử dụng lao động không được làm khi giao kết hợp đồng lao động

prevnextGiao Kết Hợp Đồng Lao Động

 • Thời hạn của hợp đồng lao động xác định như thế nào ? Điều kiện có hiệu lực của HĐLĐ ?
 • Hết hạn hợp đồng lao động không ký tiếp thì xử lý như thế nào ? Cách gia hạn hợp đồng lao động ?
 • Các loại hợp đồng lao động hiện nay ? Trình tự ký kết hợp đồng lao động ?
 • Tạm hoãn hợp đồng lao động là gì ? Quy định về tạm hoãn, sửa đổi hợp đồng lao động ?
 • Mẫu hợp đồng lao động song ngữ (Anh – Việt) mới nhất năm 2021
 • 10 điểm mới về hợp đồng lao động có hiệu lực từ 01/01/2021
 • Tư vấn về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người nước ngoài?
 • Thủ tục yêu cầu tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu, thoả ước lao động tập thể vô hiệu
 • Thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động với người lao động ? Chấm dứt hợp đồng lao động
Xem thêm:  Bản cam kết mẫu học sinh mới nhất |Link tải GG drive

Xem nhiều

 • Mẫu hợp đồng lao động bản cập nhật mới nhất năm 2021
 • Thời hạn báo giảm bảo hiểm xã hội cho người lao động nghỉ việc ?
 • Mẫu nội quy lao động, nội quy công ty cập nhật mới nhất năm 2021
 • Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của người lao động được quy định như thế nào ?
 • Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp mới nhất năm 2021
 • Hợp đồng lao động theo mùa vụ có phải đóng Bảo hiểm xã hội hay không ?
 • Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động mới năm 2021
 • Mẫu hợp đồng thử việc mới nhất năm 2022 ? Mức lương thử việc là bao nhiêu tiền ?
 • Phân tích về vai trò của pháp luật đối với nhà nước và xã hội ?

Mẫu bản cam kết (giấy cam kết) phổ biến nhất hiện nay

Bản cam kết làm việc tại công ty |Link tải GG drive

Bản cam kết, giấy cam kết là một văn bản được sử dụng nhiều trong công việc và cuộc sống. Mục đích của giấy cam kết là thỏa thuận thực hiện lời hứa hẹn cho vấn đề nào đó. Vậy cách viết giấy cam kết đúng chuẩn ra sao? Theo dõi bài viết để được giải đáp nha!

Có thể bạn quan tâm:

 • Những mẫu báo cáo công việc mới và chuẩn nhất [DOWNLOAD]
 • Các tiêu chí đánh giá nhân viên mà doanh nghiệp nào cũng cần nắm rõ

Bản cam kết là gì?

Cam kết được xem là một hành động thực hiện những lời hứa hẹn đã được thống nhất giữa những bên tham gia một hoạt động, vấn đề nào đó. Nếu bên làm cam kết không làm đúng theo nội dung trong giấy cam kết sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm trước pháp luật. Việc sử dụng giấy cam kết sẽ áp dụng trong một số trường hợp cụ thể.

Bản cam kết làm việc tại công ty |Link tải GG drive
Giấy cam kết sử dụng trong trường hợp nào?

Mẫu cam kết sẽ là một biểu mẫu văn bản, mang giá trị pháp lý và pháp luật rất cao. Những nội dung có trong cam kết sẽ được thảo luận, thống nhất và trực tiếp ký kết công khai. Vì vậy, nếu có bất kì bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Tham khảo – Tìm hiểu mẫu công văn giải trình thuế dành cho các doanh nghiệp

Sử dụng giấy cam kết trong trường hợp nào?

Các mẫu cam kết được sử dụng rất phổ biến trong cuộc sống, hành chính – sự nghiệp và đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế. Những trường hợp cụ thể cần sử dụng đến cam kết gồm:

 • Đối với những doanh nghiệp có ủy quyền hay cử người lao động đi sang nước ngoài tu nghiệp, học tập nâng cao kiến thức. Thường các lao động sẽ phải làm cam kết sẽ tiếp tục hoạt động, làm việc cho doanh nghiệp khi hoàn thành công việc học tập.
 • Đối với trường hợp người lao động được tuyển dụng tại nhiều vị trí công việc ở trong doanh nghiệp, cần làm cam kết thực hiện đúng nội quy nơi công tác.
 • Đối với những doanh nghiệp có tuyển dụng người lao động chưa có kinh nghiệm cần đào tạo. Những lao động này sẽ cần ký cam kết sẽ làm việc sau khi hoàn tất quá trình đào tạo.
 • Đối với những trường hợp người thi tuyển hoặc xét tuyển vào vị trí công việc tại nhiều đơn vị sẽ có mẫu cam kết làm việc và trực tiếp phục vụ tại đơn vị đó một thời gian lâu dài.

Ngoài ra, trong cuộc sống hằng ngày bạn cũng sẽ thấy sự xuất hiện của giấy cam kế khi vay nợ, thuê mướn nhà cửa,… Tùy thuộc vào mục đích sẽ có những mẫu giấy cam kết phù hợp với tính chất sử dụng.

Có những loại cam kết nào?

Các văn bản cam kết hay được gọi là giấy cam kết, đơn cam kết được sử dụng và soạn thảo dưới nhiều dạng hình thức khác nhau. Các loại biểu mẫu cam kết thường xuất hiện trong cuộc sống hằng ngày bao gồm:

 • Cam kết về việc thi công xây dựng đúng tiến độ
 • Cam kết trả nợ lãi ngân hàng đúng thời hạn
 • Cam kết bảo hành thiết bị
 • Cam kết chấp hành nghiêm chỉnh nội quy công ty của người lao động
 • Cam kết thực hiện chính sách phúc lợi đầy đủ với các doanh nghiệp

Chính bởi sự thông dụng ấy mà những mẫu giấy cam kết được dùng phổ biến, rộng rãi tại các đơn vị, cơ quan, công ty, doanh nghiệp.

XEM THÊM: Những mẫu báo cáo công việc mới và chuẩn nhất [DOWNLOAD]

Hướng dẫn cách viết cam kết

Bản cam kết làm việc tại công ty |Link tải GG drive
Hướng dẫn viết cam kết

Thông tin người làm cam kết

Thông tin liên quan đến bên tham gia ký kết giấy cam kết chính là một phần nội dung trong một văn bản cam kết. Khi viết cam kết bạn cần điền đầy đủ những thông tin cá nhân như: họ tên, mã số thuế (nếu có), chứng minh thư, ngày tháng năm sinh, đơn vị công tác, email, số điện thoại,… Tất cả những nội dung liên quan đến người làm giấy cam kết đều cần chính xác, cụ thể, rõ ràng.

Cập nhật thêm: Top CV xin việc làm chuẩn, dễ áp dụng cho nhiều ngành nghề khác nhau

Trình tự viết cam kết

Bản cam kết là một dạng văn bản hành chính có tính pháp lý cao nên khi soạn thảo cần chính xác tuyệt đối. Dưới đây là các bước để có một mẫu giấy cam kết đúng tiêu chuẩn.

 • Bước 1: Kiểm tra mẫu giấy cam kết xem đã đáp ứng đủ những nội dung cần thiết hoặc có những nội dung nào không cần thiết
 • Bước 2: Điền đầy đủ những thông tin thành viên, các thông tin khác một cách chính xác, rõ ràng
 • Bước 3: Ghi rõ nội dung cam kết của hai bên cũng như trường hợp vi phạm sẽ xử lý ra sao
 • Bước 4: Kiểm tra lại tất cả những phần nội dung, thông tin vừa điền vào giấy cam kết. Thống nhất về các luật pháp giữa cả hai bên và tiến hành kỹ xác nhận với cả hai bên tham gia cam kết
 • Bước 5: Đến các cơ quan có thẩm quyền để được xác thực, công chứng. Giấy cam kết chỉ thực sự có hiệu lực khi được công chứng bởi những đơn vị có thẩm quyền

Những lưu ý khi viết cam kết

При составлении письменного обязательства о выполнении работы и права, согласованных обеими сторонами, необходимо обратить внимание на следующие вопросы:

 • Содержание информации, относящейся к лицу, взявшему на себя обязательство, должно быть точным, ясным и конкретным.
 • Содержание, указанное в обязательстве, должно быть представлено научным, лаконичным, лаконичным и очень точным образом.
 • Не стирайте и не допускайте ошибок в документе обязательств
 • Лицо, которое пишет залог, должно четко выражать собственную точку зрения.
 • В форме обязательства должно быть четко указано, что в случае нарушения они будут нести полную ответственность согласно регламенту.

Подробнее: Шаблон коммерческого предложения [СКАЧАТЬ]

Загрузите популярную сегодня форму обязательства

Sau đây là những mẫu giấy hứa thông dụng được sử dụng phổ biến trong cuộc sống. Để có thể sử dụng các mẫu cam kết này, hãy TẢI NGAY từ link bên dưới:

Bản cam kết làm việc tại công ty |Link tải GG drive
Mẫu cam kết

TẢI XUỐNG Các tài liệu về nghĩa vụ chung

TẢI XUỐNG Biểu mẫu cam kết

TẢI XUỐNG Mẫu Báo cáo Thu nhập Cá nhân

TẢI XUỐNG Biểu mẫu đảm bảo nhân viên

TẢI XUỐNG Mẫu đơn xin nghỉ việc

TẢI XUỐNG Mẫu đơn xin thực tập

TẢI XUỐNG Bản cam kết du học

Qua bài viết trên, bạn đọc đã biết được cách viết mẫu cam kết chuẩn cho năm 2021. Chúng tôi hy vọng những thông tin trên có giá trị tham khảo hữu ích. Đừng quên những bài viết thú vị khác của chúng tôi!

Đừng bỏ lỡ: hàng ngàn việc làm HOT được cập nhật hàng giờ trên website tìm việc uy tín.

Bản cam kết làm việc tại công ty |Link tải GG drive
Bản cam kết làm việc tại công ty |Link tải GG drive


Video Bản cam kết làm việc tại công ty |Link tải GG drive

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết Bản cam kết làm việc tại công ty |Link tải GG drive!. 123DocX hi vọng đã mang đến thông tin hữu ích cho bạn. Xem thêm các bài viết cùng danh mục Biểu Mẫu – Văn Bản. Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết này cho nhiều người được biết. 123DocX chúc bạn ngày vui vẻ

123 Doc