Bản kiểm điểm quá trình công tác |Link tải GG drive

bản kiểm điểm quá trình công tác đang được nhiều người tìm kiếm. 123DocX.123DocX gửi tới các bạn bài viết Bản kiểm điểm quá trình công tác |Link tải GG drive . Cùng123DocX tìm hiểu ngay thôi

Mẫu kiểm tra cuối sổ công việc

0 0

Bản kiểm điểm quá trình công tác |Link tải GG drive

00Chia sẻ trên Twitter

Mẫu cuối cùng của báo cáo kết quả thực tập

bài tiếp theo

Giấy ủy quyền ký tài liệu

người quản lý

người quản lý

Danh sách kiểm tra lịch sử làm việc cho tất cả các lĩnh vực

Trong bài viết này   , Abc Land   sẽ chia sẻ đến các bạn những mẫu phiếu kiểm điểm quá trình làm việc của mình. Hướng dẫn bạn   cách viết bản tự đánh giá chuyến công tác. Một trong những trường hợp xảy ra nhiều khi nhân viên của công ty đi công tác ở các sàn giao dịch khác.

Đánh giá sổ làm việc là gì?

Kiểm điểm cũng có nghĩa là kiểm điểm, đánh giá kết quả, trách nhiệm, thái độ làm việc của người đó trong thời gian công tác đã qua. Đối với công chức, việc đánh giá thường được thực hiện hàng quý hoặc hàng năm để giúp họ tự đánh giá và nhận xét những nỗ lực về chuyên môn và đạo đức của mình.

Bản kiểm điểm có tính chất kỷ luật, công bằng nên khi   viết bản kiểm điểm   phải trung thực, thẳng thắn, nhìn nhận nội tâm và đánh giá trung thực nhất có thể về toàn bộ quá trình công tác, đào tạo, rèn luyện chuyên môn cũng như đạo đức của bản thân.

Nêu cao trách nhiệm phê bình, tự phê bình để hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Sếp và lãnh đạo sẽ dựa trên những gì bạn nêu trong báo cáo đánh giá của mình để xem xét và đánh giá xếp hạng, tăng lương, thăng chức hoặc khen thưởng cho bạn.

Bản kiểm điểm quá trình công tác |Link tải GG drive
Viết tổng quan về quy trình làm việc

Cách viết đánh giá về lịch sử việc làm của bạn cho các quan chức chính phủ

+ Phải có quốc hiệu và tiêu ngữ

+ DANH SÁCH KIỂM TRA CÔNG VIỆC (YÊU CẦU IN) Năm… (ghi năm công việc vừa hoàn thành)

+ Kính gửi… (Ghi chức danh trưởng phòng)

+ Tên tôi là:… (Vui lòng điền họ tên)

+ Ngày, tháng, năm sinh: … (ghi ngày tháng năm sinh trên chứng minh nhân dân)

+ Chức vụ: … (chức vụ của năm làm việc gần nhất)

Bộ phận làm việc: …… (Bạn làm việc ở bộ phận nào)

Nay tôi viết bản kiểm điểm này để đánh giá quá trình công tác một năm qua của tôi, cụ thể: (nêu rõ 3 phần: phẩm chất đạo đức, lối sống, kỹ năng nghề nghiệp và lòng tự trọng)

ĐẠO ĐỨC, CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG VÀ Ý TƯỞNG CHÍNH TRỊ

+ Bản thân luôn trau dồi phẩm chất, đạo đức, lối sống giản dị, lành mạnh. Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ đồng nghiệp và luôn hòa đồng với mọi người.

+ Tôi luôn thẳng thắn, trung thực trong phê bình và tự phê bình.

+ Bản thân luôn sống và làm việc theo đúng quan điểm, quy định, đường lối, chính sách của đảng, pháp luật và nhà nước.

+ Tôi luôn chấp hành tốt nội quy, quy chế của khối, ngành… (theo thứ tự từ thấp nhất đến cao nhất) đã đề ra. Thực hiện tốt các quy tắc dân chủ ở… (cơ quan, bộ phận mình làm việc)

ĐÁNH GIÁ CHUYÊN NGHIỆP, CHUYÊN NGHIỆP

+ Không ngừng học hỏi để phát triển, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, gương mẫu trong mọi việc trong cuộc sống.

+ Bản thân luôn phối hợp chặt chẽ với đồng chí trong công tác chỉ đạo, điều hành công việc của …… (đơn vị đồng chí công tác)

+ Tổ chức tốt các lễ hội, các phong trào văn hóa văn nghệ sôi nổi, tham gia và thực hiện tốt các phong trào của khối, của địa phương và của ngành.

CÁ NHÂN TỰ ĐÁNH GIÁ

Thuận lợi

+ Năm qua, tôi luôn cố gắng làm tốt mọi nhiệm vụ.

+ Bản thân luôn thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, giữ vững đoàn kết, xây dựng tập thể ngày càng vững mạnh.

Khuyết điểm

+ Trong công tác chỉ đạo còn sơ suất, thiếu quyết liệt (ghi những khuyết điểm thực tế của mình)

Đánh giá bản thân

Trên đây là bản kiểm điểm tự đánh giá cũng như xếp loại quá trình công tác của tôi trong năm…vừa qua. Kính mong sự giúp đỡ của tập thể các cán bộ và các bạn đồng nghiệp để bản thân tôi được hoàn thiện hơn và thực hiện tốt hơn nữa mọi công việc trong năm tới. Tôi xin trân trọng cảm ơn!

+ Ngày viết bản kiểm điểm kí và ghi rõ họ tên.Mẫu bản kiểm điểm quá trình công tác

PHÒNG GD- ĐT ………..…
TRƯỜNG ……………………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—-o0o——-

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Năm học 20…- 20…

Họ và tên: …………………………………………….

Chức vụ: …………………………………………………..

Đơn vị: ………………………………………………..

1. Phẩm chất chính trị; đạo đức lối sống:

– Có quan điểm chính trị đúng đắn, lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng theo mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam; nghiêm túc thực hiện tốt Điều lệ Đảng.

– Chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh cùng thực hiện nghiêm túc.

– Bản thân luôn gương mẫu chấp quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động.

– Luôn có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức tự bồi dưỡng phẩm chất, nhân cách để dần hoàn thiện bản thân. Có lối sống giản dị, lành mạnh, trong sạch không tham ô, vụ lợi, suốt đời phục vụ sự nghiệp giáo dục, phục vụ nhân dân. Trong đời sống và trong sinh hoạt với cơ quan, đơn vị tôi luôn có ý thức giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, tích cực tham gia phòng chống những biểu hiện tiêu cự như quan liêu, mệnh lệnh, hách dịch, cửa quyền, sách nhiễu nhân dân, chống tham ô, lãng phí, các tệ nạn trong nhà trường và ngoài xã hội.

Xem thêm:  Tải mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa mới nhất |Link tải GG drive

– Trong công tác được đồng nghiệp tin tưởng, giúp đỡ tận tình, được quần chúng nhân dân tín nhiệm ủng hộ.

– Có ý thức tốt trong việc xây dựng nội bộ đoàn kết thống nhất, trung thực thật thà trong công tác. Nêu cao tinh thần tận tụy trong công việc và trách nhiệm trong quan hệ với quần chúng nhân dân, tận tâm, tận lực với học sinh. Quan hệ mật thiết với các ban ngành địa phương nhằm tạo điều kiện cho trường phát triển toàn diện.

2. Kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:

– Quán triệt nhiệm vụ và xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp với điều kiện của nhà trường và tình hình kinh tế của địa phương. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ luôn gắn với công tác kiểm tra, điều chỉnh, đảm bảo tính hiệu quả công việc.

– Nghiêm túc tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Chấp hành tốt nội quy, qui chế của ngành, chấp hành tốt sự điều động của cấp trên.

– Chất lượng giảng dạy của giáo viên và chất lượng học tập của học sinh đạt được tất cả các chỉ tiêu đã đề ra từ đầu năm học. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học cụ thể như sau:

+ Huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%

+ Trong năm không có học sinh bỏ học

+ Hoàn thành chương trình lớp học: 273/276 ; Tỉ lệ: 98,8%

+ Xếp loại hạnh kiểm (Năng lực và phẩm chất): 276/276 ; Tỉ lệ: 100%

+ Hoàn thành nhiệm vụ các môn học và các HĐGD khác (Kiến thức): 98,9%

+ Hoàn thành chương trình tiểu học: 51/51; Tỉ lệ 100%

+ Hiệu quả đào tạo sau 5 năm: Tỉ lệ: 88,9%

+ Giáo viên dạy giỏi cấp trường: 7/12; Tỉ lệ: 58,3%

+ Giáo viên dạy giỏi cấp thị xã: 1/1 ; Tỉ lệ: 100%

+ Tham gia đầy đủ các phong trào do ngành tổ chức như Hội thi ATGT, Hội thi GVCN giỏi, Hội thi hoạt động Đội của tiểu học cấp thị xã; kết quả cụ thể:

+ Đạt giải Ba phần thi vẽ tranh trong Hội thi tìm hiểu ATGT cấp thị xã.

+ Đạt giải Ba toàn đoàn Hội thi hoạt động Đội của tiểu học cấp thị xã.

+Giữ vững chuẩn quốc gia PCTH và PCTH ĐĐT mức độ 1.

3. Khuyết điểm:

– Bản thân vừa mới được bổ nhiệm công tác quản lý hiệu trưởng với công việc còn mới mẻ nên đôi lúc cũng gặp một số khó khăn nhất định trong công việc quản lý cũng như việc điều hành trong đơn vị.

– Trong công việc đôi khi xử lý còn nặng về tình cảm. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục còn hạn chế.

4. Phương hướng phấn đấu khắc phục:

– Cố gắng nhiệt tình, năng nổ hơn nữa để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

– Không ngừng học hỏi ở đồng nghiệp để nâng cao năng lực quản lý, năng lực chuyên môn nhằm đáp ứng cho công tác giáo dục hiện nay.

– Tăng cường công tác quản lý chỉ đạo sâu sát từng tổ khối chỉ đạo sinh hoạt tổ khối phong phú xoáy sâu vào chuyên môn để nâng cao chất lượng giáo dục.

– Bản thân sẽ cố gắng giải quyết mọi vấn đề trong công việc một cách hài hòa, giảm bớt về tình cảm.

– Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học.

………, ngày … tháng … năm 20…Người viết kiểm điểm
Bản kiểm điểm quá trình công tác |Link tải GG drive

Xin chào mọi người – Mình là Vũ Kiến An. Mình là người sáng lập, điều hành và quản trị Bất Động Sản ABC Land. Abcland.vn trang thương mại điện tử cung cấp thông tin mới nhất về các dự án bất động sản : biệt thự, biệt thự nghĩ dưỡng, chung cư cao cấp, đất nền…và chia sẻ các thủ tục giấy tờ pháp lý, phong thủy nhà ở..

Bản kiểm điểm quá trình công tác

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (130.08 KB, 3 trang )

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
Kính gửi: – Ủy ban nhân dân huyện Văn Lâm
– Phòng Nội bộ huyệnVăn Lâm
– Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Lâm
Tên tôi là: Phạm Thanh Yên
Sinh ngày: 21/3/1973
Chức vụ : Phó hiệu trưởng
Đơn vị công tác: Trường THCS Chất lượng cao Dương Phúc Tư
Trong quá trình công tác kể từ khi được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng
nhà trường ngày 31 tháng 7 năm 2002 đến nay, tôi xin tự kiểm điểm đánh giá
quá trình công tác của bản thân như sau:
I. NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO:
1. Công tác quản lý: Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn và lao động,
sử dụng bảo quản cơ sở vật chất.
2. Công tác giảng dạy: Qua các năm, tôi được phân công giảng dạy một
số bộ môn như: Ngữ văn 6,7,8,9; Giáo dục công dân 7 và Chủ đề tự chọn Ngữ
văn 6,7.
3. Công tác khác: Nghiệp vụ bộ môn Ngữ văn
II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:
1. Về tư tưởng – chính trị:
– Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng. Chấp hành nghiêm chỉnh chủ
trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
– Nghiêm túc chấp hành nội quy, quy định của ngành cũng như của trường
đề ra.
– Luôn tu dưỡng phẩm chất đạo đức nhà giáo, có lối sống giản dị lành
mạnh, hòa đồng với mọi người .
– Có ý thức phê bình và tự phê bình. Có tinh thần tự lực tự cường; đoàn kết
tương trợ, tích cực tham gia các cuộc vận động và phong trào thi đua do ngành
và nhà trường tổ chức.
2. Về chuyên môn nghiệp vụ:
2.1. Công tác quản lý:

– Advise and assist the Principal in school activities.
Actively studying and working with a spirit of creativity, quality and
efficiency. Always mingle, the community is responsible for the collective, contributing to the construction and
development of the school.
– Provide professional direction in accordance with industry regulations and regulations of
Van Lam Department of Education and Training. Monitor, check and help teachers strictly implement
1
Department of Education & Training on the Social
Network of the Socialist Republic of
Vietnam
Independence – Freedom – Happiness
— —-——- VAN
L©m, on November 6, 2010
to complete the task of teaching and complete the task of education according to the objectives of the program.
secondary school level. Regularly grasp the situation and advise on building measures
to improve learning quality as well as moral training for students. – Advising and deploying the safe, economical and effective
use and maintenance of facilities .
Regularly directing teachers and students to
clean the school and classroom, ensuring a green – clean – beautiful environment.
– Implement seriously the campaigns and emulation movements
in the school.
Results:
– Regarding teachers: In the past years, 100% of school teachers have been classified
as excellent professionals; 17/19 (89.5%) teachers won the title of excellent teacher at
district level, 09/19 (47.4%) teachers won the title of excellent teacher at provincial level
(including 01 first prize, 03 third prizes and 05 consolation prizes)
– About students:
+ Comprehensive education quality: always stable and developing (The rate of
good academic performance is 87% or more ) , the behavior rating is 100% quite good; the quality
of students passing the high school exam is increasing: the 2007-2008 school year ranked 4th in the world.

Xem thêm:  Tải mẫu cv tiếng anh |Link tải GG drive

province, school year 2008-2009 ranked third, school year 2009-2010 ranked first in the province)
+ Quality of spearhead education: The percentage of excellent students in the district reached
97% or more, in the last 4 years , 100% of students participating in the district exam achieved
excellent students in the district. The quality of excellent students in the province has gradually affirmed its position in the
whole province.
– About the landscape, school facilities: always clean and beautiful, arranged and used
scientifically.
2.2. Teaching:
– Strictly comply with professional regulations. Fully and properly implementing
the teaching program; regularly innovate teaching methods according to the characteristics of
the subject; check and evaluate student learning outcomes to ensure fairness,
objective and correct. Actively apply information technology in teaching
. There are all kinds of books and records as prescribed.
– Teaching with good quality in school years. Through lectures,
always highly appreciated by colleagues.
– Build close relationships between schools, families and
social forces, coordinate in educating students inside and outside the school.
Results: always meet and exceed the plan assigned by the school.
2.3. Other tasks:
– Regularly learning and fostering professional skills, successfully completing
all assigned tasks.
– Strictly follow the professional direction of the Department of Education and Training. Follow
regularly monitor and draw experience in fostering excellent students in
Literature. Actively participate in the training of teachers to participate in the provincial competition for excellent teachers
.
Results:
2
– The quality of the team of excellent students in Literature is always stable, each year at
least 5-6 students/teachers win provincial prizes.
– Participating in training for 3/3 teachers who won the title of good language teacher

Provincial level literature (including 01 first prize, 01 third prize and 01 consolation prize)
Emulation titles: In all years, they have won the titles of
grassroots emulation fighters and advanced workers.
III. SELF-ASSESSMENT:
1. Advantages: Complete all assigned tasks well.
2. Cons: The quality of excellent students at the provincial level in the 2009-2010 school year
is not high.
3. Self-rating: Good
The above is a self-assessment of my work process in
the past time. Looking forward to the comments and criticisms of leaders and
friends and colleagues to help me strive to perform better in all tasks in the
future.
I would like to thank you!

CONFIRMATION OF SCHOOL
PRINCIPAL
Pham Van Duong VERIFICATION
MANAGER
Pham Thanh Yen
CERTIFICATE OF THE DEPARTMENT OF EDUCATION:
3

Self-criticism of work history for the academic year 2020 – 2021 3 samples of work history review

About Download

The self-criticism of the work process for the 2020-2021 school year consists of 3 samples, designed for teachers to self-review their work process in the past school year, to draw experience in the next school year.

Mẫu kiểm điểm này dành cho cán bộ giáo viên Tiểu học, THCS, THPT, hiệu trưởng, hiệu phó. Nội dung trong mẫu bản tự kiểm điểm cần nêu rõ thông tin của giáo viên, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Vậy mời thầy cô cùng tham khảo 3 mẫu tự kiểm điểm trong bài viết dưới đây:Bản tự kiểm điểm quá trình công tác – Mẫu 1

PHÒNG GD&ĐT….
Trường THCS….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Kính gửi: Trường THCS ………….

Tên tôi là: ……………………………….

Sinh ngày: ………………………………

Giới tính:…………………………………

Quê quán:………………………………

Nơi thường trú: ……………………….

Đơn vị công tác: Trường THCS………..

Chức vụ: Giáo viên

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ………..

Tôi được nhận công tác tại trường THCS……. từ ngà……… và được tuyển dụng chính thức theo Quyết định……… của UBND tỉnh……… Qua thời gian 5 năm công tác, tôi tự kiểm điểm như sau:

1. Phẩm chất đạo đức:

Nêu cao và giữ gìn mối đoàn kết nội bộ, sống trong sạch, giản dị, lành mạnh, trung thực trong công việc, tế nhị với phụ huynh, thương yêu học sinh

2. Ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước:

Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, không vi phạm pháp luật, không mắc các tệ nạn xã hội

3. Ý thức chấp hành kỷ luật, nội quy, quy chế của cơ quan:

– Đảm bảo ngày giờ công, không cắt xén giờ giấc, chương trình của học sinh, không tiêu cực trong coi kiểm tra và chấm bài, chú trọng tạo môi trường giáo dục thân thiện trong lớp trong trường

– Luôn ý thức trách nhiệm trong giảng dạy

4. Kết quả làm việc, học tập trong thời gian công tác tại trường THCS…….

– Có ý thức học hỏi trau dồi tri thức, kinh nghiệm chuyên môn cho mình nhằm nâng cao trình độ chuyên môn bằng các hình thức đọc tài liệu, tham gia sinh hoạt chuyên đề, dự giờ đồng nghiệp đồng thời cập nhật thông tin, xã hội để nâng cao tay nghề

– Tìm ra phương pháp phù hợp với học sinh vùng sâu vùng xa đạt chất lượng để truyền thụ kiến thức giúp học sinh mau hiểu nhớ lâu

– Kết quả:

+ Chất lượng giảng dạy các năm học đạt 100%.

5. Mặt hạn chế:

– Viêc trau dồi chuyên môn chưa đa dạng.

– Tinh thần phê và tự phê đôi lúc còn nể nang, dụt dè.

– Thực hiện quy chế chuyên môn đôi khi còn sơ xuất.

Trên đây là bản tự kiểm của bản thân qua quá trình công tác tại trường THCS……

XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG ……., ngày….. tháng ….. năm……NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

SửaBản tự kiểm điểm quá trình công tác – Mẫu 2

PHÒNG GD- ĐT ………..…
TRƯỜNG ……………………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
—-o0o——-

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Năm học 20…- 20…

Họ và tên: …………………………………………….

Chức vụ: …………………………………………………..

Đơn vị: ………………………………………………..

1. Phẩm chất chính trị; đạo đức lối sống:

– Có quan điểm chính trị đúng đắn, lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng theo mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam; nghiêm túc thực hiện tốt Điều lệ Đảng.

Xem thêm:  Mẫu hàm tách chuỗi trong excel năm 2021

– Chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh cùng thực hiện nghiêm túc.

– Bản thân luôn gương mẫu chấp quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động.

– Luôn có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức tự bồi dưỡng phẩm chất, nhân cách để dần hoàn thiện bản thân. Có lối sống giản dị, lành mạnh, trong sạch không tham ô, vụ lợi, suốt đời phục vụ sự nghiệp giáo dục, phục vụ nhân dân. Trong đời sống và trong sinh hoạt với cơ quan, đơn vị tôi luôn có ý thức giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, tích cực tham gia phòng chống những biểu hiện tiêu cự như quan liêu, mệnh lệnh, hách dịch, cửa quyền, sách nhiễu nhân dân, chống tham ô, lãng phí, các tệ nạn trong nhà trường và ngoài xã hội.

– Trong công tác được đồng nghiệp tin tưởng, giúp đỡ tận tình, được quần chúng nhân dân tín nhiệm ủng hộ.

– Có ý thức tốt trong việc xây dựng nội bộ đoàn kết thống nhất, trung thực thật thà trong công tác. Nêu cao tinh thần tận tụy trong công việc và trách nhiệm trong quan hệ với quần chúng nhân dân, tận tâm, tận lực với học sinh. Quan hệ mật thiết với các ban ngành địa phương nhằm tạo điều kiện cho trường phát triển toàn diện.

2. Kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:

– Quán triệt nhiệm vụ và xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp với điều kiện của nhà trường và tình hình kinh tế của địa phương. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ luôn gắn với công tác kiểm tra, điều chỉnh, đảm bảo tính hiệu quả công việc.

– Nghiêm túc tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Chấp hành tốt nội quy, qui chế của ngành, chấp hành tốt sự điều động của cấp trên.

– Chất lượng giảng dạy của giáo viên và chất lượng học tập của học sinh đạt được tất cả các chỉ tiêu đã đề ra từ đầu năm học. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học cụ thể như sau:

+ Huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%

+ Trong năm không có học sinh bỏ học

+ Hoàn thành chương trình lớp học: 273/276 ; Tỉ lệ: 98,8%

+ Xếp loại hạnh kiểm (Năng lực và phẩm chất): 276/276 ; Tỉ lệ: 100%

+ Hoàn thành nhiệm vụ các môn học và các HĐGD khác (Kiến thức): 98,9%

+ Hoàn thành chương trình tiểu học: 51/51; Tỉ lệ 100%

+ Hiệu quả đào tạo sau 5 năm: Tỉ lệ: 88,9%

+ Giáo viên dạy giỏi cấp trường: 7/12; Tỉ lệ: 58,3%

+ Giáo viên dạy giỏi cấp thị xã: 1/1 ; Tỉ lệ: 100%

+ Tham gia đầy đủ các phong trào vận hành tổ chức như Hội thi ATGT Hội thi GVCN giỏi kết quả cụ thể:

+ Đạt giải ba cuộc thi vẽ tranh nghiên cứu an toàn giao thông đường bộ của thành phố.

+ Xếp thứ ba toàn đoàn trong Hội thi Liên đội cấp Tiểu học Thành phố.

+ Giữ vững tiêu chuẩn quốc gia về chống THI, chống đô thị mức độ 1.

3. Nhược điểm  :

– Tôi mới được bổ nhiệm làm trưởng phòng với công việc mới nên đôi khi gặp những khó khăn nhất định trong công tác quản lý, điều hành đơn vị.

Trong công việc, đôi khi sự thao túng gây ra những cảm xúc khó tả. Việc sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục còn nhiều hạn chế.

4. Hướng mong muốn vượt qua:

– Cố gắng nhiệt tình, năng nổ hơn nữa để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

– Không ngừng học hỏi đồng nghiệp để nâng cao năng lực quản lý, năng lực chuyên môn đáp ứng công việc giáo dục hiện nay.

– Tăng cường công tác quản lý, giám sát chặt chẽ từng khối, tổ hướng dẫn hoạt động của các tổ khối, trọng tâm là chuyên môn để nâng cao chất lượng giáo dục.

– Tôi sẽ cố gắng giải quyết mọi vấn đề trong công việc một cách hài hòa, tôi sẽ giảm bớt tình cảm.

– Đẩy mạnh sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý và đào tạo.

…………, ngày… tháng… năm 20…  Người phản biện

Sửa  bài tự kiểm tra sổ công tác – Mẫu 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH KIỂM TRA KẾT QUẢ
Năm …….

Đắt:………………………………………..…..

Tên tôi là: ………………………………………….

Ngày sinh: …………………………………………

Chức vụ: ……………………………………………

Đơn vị công tác: …………………………………… ..

Bây giờ tôi đang viết một bản nhận xét để đánh giá công việc của tôi trong năm qua như sau:

1. CÂU ​​TRẢ LỜI CHÍNH TRỊ Đạo đức Đạo đức Lối sống:

– Luôn giữ vững lập trường tư tưởng chính trị của mình, viết, nói và hành động đúng quan điểm, thái độ, nghị quyết, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

– Thực hiện tốt nội quy, quy chế của ngành, …………. phục vụ. Việc đưa ra các quy tắc dân chủ ở …………………… là điều tốt.

– Luôn tu dưỡng phẩm chất đạo đức trong bản thân, có lối sống giản dị lành mạnh, hòa đồng với mọi người.

– Thẳng thắn, trung thực trong phê bình và tự phê bình, có tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ đồng nghiệp và mọi người.

2. CHUYÊN NGHIỆP

– Tôi luôn gương mẫu trong bất cứ công việc gì, có tinh thần ham học hỏi, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

– Phối hợp chặt chẽ với đồng chí trong công tác chỉ đạo, điều hành công việc ……………………

– Tổ chức tốt các lễ hội, liên hoan, các phong trào văn hóa văn nghệ, tham gia tích cực các phong trào của ngành và địa phương tổ chức.

3. TỰ ĐÁNH GIÁ

Thuận lợi:

– Năm qua tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

– Chấp hành tốt công tác chuyên môn, tăng cường tình đoàn kết.

Khuyết điểm:

Cũng có sự cẩu thả và thiếu quyết đoán trong công việc của giám đốc.

– Tự xếp loại: ………………………………………………………

Trên đây là bản tự đánh giá và xếp hạng quá trình làm việc của tôi trong suốt một năm.

Tôi tin tưởng vào sự hỗ trợ của các nhân viên và đồng nghiệp để hoàn thiện bản thân và thực hiện tốt hơn nữa mọi nhiệm vụ trong năm tới.

…………, ngày… tháng… năm 20…  Tác giả phản biện

Để sửa


Video Bản kiểm điểm quá trình công tác |Link tải GG drive

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết Bản kiểm điểm quá trình công tác |Link tải GG drive!. 123DocX hi vọng đã mang đến thông tin hữu ích cho bạn. Xem thêm các bài viết cùng danh mục Biểu Mẫu – Văn Bản. Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết này cho nhiều người được biết. 123DocX chúc bạn ngày vui vẻ

123 Doc