Bản kiểm điểm nâng lương |Link tải GG drive

bản kiểm điểm nâng lương đang được nhiều người tìm kiếm. 123DocX.123DocX gửi tới các bạn bài viết Bản kiểm điểm nâng lương |Link tải GG drive . Cùng123DocX tìm hiểu ngay thôi

MẪU TĂNG LƯƠNG

Phiên bản tăng lương

Bạn đang xem phiên bản rút gọn của một tài liệu. Bạn có thể xem và tải bản đầy đủ của tài liệu tại đây (78,87 KB, 2 trang)

Cộng hòa xã __Hạnh phúc-
Tự do-Độc lậpViệt Namhội Mức lương đề nghị: 2,67 I. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG, ĐÀO TẠO CÁ NHÂN: 1. Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật và chính sách của Nhà nước : Tôi luôn chấp hành đảng. các chủ trương và chính sách tốt, đồng thời

luật pháp và chính sách của nhà nước.
Sống, học tập và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật của nhà nước. Luôn có
ý thức nỗ lực học tập, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong, tác phong:
Có phẩm chất chính trị vững vàng, kiên định, có đạo đức tốt, sống lành mạnh, giản dị
. Trong công việc, tôi luôn hoàn thành mọi công việc đúng thời hạn
. Tôi không ngừng học hỏi, sáng tạo và phấn đấu trong công việc.
3. Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:
Luôn chấp hành mọi chủ trương, đường lối và sự phân công công việc
của cấp trên. Tôi luôn cố gắng học hỏi, trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ
.
Luôn cố gắng khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ do cấp ủy đề ra,
Làm việc với tinh thần và trách nhiệm cao, luôn đặt hiệu quả công việc lên hàng đầu.
4. Tiến độ và kết quả hoàn thành công việc:

Trong công việc luôn giải quyết công việc một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất,
hoàn thành công việc theo đúng tiến độ. Nếu có việc gì không giải quyết được thì
báo cáo chỉ huy đơn vị để được hướng dẫn, giải quyết
nhanh chóng.
5. Tinh thần trách nhiệm và làm việc nhóm:
Luôn giữ tinh thần khách quan, trung thực và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
. Trong công việc, hãy luôn chủ động phối hợp các hoạt động của mình với đồng nghiệp, cũng như với
người ngoài để giải quyết công việc một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất.
6. Tâm thế phục vụ nhân dân, thực hiện cuộc vận động “Học tập và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”:
Bản thân không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống luôn hòa nhã với
mọi việc, chân thành phục vụ nhân dân bằng việc hoặc thăm khu di tích

đồng thời củng cố tinh thần đoàn kết trong đơn vị. như tại địa phương.
Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được thực hiện tốt .
7. Đối với công tác công đoàn:
– Thực hiện tốt mọi nhiệm vụ do Ban chấp hành chi đoàn đề ra.
Tích cực, nhiệt tình tham gia công tác Công đoàn, công tác tình nguyện,
tham gia đầy đủ các hoạt động của phòng và Đoàn cấp trên của tổ chức. Tham gia
các sự kiện thể thao do Đoàn cấp trên tổ chức.
– Thanh toán đầy đủ đoàn phí.
8. Kết quả của công việc.
– Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014 – Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
năm 2015 – Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
năm 2016
II. CÁ NHÂN TỰ ĐÁNH GIÁ.
1. Lợi ích:
– Luôn giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người cán bộ, công chức.
– Công việc được giao luôn hoàn thành đúng giờ, làm việc tự giác,

Xem thêm:  Tải mẫu menu spa mới nhất |Link tải GG drive

tinh thần trách nhiệm cao.
– Luôn có ý thức học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
2. Nhược điểm:
– Chưa mạnh dạn đề xuất, tư vấn các giải pháp để thăng tiến trong
hoạt động nghề nghiệp.
Trên đây là văn bản trả lời của cá nhân đề nghị chỉ huy đơn vị xét
nâng bậc lương thường xuyên cho tôi theo quy định. /.

Chịu trách nhiệm cho

Quản lý hoạt động Kontum, ngày 29 tháng 12 năm 2016
Bản tự kiểm điểm

Phiên bản tăng lương

2 18 976 466 Thêm vào bộ sưu tập

 • Bản kiểm điểm nâng lương |Link tải GG driveSOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAMIndependence – Freedom – HappinessPERSONAL CHARACTERISTICSProposal for regular salary increaseFull name: Year of birth:Chuyên môn:Thời gian được hưởng b ậc lương hiện tại: tháng, theo hợp đồng s ố: , ngàytháng năm củaHệ số lương hiện tại: 2,34 Hệ số lương đề nghị: 2,67I. TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN:1. Chấp hành chủ trư ơng, đường lối của Đảng, chính s ách pháp luật của N hànước:Bản thân luôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luậtcủa Nhà nước.Sống, học tập và làm việc the o Hiến pháp và Pháp luật của Nhà nước. Luôn có ýthức cố gắng phấn đấu học tập , rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc:Có phẩm chất chính trị vững vàng, kiên định, có đạo đức tốt, sống lành mạnh, giảndị. Tron g côn g tác t ôi luôn hoà n th ành t ốt mọi n hiệm vụ đ ược giao, đ úng thời gian quyđịnh. Không ngừng học hỏi, sáng tạo và phấn đấu trong công việc.3. Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:Luôn chấp hành tốt mọi sự lãnh đạo, chỉ đạo và phân công công việc của cấp trêngiao phó. B ản thân l uôn cố gắng học hỏi để nâng cao năng lực trình độ chuyên m ônnghiệp vụ.Luôn cố gắng khắc phục khó khăn đ ể hoà n t hành mọi nhiệm vụ cấp trên giao ph ó,làm việc với tinh thần và trách nhiệm cao, luôn đặt hiệu quả công việc lên hàng đầu.4. Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ :Trong công việc luôn giải q uyết công việc một cách n hanh nhất và có hiệu quả cao ,đúng tiến độ thự c hiện công việc. Nếu có việc gì bản thân không thể giải q uyết được thìbáo cáo với Lãnh đạo đơn v ị để có hướng chỉ đạo và giải quyết c ông v iệc một c áchnhanh chóng.5. Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ:Trong công tác luôn đề cao tinh thần khách quan, trung thực, có tinh thần tráchnhiệm cao. T rong công việc luôn chủ động phối hợp v ới đ ồng nghiệp cũng như ngườingoài đơn vị để giải quyết công việc một cách nhanh nhất và có hiệu quả cao.6. T hái đ ộ phục vụ nhân d ân, việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làmtheo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”:Bản thân không ngừng rèn luyện về phẩm chất đạo đức, lối sống luôn hòa nhã vớimọi người, hết mình phục vụ nhân dân khi đến liên hệ côn g tác hay t ham quan khu di
 • tích, phát huy tinh thần đ oàn k ết trong đơn vị cũng như ở địa phương. T hực hiện tốtcuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.7. Đối với công tác đoàn:- Thực hiện tốt mọi nhiệm vụ của BCH chi đoàn phân công.- Hoạt động năng nổ, nhiệt tình trong công tác đoàn, công tác tình nguyện, tham giađầy đủ các hoạt động của chi đoàn và Đoàn cấp trên t ổ chức. Tham gia các hoạt độngthể thao do đoàn cấp trên tổ chức.- Thực hiện đóng đoàn phí đầy đủ.8. Kết quả công tác.- Năm 2014 hoàn thành tốt nhiệm vụ- Năm 2015 hoàn thành tốt nhiệm vụ- Năm 2016 hoàn thành tốt nhiệm vụII. TỰ ĐÁNH GIÁ BẢN THÂN.1. Ưu điểm:- Luôn giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của người cán bộ công chức.- Công việc được giao luôn hoà n thành đúng thời hạn, làm việc với t inh thần tựgiác trách nhiệm cao.- Luôn có ý thức học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.2. Nhược điểm:- Chưa mạnh dạn đề xuất, tham mưu các giải pháp nhằm phát huy tốt hơn nữa trongcông tác chuyên môn.Trên đây là b ản kiểm điểm cá nhân, đề nghị lãnh đạo đơn v ị xe m xét nâng bậclương thường xuyên cho tôi theo đúng quy định./.Kon Tum, ngày 29 tháng 12 năm 2016Phụ trách phòng Nghiệp vụ Người tự kiểm điểm

Các thành viên thường xem thêm

 • Bản kiểm điểm nâng lương |Link tải GG drive Bản tăng lương của Nguyễn Văn Huy
  • 2
  • mười tám
  • 458
 • Bản kiểm điểm nâng lương |Link tải GG drive Ban kiểm soát chịu trách nhiệm về bộ phận quan hệ công chúng.
  • 3
  • đầu tiên
  • 2
 • Bản kiểm điểm nâng lương |Link tải GG drive Dự án kỹ thuật điện tử Các biện pháp kiểm soát năng lượng và tiết kiệm năng lượng tại các nhà máy tại Thành phố Hồ Chí Minh facebook.com/tongkholuanvan
  • 33
  • 477
 • Bản kiểm điểm nâng lương |Link tải GG drive Giao thức tự kiểm tra tài liệu chung
  • 3
  • 771
  • đầu tiên
 • Bản kiểm điểm nâng lương |Link tải GG drive Ban Tu Kiem Diem Ca Nhan Chia Sẻ Tài Liệu Trực Tuyến
  • 2
  • 720
  • đầu tiên
 • Bản kiểm điểm nâng lương |Link tải GG drive KÊNH KIẾM MẸO MÈO SAU TRUNG ƯỚC 4 Hoàng Anh Vũ
  • 3
  • 614
 • Bản kiểm điểm nâng lương |Link tải GG drive DANH SÁCH KIỂM TRA PARTY 2013 5 Chia sẻ tài liệu trực tuyến
  • 4
  • 853
  • 9
 • Bản kiểm điểm nâng lương |Link tải GG drive DANH SÁCH KIỂM TRA CÁ NHÂN Chia sẻ tài liệu trực tuyến
  • 2
  • 780

Tài liệu liên quan

thông tin tài liệu

Ngày xuất bản: 24/03/2017, 09:58 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Độc lập – Hạnh phúc Số hợp đồng:, ngày tháng năm Hệ số lương: 2,34 Hệ số lương đã cung cấp: 2,67 TÔI TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ THỰC HIỆN, HỌC TẬP, ĐÀO TẠO: Chấp nhận Tuân thủ với chủ trương chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước: Cá nhân tôi chấp hành tốt chủ trương chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước. Sống, học tập và làm việc theo đúng Hiến pháp và pháp luật của nhà nước. Ra sức học tập, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tư cách, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc:có phẩm chất lãnh đạo vững vàng, nhất quán, đạo đức, lối sống lành mạnh Dễ làm việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thời gian được giao Không ngừng học tập, sáng tạo phấn đấu trong công việc Năng lực, phẩm chất nghề nghiệp: Luôn phục tùng lãnh đạo, đặt mục tiêu phấn đấu cho bản thân. học hỏi nâng cao trình độ nghiệp vụ Luôn cố gắng khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đặt hiệu quả công việc lên hàng đầu công việc nhanh chóng đạt hiệu quả cao, tiến độ công việc thực sự có sự cố thì báo cáo với trưởng phòng để được hướng dẫn, giải quyết công việc nhanh chóng với tinh thần khách quan, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc,chủ động phối hợp với đồng nghiệp và các bộ phận giải quyết nhanh chóng, hiệu quả các vấn đề Thái độ phục vụ nhân dân, Thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”: Bản thân không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống tinh tế, gần gũi với nhân dân. những người đến làm việc hoặc thăm một khu di tích. phát huy tinh thần đoàn kết Đơn vị địa phương Thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”tham gia đầy đủ các hoạt động của công đoàn cấp tổ chức Tham gia hội thao cấp tổ chức – Đóng đoàn phí công đoàn đầy đủ Kết quả công việc – Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014 – Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015 – Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016 II TỰ ĐÁNH GIÁ Ưu điểm: – Luôn nêu cao phẩm chất giá trị, đạo đức, lối sống của người công chức – Công việc được giao hoàn thành đúng thời hạn, tinh thần tự giác và trách nhiệm – Luôn có ý thức học hỏi nâng cao trình độ. kỹ năng nghề nghiệp Khuyết điểm: – Không dám đề xuất, tham mưu các giải pháp để nâng cao năng lực công tác chuyên môn của cá nhân,yêu cầu thủ trưởng đơn vị thường xuyên xem xét vấn đề nâng bậc lương theo quy định / Trưởng phòng Nghiệp vụ Kontum, ngày 29 tháng 12 năm 2016 Tự kiểm điểm … để phát triển nghề nghiệp Khuyết điểm: – Không dám đề xuất và tham mưu các giải pháp thúc đẩy hoạt động chuyên môn. lãnh đạo xem xét nâng cao. .. Theo ý kiến ​​cá nhân, đề nghị chỉ huy đơn vị xét nâng lương thường xuyên theo quy định. / Chỉ huy trưởng Kon Tum, ngày 29 tháng 12 năm 2016 Tự kiểm tra… nhằm phát huy tinh thần đoàn kết của đơn vị tại địa phương.- Chưa dám đưa ra và tư vấn các giải pháp thúc đẩy hoạt động nghề nghiệp. lãnh đạo xem xét nâng cao. .. Theo ý kiến ​​cá nhân, đề nghị chỉ huy đơn vị xét nâng lương thường xuyên theo quy định. / Chỉ huy trưởng Kon Tum, ngày 29 tháng 12 năm 2016 Tự kiểm tra… nhằm phát huy tinh thần đoàn kết của đơn vị tại địa phương.- Chưa dám đưa ra và tư vấn các giải pháp thúc đẩy hoạt động nghề nghiệp. lãnh đạo xem xét nâng cao. .. Theo ý kiến ​​cá nhân, đề nghị chỉ huy đơn vị xét nâng lương thường xuyên theo quy định. / Chỉ huy trưởng Kon Tum, ngày 29 tháng 12 năm 2016 Tự kiểm tra… nhằm phát huy tinh thần đoàn kết của đơn vị tại địa phương.

Xem thêm: Phiên bản tăng lương, Phiên bản tăng lương,  Các từ khóa liên quan đến phiên bản tăng lương

 • Bạn muốn đạt được những gì?
 • bản tự kiểm điểm đảng viên năm 2013
 • Bản tự đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm.
 • bạn sẽ sớm phải quan tâm đến sức khỏe và an toàn cộng đồng
 • bạn cần phải xem hướng dẫn sử dụng
 • Ban nen gui kem tieu de bai viet Van de Nang Luong
 • Tự kiểm điểm để đánh giá chất lượng đảng viên.
 • Bản tự kiểm điểm chất lượng đảng viên năm 2011
 • bản tự kiểm điểm chất lượng đảng viên năm 2010
 • bản tự kiểm điểm đánh giá chất lượng đảng viên 2014
 • mẫu bản tự kiểm điểm chất lượng đảng viên
 • Bạn đã tìm hiểu quy trình làm kế toán công chức
 • Tự phê bình đánh giá chất lượng công chức
 • Bạn phải là trung tâm của cuộc trò chuyện với đàn ông
 • tự phê bình
 • xác định mục tiêu chương trình
 • tổng quan về chương trình giảng dạy của các đơn vị nghiên cứu ở Nhật Bản
 • xác định thời gian đào tạo lý thuyết và thực hành
 • Nghiên cứu về giáo viên và đối tượng quản lý
 • Khảo sát sinh viên không chuyên tiếng Nhật 1
 • hệ số công suất cosp fi p2
 • đặc tính mômen m fi p2
 • đặc tính dòng điện stator i1 fi p2
 • nhu cầu đầu tư xây dựng nhà máy
 • Từ bảng 3-1, chúng ta có thể thấy rằng ngoài hai thành phần chính và tỷ lệ cao nhất của chúng là tinh bột và cacbohydrat, gạo tẻ còn chứa xenluloza đường hemixenluloza.

Phản hồi của một người đã xin tăng lương

Mã tài liệu:   339788   Định dạng:   doc   Số trang:   02   Khối lượng:   32 Kb
Loại:   Đồng   Lượt xem:   14 556 Lượt   tải:   42

Tài liệu ”   Bản kiểm điểm của người xin nâng lương   ” có mã số 339788, file có định dạng doc, gồm 2 trang, dung lượng file 32 kb. Tài liệu trong danh mục: Tài liệu chung> Chung. Loại tài liệu “Đồng”  Nội dung trả lời của người xin tăng lương

Trước khi tải xuống, bạn có thể xem bản xem trước bên dưới. Hệ thống tự động chọn ngẫu nhiên 20% số trang trong  tài liệu Xét Tăng Chi   để tạo hình ảnh hiển thị. Hình ảnh được hiển thị dưới dạng trang chiếu, vì vậy bạn cần thay đổi trang chiếu để xem tất cả các trang.
Xin lưu ý rằng do hiển thị ngẫu nhiên, bạn có thể thấy một số ngắt trang, nhưng nội dung của tệp tải lên sẽ dài 2 trang. Chúng tôi khuyên bạn nên xem kỹ bản xem trước này để đảm bảo rằng đây là tài liệu bạn cần tải xuống.

Xem bản xem trước Tổng quan về các ứng viên xin tăng lương

Nếu đang xem trên máy tính, bạn có thể bấm vào hình nhỏ bên dưới, hoặc cũng có thể bấm vào mũi tên trái phải để chuyển nội dung của slide. Nếu đang sử dụng điện thoại, bạn chỉ cần vuốt sang trái, phải để chuyển nội dung slide.


Video Bản kiểm điểm nâng lương |Link tải GG drive

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết Bản kiểm điểm nâng lương |Link tải GG drive!. 123DocX hi vọng đã mang đến thông tin hữu ích cho bạn. Xem thêm các bài viết cùng danh mục Biểu Mẫu – Văn Bản. Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết này cho nhiều người được biết. 123DocX chúc bạn ngày vui vẻ

Xem thêm:  Cách viết 1 bài thu hoạch |Link tải GG drive

123 Doc