Mẫu bài tập SQL server quản lý bán hàng năm 2021

Nội dung bài viết là các mẫu bài tập sql server quản lý bán hàng mới nhất hiện nay đã được sưu tầm và tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Các bạn hãy tham khảo ngay để nhé. Mình hi vọng những mẫu đề này sẽ có thể giúp ích cho các bạn trong quá trình học tập và giảng dạy. Chúc mọi người có một ngày tốt lành.

Tải file sql TẠI ĐÂY

Mẫu bài tập sql server quản lý bán hàng (Mẫu 1)

1.Thiết kế bảng hàng hóa gồm các column sau

– id kiểu số nguyên, khóa chính, tự tăng

– tên mặt hàng

– nhà sản xuất

– xuất xứ (Việt Nam, Japan, …)

– giá nhập

– giá bán

– ngày sản xuất : kiểu dữ liệu date

->Thực hiện chèn them 10 bản ghi vào bảng

2. Thiết kế bảng bán hàng gồm các column sau

– id đơn hàng kiểu số nguyên, khóa chính, tự tăng

– id_hanghoa khóa ngoai liên kết vs khóa id của bang hàng hóa

– chú thich : dùng ghi lại cho mỗi đơn hàng

– ngày bán : kiểu date

– số lượng

– gia ban

->Thực hiện nhập 10 bản ghi cho bảng này

3. Thực hiện liệt kê tất cả các đơn hàng đã được bán ra -> Dùng view để thiết kế

4. Liệt kê các đơn hàng được bán ra có xuất xứ -> yêu cầu viết procedure có tham số truyền vào là xuất xứ

5. Thống kê tổng giá bán được cho từng mặt hàng. -> viết procedure có tham số truyền vào là mặt hàng và tham số đấu già là total

Tải file sql TẠI ĐÂY

Mẫu bài tập sql server quản lý bán hàng (Mẫu 2)

Bài tập 1:
Cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng gồm có các quan hệ sau:
KHACHHANG (MAKH, HOTEN, DCHI, SODT, NGSINH, DOANHSO, NGDK)
Tân từ: Quan hệ khách hàng sẽ lưu trữ thông tin của khách hàng thành viên gồm có các thuộc tính: mã khách àng, họ tên, địa chỉ, số điện thoại, ngày sinh, ngày đăng ký và doanh số (tổng trị giá các hóa đơn của khách àng thành viên này).
NHANVIEN (MANV,HOTEN, NGVL, SODT)
Tân từ: Mỗi nhân viên bán hàng cần ghi nhận họ tên, ngày vào làm, điện thọai liên lạc, mỗi nhân viên phân iệt với nhau bằng mã nhân viên.
SANPHAM (MASP,TENSP, DVT, NUOCSX, GIA)
Tân từ: Mỗi sản phẩm có một mã số, một tên gọi, đơn vị tính, nước sản xuất và một giá bán.
HOADON (SOHD, NGHD, MAKH, MANV, TRIGIA)
Tân từ: Khi mua hàng, mỗi khách hàng sẽ nhận một hóa đơn tính tiền, trong đó sẽ có số hóa đơn, ngày mua, hân viên nào bán hàng, trị giá của hóa đơn là bao nhiêu và mã số của khách hàng nếu là khách hàng thành iên.
CTHD (SOHD,MASP,SL)
Tân từ: Diễn giải chi tiết trong mỗi hóa đơn gồm có những sản phẩm gì với số lượng là bao nhiêu.

Xem thêm:  Cách đặt công thức cho cả cột trong excel mới nhất