Bản kiểm điểm về tác phong lề lối làm việc |Link tải GG drive

bản kiểm điểm về tác phong lề lối làm việc đang được nhiều người tìm kiếm. 123DocX.123DocX gửi tới các bạn bài viết Bản kiểm điểm về tác phong lề lối làm việc |Link tải GG drive . Cùng123DocX tìm hiểu ngay thôi

Tổng quan về phong cách làm việc

Tiêu chí   về tác phong, tác phong    là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá đảng viên. Nhưng không phải đảng viên nào cũng biết chính xác mình đánh giá bằng những tiêu chí nào. Vậy hãy cùng sumuoi.mobi tìm hiểu cụ thể hơn trong bài viết “   Phong cách làm việc được đánh giá dựa trên những tiêu chí nào? “Tải xuống ở đây. Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết sau để hiểu thêm về nội dung này.

Bạn đang xem: Bản Kiểm Điểm Phong Cách Làm Việc
Cho Đảng Viên

Tác phong công tác của người đảng viên bao gồm các tiêu chuẩn sau đây:

Phương pháp làm việc dân chủ, khoa học và có nguyên tắc; Tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng nghiệp, đồng chí; Năng động, nhạy bén và sáng tạo trong hoàn thành nhiệm vụ;

Khuôn khổ tiêu chuẩn về phong cách làm việc và tác phong của đảng viên tương ứng

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.  Thực sự là Đảng về phẩm chất, đạo đức, lối sống, luôn đi đầu trong đổi mới, có sản phẩm cụ thể, lượng hóa được, có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác được Đảng viên công nhận. những người khác theo dõi và học hỏi. Các tiêu chí đánh giá về   đạo đức công tác   , thể hiện trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao đều được xếp loại ở mức “xuất sắc”; các tiêu chí khác được đánh giá là “tốt” trở lên. Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức nên được xếp loại công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Công tác tốt  Đảng viên là công chức, viên chức, cán bộ phải được xếp loại công chức, viên chức, viên chức từ “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên. Các tiêu chí về hoàn thành nhiệm vụ chính trị đề ra đều được đánh giá. đạt mức từ “Tốt” trở lên; Các tiêu chí đánh giá   phong cách làm việc, tác phong   còn lại được đánh giá ở mức độ từ “Trung bình trở lên”.

Hoàn thành nhiệm vụ  Các tiêu chí cơ bản sẽ được xếp loại từ Trung bình trở lên. Đảng viên là công chức, viên chức, viên chức phải được xếp loại công chức, viên chức từ loại Hoàn thành nhiệm vụ trở lên. .

Không hoàn thành nhiệm vụ

Là đảng viên không đạt mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” hoặc thuộc một trong các trường hợp: Đảng viên bị xử phạt trong năm Chỉ hoàn thành dưới 50% nhiệm vụ, chỉ tiêu trong năm. Cơ quan có thẩm quyền kết luận, qua giám định có biểu hiện suy thoái về tư tưởng đạo đức, chính trị, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. “.

Xem thêm: “Windows Modules Installer Worker” Windows 10 là gì?

Tại bản kiểm điểm đảng viên hàng năm, mỗi đảng viên sẽ phải tự đánh giá   tác phong công việc của mình   theo các mức: xuất sắc – tốt – trung bình – xấu.

Bản kiểm điểm về tác phong lề lối làm việc |Link tải GG drive

Chuẩn mực phong cách, tác phong của đảng viên Tổng quan   Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý

Phong cách làm việc của cán bộ lãnh đạo, quản lý

Согласно Решению 89/QD-TW, устанавливающему критерии оценки  научного стиля  работы руководителей, руководящие кадры аналогичны членам партии, в том числе: демократичный и принципиальный метод работы; Ответственный за работу; Сотрудничайте, направляйте и помогайте коллегам и товарищам. Креативен, динамичен, смеет думать, смеет делать, гибок в работе, выполняет миссию;

Стандарты званий руководителей и менеджеров

КритерииОсобые требования
Идеологическая политикаTrung thành với lợi ích của Đảng, của quốc gia, nhân dân và dân tộc;Kiên định tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa Mác – Lênin, mục tiêu, lý tưởng về chủ nghĩa xã hội, độc lập dân tộc và đường lối đổi mới của Đảng;Chấp hành nghiêm sự phân công tổ chức và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong tiêu chí đánh giá tác phong lề lối làm việcLập trường, bản lĩnh, quan điểm chính trị vững vàng, không dao động trong bất cứ tình huống nào, kiên quyết đấu tranh bảo vệ Hiến pháp, Cương lĩnh, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước;Tinh thần yêu nước nồng nàn, đặt lợi ích của Đảng, nhân dân, quốc gia – dân tộc, tập thể lên trên lợi ích cá nhân; sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp của Đảng, vì tự do, độc lập của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân;
Đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luậtTâm huyết, có trách nhiệm với công việc; không háo danh; không tham vọng quyền lực; có tinh thần đoàn kết, gương mẫu, xây dựng, thương yêu đồng chí, đồng nghiệp;Phẩm chất đạo đức trong sáng; sống khiêm tốn, trung thực, chân thành, giản dị; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư trong tác phong lề lối làm việc;Tuân thủ và thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình và tự phê bình.Kiên quyết đấu tranh chống cửa quyền, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, bè phái, thực dụng, lợi ích nhóm, nói không đi đôi với làm; chính trực, công bằng, trọng dụng người tài, không để người thân, người quen lợi dụng quyền hạn, chức vụ của mình để trục lợi;Không quan liêu, tham nhũng, cơ hội, vụ lợi và tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng đạo đức, chính trị, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ;
Trình độCó trình độ chuyên môn, quản lý nhà nước, lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao và theo quy định của Nhà nước, Đảng; trình độ ngoại ngữ, tin học cần thiết và phù hợp.
Năng lực, uy tínCó tư duy đổi mới, có tầm nhìn, phương pháp làm việc khoa học; có năng lực phân tích, tổng hợp và dự báo;Có khả năng phát hiện những thách thức, mâu thuẫn, thời cơ, thuận lợi, vấn đề mới, khó và những bất cập, hạn chế trong thực tiễn;Có khả năng chỉ đạo, lãnh đạo;Mạnh dạn đề xuất những giải pháp, nhiệm vụ phù hợp, khả thi, hiệu quả để thúc đẩy, phát huy hoặc tháo gỡ;Có năng lực thực tiễn, nắm chắc và hiểu biết cơ bản tình hình thực tế để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước ở lĩnh vực, địa bàn công tác được phân công;Gương mẫu, quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của cá nhân, tập thể; được đảng viên, cán bộ quần chúng nhân dân tin tưởng, tín nhiệm.Cần cù, chịu khó, sáng tạo, năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và vì nhân dân phục vụ;
Health, age and experienceHaving experience in leadership and management; Being healthy enough to perform tasks in terms of  working style and manners; Ensure the age of appointment and nomination of candidates according to regulations;
Bản kiểm điểm về tác phong lề lối làm việc |Link tải GG drive

Criteria for titles of leading and managerial cadres For the Central Executive Committee, the Management Secretariat, the Politburo

Xem thêm:  Bài thu hoạch chức danh nghề nghiệp hạng 3 Link tải GG Drive

According to Decision 90/QD-TW of the Central Committee, working style is evaluated according to the following criteria:Scientific, democratic and principled working method; Dynamic, creative, drastic in performing tasks; Cooperating, guiding and helping comrades and colleagues.

Tóm lại vấn đề: Trên đây, là tiêu chí để đánh giá tác phong lề lối làm việc theo quy định của Trung ương được cập nhật mới nhất. Bao gồm những tiêu chí dành cho Đảng viên, dành cho ban chấp hành trung ương đảng cũng như các cấp lãnh đạo, quản lý. Hi vọng bài viết cung cấp cho quý đọc giả những thông tin hữu ích nhất.

  • Hemolysis là gì
  • Gtg là gì
  • As per là gì
  • Hiệp sĩ nexo phần 2

KIỂM ĐIỂM VỀ TÁC PHONG LỀ LỐI LÀM VIỆC

Home ›

Cán bộ công chức, viên chức là những người luôn gương mẫu, tiên phong đi đầu trong mọi hoạt động, từ công tác chính trị cho đến đạo đức lối sống và phải có lề lối, tác phong làm việc theo “chuẩn” của một người cán bộ, lãnh đạo. Vậy tác phong làm việc là gì? Về tác phong lề lối làm việc của đảng viên cán bộ công chức như thế nào? Hãy cùng việc làm trung tâm tiếng trung tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé.

Bạn đang xem: Kiểm điểm về tác phong lề lối làm việcTác phong làm việc là gì?

Tác phong làm việc không đơn thuần chỉ là cách ăn mặc, cách giao tiếp và làm việc của một người mà nó còn là cách thực hiện công việc trong phạm vi chuyên môn, thể hiện được các giá trị nghề nghiệp của bản thân như tính chính trực, sự uy tín, đạo đức nghề nghiệp,… 

Bản kiểm điểm về tác phong lề lối làm việc |Link tải GG drive

Tác phong làm việc là gì

Tác phong lề lối làm việc của Đảng viên cán bộ công chức

Đối với Đảng viên

Tác phong, lề lối làm việc của Đảng viên bao gồm những tiêu chí sau:

– Năng động, sáng tạo, quyết liệt trong khi thực hiện nhiệm vụ.

– Phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc.

– Tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý

Định hướng Khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý do Ban Chấp hành trung ương ban hành tại Quyết định 89/QĐ-TW về tác phong, lề lối làm việc của cán bộ lãnh đạo, quản lý gồm:

– Có trách nhiệm với công việc, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ.

– Phương pháp làm việc khoa học, đúng nguyên tắc, dân chủ.

– Hợp tác, hướng dẫn, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.Tác phong làm việc của cán bộ công chức thuộc diện Ban chấp hành trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý

Việc đánh giá cán bộ thuộc diện Ban chấp hành trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý được thực hiện theo Quyết định 90/QĐ-TW của Ban Chấp hành trung ương.

Trong đó, tác phong, lề lối làm việc là tiêu chí được xếp đầu tiên cùng với các tiêu chí liên quan đến chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống và ý thức tổ chức kỷ luật.

Cụ thể trong việc đánh giá tác phong, lề lối làm việc của cán bộ công chức thuộc diện Ban chấp hành trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý qua các tiêu chí cụ thể như:

– Năng động, sáng tạo, quyết liệt trong khi thực hiện nhiệm vụ.

– Phương pháp làm việc khoa học, dân chủ và đúng với nguyên tắc.

– Hợp tác, hướng dẫn, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

Xem thêm: Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Phân Phối Tấn Khoa Tuyển Dụng, Công Ty Cổ Phần Phân Phối Tấn Khoa

Bản kiểm điểm về tác phong lề lối làm việc |Link tải GG drive

Tác phong làm việc chuyên nghiệp

Tác phong lề lối làm việc của giáo viên

Theo quy định Điều 5 Quy định về đạo đức nhà giao ban hành kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT thì tiêu chuẩn về tác phong, lề lối làm việc của nhà gió được quy định như sau:

– Phải sống có lý tưởng, có mục đích, có ý chí vượt khó vươn lên, có tinh thần phấn đấu liên tục với động cơ trong sáng và tư duy sáng tạo, thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

– Phải có lối sống hòa nhập với cộng đồng, phù hợp với bản sắc dân tộc và thích ứng với sự tiến bộ của xã hội, biết ủng hộ, khuyến khích những biểu hiện của lối sống văn minh, tiến bộ và phê phán những biểu hiện của lối sống lạc hậu, ích kỷ.

Xem thêm:  Bản cam kết an toàn giao thông 2021 |Link tải GG drive

– Tác phong làm việc khẩn trương, nhanh nhẹn, khoa học, có thái độ văn minh, lịch sự trong các quan hệ xã hội, trong giao tiếp với đồng nghiệp, với người học, giải quyết công việc khách quan, chu đáo, tận tình.

– Trang phục, trang sức khi thực hiện nhiệm vụ cũng phải giản dị, gọn gàng, lịch sự, phù hợp với nghề giáo, không gây phản cảm và làm phân tán sự chú ý của người học.

– Đoàn kết, giúp đỡ các đồng nghiệp để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đấu tranh, ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật và các quy định về nghề nghiệp. Quan hệ, ứng xử phải đúng mực, gần gũi với phụ huynh học sinh, đồng nghiệp và người học, kiên quyết đấu tranh với các hành vi trái pháp luật.

– Xây dựng gia đình văn hóa, yêu thương, quý trọng lẫn nhau, biết quan tâm đến những người xung quanh, thực hiện nếp sông văn hóa nơi cộng đồng.

Bản kiểm điểm về tác phong lề lối làm việc |Link tải GG drive

Tác phong làm việc chuyên nghiệp

Bản kiểm điểm về tác phong lề lối làm việc

Riêng Đảng viên, hướng dẫn 16-HD/BTCTW nêu rõ những nội dung Đảng viên phải kiểm điểm gồm:

– Về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, lề lối làm việc.

– Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

– Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm.

– Kết qảu khắc phục những hạn chế, các khuyết điểm đac được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc chỉ ra ở kỳ kiểm điểm trước.

– Những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có).

Chèn bản kiểm điểm

Kết luận

Trên đây là những tác phong làm việc chuyên nghiệp tạo nên người chuyên nghiệp. Với tác phong nghiêm túc tạo nên người nghiêm túc. Chỉ cần hiểu và rèn luyện theo những điều trên đây mỗi ngày, chúng ta sẽ trở nên nghiêm túc và chuyên nghiệp để làm việc với người hiệu quả và tốt hơn. Để có thể tìm hiểu thêm nhiều thông tin hữu khác các bạn có thể xem tại cẩm nang nghề nghiệp nhé! Chúc các bạn thành công.

Bản kiểm điểm đảng viên về tác phong lề lối làm việc DocX mới nhất năm 2021

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (103.85 KB, 3 trang )

(1)

ĐẢNG BỘ …………

Chi bộ: ………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…….., ngày…… tháng…… năm……

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm …….

Họ và tên: ………….…………… Ngày sinh: ………..
Chức vụ Đảng: ……….………..
Chức vụ chính quyền: ……….………
Chức vụ đồn thể: …..……….………
Đơn vị công tác: ……….……….……..
Chi bộ……….………. ………..
I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác
phong, lề lối làm việc:

– Về tư tưởng chính trị: Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng
Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận động
gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước; việc học tập các nghị quyết, chỉ thị, tham gia các đợt sinh hoạt
chính trị để nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan cách mạng.

– Về phẩm chất đạo đức, lối sống: Kết quả học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính
tiền phong, gương mẫu của người đảng viên và quan hệ mật thiết với nhân dân;
tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các

biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ý thức xây dựng địa phương,
cơ quan, đơn vị và giữ gìn đồn kết nội bộ.

– Về ý thức tổ chức kỷ luật: Việc chấp hành sự phân công của tổ chức; thực
hiện quy định về những điều đảng viên không được làm và các nội quy, quy chế
của địa phương, cơ quan, đơn vị; các nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng và đóng
đảng phí theo quy định; trách nhiệm nêu gương của đảng viên; gương mẫu thực
hiện nghĩa vụ công dân và giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú.

– Về tác phong, lề lối làm việc: Năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực
hiện nhiệm vụ; phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; tinh
thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

– Việc đấu tranh phịng, chống các biểu hiện suy thối về tư tưởng chính trị,
đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân: Liên hệ các biểu
hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa” của cá nhân theo Phụ lục (đính kèm).

2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

– Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (đảng, chính quyền,
đồn thể).

– Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

(2)

– Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh
vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách.

3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

* Đối với đảng viên là công chức, viên chức và những người khác hưởng
lương từ ngân sách nhà nước: Khi kiểm điểm cần đi sâu làm rõ về khối lượng,
chất lượng, tiến độ, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao; tinh thần đổi mới,
sáng tạo, tự chịu trách nhiệm; ý thức, thái độ phục vụ nhân dân.

* Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý: Ngoài những nội dung nêu trên, còn
phải kiểm điểm sâu sắc các nội dung sau:

– Kết quả về lãnh đạo, quản lý, điều hành, trách nhiệm của cá nhân trong
tham gia cùng tập thể lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị và
cơng tác tổ chức, cán bộ của địa phương, cơ quan, đơn vị; quan hệ, phối hợp với
cấp ủy và tập thể lãnh đạo, quản lý; thái độ cơng tâm, khách quan; việc quy tụ,
đồn kết nội bộ và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng.

Xem thêm:  Tải mẫu menu spa |Link tải GG drive

– Ý thức đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, cơ hội, vụ
lợi. Việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định; quan tâm chăm lo đời sống vật
chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên, người lao động. Trách nhiệm nêu gương
của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp.

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm (theo 3 nội dung nêu trên).
2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có
thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc
phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc
(nếu có); trách nhiệm của cá nhân.

IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định
trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết
điểm của tập thể (nếu có)

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm
VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức: …

2. Xếp loại đảng viên: … (kèm theo phiếu phân tích chất lượng- Mẫu 5)

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức

(3)

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

– Nhận xét, đánh giá của chi ủy: …
– Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng: …
T/M CHI ỦY (CHI BỘ)

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên)

– Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng:…
T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)

  • Tác giả: Phạm Kim Oanh |
  • Cập nhật: 23/12/2021 |
  • Biểu Mẫu |
  • 29647 Lượt xem

Bản kiểm điểm về tác phong lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên

Hiện nay theo quy định của pháp luật hiện hành, quy định về tác phong lề lối làm việc được chia ra thành các phần như sau: Đối với Đảng viên; Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý; Đối với cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành trung ương, Bộ chính trị, Ban bí thư quản lý.

Hàng năm, các Đảng viên cán bộ phải thực hiện việc tự kiểm điểm cá nhân khi thực hiện quá trình làm việc trong một thời gian nhất định. Một trong những nội dung phải thực hiện là tác phong lề lối làm việc.

Bài viết này, Tổng đài 1900 6557 cung cấp thông tin hữu ích tới Quí vị về Bản kiểm điểm về tác phong lề lối làm việc .Tiêu chí đánh giá tác phong lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên

Hiện nay theo quy định  của pháp luật hiện hành, quy định về tác phong lề lối làm việc được chia ra thành  các phần như sau: Đối với Đảng viên; Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý; Đối với cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành trung ương, Bộ chính trị, Ban bí thư quản  lý.

Thứ nhất: Đối với Đảng viên

Theo thời gian quy định của pháp luật, mỗi Đảng viên sẽ tự đánh giá mức độ  về tác phong, lề lối làm việc của mình thông qua các cấp độ bao gồm: Xuất sắc, tốt, trung bình, kém. Dựa trên các tiêu chí như sau:

– Năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ;

– Phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc;

– Tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

Trong bản kiểm điểm về tác phong, lề lối làm việc mỗi Đảng viên sẽ tự nhận xét bằng lời  về tác phong, lề lối làm việc của mình  ở quá trình làm việc trong một thời gian nhất định. Sau đó tích vào ô tự nhận xét về mức độ hoàn thành  theo từng cấp độ đã nêu ở phần trên.

Thứ hai: Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý

– Có trách nhiệm với công việc; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ;

– Phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc;

– Hợp tác, hướng dẫn, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

Tiêu chí của đối tượng này được nâng cao hơn so với Đảng viên thông thường do bản chất, nhiệm vụ của chức vụ đang nắm giữ. Từ đó những quy định về tiêu chí đánh giá cũng cao hơn.

Thứ ba: Đối với cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành trung ương, Bộ chính trị, Ban bí thư quản  lý

Việc đánh giá đối tượng cán bộ này được thực hiện theo Quyết định 90/QĐ-TW của Ban Chấp hành trung ương.

Trong đó, tác phong, lề lối làm việc cũng là tiêu chí được xếp đầu tiên, cùng nhóm với các tiêu chí liên quan đến chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật.

Cụ thể, đánh giá tác phong, lề lối làm việc của cán bộ thuộc diện Ban chấp hành trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý qua các tiêu chí cụ thể như sau:

– Năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ;

– Phương pháp làm việc khoa học, dân chủ và đúng nguyên tắc;

– Hợp tác, hướng dẫn, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

Tóm lại, tiêu chí về tác phong, lề lối làm việc của Đảng viên, cán bộ hầu như chỉ tập trung ở 03 khía cạnh liên quan đến tinh thần trách nhiệm với công việc; phương pháp làm việc và cách đối xử với đồng nghiệp.Chấn chỉnh tác phong , lề lối làm việc

Hiện nay, một số bộ phận cán bộ khi thực hiện công việc và nhiệm vụ  có tác phong  và lề lối làm việc kém hiệu quả gây bức xúc trong dư luận và tạo hình ảnh không tốt cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với người dân.

Từ những lý do đó, các đơn  vị cũng đưa ra nhiều những quy định nhằm chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc để nâng cao hiệu quả làm việc, tạo dựng hình ảnh và lòng tin của  nhân dân với nhà nước.

Phần tiếp theo của bài viết Bản kiểm điểm về tác phong lề lối làm việc Tổng đài 1900 6557 cung cấp tới Quí vị mẫu bản kiểm điểm về tác phong lề lối làm việc.

Bản kiểm điểm về tác phong lề lối làm việc |Link tải GG drive

Bản kiểm điểm về tác phong lề lối làm việc

Trong bài viết  này, Tổng đài 1900 6557 cung cấp tới Quí vị mẫu bảm kiểm điểm tác phong, lề lối làm việc như sau:

ĐẢNG BỘ ………..
Chi bộ: ……………
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————
….., ngày  tháng  năm 

BẢN KIỂM ĐIỂM TÁC PHONG LỀ LỐI LÀM VIỆC

Năm ….

Họ và tên:…

Ngày sinh:  …

Chức vụ Đảng: …

Chức vụ chính quyền: …

Chức vụ đoàn thể: …

 Đơn vị công tác: …

 Chi bộ : …

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Tác phong, lề lối làm việc:

– Về tư tưởng chính trị.

– Về phẩm chất đạo đức, lối sống.

– Về ý thức tổ chức kỉ luật.

– Về phong cách làm việc và tác phong.

– Đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân.

Mức hiệu suất tự đánh giá:

□    Xuất sắc   Tốt   Trung bình    Kém           _ _ _ 

2. Về việc hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao

Mức hiệu suất tự đánh giá:

□    Xuất sắc   Tốt   Trung bình         Kém _ _    _

3. Thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, nhược điểm (nội dung 03).

2. Nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền thực hiện hoặc lưu ý trong các kỳ thẩm tra trước.

Mức hiệu suất tự đánh giá:

□    Xuất sắc   Tốt   Trung bình    Kém           _ _ _ 

1. Giải trình các vấn đề đề nghị xem xét

2. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể.

3. Phương hướng, biện pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại

VII. Tự công nhận xếp hạng chất lượng

1. Phân loại cán bộ, công chức, viên chức:

□    Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□    Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□    Hoàn thành nhiệm vụ

□    Không hoàn thành nhiệm vụ

2. Phân loại đảng viên:

□    Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□    Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□    Hoàn thành nhiệm vụ

□    Không hoàn thành nhiệm vụ

NGƯỜI PHÁT HÀNH
(chữ ký, họ tên)

Chúng tôi hy vọng rằng bài phân tích trên đường dây nóng 1900 6557 sẽ cung cấp thêm cho bạn thông tin về   Khảo sát phong cách làm việc. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi. quay số 1900 6557.

Ghi chú. Những lời khuyên trên chỉ mang tính chất tham khảo.

Để được tư vấn trực tiếp gọi:   1900.6557

—————— ***** ——————

CHÚNG TÔI LUÔN SN SÀNG – TƯ VẤN – GIẢI ĐÁP THẮC MẮC

1900 6557 –   “Một cuộc gọi, mọi vấn đề”


Video Bản kiểm điểm về tác phong lề lối làm việc |Link tải GG drive

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết Bản kiểm điểm về tác phong lề lối làm việc |Link tải GG drive!. 123DocX hi vọng đã mang đến thông tin hữu ích cho bạn. Xem thêm các bài viết cùng danh mục Biểu Mẫu – Văn Bản. Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết này cho nhiều người được biết. 123DocX chúc bạn ngày vui vẻ

123 Doc