Bản cam kết sức khỏe thi đấu mới nhất |Link tải GG drive

bản cam kết sức khỏe thi đấu đang được nhiều người tìm kiếm. Cùng 123DocX tìm hiểu ngay thôi

Mẫu Biên bản Cam kết (Cam kết) mới nhất vào năm 2022

Cam kết – một văn bản được lập và sử dụng để sửa chữa các thỏa thuận của các bên trong việc thực hiện các nhiệm vụ và nghĩa vụ pháp lý:

Mẫu cam kết (hay văn bản cam kết)   khá đa dạng dưới nhiều hình thức khác nhau về mọi mặt của đời sống công như: Văn bản cam kết trả nợ; bản cam kết hoàn thành phạm vi công việc đang thi công; nghĩa vụ giao hàng đúng hạn; cam kết không vi phạm hoặc có hành vi trái pháp luật; …

Trong khuôn khổ bài viết này, Luật Minh Khuê xin đưa ra một số ví dụ về các giao thức cam kết cụ thể với một số nội dung khái quát để Quý khách hàng có thể tham khảo và áp dụng vào thực tế của mình. 1. Hình thức cuối cùng của giao thức về nghĩa vụ liên đới (Cầm cố)

>> Bấm để tải:   Mẫu cam kết mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——- o0o ——-

Nơi, ngày… .. tháng… .. năm …….

LỜI CAM KẾT

Đắt tiền: …………………………………………………….

Tên cá nhân / tổ chức: (Tôi / chúng tôi) ………….…

Mã số thuế (nếu có): …………………….

CMND / CCCD / hộ chiếu / số đăng ký:… .. Ngày cấp:…. Nơi cấp:… ..

Địa chỉ cư trú / trụ sở chính: …………………….

Địa điểm làm việc (nếu có): ………………………. ………… ..

Số liên lạc: …………………….………………

Tôi cam kết thực hiện theo các nội dung sau …………………….

đầu tiên…………………….………………..…………

2 …………………. ………………… .. ………………………

3 …………………… .. …………………………………

4……………………..…………………………………

năm……………………..…………………………………

Tôi / chúng tôi khuyên bạn nên:

đầu tiên…………………….………………..……………………..

2 …………………. ……………… .. …………………………

Người lập biên bản (Ký, ghi  rõ họ tên)Người cầm cố  (ký và ghi rõ họ tên)

2. Các khuyến nghị để biên soạn biểu mẫu của giao thức về nghĩa vụ

Mẫu văn bản quy định về nghĩa vụ nêu trên là mẫu chung nhất có thể áp dụng cho mọi trường hợp hợp đồng dân sự và các thỏa thuận khác có liên quan. Mẫu cam kết này có tính chất ràng buộc, ấn định thỏa thuận pháp lý phù hợp với ý chí của các bên. Trong quá trình giải quyết tranh chấp, tài liệu chứng cứ quan trọng có thể là tài liệu sau đây, được tòa án coi là bằng chứng, chứng cứ đã chứng minh được giá trị của nó trước tòa.

Ghi chú. Những thỏa thuận không hoàn toàn rõ ràng trong hợp đồng cũng có thể được viết thành những điều khoản kèm theo hợp đồng nhằm giải thích rõ ràng và cụ thể hơn những điều khoản trong hợp đồng mà các bên có. đồng ý, nhưng không rõ ràng. 3. Mẫu giấy xác nhận nợ và thỏa thuận nghĩa vụ trả nợ.

Trên thực tế, vì nhiều lý do khác nhau như bạn bè, người thân, đồng nghiệp… mà các khoản vay thường không có văn bản khi nhận tiền. Điều này dẫn đến những rủi ro pháp lý khi người vay không trả được nợ hoặc từ chối trả nợ. Trong trường hợp này, cơ sở cầm đồ, cho vay tiền phải có văn bản xác nhận, đăng ký nợ đã vay / đã trả và cam kết trả nợ cụ thể để làm căn cứ pháp lý cho việc kiện tụng sau này.

Luật Minh Khuê giới thiệu mẫu biên bản xác nhận công nợ (nghĩa vụ trả nợ) mà quý khách hàng có thể tham khảo và áp dụng:

>> Tải xuống Ngay: Mẫu Hợp đồng Xác nhận Nợ và Trả nợ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Địa phương, ngày… ..tháng… ..

BIÊN BẢN XÁC NHẬN

(V / v Thỏa thuận cam kết trả nợ)

Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ vào ý chí của các bên.

Hôm nay, ngày… ..tháng… .. năm ……, tại địa chỉ ……….

Xem thêm:  Tải mẫu đơn ly hôn viết tay mới nhất |Link tải GG drive

Chúng tôi bao gồm các bên dưới đây:

BÊN A: ………………………………………………

Đăng ký kinh doanh số: …… .. cấp ngày… .. cơ quan cấp….

(if is the fish is write: Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước hoặc Hộ chiếu số: …… .. cấp ngày …… .nơi cấp ………)

Sở hữu trụ địa chỉ:… .. (If is a Personal kernel write address only… ..)

Điện thoại: ………………………….. Email:………..

BÊN B: …………………………………………….

Đăng ký kinh doanh số:…… cấp ngày…… cơ quan cấp …….

(nếu là cá nhân thì ghi: Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu số: …….. cấp ngày…….nơi cấp………)

Địa chỉ trụ sở: ……. (Nếu là cá nhân ghi địa chỉ thường trú….. )

Điện thoại:………………. Email:………………….

Cùng thống nhất ký kết Bản thoản thuận xác nhận nợ với những điều, khoản sau:

Điều 1. Thỏa thuận xác nhận nợ

Sau khi đối chiếu, hai Bên thỏa thuận xác nhận nợ, đến hết ngày……tháng…….năm 20…….. Công ty/Hoặc Ông/bà … còn nợ Bên B tổng số tiền là : … đồng (Bằng chữ: … , trong đó:

– Nợ gốc:

– Lãi:

Điều 2. Cam kết của hai bên về nghĩa vụ và quyền lợi liên quan

Về nghĩa vụ của các bên:

– Bên B ………………cam kết sẽ dùng mọi tài sản cá nhân của mình để thanh toán khoản nợ nêu tại Điều 1 Bản thoản thuận này thay cho …………………;

– Thanh toán đầy đủ theo …………….. bên thỏa thuận;

-Xóa bỏ nghĩa vụ trả nợ cho Công ty/hoặc Ông/bà …………. và toàn bộ các thành viên trong Công ty hoặc Ông/bà……………. (ngoại trừ Bên A) và không yêu cầu ai khác ngoài Bên A trả nợ cho mình;

– Các quyền và nghĩa vụ khác tại Bản thỏa thuận này và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Điều khoản chung

– Bản thoản thuận này có hiệu lực từ ngày ký;

– Biên bản xác nhận nợ được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau do mỗi bên giữ 01 bản.

BÊN A(Ký và ghi rõ họ tên)BÊN B(Ký và ghi rõ họ tên)

4. Hướng dẫn viết biên bản cam kết xác nhận nợ và thỏa thuận trả nợ

Nghĩa vụ trả nợ với khoản vay phải dựa trên các giấy tờ xác lập và ghi nhận hợp pháp về khoản nợ như: Hợp đồng vay nợ, giấy vay nợ… cho nên việc lập các giấy tờ đối với khoản vay hoặc biên bản cam kết là điều kiện bắt buộc theo quy định của pháp luật.

+ Đối tượng vay nợ có thể là giữa cá nhân với cá nhân hoặc giữa công ty với công ty hoặc công ty với cá nhân. Mẫu trên chỉ đưa ra những thông tin chung nhằm định hướng những thỏa thuận ghi nhận khoản nợ vay và cam kết trả nợ. Khách hàng hoàn toàn có thể thêm các nội dung thỏa thuận thực tế phù hợp với quy định của pháp luật cũng như cụ thể hóa về nghĩa vụ trả nợ của các bên.

Ví dụ: Hai bên thỏa thuận đến hết ngày 01/01/2019 Bên vay có nghĩa vụ thanh toán hết khoản nợ cho bên cho vay. Nếu không phải trả mức lãi suất chậm trả theo quy định của pháp luật. Hết ngày này, Bên cho vay có quyền khởi kiện ra tòa án nhân dân quận/huyện….. để phát mại các tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của bên vay.

Một số lưu ý cụ thể khi xác lập biên bản này:

– Bên cho vay cần yêu cầu bên vay tiền cung cấp các bản sao có chứng thực liên quan đến thông tin của bên vay như: Bản sao y chứng thực hoặc công chứng chứng minh nhân dân/Căn cước của bên vay và sổ hộ khẩu (bản sao y có chứng thực hoặc công chứng). Tài liệu này rất quan trọng trong trường hợp bên vay không trả nợ thì có thể sử dụng các hồ sơ cá nhân trong quá trình khởi kiện tại tòa án;

– Bên cho vay cần lưu ý nếu bên vay đã có gia đình hoặc sở hữu chung các tài sản với bên khác (Vợ chồng/Cha mẹ…) thì cần bổ sung bên thứ ba vào trong giấy kam kết trên với tư cách là bên có quyền lợi nghĩa vụ liên quan hoặc bên bảo lãnh thanh toán để tránh các tranh chấp về tài sản chung khi tiến hành phát mại tại sản;

Xem thêm:  Bản cam kết mẫu |Link tải GG drive

– Trong biên bản, cũng nên ghi mục đích khoản vay để làm gì (tránh trường hợp sau này mục đích khoản vay không được sử dụng đúng hoặc sử dụng vào các mục đích phi pháp như cờ bạc).5. Mẫu biên bản cam kết về tài sản chung và tài sản riêng của vợ chồng

Quan hệ hôn nhân là một mối quan hệ “phức tạp“, trong đó nếu không có sự thỏa thuận rõ ràng về tài sản chung, tài sản riêng thì khi hôn nhân đổ vỡ thì các vấn đề tranh chấp sẽ phát sinh. Đương nhiên, quan hệ gia đình Á Đông thường ít người có hoặc DÁM làm văn bản về vấn đề này như các nước phương Tây. Nhưng khi có dấu hiệu rạn vỡ trong hôn nhân thì hai vợ chồng nên cư xử một cách VĂN MINH bằng cách xác lập lại quan hệ tài sản để tránh những mâu thuẫn phức tạp có thể nảy sinh về sau:

Luật Minh Khuê giới thiệu mẫu biên bản thỏa thuận này để quý khách tham khảo và vận dụng:

>> Tải ngay: Mẫu văn bản cam kết về tài sản chung hoặc tài sản riêng của vợ chồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————–

Địa phương, ngày….. tháng….. năm……..

VĂN BẢN CAM KẾT VỀ TÀI SẢN RIÊNG CỦA VỢ CHỒNG

Hôm nay, ngày …../……/……, tại…… Chúng tôi gồm: …………

Tôi là…….., sinh năm….., mang chứng minh nhân dân số…… do công an…… cấp ngày ……, đăng ký hộ khẩu thường trú tại……, có vợ là bà…., sinh năm….., mang chứng minh nhân dân số…..do công an…..cấp ngày….., đăng ký hộ khẩu thường trú tại……..

Bằng văn bản này, tôi xin khẳng định: Quyền sở hữu toàn bộ ngôi nhà và quyền sử dụng đất tại: thửa đất số….., Tờ bản đồ số….., địa chỉ………- theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số …..; Số vào sổ cấp GCN:………., do ………… cấp ngày ……, là tài sản riêng của vợ (chồng) tôi (…….);

Tôi không có đóng góp gì trong việc hình thành tài sản nêu trên và chúng tôi chưa có một thỏa thuận nào về việc sáp nhập tài sản này vào khối tài sản chung của vợ chồng.

Kể từ ngày tôi lập và ký văn bản này, bà (ông) …….. được toàn quyền thực hiện các quyền của chủ sở hữu/ sử dụng đối với tài sản nêu trên, theo quy định của Pháp luật.

Tôi xin cam đoan:

– Những thông tin về nhân thân, tài sản và nội dung cam kết trong văn bản này là đúng sự thật;

– Văn bản cam kết này được lập hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc và không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào của cá nhân tôi;

– Tôi cam kết đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc cam kết và đồng ý ký tên dưới đây để làm bằng chứng.

Người lập văn bản

(Ký, ghi rõ họ tên)6. Hướng dẫn soạn thảo văn bản cam kết tài sản chung/tài sản riêng của vợ chồng

Theo quy định của Luật hôn nhân gia đình năm 2014, thì tài sản chung là tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân (từ lúc kết hôn đến ly hôn hoặc khi một trong hai qua đời) và được tạo lập bằng công sức đóng góp của cả hai vợ chồng. Còn tài sản riêng là tài sản được hình thành trước hoặc sau thời ký hôn nhân hoặc có thể do thừa kế riêng, tặng cho riêng tài sản hoặc thực hiện bằng giao dịch riêng trong thời kỳ hôn nhân.

Đối với những khối tài sản khó xác định được là Chung hay Riêng thì hai vợ chồng cần có sự thỏa thuận và thống nhất. Trong văn bản này chúng tôi đề cập đến thỏa thuận về những tài sản hữu hình (Ô tô, xe máy, thiết bị khác…), hoặc những tài sản được hình thành trong tương lai có thể thỏa thuận được theo quy định của pháp luật dân sự. Còn riêng đối với các tài sản là bất động sản thì cần xác lập biên bản thỏa thuận về việc phân chia tài sản hình thành trong hôn nhân theo quy định của luật công chứng và luật đất đai. Sau khi thỏa thuận xong thì hai vợ chồng phải đăng ký biến động đất đai theo quy định tại Điều 95 Luật Đất đai năm 2013 để đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng, cũng như để pháp luật công nhận cam kết giữa hai vợ chồng có giá trị.

Xem thêm:  Tải mẫu tk1-ts mới nhất |Link tải GG drive

Còn rất nhiều các mẫu biên bản thỏa thuận hoặc cam kết khác trong các lĩnh vực khác nhau. Nếu 1900.6162 để được Luật sư tư vấn và giải đáp pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại

Rất mong nhận đượ sự hợp tác!

Trân trọng.!.

Luật sư: Lê Minh Trường – Giám đốc điều hành Công ty luật Minh KhuêGọi luật sư Đặt câu hỏi Báo giá vụ việc Đặt lịch hẹnChủ đề liên quan

 • Biên bản ghi nhớ có giá trị pháp lý không? Mẫu biên bản ghi nhớ mới nhất năm 2021

Bạn thấy nội dung này thực sự hữu ích?

Có Không

Bạn thấy nội dung này chưa ổn ở đâu?

Email nhận thông báo sửa đổi(nếu có) Gửi góp ý

Cảm ơn bạn đã nhận xét!

Like fanpage Luật Minh Khuê để nhận tin mới mỗi ngày

Bài viết cùng chủ đề

Người lao động viết nghĩa vụ bồi thường thiệt hại, nếu tự ý chấm dứt hợp đồng thì có phải thực hiện sau không?

Người lao động viết bản cam kết bồi thường nếu tự ý chấm dứt hợp đồng thì sau này có phải tuân thủ ?

Khi đi làm việc ở nước ngoài, người lao động có phải ghi nghĩa vụ không được bỏ trốn?

Khi đi làm việc ở nước ngoài, người lao động có phải ghi nghĩa vụ không được bỏ trốn?

Tư vấn cách giải quyết và nhận trách nhiệm?

Tư vấn cách giải quyết và nhận trách nhiệm?

Bản cam kết sức khỏe thi đấu mới nhất |Link tải GG drive

Hậu quả pháp lý của nghĩa vụ giữa vợ và chồng?

Mẫu giấy ủy quyền chia tài sản riêng của vợ chồng? Phân chia tài sản khi ly hôn

Mẫu giấy ủy quyền chia tài sản riêng của vợ chồng? Phân chia tài sản khi ly hôn

Giấy cam kết thu nhập cá nhân (Mẫu: 23 / CK-TNCN)

Giấy cam kết thu nhập cá nhân (Mẫu: 23 / CK-TNCN)

Mẫu thư cam kết tiến độ xây dựng

Mẫu thư cam kết tiến độ xây dựng

Tư vấn về án phí cam kết trong ly hôn?

Tư vấn về án phí cam kết trong ly hôn?

Mẫu nghĩa vụ tài chính và pháp lý của doanh nghiệp nhập khẩu kim loại phế liệu

Mẫu nghĩa vụ tài chính và pháp lý của doanh nghiệp nhập khẩu kim loại phế liệu

Mẫu giấy cam kết đảm bảo an toàn công trình liên quan trong quá trình thi công? Thủ tục xây dựng?

Mẫu giấy cam kết đảm bảo an toàn công trình liên quan trong quá trình thi công? Thủ tục xây dựng?

Hướng dẫn cách lập bản cam kết lý tưởng, rèn luyện, phấn đấu cho đảng viên?

Hướng dẫn cách lập bản cam kết lý tưởng, rèn luyện, phấn đấu cho đảng viên?

Người lao động viết nghĩa vụ bồi thường thiệt hại, nếu tự ý chấm dứt hợp đồng thì có phải thực hiện sau không?

Người lao động viết nghĩa vụ bồi thường thiệt hại, nếu tự ý chấm dứt hợp đồng thì có phải thực hiện sau không?

Khi đi làm việc ở nước ngoài, người lao động có phải ghi nghĩa vụ không được bỏ trốn?

Khi đi làm việc ở nước ngoài, người lao động có phải ghi nghĩa vụ không được bỏ trốn?

Tư vấn cách giải quyết và nhận trách nhiệm?

Tư vấn cách giải quyết và nhận trách nhiệm?

Bản cam kết sức khỏe thi đấu mới nhất |Link tải GG drive

Hậu quả pháp lý của nghĩa vụ giữa vợ và chồng?

Mẫu giấy ủy quyền chia tài sản riêng của vợ chồng? Phân chia tài sản khi ly hôn

Mẫu giấy ủy quyền chia tài sản riêng của vợ chồng? Phân chia tài sản khi ly hôn

Giấy cam kết thu nhập cá nhân (Mẫu: 23 / CK-TNCN)

Giấy cam kết thu nhập cá nhân (Mẫu: 23 / CK-TNCN)

Mẫu thư cam kết tiến độ xây dựng

Mẫu thư cam kết tiến độ xây dựng

Tư vấn về án phí cam kết trong ly hôn?

Tư vấn về án phí cam kết trong ly hôn?

cam kết tiếp theo

 • Biên bản ghi nhớ có ràng buộc về mặt pháp lý không? Mẫu Biên bản ghi nhớ mới nhất năm 2021

xem thêm

 • Mẫu Biên bản Cam kết (Cam kết) mới nhất vào năm 2022
 • Biểu mẫu giao thức thanh lý hợp đồng được cập nhật mới nhất vào năm 2021
 • Mẫu đơn mới nhất 2021 và cách viết đơn và đề xuất
 • Mẫu giấy ủy quyền cá nhân xin phép mở doanh nghiệp 2021? Hướng dẫn cách viết giấy ủy quyền
 • Mẫu tự kiểm điểm đảng viên, mẫu kiểm điểm cá nhân mới năm 2021
 • Mẫu thỏa thuận hợp tác kinh doanh mới nhất năm 2021
 • Mẫu hợp đồng kinh tế thương mại cập nhật mới nhất năm 2021
 • Biểu mẫu hiện tại của giao thức tiếp nhận và chuyển giao tài sản và công việc vào năm 2022
 • Mẫu Đơn Khiếu nại Mới nhất 2021 và Cách Nộp Đơn Khiếu nại

CAM KẾT CÁC CUỘC THI THỬ Cầu lông SỨC KHỎE


Video Bản cam kết sức khỏe thi đấu mới nhất |Link tải GG drive

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết Bản cam kết sức khỏe thi đấu mới nhất |Link tải GG drive!. 123DocX hi vọng đã mang đến thông tin hữu ích cho bạn. Xem thêm các bài viết cùng danh mục Biểu Mẫu – Văn Bản. Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết này cho nhiều người được biết. 123DocX chúc bạn ngày vui vẻ

123 Doc