Liên hệ

123docx là một website tổng hợp thông tin tự động cho giới trẻ Genz.

Được tự động thu thập và sắp xếp thông tin bằng máy học nên không thể  tránh khỏi sai sót.

Thông tin không mang tính chất tham khảo, Chỉ mang tính chất giải trí.

Chúng tôi không trụy bất kỳ trách nhiệm nào khi bạn đọc sử dụng thông tin trên website này để gây tổn hạn tới bản thận cũng như người khác.

Nếu có thắc mắc yêu cầu hãy liên hệ với chúng tôi qua Telegram