Bản kiểm điểm viên chức |Link tải GG drive

bản kiểm điểm viên chức đang được nhiều người tìm kiếm. 123DocX.123DocX gửi tới các bạn bài viết Bản kiểm điểm viên chức |Link tải GG drive . Cùng123DocX tìm hiểu ngay thôi

Bản kiểm điểm viên chức vào cuối năm

Bản kiểm điểm cá nhân cuối năm học  ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………

III. CÁ NHÂN TỰ ĐÁNH GIÁ: Quyền lợi   :   ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………… … …………………   _   _   _ …….

Xếp loại công đoàn: Xuất sắc:

Đạt yêu cầu: Trung bình:

Ngày …… tháng ……   năm 2010

Người viết Ý kiến ​​tổ chức…

BẠN BÈ VÀ Ý KIẾN CỦA TÔI ĐỐI VỚI NHÀ TRƯỜNG: 1. Phương hướng công tác của tôi trong   năm học   tới: ……………………………………………………………………………………………………………… … ………………………………………………………………………………………….

Năm 2010 Phiếu thu hồi công chức _ _ _  … Phúc

*** CHI TIẾT CÁ NHÂN

Năm 2010 Kính gửi: – Phòng Nội vụ huyện Quang Bình – Trường THPT …

Tên tôi là: Phạm Đỗ Hoàn Híp Ngày sinh: 10/11/1979

Chức vụ   : Giáo viên    .. Năm 11   năm   1979   Chức   vụ: Giáo viên

Đơn vị công tác   :   Trường THPT Wee Thượng Nay tôi viết bản   kiểm điểm đánh   giá     quá trình công tác   năm 2010  của mình như   sau   :

1- TRẠNG THÁI CHÍNH TRỊ…

Sau đây   là bản kiểm   điểm. tự đánh giá, xếp hạng quy trình làm việc của mình trong   năm 2010. Rất mong   được sự   giúp đỡ của tập thể cán bộ, giáo viên và đồng nghiệp trong trường để   bản thân   …

Xem thêm:  Bản cam kết giữa phụ huynh và nhà trường |Link tải GG drive

Thành tích của Kim _ _  … loại Hiệu trưởng Sở GD & ĐT Quảng Ninh  Trường THPT Hải   Đông Tự do độc lập Hạnh phúc Nội dung, đánh giá, xếp loại giáo viên… lành mạnh, cởi mở, hòa đồng, luôn tuân thủ đạo đức, nhân cách của giáo viên. ý thức cao trong đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, thực hiện tốt Hai không, …

Kiểm điểm đảng viên cuối năm _

Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh,

ngày 13 tháng 12   năm 2010

BẢN KIỂM TRA ĐẢNG VIÊN (Kèm theo Kế hoạch số 81 – KH / TU ngày 31 tháng 10   năm 2008   của Tỉnh ủy về … tổ chức đoàn thể)   của chi bộ   ,  đảng   viên )

– Họ và tên  : Bế  Ngọc  Hương

– Chức vụ Đảng: Đảng   viên   

–   Chính quyền  Chức   vụ: Hiệu trưởng

– Đơn vị  công tác   : Trường THPT Quang Vinh. tấm gương đạo đức ”Chấp hành quyết định của Bộ Chính trị về   đảng thành viên   không được làm: làm việc …

Gián đoạn của năm – cuối kỳ xác minh một công chức – trong  …

Hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức cuối năm  … Tháng 5   Năm   2010 Hướng dẫn “Kiểm điểm   , đánh   giá Xếp loại Chức   năng Cuối   Năm   Kính     Gửi: Các Tổ Treng Chuyên Môn.ccn Cứ VÀO QUY   CHẾ   đÁNH   GIÁ   XếP   Loại   Giáo  Viên   Mầm Non   Và   Giáo Viên Phổhn Thông … Vụ   Số   3040   / BGD & đT – TCCB NG ngày 17/4/2006 CủA Bộ Giáo DụC Và đào Tạo V / V

Xem thêm:  Mẫu sổ chủ nhiệm lớp 5 mới nhất năm 2021

Hướng   DẫN MộT Số   đIềU TRỌNG “QUY   CHế đÁNH   gia ,  xếp hạng Loại Giáo   Viên   Mầm   Non Và Phổ  ITHENS   Công Lập “.căn … Vào Công Văn   Số  5875 / BGD & đT   – TCCB NGày    0/7/2006 Của Bộ Giáo Dục Và đào Tạo V /   V   

Bản kiểm điểm cá nhân cuối năm học của GV… TPT Đội TNTP Hồ ChíMinh.

II. Phần tự kiểm điểm: Qua quá trình công tác trong năm học 2009 – 2010, nghiêm túc kiểmđiểm lại, tôi nhận thấy mình có những u điểm và một số tồn tại nh sau:

1. Lập … lãnh đạo của Đảng. Nghiêm chỉnh chấp hành mọi chủ trương đờng lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các qui định của ngành và qui chế của cơ quan.

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ngày 25 tháng 5 năm 2010

Bản kiểm điểm cá nhân

Họ và tên: Tổ: XÃ hội.

Đơn vị công tác: Trờng THCS Quốc Tuấn – Nam Sách – Hải…

Báo cáo XL viên chức cuối năm 09-10

Thị Minh Trang 13/08/80

Giáo viên Dạy T.Anh X31

Lê Thị Tâm 01/05/78

Giáo viên Dạy T.Anh X32

Võ Văn Tuấn 22/05/84

Giáo viên Dạy Hoá X33

Lê Thị Quỳnh Vân 23/0779

Giáo viên Dạy Địa X34

Nguyễn Thị Hồng Vân 19/10/79

Giáo viên Dạy T.AnhX35

Nguyễn Thu Phương 18/04/1978

Giáo viên Dạy T.Anh X36 Nguyễn Thị Minh Quyên 14/05/1981

Giáo viên Dạy Toán XIII Nhân viên 1 Nguyễn Thị Thu 20/10/1976 …

Xem thêm:  Tải mẫu cv tiếng việt mới nhất |Link tải GG drive

Họ và tên

Ngày sinh Chức Mục tiêu Nhiệm vụ được giao Xếp loại Giỏi Khá Giỏi Trung bình Kém27 Nguyễn Thị Kim Thoa 1/8/1979 Phó trưởng bộ môn dạy Toán28 Nguyễn Thị Hoài Thu 27/380 Giáo viên Ngữ   văn29   …

Bạn có muốn xem cuối năm không? … Đảng bộ: XÃ THẠNH THÀNH Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam: Trường TH THẦN THẠNH     Đánh giá chất lượng Đảng viên năm 2013 Tôi tên là … nhược điểm như sau: I. Về ƯU ĐIỂM: 1. Tư tưởng chính trị: Là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam   ,   tôi luôn kiên định đường lối của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; …

Video Bản kiểm điểm viên chức

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết Bản kiểm điểm viên chức |Link tải GG drive!. 123DocX hi vọng đã mang đến thông tin hữu ích cho bạn. Xem thêm các bài viết cùng danh mục Biểu Mẫu – Văn Bản. Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết này cho nhiều người được biết. 123DocX chúc bạn ngày vui vẻ

123 Doc