Cách sử dụng hàm random trong excel mới nhất

Các bạn đang vướng mắc khi bắt đầu sử dụng hàm random trong excel ? Để giúp các bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm này thì 123doc đã tổng hợp các thông tin cần thiết từ nhiều nguồn rất uy tín trên mạng hiện nay. Những thông tin này là những thông tin cần thiết để các bạn tham khảo về hàm random, các bạn hãy đọc ngay nhé.

 

Sử dụng hàm random trong excel đối với số

Excel có hai tính năng rất hữu ích khi tạo số ngẫu nhiên. RAND và RANDBETWEEN.

Rand
RAND tạo ra một số thập phân ngẫu nhiên giữa 0 và 1.

1. Chọn A1.

2. Nhập RAND() và nhấp vào Enter. RAND không chấp nhận bất kỳ lập luận nào.

Cách sử dụng hàm random trong excel mới nhất

3. Để tạo danh sách các số ngẫu nhiên, vui lòng chọn ô A1, bấm vào góc dưới bên phải của ô A1 và kéo nó xuống.

Cách sử dụng hàm random trong excel mới nhất

Lưu ý rằng ô A1 đã thay đổi. Điều này là do các số ngẫu nhiên thay đổi mỗi khi ô trang tính được tính toán.

4. Nếu bạn không muốn điều này, chỉ cần sao chép các số ngẫu nhiên và dán chúng dưới dạng giá trị.

Cách sử dụng hàm random trong excel mới nhất

5. Chọn một ô C1 và nhìn vào thanh công thức. Tế bào này quan trọng bây giờ, không phải hàm RAND.

Cách sử dụng hàm random trong excel mới nhất

RandBetween
Tính năng RANDBETWEEN tạo ra một số nguyên ngẫu nhiên giữa hai giới hạn.

1. Chọn A1.

2. Nhập RANDBETWEEN (50.75) và nhấp enter.

Cách sử dụng hàm random trong excel mới nhất

3. Nếu bạn muốn tạo số thập phân ngẫu nhiên giữa 50 và 75, hãy thay đổi hàm RAND như sau:

Cách sử dụng hàm random trong excel mới nhất

Hoa c randallarray
Nếu bạn có Excel 365, bạn có thể sử dụng hàm phép thuật randARRAY.

1. Theo mặc định, RANDARRAY tạo ra các số thập phân ngẫu nhiên từ 0 đến 1. Mảng sau đây bao gồm 5 hàng và 2 cột.

Cách sử dụng hàm random trong excel mới nhất

Ghi chú: Tính năng ma trận động này, được nhập vào ô A1, lấp đầy nhiều ô. Oh! Hiện tượng này trong Excel 365 được gọi là tràn.

Xem thêm:  Cách dùng hàm if trong excel 2003 mới nhất

2. Tính năng RANDARRAY sau đó tạo ra một mảng toàn bộ hàng, 10 hàng mỗi cột, từ 20 đến 80.

Cách sử dụng hàm random trong excel mới nhất

Lưu ý: Boolean TRUE (đối số thứ năm) báo cáo các đặc điểm randarray để trả về một mảng của toàn bộ hàng. Sử dụng FALSE để trả về một mảng số thập phân từ 20 đến 80.

 

Cách tạo số ngẫu nhiên bằng hàm random trong Excel

Có thể đôi khi bạn cần tạo số ngẫu nhiên trong Excel.

Ví dụ: chọn người chiến thắng ngẫu nhiên từ danh sách hoặc nhận danh sách ngẫu nhiên các số để phân tích dữ liệu hoặc tạo các nhóm học sinh ngẫu nhiên trong lớp.

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách tạo số ngẫu nhiên trong Excel (có và không lặp lại).

Tạo số ngẫu nhiên trong Excel
Có hai tính năng trang tính được thiết kế để tạo số ngẫu nhiên trong Excel: RAND và RANDBETWEEN.

Hàm RANDBETWEEN sẽ cung cấp cho quý khách các số ngẫu nhiên, nhưng kết quả là có xác suất lặp lại cao.
Hàm RAND có khả năng cung cấp cho bạn kết quả mà không lặp lại. Tuy nhiên, nó chỉ cho các số ngẫu nhiên từ 0 đến 1. Nó có thể được sử dụng với RANK để tạo các số ngẫu nhiên duy nhất trong Excel (như được hiển thị sau trong hướng dẫn này).
Tạo số ngẫu nhiên bằng hàm RANDBETWEEN trong Excel
Excel RANDBETWEEN tạo ra một tập hợp các số ngẫu nhiên giữa hai số được chỉ định.

Tính năng RANDBETWEEN chấp nhận hai đối số: giá trị thấp hơn và giá trị cao hơn. Điều này sẽ cung cấp cho bạn một số tích hợp giữa hai số chỉ được chỉ định.

Ví dụ: giả sử tôi muốn tạo 10 số ngẫu nhiên từ 1 đến 100.

Dưới đây là các bước tạo số ngẫu nhiên bằng RANDBETWEEN:

  • Chọn ô mà bạn muốn lấy số ngẫu nhiên.
  • Nhập ô hiện hoạt “RANDBETWEEN” (1100).
  • Nhấn và giữ phím điều khiển và nhấn Enter.

Điều này sẽ ngay lập tức cho tôi 10 số ngẫu nhiên trong các ô được chọn.

Cách sử dụng hàm random trong excel mới nhất

Mặc dù RANDBETWEEN giúp dễ dàng lấy số nguyên giữa các số được chỉ định, nhưng kết quả là có xác suất tái phát cao.

Xem thêm:  Office 2016 full cờ rách google drive - Hướng dẫn tải và cài đặt chi tiết nhất

Ví dụ: khi tôi sử dụng hàm RANDBETWEEN để lấy 10 số ngẫu nhiên và sử dụng công thức “RANDBETWEEN” (1.10), nó sẽ cho tôi một vài bản sao.

Cách sử dụng hàm random trong excel mới nhất

Nếu quý khách đồng ý với các bản sao, RANDBETWEEN là cách dễ nhất để tạo các số ngẫu nhiên trong Excel.

Lưu ý rằng RANDBETWEEN là một tính năng không ổn định và được tính bất cứ khi nào có thay đổi trong trang tính. Để tránh tính toán lại các số ngẫu nhiên, hãy chuyển đổi kết quả công thức thành các giá trị nhiều lần.

Tạo số ngẫu nhiên duy nhất bằng CÁCH sử dụng RAND và RANK trong Excel
Tôi đã thử nghiệm hàm RAND nhiều lần và không tìm thấy các giá trị trùng lặp. Nhưng như một cảnh báo, tôi khuyên bạn nên kiểm tra các giá trị trùng lặp khi sử dụng tính năng này.

Giả sử tôi muốn tạo 10 số ngẫu nhiên trong Excel (không lặp lại).

Dưới đây là các bước để tạo số ngẫu nhiên trong Excel mà không lặp lại:

  • Chọn các ô mà bạn muốn lấy số ngẫu nhiên.
  • Nhập ô hiện hoạt “RAND”))
  • Nhấn và giữ phím điều khiển và nhấn Enter.

Cách sử dụng hàm random trong excel mới nhất

  • Chọn toàn bộ ô (nơi bạn có kết quả của hàm RAND) và chuyển đổi nó thành các giá trị.
  • Trong một cột gần đó, hãy dùng công thức sau: “RANK. Bộ cân bằng (A2.$A$2:$A$11)

Cách sử dụng hàm random trong excel mới nhất

Các giá trị cột B bây giờ có thể được sử dụng làm số ngẫu nhiên.

Lưu ý: RAND là một công thức không ổn định và sẽ được tính toán lại bất cứ khi nào có bất kỳ thay đổi nào trong trang tính. Hãy chắc chắn rằng bạn đã chuyển đổi tất cả các kết quả rand thành các giá trị.

Cảnh báo: Mặc dù tôi đã kiểm tra và không tìm thấy đại diện do hàm RAND, tôi vẫn khuyên bạn nên kiểm tra ngay khi bạn đã tạo các số này. Bạn có thể sử dụng định dạng có điều kiện để tô sáng các bản sao hoặc sử dụng tùy chọn Xóa trùng lặp để loại bỏ nó.

 

Hướng dẫn sử dụng chức năng hàm random trong excel

MS Excel: Cách sử dụng hàm RAND (WS)
Hướng dẫn Excel này giải thích cách sử dụng Excel RAND với cú pháp và ví dụ.

Xem thêm:  Mẫu giáo án an toàn giao thông lớp 5 năm 2020 2021, 2022

Mô tả
Microsoft Excel RAND trả về một số ngẫu nhiên nhiều hơn hoặc nhiều hơn 0 hoặc nhỏ hơn 1. Rand trả về một số ngẫu nhiên mới mỗi khi tính toán lại trang tính.

Tính năng RAND là một tính năng được tích hợp trong Excel được phân loại là tính năng toán học / trig. Nó có thể được sử dụng như một hàm trang tính (WS) trong Excel. Là một hàm trang tính, hàm RAND có thể được nhập như một phần của công thức trong ô trang tính.

Mẹo: Để tạo một số ngẫu nhiên giữa các phạm vi, bạn có thể thử hàm RANDBETWEEN.

Cú pháp
Các tính năng cú pháp Rand trong Microsoft Excel:

Randa
Tùy chọn hoặc đối số
Không có tùy chọn hoặc đối số cho hàm RAND.

Lưu ý
Để tạo một số ngẫu nhiên giữa hai số, bạn có thể sử dụng công thức sau:

(RAND)) (b-a)
Đâu là số nhỏ nhất và b là số lớn nhất mà bạn muốn tạo một số ngẫu nhiên. Lưu ý rằng công thức này sẽ không bao giờ tạo ra một số ở đầu cao nhất của phạm vi.

(RAND) (25-10)
Công thức được đề cập ở trên sẽ tạo ra một số ngẫu nhiên giữa 10 và 24.9999999999999999.

Trở lại
Hàm RAND trả về giá trị số lớn hơn hoặc 0 hoặc nhỏ hơn 1.

Áp dụng cho
Excel cho Office 365, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2011 cho Mac, Excel 2010, Excel 2007, Excel 2003, Excel XP, Excel 2000
Loại hàm
Hàm Trang tính (WS)
Ví dụ (dưới dạng hàm trang tính)
Chúng ta hãy xem xét một số ví dụ về các tính năng của Excel RAND và xem xét cách sử dụng rand làm tính năng trang tính trong Microsoft Excel:

Cách sử dụng hàm random trong excel mới nhất

Tùy thuộc vào bảng Excel ở trên, các ví dụ RAND sau đây sẽ trả về:

(RAND) (A2-A1)
Kết quả: số ngẫu nhiên (giữa 50 và 149.9999999999)

(RANDA) (A3-A1)
Kết quả: số ngẫu nhiên (giữa 50 và 199.999999999999)

(RAND) (200-100) 100 euro
Kết quả: số ngẫu nhiên (giữa 100 và 199.999999999999)

(INDE) (200-100)
Kết quả: số ngẫu nhiên (giữa 100 và 199, giá trị số nguyên)

Related Posts