Cách sử dụng hàm lấy giờ trong excel năm 2021

Sau đây là các thông tin mà các bạn cần biết về hàm lấy giờ trong excel, đây là một trong những hàm khá là thông dụng và tiện lợi mà các bạn nên biết. Những thông tin này đã được mình sàng lọc từ những nguồn rất uy tín hiện nay, các bạn hãy tham khảo ngay nhé.

 

Cách sử dụng Hàm lấy giờ trong excel

Microsoft Excel TIME trả về số thập phân từ 0 đến 0,999988426 dựa trên giá trị thời gian, phút và giây. Kết quả 0 đại diện cho 12:00:00 và kết quả 0,99988426 đại diện cho 11:59:59 PM.

TIME là một tính năng tích hợp trong Excel được phân loại là hàm ngày và giờ. Nó có thể được sử dụng như một hàm trang tính (WS) trong Excel. Là một hàm trang tính, thời gian THE có thể được giới thiệu như một phần của công thức trong một ô trong trang tính.

Mẹo: Nếu ô ở định dạng phổ biến và bạn nhập TIME, Excel sẽ định dạng kết quả là h:mm AM/PM (cột E) dựa trên khóa. Nếu bạn muốn xem kết quả thập phân (cột D) của TIME, bạn sẽ cần thay đổi định dạng ô thành chung sau khi nhập công thức.

Cú pháp

Các tính năng cú pháp thời gian trong Microsoft Excel:

THỜI GIAN (giờ, phút, giây)

Tùy chọn hoặc đối số

Đã đến lúc

Số từ 0 đến 32767 đại diện cho thời gian. Nếu giá trị thời gian vượt quá 23, nó sẽ được chia thành 24 và phần còn lại sẽ được sử dụng làm giá trị thời gian. Điều này có nghĩa là TIME (24.0.0) bằng TIME (0.0.0) và TIME (25.0.0) bằng TIME (1.0.0). … Và như vậy.

Phút

Số 0 đến 32767, đại diện cho phút. Nếu một phút vượt quá 59, bạn sẽ thêm 1 giờ vào thời gian mỗi 60 phút. Điều này có nghĩa là TIME (0.60.0) bằng TIME (1.0.0) và TIME (0.120.0) bằng TIME (2.0.0)… Và như vậy.

Xem thêm:  Mẫu lệnh filter trong excel năm 2021

Thứ hai

Số 0 đến 32767 đại diện cho số thứ hai. Nếu giá trị thứ hai vượt quá 59, cứ sau 60 giây, giá trị đó sẽ thêm 1 phút vào giá trị phút. Điều này có nghĩa là TIME (0.0.60) bằng TIME (0.1.0) và TIME (0.0.120) bằng TIME (0.2.0)… Và như vậy.

Trở lại

TIME trả về chi phí số từ 0 đến 0,999988426.

Áp dụng cho

Excel cho Office 365, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2011 cho Mac, Excel 2010, Excel 2007, Excel 2003, Excel XP, Excel 2000

Loại hàm

Tính năng Bảng tính (WS)

Ví dụ (dưới dạng tính năng bảng tính)

Chúng ta hãy xem xét một số ví dụ về các tính năng của Thời gian Excel và xem cách sử dụng TIME làm tính năng trang tính trong Microsoft Excel:

Trong ví dụ này, chúng tôi đã bao gồm 3 cột (cột D, E và F) với các định dạng khác nhau hiển thị kết quả của TIME:

 

Trong cột D, chúng ta định dạng các ô ở định dạng chung để hiển thị kết quả thập phân của hàm THE.

Trong cột E, chúng ta sử dụng định dạng mặc định h:mm AM/PM, đó là cách Excel sẽ định dạng kết quả sau khi công thức được nhập.

Trong cột F, chúng tôi định dạng các ô trong tùy chỉnh h:mm:ss AM/PM để bạn có thể xem toàn bộ giờ, phút và giây.

Theo bảng Excel ở trên, các mẫu TIME sẽ trả về các giá trị sau:

THỜI GIAN (A3, B3, C3)

Kết quả: 0′ Quà lúc 12:00:00

THỜI GIAN (A4, B4, C4)

Kết quả: 0.448009259 ‘Đại diện cho 12:45:08 AM

THỜI GIAN (A5, B5, C5)

Kết quả: 0.760763889 ‘Đại diện cho 6:15:00 PM

THỜI GIAN (A6, B6, C6)

Kết quả: 0.999988426 ‘Đại diện cho 11:59:59 PM

Xem thêm:  Premiere cs6 portable -15 Bước chi tiết nhất + Link tải mới nhất

THỜI GIAN (A7, B7, C7)

Kết quả: 0,041666667 ‘Đại diện cho 1:00:00 sáng

THỜI GIAN (A8, B8, C8)

Kết quả: 0.125 ‘Đại diện cho 3:00:00 AM

THỜI GIAN (A9, B9, C9)

Kết quả: 0,041666667 ‘Đại diện cho 1:00:00 sáng

THỜI GIAN (15,25,9)

Kết quả: 0.642465278 ‘Đại diện cho 3:25:09 PM

Để xem kết quả TIME dưới dạng giá trị số, hãy thay đổi định dạng ô thành định dạng chung.

 

Hàm ngày và giờ trong excel

Sử dụng ký hiệu “/” hoặc “-” để nhập ngày trong Excel. Để nhập thời gian, hãy sử dụng : (hai điểm). Bạn cũng có thể nhập ngày và giờ vào ô.

Lưu ý: Ngày tháng ở định dạng Tháng Hoa Kỳ đầu tiên, ngày ở vị trí thứ hai. Loại định dạng này phụ thuộc vào bản địa Windows.

Năm, tháng, ngày

Để có được một ngày trong năm, hãy sử dụng THE YEAR.

Lưu ý: Sử dụng THE AND DAY để nhận được một tháng và một ngày hẹn hò.

Hàm ngày tháng

  1. Để thêm một vài ngày vào ngày, vui lòng sử dụng công thức đơn giản sau.
  2. Để thêm một vài năm, tháng và / hoặc ngày, sử dụng DATE.

Lưu ý: DATE chấp nhận ba đối số: năm, tháng và ngày. Excel biết rằng 6 và 2 x 8 x tháng 8 có 31 ngày và biến thành tháng tiếp theo (ngày 23 tháng 8 và 9 ngày x ngày 1 tháng 9).

Ngày và giờ hiện tại

Để có được ngày và giờ hiện tại, hãy sử dụng NGAY BÂY GIỜ.

Lưu ý: Sử dụng tính năng hôm nay để nhập ngày hôm nay vào Excel.

Giờ, Phút, Giây

Sử dụng HOUR để lấy lại thời gian của bạn.

Lưu ý: Sử dụng MINUTE và SECOND để mang lại một phút và một giây.

Hàm thời gian

Sử dụng TIME để thêm vài giờ, phút và/hoặc giây.

Ghi chú: Excel thêm 2 giờ, 10 và 1 x 11 phút và 70 – 60 x 10 giây.

Xem thêm:  Serial number adobe audition cs6 -21 Bước chi tiết nhất + Link tải mới nhất

 

Tìm hiểu hàm thời gian trong excel

Excel cho Microsoft 365 Excel cho Microsoft 365 cho Mac Excel cho Web Excel 2019 ĐọC Thêm…

Bài viết này mô tả công thức cú pháp và cách dùng TIME trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về một số thập phân trong một thời gian nhất định. Nếu định dạng ô được chia sẻ trước khi nhập hàm, kết quả sẽ được định dạng dưới dạng ngày.

Số thập phân được time trả về, 0 (không) đến 0,99988426, đại diện cho thời gian từ 0:00:00 (12:00:00) đến 23:59:59 (11:59 P.M.).

Cú pháp

THỜI GIAN (giờ, phút, giây)

CÚ PHÁP TIME có các đối số sau đây:

Cần có thời gian. Số từ 0 (không) đến 32767 đại diện cho thời gian. Bất kỳ giá trị nào lớn hơn 23 sẽ được chia thành 24 và phần còn lại sẽ được coi là giá trị của thời gian. Ví dụ: TIME (27,0.0) ? THỜI GIAN (3.0.0) .

Sẽ mất một phút. Số 0 đến 32767, đại diện cho phút. Bất kỳ giá trị nào lớn hơn 59 sẽ được chuyển đổi thành giờ và phút. Ví dụ: TIME (0.750.0) ? THỜI GIAN (12,30,0) .

Thứ hai là bắt buộc. Số 0 đến 32767 đại diện cho số thứ hai. Bất kỳ giá trị nào lớn hơn 59 được chuyển đổi thành giờ, phút và giây. Ví dụ: TIME (0.0.2000) – TIME (0.33.22) – .023148 hoặc 12:33:20

Quan sát

Giá trị thời gian là một phần của giá trị ngày và đại diện cho một số thập phân (ví dụ: 12:00 PM được trình bày dưới dạng 0,5 vì nó là nửa ngày).

Ví dụ

Sao chép dữ liệu mẫu vào bảng tiếp theo và chèn dữ liệu đó vào ô A1 của trang tính Excel mới. Để có công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, bấm F2 rồi bấm Enter. Nếu cần, bạn có thể thiết lập chiều rộng của cột để xem tất cả dữ liệu.

 

Related Posts