Bản cam kết xây dựng nhà liền kề mới nhất |Link tải GG drive

bản cam kết xây dựng nhà liền kề đang được nhiều người tìm kiếm. Cùng 123DocX tìm hiểu ngay thôi

Vui lòng chờ…

Chúng tôi đang kiểm tra trình duyệt của bạn… hoatieu.vn

Vui lòng đợi trong khi chúng tôi kiểm tra trình duyệt của bạn …

Bản cam kết xây dựng nhà liền kề mới nhất |Link tải GG drive

Tại sao tôi phải vượt qua CAPTCHA?

Việc hoàn thành CAPTCHA xác nhận rằng bạn là con người và cấp cho bạn quyền truy cập tạm thời vào tài nguyên web. Tôi có thể làm gì để ngăn chặn điều này trong tương lai?

Nếu bạn đang sử dụng kết nối riêng tư, chẳng hạn như ở nhà, bạn có thể chạy quét vi-rút trên thiết bị của mình để đảm bảo thiết bị không bị nhiễm phần mềm độc hại.

Nếu đang ở trong văn phòng hoặc trên mạng công cộng, bạn có thể yêu cầu quản trị viên mạng của mình quét mạng để tìm các thiết bị bị cấu hình sai hoặc bị nhiễm.

Một cách khác để ngăn truy cập vào trang này trong tương lai là sử dụng Thẻ bảo mật. Bạn có thể cần tải xuống phiên bản 2.0 ngay bây giờ từ Cửa hàng Chrome trực tuyến.

Mẫu: GIẤY TỜ CAM KẾT GIỮA HAI NHÀ (đảm bảo an toàn cho các hộ lân cận khi thi công)

Theo quy định tại Điều 174. Nghĩa vụ tuân thủ các quy định về xây dựng (2015) “Khi chấp hành, chủ sở hữu và những người có quyền khác phải được pháp luật hướng dẫn về xây dựng và bảo trì tài sản. đảm bảo an toàn, không xây dựng cao hơn chiều cao,  1. Mẫu biên bản cam kết giữa hai hộ gia đình trong quá trình xây dựng.

Việc đảm bảo an toàn cho các hộ liền kề trong quá trình xây dựng được thực hiện theo đúng khoảng cách quy định của pháp luật, không xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu và người có quyền khác. tài sản liền kề và liền kề.

Chúng tôi cung cấp một hợp đồng mẫu về nghĩa vụ giữa hai hộ gia đình lân cận trong việc xây dựng công trình nhà ở như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————————

……………………., ngày tháng năm …………

GIAI ĐOẠN CAM KẾT GIỮA 2 HỘ

(Đỏ / W để đảm bảo an toàn cho các hộ lân cận trong quá trình thi công)

Một nơi:…………………….. ……………………………………………………. ……………………

1. CÁC BÊN THAM GIA KÝ HỢP ĐỒNG

a) Đại diện gia đình ông / bà …………. .. (ký hiệu là A)

– Ông, bà: …………………………………………………………………………………………………. ……………………

– Địa chỉ: ……………………. ……………………. …………………….

– Điện thoại: ……………………. ……………………. …………………… ..

b) Đại diện chủ đầu tư khu đất số …………………… (gọi tắt là Bên B)

– Ông, bà: …………………………………………………………………………………………………. ……………………

– Địa chỉ: ……………………. ……………………. …………………….

– Điện thoại: ……………………. ……………………. …………………… ..

c) Đại diện tổ dân phố (Người làm chứng)

– Ông bà: ………………………………………………… Tổ trưởng tổ dân phố ……………………………………………

– Điện thoại: ……………………. ……………………. …………………… ..

2. THỜI GIAN KÝ HỢP ĐỒNG:

– Bắt đầu: …… h… ..phút, ngày… tháng… năm …….

– Kết thúc:… ..h… ..phút, ngày… tháng… năm …….

– TRONG: …………………………………………………………………………………………………………………………

3. THỰC TRẠNG CỦA BÊN A VÀ BÊN B

Kể từ ngày… tháng… năm ………… Bên B tổ chức xây dựng công trình nhà ở trên phần đất liền kề với nhà của Bên A.

Để tránh xảy ra tranh chấp giữa hai bên trong quá trình xây dựng cơ sở liền kề, bên A và bên B bàn bạc và thống nhất các điều khoản nghĩa vụ sau:

4. ĐIỀU KHOẢN NGHĨA VỤ GIỮA BÊN B VÀ BÊN A:

Điều 1 : BêN B Cam Kết Xây Dựng Dự Án, Không Mở Các Loại Cửa Sổ, CHớP LậT, Thông Gió, Làm Ô Văng Hoặc Che Mái Vẩy Lấn Sáng Hoặc NHìN SANG đấT VÀ NHÀ BêN A.

Điều 2: Trong quá trình xây dựng nếu công trình của bên B có tác động xấu đến nhà bên A như: nứt, lún, nghiêng, bong tróc, biến dạng nền nhà, ngấm nước qua tường, đùn sủi hoặc các tác động ảnh hưởng đến kết cấu nhà của bên A thì bên B phải có trách nhiệm giám định, sửa chữa đền bù, khắc phục sự cố, trả về nguyên trạng ban đầu cho ngôi nhà của bên A. Mọi chi phí giám định, sửa chữa, đền bù do bên B hoàn toàn chi trả.

(Có kèm ảnh chụp cụ thể hiện trạng nhà bên A trước khi bên B tiến hành xây dựng kèm theo để làm đối chứng)

Điều 3: Bên B phải đảm bảo an toàn xây dựng, có che chắn công trình, không làm bụi bẩn ảnh hưởng đến các nhà liền kề trong đó có gia đình bên A.

Điều 4: Khi có sự cố xảy ra yêu cầu bên B phải có mặt ngay tại hiện trường để cùng bên A bàn bạc phương án giải quyết hợp lý.

5. KẾT LUẬN:

Bên A và bên B có trách nhiệm thi hành các điều khoản như trong cam kết, trong trường hợp tranh chấp không giải quyết sẽ đưa ra trước pháp luật để giải quyết tranh chấp theo luật định.Biên bản này được lập thành 3 bản có giá trị như nhau, bên A, bên B và bên làm chứng mỗi bên giữ 1 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B NGƯỜI LÀM CHỨNG

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)
2. Tôn trọng quy tắc xây dựng được pháp luật quy định như thế nào khi xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ.

Pháp luật dân sự (cụ thể là Điều 174 Bộ luật dân sự năm 2015) quy định vè nghĩa vụ tôn trọng quy tắc xây dựng, cụ thể như sau: “Khi xây dựng công trình, chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản phải tuân theo pháp luật về xây dựng, bảo đảm an toàn, không được xây dựng vượt quá độ cao, khoảng cách mà pháp luật về xây dựng quy định và không được xâm phạm đến quyền lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu, người có quyền khác đối với tài sản là bất động sản liền kề và xung quanh.

Xem thêm:  Bản cam kết sức khỏe thi đấu |Link tải GG drive

Như vậy trong quá trình xây dựng chủ sở hữu có công trình phải đảm bảo an toàn cho các công trình bên cạnh công trình mà mình đang tiến hành khởi công xây dựng. Vậy nên trước khi tiến hành xây dựng chủ sở hữu, chủ thể khác có quyền đối với công trình xây dựng phải cam kết với các công trình bên cạnh đáp ứng việc đảm bảo các thiệt hại đối với các công trình bên cạnh.3. Hồ sơ đề nghị xin giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ.

3.1 Hồ sơ đề nghị xin giấy phéo xây dựng nhà ở riêng lẻ

Điều 11 Thông tư số 15/2016/TT-BXD quy định về các hồ sơ, giấy tờ cần phải nộp khi làm thủ tục xin giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, cụ thể như sau:“Điều 11. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 1 Thông tư này.

2. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

3. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, mỗi bộ gồm:

a) Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/50 – 1/500 kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

b) Bản vẽ mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chính của công trình tỷ lệ 1/50 – 1/200;

c) Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/50 – 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50 kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin tỷ lệ 1/50 – 1/200.

Trường hợp thiết kế xây dựng của công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định, các bản vẽ thiết kế quy định tại Khoản này là bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp các bản vẽ thiết kế xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định.

4. Đối với công trình xây chen có tầng hầm, ngoài các tài liệu quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều này, hồ sơ còn phải bổ sung bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp thuận biện pháp thi công móng của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận.

5. Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết của chủ đầu tư bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề”.

3.2 Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng

Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng được quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2016/TT-BXD, như sau:

PHỤ LỤC SỐ 1

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình: Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/ Tượng đài, tranh hoành tráng/Quảng cáo/Nhà ở riêng lẻ/Sửa chữa, cải tạo/ Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án/Di dời công trình)

Kính gửi: …………………………………

1. Thông tin về chủ đầu tư:

– Tên chủ đầu tư (tên chủ hộ): …………………………………………………………………..

– Người đại diện: …………………………………… Chức vụ (nếu có): ………………………

– Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………………..

– Số nhà: ………………… Đường/phố ………………. Phường/xã …………………………

– Quận/huyện Tỉnh/thành phố: ………………………………………………………………….

– Số điện thoại: …………………………………………………………………………………..

2. Thông tin công trình:

– Địa Điểm xây dựng: ……………………………………………………………………………..

– Lô đất số: ………………………. Diện tích ………………. m2.

– Tại số nhà: ………………………. Đường/phố ………………………

– Phường/xã ………………………………….. Quận/huyện …………………………………..

– Tỉnh, thành phố: …………………………………………………………………………………

3. Nội dung đề nghị cấp phép:

3.1. Đối với công trình không theo tuyến:

– Loại công trình: ………………………………….. Cấp công trình: ……………………………

– Diện tích xây dựng: ……… m2.

– Cốt xây dựng: ……… m

– Tổng diện tích sàn: …………m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

– Chiều cao công trình: ……..m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

– Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

3.2. Đối với công trình theo tuyến trong đô thị:

– Loại công trình: ……………………………. Cấp công trình: …………………………………

– Tổng chiều dài công trình: …………….. m (ghi rõ chiều dài qua từng khu vực đặc thù, qua từng địa giới hành chính xã, phường, quận, huyện, tỉnh, thành phố).

– Cốt của công trình: ………..m (ghi rõ cốt qua từng khu vực)

– Chiều cao tĩnh không của tuyến: …….. m (ghi rõ chiều cao qua các khu vực).

– Độ sâu công trình: ………….m (ghi rõ độ sâu qua từng khu vực)

3.3. Đối với công trình tượng đài, tranh hoành tráng:

– Loại công trình: ……………………. Cấp công trình: ………………………………..

– Diện tích xây dựng: ……….m2.

– Cốt xây dựng: …………m

– Chiều cao công trình: ……..m

3.4. Đối với công trình quảng cáo:

– Loại công trình: …………………………….. Cấp công trình: ………………………………

– Diện tích xây dựng: ……………..m2.

– Cốt xây dựng: …………..m

– Chiều cao công trình: ……………….m

– Nội dung quảng cáo: …………………….

3.5. Đối với công trình nhà ở riêng lẻ:

– Cấp công trình: ………………..

– Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): ………m2.

– Tổng diện tích sàn: ………..m2 (trong đó ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

– Chiều cao công trình: ………..m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

– Số tầng: (trong đó ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

3.6. Đối với trường hợp cải tạo, sửa chữa:

– Loại công trình: …………………………… Cấp công trình: ……………………….

Xem thêm:  Bản cam kết học sinh |Link tải GG drive

– Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): ……….m2.

– Tổng diện tích sàn: ……….m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

– Chiều cao công trình: …….m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

– Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

3.7. Đối với trường hợp cấp theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến:

– Giai đoạn 1:

+ Loại công trình: ………………………. Cấp công trình: ………………………

+ Diện tích xây dựng: …….m2.

+ Cốt xây dựng: ………m

+ Chiều sâu công trình: ………m (tính từ cốt xây dựng)

– Giai đoạn 2:

+ Tổng diện tích sàn: ……..m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

+ Chiều cao công trình: ………m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

+ Số tầng: ……..(ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

3.8. Đối với trường hợp cấp theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị:

– Loại công trình: …………………. Cấp công trình: ……………………

– Tổng chiều dài công trình theo giai đoạn: ………m (ghi rõ chiều dài qua từng khu vực đặc thù, qua từng địa giới hành chính xã, phường, quận, huyện, tnh, thành phố).

– Cốt của công trình: ……..m (qua các khu vực theo từng giai đoạn)

– Chiều cao tĩnh không của tuyến: ……..m (ghi rõ chiều cao qua các khu vực theo từng giai đoạn).

– Độ sâu công trình: ………m (ghi rõ độ sâu qua các khu vực theo từng giai đoạn)

3.9. Đối với trường hợp cấp cho Dự án:

– Tên dự án: ……………………………………

+ Đã được: ……….phê duyệt, theo Quyết định số: ……. ngày …………

– Gồm: (n) công trình

Trong đó:

+ Công trình số (1-n)(tên công trình)

* Loại công trình: ………………………….. Cấp công trình: ……………………………

* Các thông tin chủ yếu của công trình: …………………………………………

3.10. Đối với trường hợp di dời công trình:

– Công trình cần di dời:

– Loại công trình: ………………………………. Cấp công trình: ……………………..

– Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): ……………………………………………m2.

– Tổng diện tích sàn: …………………………………………………………………m2.

– Chiều cao công trình: ………………………………………………………………m2.

– Địa Điểm công trình di dời đến: ……………………………………………………..

– Lô đất số: …………………………… Diện tích …………………………………m2.

– Tại: ………………………………………… Đường: ………………………………..

– Phường (xã) ………………………………. Quận (huyện) ……………………….

– Tỉnh, thành phố: …………………………………………………………………….

– Số tầng: ……………………………………………………………………………..

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: ………………………………………

– Tên đơn vị thiết kế: ……………………………………

– Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (nếu có): Số …………. Cấp ngày …………..

– Tên chủ nhiệm thiết kế: ……………………………………………………………

– Chứng chỉ hành nghề cá nhân số: ………do ………….. Cấp ngày: …………………..

– Địa chỉ: …………………………………………………………………………

– Điện thoại: ………………………………………………………

– Giấy phép hành nghề số (nếu có): …………………cấp ngày …………………..

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: …………… tháng.

6. Cam kết: Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 –

2 –

…… ngày ……tháng ….. năm ……
Người làm đơn/Đại diện chủ đầu tư
Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

Gọi luật sư Đặt câu hỏi Báo giá vụ việc Đặt lịch hẹnChủ đề liên quan

 • Bộ luật dân sự Bắc Kỳ là gì ? Bộ luật dân sự nam kỳ là gì ? Bộ luật dân sự trung kỳ là gì ?
 • Đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật Dân sự ?
 • Khách thể của quan hệ pháp luật dân sự là gì ? Đối tượng, phương pháp điều chỉnh luật dân sự
 • Quy phạm pháp luật dân sự là gì ? Cấu tạo và các loại quy phạm pháp luật dân sự hiện nay
 • Nguồn của luật dân sự là gì ? Phân loại nguồn của luật dân sự ?
 • Phân tích những nguyên tắc cơ bản của luật dân sự hiện nay ?
 • Lịch sử phát triển của pháp luật dân sự Việt Nam qua các thời kỳ ?
 • Quan hệ pháp luật là gì ? Khái niệm, đặc điểm của quan hệ pháp luật dân sự ?
 • Bộ luật dân sự là gì ? Phân biệt luật dân sự với các ngành luật khác ?
 • Luật dân sự là gì ? Phân tích đối tượng, phương pháp điều chỉnh của luật dân sự ?

Bạn thấy nội dung này thực sự hữu ích?

Có Không

Bạn thấy nội dung này chưa ổn ở đâu?

Email nhận thông báo sửa đổi(nếu có) Gửi góp ý

Cảm ơn bạn đã nhận xét!

Like fanpage Luật Minh Khuê để nhận tin mới mỗi ngày

Bài viết cùng chủ đề

prevnextTư Vấn Luật Dân Sự

 • Đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật Dân sự ?
 • Khách thể của quan hệ pháp luật dân sự là gì ? Đối tượng, phương pháp điều chỉnh luật dân sự
 • Quy phạm pháp luật dân sự là gì ? Cấu tạo và các loại quy phạm pháp luật dân sự hiện nay
 • Nguồn của luật dân sự là gì ? Phân loại nguồn của luật dân sự ?
 • Phân tích những nguyên tắc cơ bản của luật dân sự hiện nay ?
 • Lịch sử phát triển của pháp luật dân sự Việt Nam qua các thời kỳ ?
 • Quan hệ pháp luật là gì ? Khái niệm, đặc điểm của quan hệ pháp luật dân sự ?
 • Bộ luật dân sự là gì ? Phân biệt luật dân sự với các ngành luật khác ?
 • Luật dân sự là gì ? Phân tích đối tượng, phương pháp điều chỉnh của luật dân sự ?

Xem nhiều

 • Mẫu biên bản cam kết (Giấy cam kết) mới nhất năm 2022
 • Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng cập nhật mới nhất năm 2022
 • Mẫu đơn đề nghị mới nhất 2022 và cách viết đơn đề nghị, kiến nghị
 • Mẫu giấy ủy quyền cá nhân, ủy quyền doanh nghiệp mới 2022
 • Mẫu bản tự kiểm điểm Đảng viên, bản kiểm điểm cá nhân mới 2022
 • Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh mới nhất năm 2022
 • Mẫu Hợp đồng kinh tế thương mại cập nhật mới nhất năm 2022
 • Mẫu biên bản bàn giao tài sản, công việc mới nhất năm 2022
 • Mẫu đơn khiếu nại mới nhất năm 2022 và Cách viết đơn khiếu nại
Xem thêm:  Bản cam kết đi học |Link tải GG drive

13/07/2021


BẢN CAM KẾT BẢO ĐẢM AN TOÀN CHO CÔNG TRÌNH LIỀN KỀ

BẢN CAM KẾT BẢO ĐẢM AN TOÀN CHO CÔNG TRÌNH LIỀN KỀTải vềXemBản cam kết xây dựng nhà liền kề mới nhất |Link tải GG drive

Khi tiến hành xây dựng công trình, bạn cần phải chuẩn bị hồ sơ để có thể xin giấy phép xây dựng, ngoài đơn xin cấp giấy phép xây dựng, các bản sao về thông số kỹ thuật, số liệu về công trình thì còn một loại giấy tờ cần phải có để các cơ quan có thể xem xét trách nhiệm khi cấp đó là bản cam kết bảo đảm an toàn cho công trình liền kề khi xây dựng.1 Tại sao phải bảo đảm an toàn cho công trình xây dựng?

Trong quá trình xây dựng, đặc biệt đối với các công trình nhà ở riêng lẻ, việc xây dựng ảnh hưởng rất lớn đối với kết cấu phần đất khi phải làm nền, dẫn đến các công trình liền kề, lân cận, xung quanh công trình xây dựng có nguy cơ bị sạt, lún, nứt hoặc thậm chí sụp đổ. Đây là vấn đề gây lo ngại lớn nhất giữa các bên khi tiến hành xây dựng.

Ngoài ra, trong quá trình xây dựng có thể phát sinh những vấn đề về ô nhiễm, bụi bẩn hoặc những sai sót dẫn đến những hậu quả gây chết người.

Do đó cần phải đảm bảo an toàn cho công trình liền kề khi xây dựng để có thể hạn chế những sai sót, hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân.

Bản cam kết xây dựng nhà liền kề mới nhất |Link tải GG drive

2. Bản cam kết bảo đảm an toàn khi xây dựng

Để tránh những thiệt hại và sự cố xảy ra đồng thời xác định rõ trách nhiệm, căn cứ vào Khoản 5, Điều 11, Thông tư 15/2016/TT-BXD về hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng quy định: “Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết của chủ đầu tư bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề .” Đây là quy định vô cùng quan trọng và có ích khi mà thông tư có hiệu lực bởi việc quy định như vậy buộc các bên khi xin giấy phép xây dựng phải có bản cam kết an toàn đối với công trình liền kề, làm tăng khả năng bảo đảm an toàn khi xây dựng đồng thời xác định rõ trách nhiệm khi có vấn đề phát sinh và kiện cáo.

Như vậy theo như quy định trên, trước khi cất nhà, đơn vị thi công và chủ nhà phải chủ động liên hệ với các chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình liền kề, lân cận để kiểm tra hiện trạng và ghi nhận các khuyết tật của công trình liền kề, lân cận (nếu có). Nếu có bất cứ vấn đề nào xảy ra, đơn vị thi công và chủ nhà cần phối hợp với chủ sở hữu, người quản lý, sử dụng công trình liền kề, lân cận để kiểm tra, đánh giá mức độ nghiêm trọng và từ đó đưa ra hướng giải quyết, khắc phục phù hợp.

>> Đặt câu hỏi MIỄN PHÍ với Luật sư.

3. Nội dung của bản cam kết:

Trong bản cam kết cần có các thông tin pháp lý cơ bản của người làm đơn và quan trọng nhất đó là cam kết của đơn vị xây dựng hoặc chủ nhà trong công tác đảm bảo an toàn, khắc phục ô nhiễm và trách nhiệm khi công trình được phép thi công.

Đây là thông tin pháp lý cơ bản của iLAW. Mọi thắc mắc vui lòng truy cập website để được tư vấn và hỗ trợ về mặt pháp lý. Đây là mẫu đơn:

Bản cam kết xây dựng nhà liền kề mới nhất |Link tải GG drive

Hình minh họa

Mẫu cam kết đảm bảo an toàn các công việc liên quan trong quá trình thi công:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

———————————————

…………, ngày… tháng… năm …………  LỜI CAM ĐOAN  (Về việc chứng minh công tác đảm bảo an toàn các công trình liên quan trong quá trình thi công)

Đắt tiền: …………………….. …………………… ………….

– Tôi tên là ……………………… .. Số báo danh: ……. Do công an cấp .. ngày. …… / …… / ………….

– Hộ khẩu thường trú tại: ……………………. …………………… ..

– Ngày… .. tháng …………. năm ………… Tôi có đơn xin cấp phép xây dựng …………………… 

Nếu được phép xây dựng, sửa chữa các công trình trên, tôi cam kết:

1 / Có biện pháp rào chắn, chống đỡ trong quá trình thi công để đảm bảo điều kiện làm việc an toàn và vệ sinh môi trường cho các hộ xung quanh.

2 / Chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự ổn định và an toàn của công trình được phép lắp dựng trong quá trình thi công.

3 / Nếu việc này dẫn đến lún, nứt, hư hỏng các công trình lân cận và xung quanh thì tôi sẽ chịu trách nhiệm tháo dỡ và đền bù theo đúng quy định. Trong quá trình thi công nếu có gì sai so với cam kết trên, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. /.

…………. , ngày  …………  tháng  ……  năm  ……

người cầm cố

(Chữ ký, đóng dấu nếu có)Video Bản cam kết xây dựng nhà liền kề mới nhất |Link tải GG drive

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết Bản cam kết xây dựng nhà liền kề mới nhất |Link tải GG drive!. 123DocX hi vọng đã mang đến thông tin hữu ích cho bạn. Xem thêm các bài viết cùng danh mục Biểu Mẫu – Văn Bản. Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết này cho nhiều người được biết. 123DocX chúc bạn ngày vui vẻ

123 Doc