Cách sử dụng data subtotal trong excel mới nhất

cách sử dụng data subtotal trong excel đang được nhiều người tìm kiếm. Cùng 123DocX tìm hiểu ngay thôi

Các tính năng khác

Excel cho Microsoft 365 Excel cho Microsoft 365 cho Mac Excel cho web Excel 2021 Excel 2021 cho Mac Excel 2019 Excel 2019 cho Mac Excel 2016 Excel 2016 cho Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel cho Mac 2011 Excel Starter 2010 Thêm .. bớt than

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách sử dụng   hàm SUBTOTAL   trong Microsoft Excel. Mô tả

Trả về tổng phụ trong danh sách hoặc cơ sở dữ liệu. Việc tạo danh sách với tổng phụ thường dễ dàng hơn bằng cách sử dụng   lệnh Tổng phụ  trong  nhóm Dàn bài trên tab  Dữ liệu   trong ứng dụng Excel. Sau khi danh sách tổng phụ đã được tạo, nó có thể được sửa đổi bằng cách chỉnh sửa hàm SUBTOTAL. Cú pháp

SUBTOTAL (feature_number, ref1, [ref2],…)

Cú pháp của hàm SUBTOTAL có các đối số sau:

 •      Nhất thiết phải có. Số 1-11 hoặc 101-111 cho biết hàm được sử dụng cho tổng phụ. 1-11 bao gồm các hàng ẩn theo cách thủ công, trong khi 101-111 loại trừ chúng; các ô được lọc sẽ luôn bị loại trừ.
function_number
(bao gồm cả chuỗi ẩn)
function_number
(bỏ qua các dòng ẩn)
Hàm
người đầu tiên 101 TRUNG BÌNH
2 102 ĐẾM
3 103 KIỂM TRA
bốn 104 TỐI ĐA
5 105 TỐI THIỂU.
6 106 SẢN PHẨM
7 107 STDEV
tám 108 STDEVP
9 109 BẢN TÓM TẮT
Tên 110 VAR
mười một 111 LÀM CONG
 •      Nhất thiết phải có. Dải ô hoặc liên kết được đặt tên đầu tiên mà bạn muốn có tổng phụ.
 •      Tùy chọn. Dải ô hoặc chuỗi được đặt tên từ 2 đến 254 mà bạn muốn tính tổng phụ.

Ghi chú

 • Nếu có các tổng phụ khác trong ref1, ref2,… (hoặc các tổng phụ lồng nhau), các tổng phụ lồng nhau này sẽ bị bỏ qua để tránh đếm hai lần.
 • Đối với hằng số function_num từ 1 đến 11, hàm SUBTOTAL bao gồm các giá trị hàng mà lệnh   Hide Row ẩn trong    menu con   Ẩn và Hiện  của lệnh Định dạng   trong  nhóm Ô trên tab  Trang   đầu trong ứng dụng Excel trên máy tính. Sử dụng các hằng số này nếu bạn muốn tính tổng các số ẩn và không ẩn trong một danh sách. Đối với các hằng số function_Num từ 101 đến 111, hàm SUBTOTAL bỏ qua các giá trị hàng bị ẩn bởi lệnh  Hide Rows. Sử dụng các hằng số này nếu bạn chỉ muốn đưa các số không bị ẩn vào danh sách.
 • Hàm SUBTOTAL bỏ qua tất cả các hàng không có trong danh sách bộ lọc, bất kể bạn sử dụng giá trị function_num nào.
 • Hàm SUBTOTAL được sử dụng cho các cột dữ liệu hoặc phạm vi dọc. Nó không được sử dụng cho các hàng dữ liệu hoặc phạm vi ngang. Ví dụ: khi bạn tổng một phạm vi ngang bằng cách sử dụng feature_number 101 hoặc cao hơn, chẳng hạn như SUBTOTAL (109, B2: G2), ẩn một cột không ảnh hưởng đến tổng phụ. Nhưng ẩn một hàng trong tổng phụ phạm vi dọc sẽ ảnh hưởng đến tổng phụ.
 • Nếu bất kỳ liên kết nào là liên kết 3D, SUBTOTAL trả về #VALUE! .
Xem thêm:  Cách sửa lỗi gạch chân đỏ trong word mới nhất

Ví dụ

Sao chép dữ liệu mẫu từ bảng sau và dán vào ô A1 của sổ làm việc Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2, sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng của các cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu
120
Tên
150
23
Công thức Mô tả Kết quả
= SUBTOTAL (9, A2: A5) Tổng các tổng phụ của các ô A2: A5 sử dụng 9 làm đối số đầu tiên. 303
= SUBTOTAL (1, A2: A5) Giá trị trung bình của tổng phụ của các ô A2: A5 sử dụng 1 làm đối số đầu tiên. 75,75
Ghi chú
Hàm SUBTOTAL luôn yêu cầu đối số dạng số (1 đến 11, 101 đến 111) làm đối số. Đối số số này áp dụng cho tổng phụ của các giá trị (phạm vi ô, phạm vi được đặt tên) được chỉ định làm đối số tiếp theo.
Cách sử dụng data subtotal trong excel mới nhất
Cách sử dụng data subtotal trong excel mới nhất
Cách sử dụng data subtotal trong excel mới nhất

Cần sự giúp đỡ nhiều hơn?

Phát triển những kĩ năng của bạn

Khám phá tài liệu nghiên cứu

Nhận tính năng mới đầu tiên của bạn

Tham gia Microsoft Office nội bộ

Excel – Hàm SUBTOTAL, hàm tính toán cho một nhóm trong danh sách

Word, Excel, PowerPoint »Học Excel, Thủ thuật Excel

Функция ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ — это функция, которая вычисляет группу в списке, которая существует с более ранних версий Excel, но с 2003 года. В этой статье, Taimienphi.vn, будут описаны синтаксис, функции и использование функции ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГО, см.

Похожие сообщения

Trong bài viết trước đây Taimienphi.vn có giới thiệu đến độc giả các hàm đếm, trong đó đếm bằng hàm Count, hoặc đếm có điều kiệm bằng hàm CountIF, hôm nay chúng tôi tiếp tục giới thiệu đến 1 hàm khác, đó là hàm SubTotal. Hàm SUBTOTAL được sử dụng rất linh hoạt trong Excel và khó sử dụng. Sau đây hãy cùng Taimienphi.vn tìm hiểu về cách sử dụng qua các ví dụ cụ thể, các bạn cùng tham khảo.

Cách sử dụng data subtotal trong excel mới nhất

Hàm SUBTOTAL, cú pháp và ví dụ
 

Excel – Hàm SUBTOTAL, hàm tính toán cho một nhóm con trong danh sách

Cú pháp:
        =SUBTOTAL (function_num, ref1, [ref2], …)
Trong đó:
Function_num: Bắt buộc. Là một số từ 1 đến 11 hoặc 101 đến 111 để xác định dùng hàm nào trong tính toán tổng phụ trong danh sách.

Cách sử dụng data subtotal trong excel mới nhất

Ref1: Bắt buộc. Phạm vi vùng tham chiếu được đặt tên đầu tiên mà bạn muốn tính tổng phụ cho nó.
Ref2…: tùy chọn. Có thể từ 2 đến 254 phạm vi mà bạn muốn tính tổng phụ cho nó.

Ghi chú:
– Nếu có hàm subtotal khác lồng đặt tại các đối số ref1ref2,… thì các hàm lồng này sẽ bị bỏ qua không được tính toán nhằm tránh trường hợp tính toán 2 lần.
– Đối với các hằng số function_num từ 1 đến 11, hàm SUBTOTAL tính toán cả các giá trị ẩn trong vùng dữ liệu (hàng ẩn). Đối với các hằng số từ 101 đến 111 chỉ tính toán cho các giá trị không ẩn trong vùng dữ liệu.
– Hàm SUBTOTAL sẽ bỏ qua bất kỳ hàng nào bị ẩn bởi lệnh Filter (Auto Filter).
– Hàm SUBTOTAL được dùng cho các cột dữ liệu. Nó không được dùng cho các hàng dữ liệu.
– Bất kỳ dữ liệu nào dưới dạng 3-D thì hàm SUBTOTAL sẽ báo lỗi #VALUE!

Chức năng: Tính toán một danh sách hoặc cơ sở dữ liệu.

Ví dụ:
–    Ta có bảng dữ liệu sau:
Cách sử dụng data subtotal trong excel mới nhất
–    Sử dụng hàm Subtotal để tính tổng và trung bình công của cột dữ liệu C4:C6.
–    Sử dụng hàm SUBTOTAL cho ô giá trị C7 với thông số Function_num là để tính tổng. Công thức sẽ là =SUBTOTAL (9, C4:C6).
Cách sử dụng data subtotal trong excel mới nhất
–    Sử dụng hàm SUBTOTAL cho ô giá trị C8 với thông số Function_num là để tính trung bình cộng.
–    Công thức sẽ là =SUBTOTAL (1, C4:C6)
Cách sử dụng data subtotal trong excel mới nhất
Ngoài ra, thay vì sử dụng hàm SUBTOTAL để tính toán, các bạn có thể sử dụng công cụ Subtotal được tích hợp sẵn trong Excel để tính toán. Mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách sử dụng công cụ Subtotal để tính toán.

Xem thêm:  Cách cố định dòng trong excel 2016 mới nhất

Cho bảng tính như sau:
Cách sử dụng data subtotal trong excel mới nhất
Yêu cầu đặt ra là các bạn tính tổng số lượng các mặt hàng và tổng tiền của mỗi khách hàng với bảng dữ liệu ở trên.

Vì yêu cầu tính theo Tên khách hàng nên đầu tiên cần phải sắp xếp cột Tên khách hàng để những tên trùng nhau đứng gần lại với nhau. Bôi đen cột Tên khách hàng → Data → Sort.
Cách sử dụng data subtotal trong excel mới nhất
Tick chọn Continue with the current selection ở hộp thoại hiện ra → Sort …
Cách sử dụng data subtotal trong excel mới nhất
Các bạn cho sắp xếp theo từ A đến Z để các tên trùng nhau đứng lại gần với nhau → OK.
Cách sử dụng data subtotal trong excel mới nhất
Ta được kết quả bảng dữ liệu sau khi sắp xếp Tên khách hàng.
Cách sử dụng data subtotal trong excel mới nhất
Tiêp theo ta sẽ đi tính tổng Số lượng mặt hàng và Tổng tiền của mỗi khách hàng bằng cách sử dụng công cụ Subtotal. Bôi đen vùng chứa dữ liệu → Data → Subtotal.
Cách sử dụng data subtotal trong excel mới nhất
Ở hộp thoại Subtotal.
–    Khung At each change in bạn chọn là Tên khách hàng vì ta sẽ tính theo tên Khách hàng.
–    Khung Use function là hàm tính toán bạn sẽ dùng để tính. Ở đây ta tính tổng nên sẽ chọn hàm Sum.
–    Khung Add subtotal to: bạn tick chọn Số lượng và Thành tiền vì yêu cầu bài toán tính tổng Số lượng các mặt hàng mỗi khách hàng và tổng số tiền của mỗi khách hàng.
–    OK.
Cách sử dụng data subtotal trong excel mới nhất
Ta có kết quả thu được:
Cách sử dụng data subtotal trong excel mới nhất
Bạn có thể áp dụng cách này để tính toán với các yêu cầu khác nhau, và tương tự như cách sử dụng hàm SUBTOTAL, công cụ Subtotal này hỗ trợ cho bạn 11 hàm tính toán khác nhau ở trên bảng hàm trong Subtotal mình đã nêu ở trên. Sau khi tính toán, nếu như bạn muốn bảng dữ liệu của mình hiển thị về như cũ thì các bạn mở hộp thoại Subtotal lên và chọn Remove All.
Cách sử dụng data subtotal trong excel mới nhất

Hàm SUBTOTAL là một hàm rất linh hoạt những cũng khá khó sử dụng trong Excel với việc sử dụng các hằng số function để triệu tập lệnh. Nhưng ưu điểm của nó là bạn cũng có thể sửa lại phép tính một cách dễ dàng hơn bằng cách thay lại hằng số function cho nó. Và cùng với công cụ hỗ trợ tính toán Subtotal, các bạn có thể dễ dàng tính toán với các yêu cầu phức tạp hơn so với việc sử dụng các phép tính toán thông thường mà hàm Subtotal hỗ trợ.
 

https://thuthuat.taimienphi.vn/ham-subtotal-trong-excel-3296n.aspx
SUBTOTAL cũng là 1 trong những hàm tính toán thông dụng trong Excel, nó cũng là hàm khá phổ biến trong kế toán, bên cạnh đó, việc kết hợp với các hàm như hàm Vlookup, hàm Hlookup giúp cho hàm SubTotal trở lên link hoạt hơn.

Bài viết liên quanHàm DAVERAGE trong Excel, Ví dụ và cách dùngExcel – Hàm DDB trong Excel, Ví dụ và cách dùngExcel – Hàm Dmax, hàm lấy giá trị nhất lớn nhất trong hàng, cộtHàm AMORLINC, Hàm tính khấu hao kỳ hạn cho mỗi kỳ kế toánHàm DVARP trong Excel

Cách sử dụng data subtotal trong excel mới nhất

Hướng dẫn sử dụng chức năng SUBTOTAL thống kê dữ liệu theo điều kiện trong Excel

 • Chuyên mục:
 • Excel cơ bản
Xem thêm:  Cách tạo link tiếp thị liên kết shopee mới nhất

Đôi khi ta cần thể hiện doanh số bán hàng theo từng nhân viên, hoặc số lượng thực phẩm theo vùng miền, hay nhiệt độ trung bình của từng tháng… Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn bạn làm điều trên thông qua chức năng SUBTOTAL thống kê dữ liệu theo điều kiện.

Chức năng SUBTOTAL thống kê dữ liệu theo điều kiện

Trong ví dụ lần này, ta sẽ mô phỏng đơn giản nhất bảng thống kê nhiệt độ và độ ẩm của Hà Nội 3 tháng đầu năm 2017.

Cách sử dụng data subtotal trong excel mới nhất

Công việc của ta bây giờ là thống kê nhiệt độ và độ ẩm trung bình từng tháng. Và ta sẽ thực hiện bằng công cụ SUBTOTAL.

Công cụ SUBTOTAL

Subtotal nằm ở thẻ Data, nhóm Outline. Bạn cần chọn bảng dữ liệu trước khi click vào chức năng này.

Cách sử dụng data subtotal trong excel mới nhất

Bây giờ, hãy quay trở lại với bảng tính của chúng ta nhé

Thêm các đối tượng thích hợp để sử dụng công cụ SUBTOTAL

[iframe width=”523″ height=”900″ frameborder=”0″ scrolling=”no” src=”https://onedrive.live.com/embed?resid=B21F9331F704AFCF%21119&authkey=%21AA5epCWh2HsqEVM&em=2&wdAllowInteractivity=False&AllowTyping=True&Item=’Task’!A1%3AD130&wdHideGridlines=True&wdDownloadButton=True&wdInConfigurator=True”]

Với một bảng dài ngoằng như này, hẳn bạn sẽ không muốn thêm những dòng tính trung bình vào dưới mỗi khi kết thúc tháng đâu nhỉ? Hãy đến với SUBTOTAL.

Chức năng SUBTOTAL sẽ giúp bạn tính được kết quả trung bình theo từng tháng một cách nhanh chóng.

Bước 1: Chọn toàn bộ bảng tính (trong trường hợp bạn chưa biết, chỉ cần chọn một ô bất kì trong bảng tính rồi chọn Subtotal, Excel sẽ tự tính toán và chọn tất cả những ô còn lại).

Bước 2: Chọn Subtotal. Một hộp thoại sẽ hiện ra:

Cách sử dụng data subtotal trong excel mới nhất

Hãy giải thích về từng phần trong này nhé:

 1. At each change in: Đối với mỗi sự thay đổi của đối tượng được chọn, Excel sẽ trả về kết quả. VD: Hết tháng 1 đến tháng 2 -> đã có sự thay đổi -> tính toán. Nói cách khác, At each change in trả lời cho câu hỏi: Điều kiện gì?
 2. Use function: Hàm được sử dụng để tính. Với hàm SUM, Excel sẽ trả về tổng, hàm AVERAGE trả về trung bình,… trả lời cho câu hỏi: Phương thức thống kê?
 3. Add subtotal to: Mục được áp dụng hàm ở trên. Chọn các cột cần thiết và Excel sẽ tính toán giá trị ở đó. Trả lời câu hỏi: Thống kê dữ liệu gì?

Ngoài ra ta có:

 • Replace current subtotal: Nếu đã tồn tại trước đó một subtotal, nó sẽ thay thế bằng subtotal mới.
 • Page break between groups: Bạn biết page break (ngắt trang) chứ? Tùy chọn này giúp cho mỗi nhóm của at each change in được nằm trong một trang khác nhau.
 • Summary below data: Đưa function xuống dưới các nhóm. Nếu bỏ chọn ô này, kết quả sẽ không mất, mà đưa lên đầu.

Ok, ấn đi các bạn!

At each change in thời gian, use function AVERAGE, Add subtotal to Nhiệt độ ngày, Nhiệt độ đêm, Độ ẩm.

Mình biết điều đang xảy ra với trang tính của các bạn.

Cách sử dụng data subtotal trong excel mới nhất

Bởi vì ta chưa tìm ra được đối tượng chính xác của at each change in. Thứ ta cần là tháng, chứ không phải thời gian cụ thể.

Để khắc phục, đầu tiên là Undo đi nào (Ctrl+Z).

Then, click on column B, select  Insert to add a new column between Time and Date Temperature. Name it  Month.

In the  Month column , enter the following formula:

=MONTH(A4)

Then reformat to General if the result is in Date format.

Using autofill apply the result to the remaining cells. In case you don’t know autofill yet , check out this article .

Result:

Cách sử dụng data subtotal trong excel mới nhất

Okay, now apply SUBTOTAL again, with  at each change in Month. What is the result, you’re out, right?

Cách sử dụng data subtotal trong excel mới nhất

In addition, you can refer to some more articles related to SUBTOTAL and applications:

– SUBTOTAL application combined with COUNTIF to set the component ordinal number.

– Overview of the SUBTOTAL . tool


 • Tags: Excel
Cách sử dụng data subtotal trong excel mới nhất

Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thành)

@ Học Excel trực tuyến | DTNguyen.business · · · 

Các bài viết khác của cùng tác giả

Khóa học được xuất bản gần đây

 • Tất cả các
 • con trăn
 • SQL
 • VBA
Cách sử dụng data subtotal trong excel mới nhất

Khóa lập trình tương tác Python Excel để đạt hiệu suất tối ưu

3.000.000 vnđ 1 800 000 VNDPYXL101 Thêm

Cách sử dụng data subtotal trong excel mới nhất

Khóa học SQL cơ bản với 500 câu truy vấn cho người mới bắt đầu

3.000.000 vnđ 1 600 000 VNDSQL100 Thêm

Cách sử dụng data subtotal trong excel mới nhất

Python cơ bản cho người mới bắt đầu

499.000 VNĐ 199 000 VNDPY100Hơn

Cách sử dụng hàm SUBTOTAL trong Excel rất dễ hiểu với các ví dụ rõ ràng


Video Cách sử dụng data subtotal trong excel mới nhất

Xem thêm >> https://123docx.net/tin-hoc-van-phong/

Related Posts