Cách chỉnh hiệu ứng trong powerpoint 2013 mới nhất

cách chỉnh hiệu ứng trong powerpoint 2013 đang được nhiều người tìm kiếm. Cùng 123DocX tìm hiểu ngay thôi

Tạo hiệu ứng hoạt hình trang chiếu

PowerPoint cho Microsoft 365 PowerPoint cho web PowerPoint 2021 PowerPoint 2021 cho Mac PowerPoint 2019 PowerPoint 2019 cho Mac PowerPoint 2016 PowerPoint 2016 cho Mac PowerPoint 2013 PowerPoint 2010 PowerPoint cho Mac 2011 Hiển thị thêm… Bớt

Một tùy chọn hoạt ảnh   được gọi là “Trong đoạn văn   ” cho phép bạn hiển thị tất cả các mục trong danh sách cùng một lúc. Loại hoạt ảnh này đôi khi được gọi là tạo trang chiếu. 

Internet macOS Windows

  Làm cho văn bản xuất hiện từng dòng một

 1. Trên trang chiếu, chọn hộp chứa văn bản của bạn.
 2. Mở  tab Hoạt ảnh   và chọn một hoạt ảnh chẳng hạn như   Fade   in,  Fade out hoặc   Fly in. Đối với một số hoạt ảnh, chẳng hạn như Bay tới   ,   hãy chọn Tùy chọn Hiệu ứng   nếu   bạn muốn chọn hướng đạn bay, chẳng hạn như xuống, lên, trái hoặc phải.Cách chỉnh hiệu ứng trong powerpoint 2013 mới nhất
 3. Chọn ”  Tùy chọn Hiệu ứng   ” và chọn “Theo Đoạn” để tất cả các  đoạn   xuất hiện cùng một lúc. (Tùy chọn khác,   Tất cả cùng một lúc   , sẽ làm cho tất cả các dòng văn bản xuất hiện cùng một lúc.)  Cách chỉnh hiệu ứng trong powerpoint 2013 mới nhấtPowerPoint xem trước hoạt ảnh ngay lập tức.

Theo mặc định, trong một trình chiếu, mỗi đoạn văn sẽ xuất hiện theo một cú nhấp chuột. Bằng cách này, bạn kiểm soát thời điểm mỗi đoạn văn xuất hiện. Bạn có thể thay đổi cài đặt này bằng cách sử dụng các điều khiển   Bắt đầu , Thời lượng và Độ trễ ở phía bên phải của  tab  Hoạt ảnh   trên ruy-băng. Làm cho văn bản xuất hiện từng chữ cái

Bạn cũng có thể tạo hiệu ứng hình ảnh “đánh máy” bằng cách làm cho   các ký tự   trong một đoạn văn xuất hiện cùng một lúc.

 1. Trên trang chiếu, chọn hộp chứa văn bản của bạn.
 2. Nhấp vào tab Hoạt ảnh   và chọn  menu thả xuống Thêm hoạt ảnh để chọn hoạt ảnh chẳng hạn như Giao diện  .Cách chỉnh hiệu ứng trong powerpoint 2013 mới nhất
 3. Chọn   tab Animation và chọn Animation  Panel    . Cách chỉnh hiệu ứng trong powerpoint 2013 mới nhấtBảng điều khiển Hoạt ảnh mở ra ở phía bên phải của cửa sổ PowerPoint.
 4. Trong Ngăn Hoạt hình, bấm vào mũi tên bên cạnh Hoạt ảnh, rồi   chọn Tùy chọn Hiệu ứng  .
 5. Trong hộp thoại, trên tab Hiệu ứng bên dưới mụcCải tiến , chọn mũitên bên cạnh Tạo hiệu ứng hoạt hình cho văn bản , rồi chọn Theo chữ cái. Sau đó, bạn có thể thay đổi thời gian trì hoãn trong số giây giữa các chữ cái.Cách chỉnh hiệu ứng trong powerpoint 2013 mới nhấtPowerPoint ngay lập tức xem trước hoạt hình cho bạn để bạn có thể thấy thời gian khi các ký tự xuất hiện riêng lẻ. Bạn có thể lặp lại bản xem trước bằng cách chọn hoạt hình trong Ngăn Hoạt hình và chọn Phát đã Chọn.

Xem thêm

Tạo một trang chiếu bản dựng

Thay đổi, loại bỏ hoặc tắt các hiệu ứng hoạt hìnhLàm cho văn bản xuất hiện theo từng dòng một

 1. Trên trang chiếu, chọn hộp có chứa văn bản của bạn.
 2. Chọn tab Hoạt hình, rồi chọn một hoạt hình, chẳng hạn như Xuấthiện , Tan tronghoặc Bay Vào.Cách chỉnh hiệu ứng trong powerpoint 2013 mới nhấtĐối với một số hoạt hình, chẳng hạn như Bay Vào ,chọn Tùy chọn Hiệu ứng trên tab Hoạt hình để chọn hướng cho các dấu đầu dòng bay vào từ đó, chẳng hạn như từ dưới cùng, trên cùng, từ trái hoặc từ phải.
 3. Chọn lại Tùy chọn Hiệu ứng, rồi chọn Theo Đoạn văn để làm cho các đoạn văn bản xuất hiện cùng một lúc. (Tùy chọn khác, Tất cả cùng Một lúc, tạo hiệu ứng hoạt hình cho tất cả các dòng văn bản trong một chỗ dành sẵn hoặc hộp văn bản cùng một lúc.)Cách chỉnh hiệu ứng trong powerpoint 2013 mới nhấtPowerPoint xem trước hoạt hình cho bạn ngay lập tức.

Theo mặc định, khi bạn trình bày trong Trình Chiếu, mỗi đoạn văn xuất hiện để phản hồi thao tác bấm. Bằng cách đó, bạn kiểm soát thời điểm từng đoạn văn xuất hiện. Bạn cũng có thể sửa đổi thiết đặt này bằng các tùy chọn Bắtđầu ,Thời lượng và Trì hoãn trongngăn Hoạt hình.Làm cho văn bản xuất hiện theo từng chữ cái một

Xem thêm:  Cách sử dụng hàm rank trong excel mới nhất

Bạn cũng có thể tạo hiệu ứng trực quan “nhập” bằng cách làm cho các ký tự trong một đoạn văn xuất hiện cùng một lúc.

 1. Trên trang chiếu, chọn hộp có chứa văn bản của bạn.
 2. Trên tab Hoạt hình, chọn menu thả xuống Thêm Hoạt hình, rồi chọn hoạt hình, như Xuất hiệnRõ dần hoặc Bay Vào.Cách chỉnh hiệu ứng trong powerpoint 2013 mới nhất
 3. Chọn tab Hoạt hình, rồi chọn Ngăn Hoạt hình.Cách chỉnh hiệu ứng trong powerpoint 2013 mới nhất(Trong PowerPoint for Mac 2011: Trên menu Xem, chọn Hoạt hình Tùy chỉnh).Ngăn Hoạt hình mở ra ở bên phải cửa sổ PowerPoint.Cách chỉnh hiệu ứng trong powerpoint 2013 mới nhất
 4. Trong Ngăn Hoạt hình, chọn hiệu ứng hoạt hình bạn muốn sửa đổi, rồi chọn mũi tên bên cạnh Hoạt hình Văn bản.
 5. Trong hộp văn bản Tạo hoạt hình, chọn Theo chữ cái.Cách chỉnh hiệu ứng trong powerpoint 2013 mới nhấtGiá trị trì hoãn mặc định cho thời gian giữa các chữ cái xuất hiện là 0,5 giây nhưng bạn có thể thay đổi điều đó bằng cách chọn mũi tên bên cạnh Đặt thời gian ,rồi chọn một giá trị mới trong hộp Trì hoãn.PowerPoint ngay lập tức xem trước hoạt hình cho bạn để bạn có thể thấy thời gian khi các ký tự xuất hiện riêng lẻ. Bạn có thể lặp lại bản xem trước bằng cách chọn hoạt hình trong Ngăn Hoạt hình và chọn Phát đã Chọn.

Tạo hoạt hình cho văn bản trong hình

Bây giờ, chúng ta hãy thêm hoạt hình Bay vào Xoay vòng vào văn bản.

 1. Chọn văn bản hình và chọn tab Hoạt hình.
 2. Chọn Bay vào trong Hiệu ứng Đi vào.Cách chỉnh hiệu ứng trong powerpoint 2013 mới nhất
 3. Chọn lại văn bản, rồi chọn Xoay trongHiệu ứng nhấn mạnh. Ngăn thuộc tính Hoạt hình giờ đây trông giống như thế này:Cách chỉnh hiệu ứng trong powerpoint 2013 mới nhất
 4. (Tùy chọn) Trong ngăn thuộc tính Hoạt hình, chọn từng bước hoạt hình, rồi điều chỉnh tùy chọn Hiệu ứng và cài đặt Đặt thời gian nếu cần. Tìm hiểu thêm.
 5. Để xem trước hoạt hình, chọn hoạt hình đầu tiên, rồi chọn Phát Từ.

Xem thêm

Tạo hoạt hình cho từ trên trang chiếu

Thay đổi hoặc loại bỏ hiệu ứng hoạt hìnhLàm cho văn bản xuất hiện theo từng dòng một

 1. Trên trang chiếu, chọn hộp có chứa văn bản của bạn.
 2. Chọn tab Hoạt hình, rồi chọn một hoạt hình, chẳng hạn như Xuấthiện , Mờ dần hoặcBay Vào.Cách chỉnh hiệu ứng trong powerpoint 2013 mới nhấtĐối với một số hoạt hình, chẳng hạn như Bay Vào ,chọn Tùy chọn Hiệu ứng ,khi bạn cần chọn hướng cho các dấu đầu dòng bay vào, chẳng hạn như từ dưới cùng, từ trên cùng, từ trái hoặc từ phải.
 3. Chọn Tùy chọn Hiệuứng , rồi chọn Theo Đoạn văn để làm cho các đoạn văn bản xuất hiện cùng một lúc. (Tùy chọn khác, Tất cả cùng Một lúc, sẽ giúp tất cả các dòng văn bản xuất hiện cùng một lúc.)Cách chỉnh hiệu ứng trong powerpoint 2013 mới nhất
 4. Để xem trước hoạt hình, trên tab Xem của dải băng, trong nhóm Bắt đầu trình chiếu, chọn Từ trang chiếu hiện tại ,rồi chọn để xem từng đoạn văn bản xuất hiện cùng một lúc.Cách chỉnh hiệu ứng trong powerpoint 2013 mới nhất

Theo mặc định, khi bạn trình bày trong Trình Chiếu, mỗi đoạn văn xuất hiện để phản hồi thao tác bấm. Bằng cách đó, bạn kiểm soát thời điểm từng đoạn văn xuất hiện.Xem thêm

Tạo hiệu ứng hoạt hình cho ảnh trên trang chiếu

Hiệu ứng hoạt hình sẵn dùng trong PowerPoint trên web

Cách chỉnh hiệu ứng trong powerpoint 2013 mới nhất
Cách chỉnh hiệu ứng trong powerpoint 2013 mới nhất
Cách chỉnh hiệu ứng trong powerpoint 2013 mới nhất

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

Khám phá nội dung đào tạo

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft Office nội bộ

Hướng dẫn tạo hiệu ứng trong PowerPoint

PowerPoint

Các bạn thường xuyên sử dụng PowerPoint để làm các bài trình chiếu. Nội dung ngắn gọn, xúc tích là tiền đề giúp bài trình chiếu đạt hiệu quả. Nhưng để giúp bài trình chiếu của các bạn thêm sinh động và cuốn hút thì việc tạo hiệu ứng là không thể thiếu. Dưới đây bài viết hướng dẫn các bạn cách tạo 4 hiệu ứng trong PowerPoint:

– Tạo hiệu ứng cho văn bản.

– Tạo hiệu ứng cho đồ thị.

– Tạo hiệu ứng cho hình ảnh.

– Tạo hiệu ứng chuyển slide.Tạo hiệu ứng cho văn bản

Bước 1: Bôi đen đoạn văn bản hoặc chọn ô text các bạn cần tạo hiệu ứng.

Cách chỉnh hiệu ứng trong powerpoint 2013 mới nhất

Bước 2: Sau đó các bạn chọn Animations -> Add Animation -> chọn hiệu ứng cho văn bản. Các bạn có thể nhấn chọn từng hiệu ứng và xem trước rồi lựa chọn hiệu ứng bạn thích.

Cách chỉnh hiệu ứng trong powerpoint 2013 mới nhất

Bước 3: Để chỉnh sửa hiệu ứng thì các bạn chọn thẻ Animations -> Animation Pane.

Xem thêm:  Mẫu giáo án sinh hoạt lớp 4 năm 2021
Cách chỉnh hiệu ứng trong powerpoint 2013 mới nhất

Hộp thoại Animation Pane xuất hiện ở phía bên phải màn hình, các bạn nhấn chọn biểu tượng hình tam giác trong phần hiệu ứng cần chỉnh sửa. Tại đây các bạn có thể thay đổi cách xuất hiện hiệu ứng: Start on click (chạy khi nhấn chuột trái), Start with previous (chạy cùng lúc ), Start affter previous (chạy sau khi slide được trình chiếu).

Cách chỉnh hiệu ứng trong powerpoint 2013 mới nhất

Bước 4: Hoặc các bạn có thể chỉnh sửa ngay trong phần Timing của thẻ Animations.

Cách chỉnh hiệu ứng trong powerpoint 2013 mới nhất

Sau khi đã tạo hiệu ứng xong các bạn nhấn Preview trong phần Animations để xem trước.

Cách chỉnh hiệu ứng trong powerpoint 2013 mới nhất

Để xóa hiệu ứng các bạn bôi đen đoạn văn bản và chọn None trong phần Animation Styles.

Cách chỉnh hiệu ứng trong powerpoint 2013 mới nhất

Tạo hiệu ứng cho đồ thị

Bước 1: Chọn đồ thị cần tạo hiệu ứng.

Cách chỉnh hiệu ứng trong powerpoint 2013 mới nhất

Bước 2: Chọn thẻ Animations -> Add Animation -> chọn hiệu ứng cho đồ thị.

Cách chỉnh hiệu ứng trong powerpoint 2013 mới nhất

Khi đã chọn xong hiệu ứng, thì đồ thị sẽ xuất hiện ngay khi các bạn nhấn chuột, các bạn chỉnh sửa và xóa hiệu ứng tương tự như với hiệu ứng của văn bản. Để tạo hiệu ứng cho đồ thị hiển thị nâng cao thì các bạn thực hiện tiếp các bước sau.

Bước 3: Trong thẻ Animations các bạn chọn biểu tượng như hình dưới trong phần Animation.

Cách chỉnh hiệu ứng trong powerpoint 2013 mới nhất

Bước 4: Một hộp thoại nhỏ xuất hiện, các bạn chọn thẻ Chart Animation và trong phần Group chart các bạn có nhiều lựa chọn hiển thị cho đồ thị. Các bạn có thể chọn By Element in Category để đồ thị hiển thị lần lượt từng cột dữ liệu từ trái qua phải.

Cách chỉnh hiệu ứng trong powerpoint 2013 mới nhất

Các bạn có thể chọn Preview để xem trước hoặc nhấn F5 để trình chiếu và xem kết quả.Tạo hiệu ứng cho hình ảnh

Bước 1: Chọn hình ảnh cần tạo hiệu ứng và chọn Animation -> Add Animation, tại đây các bạn có thể chọn hiệu ứng cho hình ảnh trong phần EntranceEmphasisExitLines.

Cách chỉnh hiệu ứng trong powerpoint 2013 mới nhất

Bước 2: Nếu các bạn muốn tạo nhiều hiệu ứng ảnh đẹp khác thì các bạn chọn Animation -> Add Animation -> More Motion Paths.

Cách chỉnh hiệu ứng trong powerpoint 2013 mới nhất

Bước 3: Trong hộp thoại Add Motion Path các bạn chọn loại hiệu ứng chuyển động mà các bạn muốn tạo và nhấn OK.

Cách chỉnh hiệu ứng trong powerpoint 2013 mới nhất

Bước 4: Lúc này trên giao diện xuất hiện đường hiệu ứng các bạn chọn, các bạn có thể chỉnh sửa đường hiệu ứng dài, ngắn.. bằng cách đặt con trỏ chuột vào các ô vuông trắng nhỏ, sau đó nhấn giữ và kéo chuột đến vị trí mong muốn.

Cách chỉnh hiệu ứng trong powerpoint 2013 mới nhất

Sau khi hoàn tất các bạn chọn Preview ở phía bên trái thẻ Animations để xem trước, nếu chưa vừa ý thì các bạn có thể chỉnh sửa lại.Tạo hiệu ứng chuyển slide

Bước 1: Chọn slide cần tạo hiệu ứng chuyển slide, các bạn chọn thẻ Transitions trên thanh Ribbon.

Cách chỉnh hiệu ứng trong powerpoint 2013 mới nhất

Bước 2: Trong phần Transition to this slide các bạn chọn hiệu ứng chuyển slide các bạn muốn. Nhấn biểu tượng dấu gạch ngang và mũi tên để có nhiều lựa chọn hiệu ứng chuyển slide hơn.

Cách chỉnh hiệu ứng trong powerpoint 2013 mới nhất

Thực hiện tương tự với các slide khác trong file PowerPoint để tạo hiệu ứng chuyển slide cho tất cả slide. Nếu muốn xóa hiệu ứng ở slide nào thì các bạn chọn slide đó và chọn None trong thẻ Transition.

Cách chỉnh hiệu ứng trong powerpoint 2013 mới nhất

Các bạn có thể tạo hiệu ứng mà mình muốn vào bài trình chiếu của mình theo các hướng dẫn trên bài viết. Tuy nhiên, các bạn không nên sử dụng quá nhiều hiệu ứng trên một slide tránh bị rối mắt. Chúc các bạn thành công!

Trang chủ → Blog → Tutorial 105

Tạo hiệu ứng chạy chữ trong Powerpoint 2013 với 5 bước đơn giản

 Hải Yến · 2020-07-24 11:06:10 · 38375 lượt xem · 9 bài viết

Cách chỉnh hiệu ứng trong powerpoint 2013 mới nhất

Để bài giảng, bài thuyết trình trên Powerpoint của bạn sinh động, hấp dẫn thì chỉ tập trung vào phần nội dung, hình thôi là chưa đủ, phải cần có sự hỗ trợ đắc lực từ những hiệu ứng cơ bản nhất để trở nên sáng tạo, chuyên nghiệp hơn. Trong bài viết này, Color Me sẽ “mách” bạn cách tạo hiệu ứng chạy chữ trong Powerpoint 2013 với 5 bước đơn giản, đừng bỏ lỡ nhé!

 • Những điều cần biết về Manipulation cho người mới bắt đầu
 • Walk cycle
 • Bảo vệ máy ảnh khi chụp trong thời tiết lạnh như thế nào?
 • Những câu nói làm tổn thương tâm hồn Designer
 • Học illustrator từ cơ bản đến nâng cao
 • 5 tính năng nên biết khi dùng InDesign

1. Các bước để tạo ra hiệu ứng chạy chữ trong phiên bản 2013 như sau:

Xem thêm:  Cách chọn hình nền trong powerpoint 2010 mới nhất

Bước 1: Trên trang slide, chọn phần box có chứa văn bản của bạn hoặc tạo textbox và nhập nội dung văn bản bạn muốn thể hiện. 

Cách chỉnh hiệu ứng trong powerpoint 2013 mới nhất

Bước 2: Click chuột vào khung textbox, chọn tab Animations trên thanh công cụ, sau đó chọn phần Add Animation rồi kéo chuột xuống phía dưới và chọn More Motion Paths.

Cách chỉnh hiệu ứng trong powerpoint 2013 mới nhất

Bước 3: Bước này vô cùng đơn giản, với những hiệu ứng có sẵn hiện trong bảng, bạn chọn một hiệu ứng bất kỳ để phù hợp với nội dung mà bạn muốn thể hiện, chọn OK để hoàn tất. 

Cách chỉnh hiệu ứng trong powerpoint 2013 mới nhất

Bước 4: Lúc này, trong slide sẽ hiện lên đường di chuyển của chữ với mũi tên màu xanh là điểm bắt đầu và mũi tên màu đỏ là điểm kết thúc, bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa đường di chuyển của chữ theo ý muốn. 

Cách chỉnh hiệu ứng trong powerpoint 2013 mới nhất

Bước 5: Cuối cùng, hãy kiểm tra xem các chữ đã di chuyển theo ý bạn mong muốn hay chưa, và chỉnh sửa nếu cần thiết để có một kết quả cuối cùng như ý muốn.2. Làm cho văn bản xuất hiện theo các hướng khác nhau

Bước 1: Chọn phần box có chứa văn bản của bạn hoặc tạo textbox và nhập nội dung văn bản bạn muốn thể hiện. 

Cách chỉnh hiệu ứng trong powerpoint 2013 mới nhất

Bước 2: Trên thanh công cụ, bấm vào Animations, chọn 1 hiệu ứng bất kỳ mà bạn muốn, ví dụ như Fade, Fly In, Appear, … 

Cách chỉnh hiệu ứng trong powerpoint 2013 mới nhất

Bước 3: Click vào dấu mũi tên chỉ dưới ô Effect Options để hiện ra nhiều sự lựa chọn khác nhau cho việc cài đặt, chỉnh sửa các hiệu ứng đã áp dụng trước đó. 

Cách chỉnh hiệu ứng trong powerpoint 2013 mới nhất

Step 4: The Effect Options panel appears with many different editing items such as Effect, Timing, Text Animation . To set the direction of the text to appear, in the Effect section select Direction, you will see there are many choices here such as: From Bottom (from bottom to top), From Left (from left to right), From Right (from right to right ). to), From Top (from top to bottom), …

Cách chỉnh hiệu ứng trong powerpoint 2013 mới nhất

Don’t forget to check to see if your text has appeared as you wanted or needs to be edited! 3. Make text appear word by word, letter by letter

Step 1: Similar to the steps above, select the textbox that contains the text you want.

Cách chỉnh hiệu ứng trong powerpoint 2013 mới nhất

Bước 2: Chọn Animations => Add Animations => chọn hiệu ứng có sẵn trong khung cho phù hợp với phần thể hiện của đoạn văn bản. 

Cách chỉnh hiệu ứng trong powerpoint 2013 mới nhất

Bước 3: Click chuột vào mũi tên màu đỏ dưới ô Effect Options

Cách chỉnh hiệu ứng trong powerpoint 2013 mới nhất

Bước 4: Chọn phần Effect => Animate Text, sau đó chọn cách xuất hiện văn bản tùy theo nhu cầu của bạn: chọn All at once để tất cả hiện ra cùng lúc; chọn By word để chữ xuất hiện theo từng từ hay chọn By letter để chữ xuất hiện theo từng chữ cái. 

Cách chỉnh hiệu ứng trong powerpoint 2013 mới nhất

Sau đó, đừng quên kiểm tra xem văn bản có được hiển thị chính xác theo cách bạn muốn khi trình chiếu hay không và chỉnh sửa nó theo nội dung và hình thức mà bạn muốn trình chiếu. Phần kết

Trên đây là các cách tạo hiệu ứng chữ trong Powerpoint phiên bản 2013 chắc chắn sẽ giúp các bạn hoàn thành tốt bài giảng / bài thuyết trình Powerpoint của mình. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm và trở thành một Powerpoint chuyên nghiệp, đừng quên tham khảo CÁC KHÓA HỌC POWERPOINT và các khóa học trực tuyến trên Color Me! 

# trà

 Hải Yến · 2020-07-24 11:06:10 · 38375 lượt xem · 9 bài viết

Bài viết cho bạn

Những điều bạn cần biết về thao tác cho người mới bắt đầu

Đi bộ chu kỳ

Làm thế nào để bảo vệ máy ảnh khi chụp trong thời tiết lạnh?

Những câu nói làm tổn thương tâm hồn nhà thiết kế

Học illustrator từ cơ bản đến nâng cao

5 tính năng bạn nên biết khi sử dụng InDesign

# trà

Cùng tác giả  Tạo hiệu ứng chữ trong Powerpoint 2013 trong 5 bước đơn giản 2 cách chèn ảnh nền trong Powerpoint 2010 Nhanh, gọn và dễ Thay đổi phông chữ trong Powerpoint 2010 Đơn giản và dễ dàng Cách viết phân số trong Powerpoint nhanh chóng và dễ dàng Cách ghép 2 Powerpoint thành 1 tệp trong 5 giây Dễ dàng tạo một đồ họa thông tin với 6 trang web miễn phí

Cách chỉnh hiệu ứng trong powerpoint 2013 mới nhất

Photoshop

8 phiên

Tạo các ấn phẩm truyền thông, chỉnh sửa ảnh và sơ yếu lý lịch bằng công cụ Adobe Photoshop chỉ trong 8 bài học.

1.500.000 đồng


Video Cách chỉnh hiệu ứng trong powerpoint 2013 mới nhất

Xem thêm >> https://123docx.net/tin-hoc-van-phong/

Related Posts