Hướng dẫn tạo Bộ sưu tập

Bước 1: Mở tài liệu mà bạn muốn, chọn “Thêm vào bộ sưu tập”

Bước 2: Chọn phần “Tạo bộ sưu tập mới”

Bước 3: Tạo Bộ sưu tập tài liệu của bạn

  1. Điền thông tin tiêu đề của Bộ sưu tập
  2. Chọn trạng thái cho Bộ sưu tập (Công cộng: Tất cả mọi người đều có thể xem Bộ sưu tập của bạn; Riêng tư: Chỉ mình bạn xem được Bộ sưu tập)
  3. Lưu Bộ sưu tập của bạn

Bước 4: Lưu tài liệu vào Bộ sưu tập của bạn

Vào phần “Tủ sách của tôi” , chọn tài liệu mà bạn muốn thêm vào Bộ sưu tập, sau đó click chọn nút “Thêm vào bộ sưu tập”

Mọi thắc mắc xin liên hệ Email: info@123doc.org