Cách sử dụng hàm if trong excel 2003 mới nhất

cách sử dụng hàm if trong excel 2003 đang được nhiều người tìm kiếm. Cùng 123DocX tìm hiểu ngay thôi

Cách sử dụng hàm if trong excel 2003 mới nhất

Cách sử dụng hàm IF với nhiều điều kiện trong Excel

 • Thể loại:
 • Bài tập Excel Cơ bản Excel Nâng cao Excel

Hướng dẫn   Học Excel Online này   giải thích   cách sử dụng hàm IF với nhiều điều kiện trong Excel   và cung cấp   một số ví dụ về   các hàm IF lồng nhau phổ biến nhất được sử dụng trong công việc.

Nếu được hỏi bạn sử dụng hàm nào trong Excel nhiều nhất, bạn sẽ nói gì? Trong hầu hết các trường hợp, đây   là hàm IF trong Excel   . Một hàm IF chỉ có một điều kiện sẽ rất dễ viết. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu dữ liệu của bạn cần được xác thực dựa trên một thuật toán phức tạp với nhiều điều kiện? Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng nhiều hàm IF trong một công thức và hàm IF hiện được gọi là hàm IF lồng nhau. Ưu điểm lớn nhất của hàm IF lồng nhau là nó sẽ cho phép bạn kiểm tra nhiều hơn một điều kiện và trả về các giá trị khác nhau tùy thuộc vào kết quả của những kiểm tra đó với một công thức duy nhất.

Trong các phiên bản gần đây hơn của Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010 và Excel 2007, bạn có thể lồng tối đa 64 hàm IF trong một công thức. Trong Excel 2003 trở về trước, chỉ có thể sử dụng tối đa 7 hàm IF lồng nhau.

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm thấy các ví dụ về các hàm IF lồng nhau, cũng như giải thích chi tiết về cấu trúc cú pháp và logic của chúng. Ví dụ 1: công thức IF lồng nhau cổ điển / cơ bản

Giả sử bạn có danh sách các sinh viên trong cột A và điểm kiểm tra của họ trong cột B và bạn muốn phân loại điểm với các điều kiện sau:

 • Xuất sắc: trên 249
 • Tốt: 200 đến 249
 • Khá: 150 đến 199
 • Xấu: dưới 150

Bây giờ chúng ta hãy viết một hàm IF lồng nhau dựa trên các tiêu chí trên. Đây là cơ hội tốt để thực hành, bắt đầu với những điều kiện quan trọng nhất và viết hàm IF của bạn càng đơn giản càng tốt. Công thức IF lồng nhau được hiển thị như sau:

= IF (B2> 249, Xuất sắc, IF (B2> = 200, Tốt, IF (B2> 150, Khá, Kém)))

Và kết quả chính xác sẽ là:

Cách sử dụng hàm if trong excel 2003 mới nhất
Công thức IF lồng nhau cổ điển / cơ bản

Cách hiểu logic của hàm IF lồng nhau:

Nhiều người   thấy các hàm IF lồng nhau   khó hiểu. Nhưng mọi thứ đơn giản hơn nhiều nếu bạn nhìn chúng như thế này:

Cách sử dụng hàm if trong excel 2003 mới nhất
Cách sử dụng hàm IF với nhiều điều kiện

Trên thực tế, những gì công thức thực sự yêu cầu Excel làm là đánh giá kiểm tra boolean của điều kiện đầu tiên của công thức hàm IF, nếu điều kiện là logic, Excel sẽ trả về giá trị được cung cấp khi điều kiện được đáp ứng. Nếu điều kiện của hàm If đầu tiên không logic, thì chúng ta tiếp tục kiểm tra điều kiện thứ hai, điều kiện thứ ba, v.v.

Kiểm tra nếu   B2> = 249   thì trả về kết quả   “Xuất sắc”  , nếu không đạt thì đánh dấu   B2> = 200  , nếu đúng thì trả về kết quả   “Tốt”  , ngược lại đánh dấu   B2> = 150  , nếu đúng thì   đánh dấu “Đạt yêu cầu”  nếu not, return   Bad  Ví dụ 2: Hàm IF lồng nhau với các phép toán số học

Đây là một yêu cầu điển hình khác: giá mỗi đơn vị thay đổi tùy thuộc vào số lượng được chỉ định và nhiệm vụ của bạn là viết công thức tính tổng giá cho bất kỳ số lượng sản phẩm nào và nhập nó vào một ô cụ thể. Nói cách khác, công thức của bạn phải kiểm tra nhiều điều kiện và thực hiện các phép tính khác nhau tùy thuộc vào phạm vi hàng và giá được hiển thị trong bảng sau:

Số hàng Đơn giá
1 – 10 20 đô la
11 – 19 18 đô la
20-49 16 đô la
50 – 100 13 đô la
Trên 101 12 đô la

Công việc này cũng có thể được thực hiện với một hàm IF lồng nhau. Logic tương tự như trong ví dụ trên, với sự khác biệt duy nhất là bạn nhân số lượng được chỉ định với giá trị được trả về bởi các IF lồng nhau (tức là đơn giá tương ứng).

Nếu người dùng nhập một số lượng vào ô B8, công thức sẽ giống như sau:

= B8 * IF (B8> = 101, 12, IF (B8> = 50, 13, IF (B8> = 20, 16, IF (B8> = 11, 18, IF (B8> = 1, 20, “) ))))))

Và kết quả sẽ được hiển thị như sau:

Cách sử dụng hàm if trong excel 2003 mới nhất
Hàm IF lồng nhau với các phép toán số học

Ví dụ này chỉ trình bày một cách tổng quát và cơ bản, nếu hiểu rõ bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh hàm if lồng nhau này tùy theo công việc cụ thể của bạn.

Trong trường hợp: thay vì cố định trước giá trong công thức, bạn có thể tham chiếu đến các ô chứa các giá trị này (ô B2 đến B6). Điều này sẽ cho phép bạn chỉnh sửa dữ liệu gốc mà không cần cập nhật công thức:

= B8 * IF (B8> = 101, B6, IF (B8> = 50, B5, IF (B8> = 20, B4, IF (B8> = 11, B3, IF (B8> = 1, B2, “” ))))))

Cách sử dụng hàm if trong excel 2003 mới nhất
4 Cách sử dụng hàm IF với nhiều điều kiện trong Excel

Или вы можете добавить дополнительные условия IF, чтобы настроить верхний, нижний или оба конца диапазона суммы. Когда количество выходит за пределы диапазона, формула будет отображать сообщение «вне диапазона». Например:

=ЕСЛИ(ИЛИ(B8>200,B8<1), «Количество вне диапазона», B8*IF(B8>=101,12, IF(B8>=50, 13, IF(B8>=20, 16) ) , ЕСЛИ( B8>=11, 18, ЕСЛИ(B8>=1, 20, “”)))))))

Cách sử dụng hàm if trong excel 2003 mới nhất
Рисунок 2: Вложенная функция ЕСЛИ с арифметическими операциями

Các công thức hàm IF lồng nhau được mô tả ở trên đều hoạt động trong tất cả các phiên bản Excel 2016 – 2000. Trong Excel 2016 – Office 365, bạn có thể sử dụng hàm IFS theo các cách nêu trên.

Những người dùng Excel chuyên nghiệp đã quen thuộc với công thức mảng, về cơ bản có thể sử dụng công thức này thực hiện điều tương tự như hàm IF lồng nhau mà chúng ta đã thảo luận ở trên. Mặc dù công thức mảng khó hiểu và khó viết hơn nhiều nhưng nó có một lợi thế không thể chối cãi – bạn có thể chỉ định phạm vi ô (một dãy ô) chứa các điều kiện mình cần thay vì tham chiếu từng điều kiện riêng lẻ. Điều này làm cho công thức linh hoạt hơn và nếu người dùng thay đổi bất kỳ điều kiện hiện có nào hoặc thêm điều kiện mới, bạn sẽ chỉ phải cập nhật lại dãy ô trong công thức của mình.Hàm IF lồng nhau trong Excel – mẹo và các thủ thuật

Xem thêm:  Cách nâng cấp win xp lên win 7 ultimate mới nhất

Như bạn vừa thấy, việc sử dụng hàm IF nhiều điều kiện trong Excel không đòi hỏi các phương pháp khoa học quá cao siêu. Các mẹo sau đây sẽ giúp bạn cải thiện các công thức IF lồng nhau và ngăn ngừa các lỗi thường gặp:

Giới hạn IF lồng nhau

Trong Excel 2016 – 2007, bạn có thể lồng tối đa 64 hàm IF hay kết hợp 64 điều kiện. Trong các phiên bản cũ hơn của Excel 2003 trở về trước, có thể sử dụng tối đa 7 hàm IF lồng nhau. Tuy nhiên, bạn có thể lồng nhiều điều kiện trong một công thức không có nghĩa là bạn nên làm như vậy. Xin lưu ý rằng lượt bổ sung điều kiện sẽ làm cho công thức của bạn khó hiểu và khó khắc phục lỗi hơn. Nếu công thức của bạn có quá nhiều điều kiện được kết hợp, bạn có thể tối ưu hóa nó bằng cách sử dụng một trong những lựa chọn thay thế sau đây.

Thứ tự của các điều kiện trong hàm IF lồng nhau rất quan trọng

Hàm IF lồng nhau trong Excel đánh giá tính logic theo thứ tự chúng xuất hiện trong công thức và ngay sau khi một trong các điều kiện đánh giá là TRUE, các điều kiện tiếp theo sau đó sẽ không được kiểm tra. Nói cách khác, công thức sẽ dừng sau khi kết quả là TRUE.

Hãy xem nó hoạt động như thế nào trong thực tế. Với B2 bằng 274, công thức IF lồng nhau bên dưới đánh giá tính logic của điều kiện đầu tiên (B2> 249) và trả về “Xuất sắc” vì kết quả kiểm tra tính logic này là TRUE:

=IF(B2>249, “Excellent”, IF(B2>=200, “Good”, IF(B2>150, “Satisfactory”, “Poor”)))

Bây giờ, hãy đảo ngược thứ tự của các điều kiện như sau:

=IF(B2>150, “Satisfactory”, IF(B2>200, “Good”, IF(B2>249, “Excellent”, “Poor”)))

Công thức sẽ kiểm tra điều kiện đầu tiên, bởi vì 274 > 150, kết quả của kiểm tra tính logic này cũng sẽ là TRUE. Do đó, công thức trả về kết quả “Satisfactory” mà không cần kiểm tra các điều kiện khác.

Bạn thấy đó, việc thay đổi thứ tự của các hàm IF sẽ thay đổi kết quả:

Cách sử dụng hàm if trong excel 2003 mới nhất
Hình 2: Hàm IF lồng nhau trong Excel – mẹo và các thủ thuật

Đánh giá tính logic của công thức

Để theo dõi dòng logic của công thức hàm IF lồng nhau theo từng bước một, hãy sử dụng tính năng Evaluate Formula nằm trên tab Formula, trong nhóm Formula Auditing. Biểu thức được gạch chân là phần đang được đánh giá và việc nhấp vào nút Evaluate sẽ hiển thị cho bạn tất cả các bước trong quy trình đánh giá.

Ví dụ: việc đánh giá tính logic của điều kiện đầu tiên trong công thức IF lồng nhau được hiển thị trong ảnh bên dưới sẽ như sau: B2 > 249; 274 > 249; TRUE; Excellent.

Cách sử dụng hàm if trong excel 2003 mới nhất
Đánh giá tính logic của công thức

Cân bằng dấu ngoặc của các hàm IF lồng nhau

Một trong những thách thức chính với hàm IF lồng nhau trong Excel là khớp các cặp dấu ngoặc đơn. Nếu dấu ngoặc đơn không khớp, công thức của bạn sẽ không hoạt động. Nhưng đừng lo, Microsoft Excel cung cấp một số tính năng có thể giúp bạn cân bằng các dấu ngoặc đơn khi chỉnh sửa công thức:

 • Nếu bạn có nhiều hơn một tập hợp các dấu ngoặc đơn, thì các cặp dấu ngoặc đơn sẽ được tô bằng các màu khác nhau để dấu ngoặc mở đầu khớp với dấu ngoặc đóng.
 • Khi bạn đóng dấu ngoặc đơn, Excel sẽ đánh dấu cặp phù hợp. Sẽ có hiệu ứng in đậm hoặc “nhấp nháy” khi bạn di chuyển qua công thức bằng cách sử dụng các phím mũi tên.
Cách sử dụng hàm if trong excel 2003 mới nhất
Cân bằng dấu ngoặc của các hàm IF lồng nhau

Cách xử lý các văn bản và các số là khác nhau

Khi xây dựng các bài kiểm tra tính logic cho các hàm IF lồng nhau của bạn, hãy nhớ rằng văn bản và số phải được xử lý theo cách khác nhau – luôn đặt các giá trị văn bản trong dấu ngoặc kép nhưng với số thì không:

Đúng: =IF(B2>249, “Excellent”,…)

Sai: =IF(B2>”249″, “Excellent”,…)

Kiểm tra tính logic của công thức thứ hai sẽ trả về FALSE ngay cả khi giá trị trong B2 > 249 Vì 249 là một số và “249” là một chuỗi số, chúng là hai thứ khác nhau.

Thêm dấu cách hoặc ngắt dòng để làm cho các IF lồng nhau dễ đọc hơn

Khi xây dựng một công thức với nhiều điều kiện lồng nhau, bạn có thể làm cho tính logic của công thức được rõ ràng hơn bằng cách tách các hàm IF khác nhau bằng dấu cách hoặc dấu ngắt dòng. Excel không quan tâm đến khoảng cách thừa trong công thức, vì vậy bạn không cần lo lắng về việc sai lệch của nó.

Để di chuyển một phần nhất định của công thức sang dòng tiếp theo, chỉ cần nhấp vào nơi bạn muốn chèn ngắt dòng và nhấn Alt + Enter. Sau đó, mở rộng thanh công thức đến mức cần thiết và công thức của bạn sẽ trở nên dễ hiểu hơn nhiều.

Cách sử dụng hàm if trong excel 2003 mới nhất
8 Cách dùng hàm IF với nhiều điều kiện trong Excel

Các lựa chọn thay thế cho IF lồng nhau trong Excel

Để vượt qua giới hạn của 7 hàm IF lồng nhau trong Excel 2003 và các phiên bản cũ hơn và để làm cho công thức của bạn nhỏ gọn và nhanh hơn, hãy xem xét sử dụng các lựa chọn thay thế sau nhé:

 • Để kiểm tra nhiều điều kiện và trả về các giá trị khác nhau dựa trên kết quả của những kiểm tra đó, bạn có thể sử dụng hàm CHOOSE.
 • Xây dựng một bảng tham chiếu và sử dụng hàm VLOOKUP với đối sánh gần đúng.
 • Sử dụng IF với các hàm logic OR/AND.
 • Sử dụng công thức mảng (array).
 • Kết hợp nhiều câu lệnh IF bằng cách sử dụng hàm CONCATENATE hoặc phương pháp nối chuỗi.
 • Đối với người dùng Excel có kinh nghiệm, giải pháp thay thế tốt nhất để sử dụng nhiều hàm IF lồng nhau là tạo một hàm trang tính tùy chỉnh bằng VBA.

Xem thêm: Hàm IF nhiều điều kiện trong một công thức duy nhất


 • Tags: Hàm trong excel
Cách sử dụng hàm if trong excel 2003 mới nhất

Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

· ·  · 

Bài viết khác của cùng tác giả

Khóa học mới xuất bản

 • Tất cả
 • Python
 • SQL
 • VBA
Cách sử dụng hàm if trong excel 2003 mới nhất

Lập trình tương tác Python Excel chìa khóa tối ưu công việc

3.000.000VND 1.800.000VND

PYXL101

Xem chi tiết

Cách sử dụng hàm if trong excel 2003 mới nhất

Khóa học Trọn bộ SQL cơ bản qua 500 câu truy vấn dành cho người mới bắt đầu

3.000.000VND 1.600.000VND

SQL100

Xem chi tiết

Cách sử dụng hàm if trong excel 2003 mới nhất

Python cơ bản cho người mới bắt đầu

499.000VND 199.000VND

PY100

Xem chi tiết

Cách sử dụng hàm IF trong Excel (2003-2016)

16/09/2017 Học Excel

Bài viết này của thuthuattienich.com sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng hàm điều kiện IF trong Excel. Đây là một trong số những hàm được sử dụng nhiều nhất để lập bảng báo cáo có tính quyết định dựa trên tiêu chí đặt ra trước đó. Theo dõi bài viết dưới đây nhé!

Cách sử dụng hàm if trong excel 2003 mới nhất

Phiên bản Excel mình đang sử dụng để hướng dẫn là bản Excel 2016, các bạn làm tương tự đối với các phiên bản Excel 2013Excel 2010 trở về sau

Cách sử dụng hàm if trong excel 2003 mới nhất

Trước khi vào bài hướng dẫn mình muốn định nghĩa cho các bạn hiểu hàm IF nghĩa là gì?Hàm IF là gì?

Trong Microsof Exel, hàm IF cũng giống như là một dạng mệnh lệnh Nếu.. thì. Nó có chức năng kiểm tra một giá trị có trước với điều kiện được đặt ra theo tiêu chí, nếu giá trị được tìm thấy là đúng thì trả về một giá trị đã định sẵn, nếu là sai thì trả về giá trị khác.

Công thức: =IF(giá trị có trước để kiểm tra, trả về một giá trị nếu thảo mãn điều kiện đưa ra, trả về giá trị khác nếu không đáp ứng điều kiện đưa ra)

Xem thêm:  Cách bỏ gạch chân xanh trong word mới nhất

Công thức của hàm theo tiếng anh: =IF(logical_test,”Value_IF_TRUE”,”Value_IF_FALSE”)

Để hiểu rõ hơn về hàm này thì mình sẽ đưa ra một số ví dụ cụ thể hơn.Ví dụ 1: Hàm IF cơ bản nhất

Dưới đây là bảng điểm xếp loại. Bao gồm cột Tên, Điểm và Kết quả. Cột C sẽ hiển thị 2 kết quả định sẵn, đó là Đạt và Không đạt. 

Điều kiện hiển thị sẽ là “Điểm số ở cột B>5 là Đạt, B<5 là Không đạt”. Bây giờ mình sẽ bắt đầu thực hiện các ví dụ từ đơn giản đến phức tạp hơn nhé!

Đầu tiên nhập công thức vào cột C: =IF(C4>5,”Đạt”,”Không Đạt”)

Trong đó:

 • C4 là điểm số nằm ở cột C số thứ tự 4 (logical_test)
 • Đạt (Valeur_IF_TRUE)
 • Không Đạt (Valeur_IF_FALSE)
Cách sử dụng hàm if trong excel 2003 mới nhất

Kết quả sau khi nhập công thức: 

Cách sử dụng hàm if trong excel 2003 mới nhất

Ví dụ 2: Hàm IF kết hợp với hàm IF hay còn gọi là lệnh IF lồng

Tương tự là cột điểm như trên Ví dụ 1, tuy nhiên mình sẽ thay đổi giá trị hiển thị ở cột C. Lần lượt sẽ là Yếu, Trung bình, Khá và Giỏi. 

Yêu cầu: Các điểm phải lớn hơn 0

Điểm nhỏ hơn 5 xếp hạng yếu (>0), lớn hơn 5 xếp hạng Khá, lớn hơn hoặc bằng 8 xếp hạng giỏi

Nhập công thức: =IF(B4>0,IF(B4<5,”Yếu”,IF(B4<8,”Khá”,”Giỏi”)))

Cách sử dụng hàm if trong excel 2003 mới nhất

Lưu ý: Mở bao nhiêu ngoặc “(” thì đóng lại bấy nhiêu. 

Kết quả sau khi nhập công thức:

Cách sử dụng hàm if trong excel 2003 mới nhất

Đây là 2 ví dụ về hàm IF đơn giản nhất mình đưa ra giúp các bạn hiểu tổng quan hơn về hàm này, tất nhiên sẽ còn rất nhiều những bài hóc búa hơn như vậy nữa. Các bạn có thể tìm hiểu ở bài viết sau của mình nhé! Hàm IF còn có thể kết hợp với các hàm khác như hàm AND, OR, VLookup. 

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết này!

Cách sử dụng hàm if trong excel 2003 mới nhất

Excel cho Microsoft 365 Excel cho Microsoft 365 dành cho máy Mac Excel cho web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 Xem thêm… Ít hơn

Hàm IF là một trong những hàm phổ biến nhất trong Excel, hàm này cho phép bạn thực hiện so sánh lô-gic giữa một giá trị với giá trị bạn mong muốn.

Vì vậy, một câu lệnh IF có thể có hai kết quả. Kết quả đầu tiên là nếu so sánh của bạn là True, kết quả thứ hai là nếu so sánh của bạn là False.

Ví dụ: =IF(C2 = Có,1,2) cho biết IF(C2 = Có, thì trả về 1, nếu không thì trả về 2).

Dùng hàm IF, một trong các hàm logic để trả về một giá trị nếu điều kiện đúng và trả về giá trị khác nếu điều kiện sai.

IF(logical_test, value_if_true, [value_if_false])

Ví dụ:

 • =IF(A2>B2,”Vượt dự toán”,”OK”)
 • =IF(A2=B2,B4-A4,””)
Tên đối số Mô tả
    (bắt buộc) Điều kiện bạn muốn kiểm tra.
    (Bắt buộc) Giá trị bạn muốn trả về nếu kết quả của logical_test là ĐÚNG.
    (Tùy chọn) Giá trị bạn muốn trả về nếu kết quả của logical_test là SAI.

Các ví dụ hàm IF đơn giảnÔ D2 chứa công thức = IF (C2 = Yes, 1,2)

 • =IF(C2=”Có”,1,2)

Trong ví dụ ở trên, ô D2 cho biết: IF(C2 = Có, thì trả về 1, nếu không thì trả về 2)Ô D2 chứa công thức = IF (C2 = 1, "YES", "NO").

 • =IF(C2=1,”Có”,”Không”)

Trong ví dụ này, công thức trong ô D2 cho biết: IF(C2 = 1, thì trả về Có, nếu không thì trả về Không)Như bạn thấy, hàm IF có thể được sử dụng để đánh giá cả văn bản và giá trị. Hàm còn có thể được sử dụng để đánh giá lỗi. Bạn sẽ không bị hạn chế chỉ kiểm tra xem một nội dung có bằng một nội dung khác hay không và trả về một kết quả duy nhất, bạn cũng có thể sử dụng toán tử toán học và thực hiện tính toán thêm tùy theo tiêu chí của mình. Bạn cũng có thể lồng nhiều hàm IF với nhau để thực hiện nhiều so sánh.Cách sử dụng hàm if trong excel 2003 mới nhất

 • =IF(C2>B2,”Vượt quá Ngân sách”,”Trong Ngân sách”)

Trong ví dụ ở trên, hàm IF ở ô D2 cho biết IF(C2 Lớn Hơn B2, thì trả về “Vượt quá Ngân sách”, nếu không thì trả về “Trong Ngân sách”)Cách sử dụng hàm if trong excel 2003 mới nhấtB2,C2-B2,"")”>

 • =IF(C2>B2,C2-B2,0)

Trong hình minh họa ở trên, thay vì trả về kết quả dạng văn bản, chúng ta sẽ trả về một phép tính toán học. Công thức ở ô E2 cho biết IF(Thực tế Lớn Hơn Dự toán ngân sách, thì lấy số tiền Dự toán ngân sách Trừ đi số tiền Thực tế, nếu không thì không trả về kết quả nào).Cách sử dụng hàm if trong excel 2003 mới nhất

Vấn đề Chuyện gì không ổn
0 (không) trong ô Không có đối số nào cho đối sốvalue_if_true hoặc value_if_False. Để thấy giá trị trả về đúng, thêm văn bản đối số vào hai đối số đó hoặc thêm TRUE hoặc FALSE vào đối số.
#NAME? Trong ô Lỗi này thường có nghĩa là công thức viết sai chính tả .

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.Xem thêm

Các toán tử trong tính toán và mức độ ưu tiên trong Excel.

Dùng các hàm lồng nha trong một công thức

Sử dụng hàm IF để kiểm tra xem một ô có trống hay không

Video: Hàm IF nâng cao

Hàm IFS (các Microsoft 365, Excel 2016 và mới hơn)

Hàm IF nâng cao – Làm việc với các công thức lồng nhau và tránh các sự cố

Nội dung đào tạo bằng video: Hàm IF nâng cao

Hàm COUNTIF sẽ đếm các giá trị dựa trên một tiêu chí đơn lẻ

Hàm COUNTIFS sẽ đếm các giá trị dựa trên nhiều tiêu chí

Hàm SUMIF sẽ tính tổng các giá trị dựa trên một tiêu chí đơn lẻ

Hàm SUMIFS sẽ tính tổng các giá trị dựa trên nhiều tiêu chí

Hàm AND

Hàm OR

Hàm VLOOKUP

Tổng quan về các công thức trong Excel

Làm thế nào để tránh công thức bị lỗi

Phát hiện lỗi trong các công thức

Hàm Lô-gic

Các hàm Excel (theo thứ tự bảng chữ cái)

Các hàm Excel (theo thể loại)

Cách sử dụng hàm if trong excel 2003 mới nhất
Cách sử dụng hàm if trong excel 2003 mới nhất
Cách sử dụng hàm if trong excel 2003 mới nhất

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

Khám phá nội dung đào tạo

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft Office nội bộ

Cách sử dụng hàm if trong excel 2003 mới nhất

Hàm IF lồng ghép, kết hợp nhiều điều kiện trong một công thức duy nhất

 • Chuyên mục:
 • Excel cơ bản

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm IF với nhiều điều kiện trong Excel và đưa ra các ví dụ về những hàm IF lồng nhau hay được dùng trong công việc.

Nếu được hỏi chức năng nào trong Excel mà bạn dùng nhiều nhất, bạn sẽ trả lời như thế nào? Với rất nhiều người, đó chính là chức năng hàm IF nhiều điều kiện trong Excel. Công thức hàm IF nếu chỉ có một điều kiện sẽ rất dễ viết. Nhưng nếu số liệu của bạn cần phải được kiểm tra bằng thuật toán phức tạp với rất nhiều điều kiện? Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng nhiều chức năng IF trong một công thức, và công thức hàm IF lúc này được gọi là hàm IF lồng nhau hay hàm if and. Ưu điểm lớn nhất của hàm IF lồng nhau là nó sẽ cho phép bạn kiểm tra nhiều điều kiện và nhận được các giá trị khác nhau phụ thuộc và kết quả kiểm tra với duy nhất một công thức.

Trong các phiên bản Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010 và Excel 2007, bạn có thể kết hợp đến 64 điều kiện trong một công thức. Nhưng với Excel 2003 trở về trước, công thức chỉ có tối đa 7 điều kiện.

Xem thêm:  Cách tạo hiệu ứng trong powerpoint 2016 mới nhất

Trong bài viết này, bạn sẽ thấy những ví dụ về hàm IF lồng nhau (hàm if nhiều điều kiện) cùng với phần giải thích chi tiết về cấu trúc và logic của công thức hàm IF đó.

Xem thêm:

 • Học Excel từ cơ bản tới nâng cao

CÔNG THỨC HÀM IF LỒNG NHAU CƠ BẢN   

Dưới đây là một ví dụ điển hình về hàm IF với nhiều điều kiện. Giả sử bạn có một danh sách học sinh ở cột A và điểm số tương ứng ở cột B, bạn muốn phân loại ra theo những điều kiện sau:

 • Excellent: trên 249
 • Good: từ 200 đến 249
 • Satisfactory: từ 150 đến 199
 • Poor: dưới 150

Chúng ta hãy cùng viết hàm IF lồng nau dựa trên những tiêu chí trên. Hãy coi đây là cơ hội thực hành, bắt đầu từ những điều kiện quan trọng nhất và viết công thức càng đơn giản càng tốt. Công thức hàm IF lồng nhau của chúng ta sẽ như sau:

=IF(B2>249, “Excellent”, IF(B2>=200, “Good”, IF(B2>150, “Satisfactory”, “Poor “)))

Và đây là kết quả:

Cách sử dụng hàm if trong excel 2003 mới nhất

CÁCH HIỂU LOGIC HÀM IF LỒNG NHAU:

Với nhiều người, hàm IF lồng nhau có thể khó hiểu. Nhưng sẽ dễ hơn nếu bạn nhìn công thức hàm IF lồng nhau trên theo cách này:

=IF(B2>249, “Excellent”,

=IF(B2>=200, “Good”,

=IF(B2>150, “Satisfactory”, “Poor”)))

Thực tế, công thức yêu cầu Excel đánh giá xem điều kiện đầu tiên của công thức hàm IF có logic không, nếu điều kiện logic, Excel sẽ trả về giá trị mà bạn cung cấp khi điều kiện được đáp ứng. Nếu điều kiện đầu tiên không được đáp ứng, kiểm tra điều kiện 2 và tiếp tục.

IF(kiểm tra if B2>=249, if đúng – trả “Excellent”, nếu không

IF(kiểm tra if B2>=200, if đúng – trả “Good”, nếu không

IF(kiểm tra if B2>150, if đúng – trả “Satisfactory”, if sai –

Trả ” Poor “)))

Thứ tự của điều kiện rất quan trọng

Từ ví dụ trên, có thể thấy điều kiện quan trọng nhất sẽ được viết đầu tiên. Vì Excel sẽ kiểm tra điều kiện theo thứ tự xuất hiện trong công thức, và ngay khi một điều kiện được đáp ứng, điều kiện sau đó sẽ không được đánh giá.

HÀM IF LỒNG NHAU BAO GỒM PHÉP TÍNH

Yêu cầu như sau: giá cả hàng hoá sẽ thay đổi phụ thuộc vào số lượng cụ thể. Và bạn muốn viết một công thức tính toán tổng giá với số lượng hàng hoá bất kì và đưa vào một ô nhất định. Nói cách khác, công thức của bạn cần kiểm tra các điều kiện và thực hiện phép tính tuỳ vào số lượng hàng và giá cả được tính như sau:

Số lượng hàng Giá cả mỗi đơn vị
1 to 10 $20
11 to 19 $18
20 to 49 $16
50 to 100 $13
Over 101 $12

Công việc này có thể được thực hiện bằng cách dùng hàm IF lồng nhau. Cách hiểu tương tự như ví dụ 1, điểm khác biệt duy nhất là bạn nhân số lượng hàng cụ thể với giá trị được trả bởi hàm IF (ví dụ: giá tiền tương ứng mỗi đơn vị hàng)

Giả sử người dùng đã nhập số lượng hàng vào ô B8, công thức sẽ như sau:

=B8*IF(B8>=101, 12, IF(B8>=50, 13, IF(B8>=20, 16, IF( B8>=11, 18, IF(B8>=1, 20, “”)))))

Và kết quả sẽ tương tự như thế này:

Cách sử dụng hàm if trong excel 2003 mới nhất

Ví dụ này chỉ hướng dẫn cách làm cơ bản, nếu bạn đã hiểu, bạn có thể áp dụng hàm IF lồng nhau này vào những công việc của bạn.

Ví dụ, thay vì đặt sẵn giá cả hàng hoá trong công thức, bạn có thể dẫn tới các ô có chứa giá trị này (ô B2 đến B6). Phương pháp này sẽ giúp bạn thay đổi nguồn dữ liệu đầu vào mà không cần thay đổi công thức.

=B8*IF(B8>=101,B6, IF(B8>=50, B5, IF(B8>=20, B4, IF( B8>=11, B3, IF(B8>=1, B2, “”)))))

Cách sử dụng hàm if trong excel 2003 mới nhất

Hoặc bạn có thể thêm điều kiện IF nữa giúp chặn trên, chặn dưới hoặc cả 2 đầu của khoảng giá trị. Khi số lượng không nằm trong khoảng giá trị, công thức sẽ hiện thị cụm từ “out of the range”. Ví dụ:

=IF(OR(B8>200,B8<1), “Qty. out of range”, B8*IF(B8>=101,12, IF(B8>=50, 13, IF(B8>=20, 16, IF( B8>=11, 18, IF(B8>=1, 20, “”))))))

Cách sử dụng hàm if trong excel 2003 mới nhất

Công thức hàm IF nhiều điều kiện được miêu tả bên trên có trong mọi phiên bản Excel từ 2016-2000. Trong Excel 2016 thuộc Office 365, bạn cũng có thể dùng hàm IF theo cách như trên.

Những người làm Excel chuyên nghiệp đã quen dùng công thức Mảng (array), thì hàm này có thể làm tương tự như những hàm IF lồng nhau ở bên trên. Tuy hiểu công thức array khó hơn rất nhiều, chưa nói đến việc viết ra, hàm Mảng có một ưu điểm – bạn có thể dùng một dãy ô có chứa điều kiện bạn cần, không cần viết từng điều kiện. Điểm này giúp công thức linh hoạt hơn, và nếu người dùng của bạn cần thay đổi một điều kiện bất kì hay thêm điều kiện mới, bạn chỉ cần cập nhật lại dãy ô trong công thức của mình.

HÀM IF LỒNG NHAU, NHỮNG ĐIỀU CẦN NHỚ

Như bạn vừa thấy, dùng hàm IF nhiều điều kiện trong Excel không đòi hỏi phương pháp, công thức cao siêu. Để cải thiện công thức hàm IF lồng nhau và tránh những lỗi thông thường, hãy luôn nhớ 3 điều cơ bản sau:

 1. Trong Excel 2016-2007, bạn có thể kết hợp 64 điều kiện. Trong các phiên bản cũ hơn từ Excel 2003 về trước, bạn có thể dùng tối đa 7 điều kiện.
 2. Luôn nghĩ tới thứ tự các điều kiện trong công thức hàm IF lồng nhau – nếu điều kiện đầu tiên đúng, những điều kiện sau sẽ không được kiểm tra.
 3. Nếu công thức của bạn có nhiều hơn 5 chức năng hàm IF, các công thức sau đây có thể sẽ tối ưu hơn.

THAY THẾ CHO HÀM IF LỒNG NHAU TRONG EXCEL

Đế tránh khỏi mức giới hạn 7 điều kiện trong hàm IF ở những phiên bản Excel cũ và giúp công thức của bạn trở nên ngắn gọn và nhanh hơn, bạn có thể chọn những phương pháp sau thay thế cho hàm IF nhiều điều kiện.

 1. Để kiểm tra nhiều điều kiện, sử dụng hàm LOOKUP, VLOOKUP, INDEX/MATCH hoặc CHOOSE.
 2. Dùng IF kết hợp với OR/AND
 3. Dùng công thức array
 4. Dùng hàm CONCATENATE và phương pháp nối chuỗi

Giống như các hàm Excel khác, hàm CONCATENATE có thể bao gồm 30 điều kiện trong các phiên bản Excel cũ và 255 điều kiện trong bản Excel  2016 – 2007.

Ví dụ, để trả các kết quả khác nhau dựa vào giá trị trong ô B2, bạn có thể dùng một trong số những công thức sau:

Hàm IF lồng nhau:

=IF(B2>249, “Excellent”, IF(B2>=200, “Good”, IF(B2>150, “Satisfactory”, “Poor”)))

CONCATENATE function:

= CONCATENATE (IF (C1 = ”a”, “Tuyệt”, “”), IF (C1 = ”b”, “Tốt”, “”)), IF (C1 = ”c”, “Kém”, “” ))

Cách sử dụng hàm if trong excel 2003 mới nhất

Hàm nối chuỗi:

= IF (B2 = “a”, “tuyệt vời”, “”) & IF (B2 = “b”, “tốt”, “”) & IF (B2 = “c”, “kém”, “”) & IF (B2 = ”d”, “Kém”, “”)

Những kiến ​​thức bạn đang xem dành cho khóa học Excel Cơ bản và Nâng cao trong Học Excel Online. Khóa học này cung cấp cho bạn kiến ​​thức đầy đủ và có hệ thống về các hàm, công cụ trong Excel, ứng dụng Excel trong công việc… Hiện tại hệ thống đang có rất nhiều ưu đãi khi đăng ký khóa học. học nó. Tham gia ngay: Học Excel Online


 • Tags: cách sử dụng hàm if nếu hàm lồng nhau Hàm IF
Cách sử dụng hàm if trong excel 2003 mới nhất

Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thành)

@ Học Excel trực tuyến | DTNguyen.business · · · 

Các bài viết khác của cùng tác giả

Khóa học được xuất bản gần đây

 • Tất cả các
 • Python
 • SQL
 • VBA
Cách sử dụng hàm if trong excel 2003 mới nhất

Khóa lập trình tương tác Python Excel để đạt hiệu suất tối ưu

3.000.000 vnđ 1 800 000 VNDPYXL101 Thêm

Cách sử dụng hàm if trong excel 2003 mới nhất

Khóa học SQL cơ bản với 500 câu truy vấn cho người mới bắt đầu

3.000.000 vnđ 1 600 000 VNDSQL100 Thêm

Cách sử dụng hàm if trong excel 2003 mới nhất

Python cơ bản cho người mới bắt đầu

499.000 VNĐ 199 000 VNDPY100Hơn


Video Cách sử dụng hàm if trong excel 2003 mới nhất

Xem thêm >> https://123docx.net/tin-hoc-van-phong/

Related Posts