Mẫu giáo án sinh hoạt lớp 4 năm 2021

Mẫu giáo án sinh hoạt lớp 4 năm 2021

Để điều hành lớp học một cách tốt nhất thì các quý giáo viên lớp 4 nên chuẩn bị cho bản thân một mẫu giáo án sinh hoạt lớp 4 chuẩn và mới nhất. Nhờ vậy mà các buổi sinh hoạt lớp mới có thể diễn ra một cách tốt nhất.

Dưới đây 123doc đã sưu tầm các mẫu giáo ánh sinh hoạt mới nhất hiện nay dành cho lớp 4, các bạn hãy tham khảo ngay nhé.

Mẫu giáo án sinh hoạt lớp 4

SINH HOẠT LỚP

I.MỤC TIÊU:

-HS rút ra những ưu điểm và tồn tại trong tuần.

-Biết phát huy những mặt mạnh ,sửa chửa những mặt còn tồn tại

-Giáo dục tinh thần tập thể,ý thức thực hiện tốt các nề nếp lớp.

-Giáo  dục ý thức phê và tự phê.

II.Nội dung sinh hoạt:

1.Tổ trưởng nhận xét mọi nề nếp của tổ.

2.Lớp phó học tập ,lao động văn thể mỹ nhận xét từng mặt .

3.Lớp trưởng nhận xét chung,nêu những ưu điểm tồn tại .Công bố điểm thi   đua.

4.Bình chọn tổ xuất sắc, cá nhân xuất sắc.

5GV nhận xét chung, tuyên dương những cá nhân tiêu biểu, tổ tiêu biểu.

-Ưu điểm:   +  Đi học chuyên cần, thực hiện tốt việc truy bài đầu giờ .

+  Tập thể dục giờ nghiêm túc.

+ Có nhiều em phát biểu bài sôi nổi : Thúy ,Yến ,Uyên, Thơ,Văn ,Tin   ,Oanh, Trúc.

+Tuyền,Tâm  tiến bộ nhiều trong học tập.

+Có ý thức giữ gìn vệ sinh lớp học, vệ sinh cá nhân.

-Tồn tại :   +Chữ viết của 1 số em chưa đúng độ cao, chưa đẹp.

+Hay quên bảng con: Trúc, Quyền.

6.Phổ biến công tác tuần đến

-Thực hiện nề nếp học tập:Truy bài đầu giờ, xếp hàng ra vào lớp,thể dục giữa giờ.

-Soạn bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp.

-Ôn tập kiểm tra  học kì 2.

-VSTL sạch sẽ.

7.Sinh hoạt: -Tổ chức cho hs chơi trò chơi dân gian.

8.Tổng kết –nhận xét.:

– Nhận xét chung tiết sinh hoạt.

 

Tuần : 19                                    SINH HOẠT LỚP

 

I.MỤC TIÊU:

-HS rút ra những ưu điểm và tồn tại trong tuần.

-Biết phát huy những mặt mạnh ,sửa chữa những mặt còn tồn tại.

-Giáo dục tinh thần tập thể, ý thức thực hiện tốt các nề nếp lớp.

-Giáo  dục ý thức phê và tự phê.

II.Nội dung sinh hoạt:

1.Tổ trưởng nhận xét mọi nề nếp của tổ.Báo cáo hoa điểm tốt trong tuần

2.Lớp phó học tập ,lao động văn thể mỹ nhận xét từng mặt .

3.Lớp trưởng nhận xét chung, nêu những ưu điểm tồn tại .

Công bố điểm thi đua.

4.Bình chọn tổ xuất sắc, cá nhân xuất sắc.

5GV nhận xét chung, tuyên dương những cá nhân tiêu biểu, tổ tiêu biểu.

-Ưu điểm:

+  Đi học chuyên cần, thực hiện tốt việc truy bài đầu giờ .

+  Tập thể dục giờ có nghiêm túc.

+ Có nhiều em soạn bài và phát biểu bài sôi nổi như : Hồng My, Mỹ Linh, Trà Linh, Nam, Lực, Hoàng Phương,T Ly, N Ly,…

+ Tiến bộ nhiều trong học tập như: Sang, Lý b, Nga, Ni,…

+Có ý thức giữ gìn vệ sinh lớp học, vệ sinh cá nhân.

-Tồn tại :

+Một số em không thuộc bài , không chuẩn bị bài : Khoa,Trần Phúc, Mẫn,..

+Còn một số quên vở và dụng cụ học tập: Khoa, Phong, Lýa,

+Ngồi học chưa nghiêm túc như : N Linh

6.Phổ biến công tác tuần đến:

– Đăng kí tuần học tốt .

– Soạn bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp.

– Tham gia dự thi VSCĐ ( 10 em loại A), Tập luyện để dự thi kể chuyện đạo đức Bác Hồ ( Trúc Linh) . Tập luyện thi bóng đá cụm: LýA, Kỳ.

-Thực hiện nề nếp học tập: Truy bài đầu giờ, xếp hàng ra vào lớp, thể dục  giữa giờ. Ăn bánh dinh dưỡng.

-Trực nhật sạch sẽ, bàn ghế ngay ngắn, lượm rác ở khu vực phân công.

– Tác phòng gọn gàng, mặc đồng phục . Thực hiện ATGT,VSATTP ,VSCN, mặc ấm phòng bệnh mùa đông.

-Tổng hợp bài dự thi sưu tầm bài hát dân gian, trò chơi dân gian.

 1. Trò chơi:                  Đố bạn

( Một bạn xung phong lên điều khiển : Đặt ra nhiều câu hỏi có nội dung đã học hoặc nội dung có trong báo mà bạn biết được để cả lớp tham gia trả lời.)

 1. Văn nghệ: Hát những bài chủ điểm ( Cá nhân ,tập thể)

9.Tổng kết –nhận xét.:

Nhận xét chung tiết sinh hoạt.

 

Tuần : 13                                    SINH HOẠT LỚP

I.MỤC TIÊU:

-HS rút ra những ưu điểm và tồn tại trong tuần.

-Biết phát huy những mặt mạnh ,sửa chửa những mặt còn tồn tại.

-Giáo dục tinh thần tập thể, ý thức thực hiện tốt các nề nếp lớp.

-Giáo  dục ý thức phê và tự phê.

II.Nội dung sinh hoạt:

1.Tổ trưởng nhận xét mọi nề nếp của tổ.Báo cáo hoa điểm tốt trong tuần

2.Lớp phó học tập ,lao động văn thể mỹ nhận xét từng mặt .

3.Lớp trưởng nhận xét chung,nêu những ưu điểm tồn tại .

Công bố điểm thi đua.

4.Bình chọn tổ xuất sắc, cá nhân xuất sắc.

5GV nhận xét chung, tuyên dương những cá nhân tiêu biểu, tổ tiêu biểu.

-Ưu điểm:

+  Đi học chuyên cần, thực hiện tốt việc truy bài đầu giờ .

+  Tập thể dục giờ có nghiêm túc.

+ Có nhiều em phát biểu bài sôi nổi như : ……………………………………..

……………………………………………………………………………………

+ Tiến bộ nhiều trong học tập………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

+Có ý thức giữ gìn vệ sinh lớp học, vệ sinh cá nhân.

+ Tổng cộng hoa điểm tốt:……………………………………………………..

-Tồn tại :

+Một số em không thuộc bài , không chuẩn bị bài : .……………………………………………………………………………………

+Còn một số quên vở và dụng cụ học tập; .……………………………………

…………………………………………………………………………………..

+Ngồi học chưa nghiêm túc như : …………………………………………….

…………………………………………………………………………………..

6.Phổ biến công tác tuần đến:

– Soạn bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp.

– Tham gia dự thi VSCĐ ( …. …em loại A), Tập luyện để dự thi kể chuyện đạo đức Bác Hồ (…………….) . Tập luyện thi cờ vua cụm (……….)

-Thực hiện nề nếp học tập: Truy bài đầu giờ, xếp hàng ra vào lớp,thể dục  giữa giờ.

-Trực nhật sạch sẽ, bàn ghế ngay ngắn, lượm rác ở khu vực phân công.

– Tác phòng gọn gàng, mặc đồng phục . Thực hiện ATGT,VSATTP ,VSCN, mặc ấm phòng bệnh mùa đông.

-Tổng hợp bài dự thi sưu tầm bài hát dân gian, trò chơi dân gian.

 1. Trò chơi: Đố bạn

( Một bạn xung phong lên điều khiển : Đặt ra nhiều câu hỏi có nội dung đã học hoặc nội dung có trong báo mà bạn biết được để cả lớp tham gia trả lời.)

 1. Văn nghệ: Hát những bài  chủ điểm 20-11 ( Cá nhân ,tập thể)

9.Tổng kết –nhận xét.:

Nhận xét chung tiết sinh hoạt.

 

Tuần :21                                  SINH HOẠT LỚP

 

I.MỤC TIÊU:

-HS rút ra những ưu điểm và tồn tại trong tuần sau tết.

-Biết phát huy những mặt mạnh ,sửa chửa những mặt còn tồn tại.

-Giáo dục tinh thần tập thể, ý thức thực hiện tốt các nề nếp lớp.

-Giáo  dục ý thức phê và tự phê.

II.Nội dung sinh hoạt:

Xem thêm:  Mẫu các phương pháp thu thập thông tin năm 2021

1.Tổ trưởng nhận xét mọi nề nếp của tổ.Báo cáo hoa điểm tốt trong tuần

2.Lớp phó học tập ,lao động, văn thể mỹ nhận xét từng mặt .

3.Lớp trưởng nhận xét chung, nêu những ưu điểm tồn tại .

Công bố điểm thi đua.

4.Bình chọn tổ xuất sắc, cá nhân xuất sắc.

5GV nhận xét chung, tuyên dương những cá nhân tiêu biểu, tổ tiêu biểu.

-Ưu điểm:

+  Nề nếp lớp sau tết đi vào ổn định.

+  Tập thể dục giờ có nghiêm túc.

+ Có nhiều em chuẩn bị bài và phát biểu bài sôi nổi như……………………………

+Có ý thức giữ gìn vệ sinh lớp học, vệ sinh cá nhân.

+ Tham gia học phụ đạo và học bồi dưỡng đầy đủ

+ Tham gia trực tết đúng quy định.

-Tồn tại :

+Một số em không thuộc bài , không chuẩn bị bài :………………………….

+Còn một số quên vở và dụng cụ học tập; .……………………………………

+Ngồi học chưa nghiêm túc như : ….………………………………………….

6.Phổ biến công tác tuần 22:

– Tăng cường học phụ đạo, bồi dưỡng, ôn tập kiến thức đã học.

– Chuẩn bị khảo sát HS giỏi (Môn TNXH- hình thức rung chuông vàng)

– Soạn bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp.

– Tập luyện thi bóng đá cụm

– Thực hiện nề nếp học tập: Truy bài đầu giờ, xếp hàng ra vào lớp,thể dục  giữa giờ.

– Trực nhật sạch sẽ, bàn ghế ngay ngắn, lượm rác ở khu vực phân công.

– Tác phòng gọn gàng, mặc đồng phục . Thực hiện ATGT,VSATTP ,VSCN.-Tiếp tục sưu tầm và luyện tập bài hát dân gian, trò chơi dân gian.

– Thu gom giấy vụn.

 1. Trò chơi: Đố bạn

( Một bạn xung phong lên điều khiển : Đặt ra nhiều câu hỏi có nội dung đã học hoặc nội dung có trong báo mà bạn biết được để cả lớp tham gia trả lời.)

 1. Văn nghệ: Hát những bài chủ điểm ( Cá nhân ,tập thể)

9.Tổng kết –nhận xét.:

Nhận xét chung tiết sinh hoạt.

 

Tuần :21 (2/2- 6/2/20….)              SINH HOẠT LỚP

I.MỤC TIÊU:

-HS rút ra những ưu điểm và tồn tại trong tuần sau tết.

-Biết phát huy những mặt mạnh ,sửa chửa những mặt còn tồn tại.

-Giáo dục tinh thần tập thể, ý thức thực hiện tốt các nề nếp lớp.

-Giáo  dục ý thức phê và tự phê.

II.Nội dung sinh hoạt:

1.Tổ trưởng nhận xét mọi nề nếp của tổ.Báo cáo hoa điểm tốt trong tuần

2.Lớp phó học tập ,lao động, văn thể mỹ nhận xét từng mặt .

3.Lớp trưởng nhận xét chung, nêu những ưu điểm tồn tại .

Công bố điểm thi đua.

4.Bình chọn tổ xuất sắc, cá nhân xuất sắc.

5GV nhận xét chung, tuyên dương những cá nhân tiêu biểu, tổ tiêu biểu.

-Ưu điểm:

+  Nề nếp lớp sau tết đi vào ổn định.

+  Tập thể dục giờ có nghiêm túc.

+ Có nhiều em chuẩn bị bài và phát biểu bài sôi nổi như: Mi, Ly, Trần Ly, Nam , Lực, Phương, Kì, Nguyên, Trà Linh, Trúc Linh…

+Có ý thức giữ gìn vệ sinh lớp học, vệ sinh cá nhân.

+ Tham gia học phụ đạo và học bồi dưỡng đầy đủ

+ Tham gia trực tết đúng quy định.

-Tồn tại :

+Một số em không thuộc bài , không chuẩn bị bài : Khoa

+Còn một số quên vở và dụng cụ học tập

+Ngồi học chưa nghiêm túc .

6.Phổ biến công tác tuần 22:

– Tăng cường học phụ đạo, bồi dưỡng, ôn tập kiến thức đã học.

– Chuẩn bị khảo sát HS giỏi

– Soạn bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp.

– Tập luyện thi bóng đá cụm (Kì, Lý A)

– Thực hiện nề nếp học tập: Truy bài đầu giờ, xếp hàng ra vào lớp,thể dục  giữa giờ.

– Trực nhật sạch sẽ, bàn ghế ngay ngắn, lượm rác ở khu vực phân công.

– Tác phòng gọn gàng, mặc đồng phục . Thực hiện ATGT,VSATTP ,VSCN.-Tiếp tục sưu tầm và luyện tập bài hát dân gian, trò chơi dân gian.

– Thu gom giấy vụn.

 1. Trò chơi: Đố bạn

( Một bạn xung phong lên điều khiển : Đặt ra nhiều câu hỏi có nội dung đã học hoặc nội dung có trong báo mà bạn biết được để cả lớp tham gia trả lời.)

 1. Văn nghệ: Hát những bài chủ điểm ( Cá nhân ,tập thể)

9.Tổng kết –nhận xét.:

Nhận xét chung tiết sinh hoạt.

 

 

Tuần :22 (9/2- 13/2/20….)              SINH HOẠT LỚP

I.MỤC TIÊU:

-HS rút ra những ưu điểm và tồn tại trong tuần sau tết.

-Biết phát huy những mặt mạnh ,sửa chửa những mặt còn tồn tại.

-Giáo dục tinh thần tập thể, ý thức thực hiện tốt các nề nếp lớp.

-Giáo  dục ý thức phê và tự phê.

II.Nội dung sinh hoạt:

1.Tổ trưởng nhận xét mọi nề nếp của tổ.Báo cáo hoa điểm tốt trong tuần

2.Lớp phó học tập ,lao động, văn thể mỹ nhận xét từng mặt .

3.Lớp trưởng nhận xét chung, nêu những ưu điểm tồn tại .

Công bố điểm thi đua.

4.Bình chọn tổ xuất sắc, cá nhân xuất sắc.

5GV nhận xét chung, tuyên dương những cá nhân tiêu biểu, tổ tiêu biểu.

-Ưu điểm:

+  Nề nếp lớp đi vào ổn định.

+  Tập thể dục giờ có nghiêm túc.

+ Có nhiều em chuẩn bị bài và phát biểu bài sôi nổi như: Nam , Lực, Phương, Nguyên, Trà Linh, Trúc Linh, Mi, Ly, Trần Ly,

+Có ý thức giữ gìn vệ sinh lớp học, vệ sinh cá nhân.

+ Tham gia học phụ đạo và học bồi dưỡng đầy đủ

+ Tham gia trực tết đúng quy định.

-Tồn tại :

+Một số em không thuộc bài , không chuẩn bị bài

+Còn một số quên vở và dụng cụ học tập

+Ngồi học chưa nghiêm túc .

6.Phổ biến công tác tuần 23:

– Tăng cường học phụ đạo, bồi dưỡng, ôn tập kiến thức đã học.

– Chuẩn bị khảo sát HS giỏi

– Soạn bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp.

– Thực hiện nề nếp học tập: Truy bài đầu giờ, xếp hàng ra vào lớp,thể dục  giữa giờ…

– Trực nhật sạch sẽ, bàn ghế ngay ngắn, lượm rác ở khu vực phân công.

– Tác phòng gọn gàng, mặc đồng phục . Thực hiện ATGT,VSATTP ,VSCN.

– Tiếp tục sưu tầm và luyện tập bài hát dân gian, trò chơi dân gian.

– Thu gom giấy vụn.

 1. Trò chơi: Đố bạn

( Một bạn xung phong lên điều khiển : Đặt ra nhiều câu hỏi có nội dung đã học hoặc nội dung có trong báo mà bạn biết được để cả lớp tham gia trả lời.)

 1. Văn nghệ: Hát những bài chủ điểm ( Cá nhân ,tập thể)

9.Tổng kết –nhận xét.:

Nhận xét chung tiết sinh hoạt.

 

Tuần :23 (16/2- 20/2/20….)              SINH HOẠT LỚP

I.MỤC TIÊU:

-HS rút ra những ưu điểm và tồn tại trong tuần sau tết.

-Biết phát huy những mặt mạnh ,sửa chửa những mặt còn tồn tại.

-Giáo dục tinh thần tập thể, ý thức thực hiện tốt các nề nếp lớp.

-Giáo  dục ý thức phê và tự phê.

II.Nội dung sinh hoạt:

Xem thêm:  Cách sử dụng hàm random trong excel mới nhất

1.Tổ trưởng nhận xét mọi nề nếp của tổ.Báo cáo hoa điểm tốt trong tuần

2.Lớp phó học tập ,lao động, văn thể mỹ nhận xét từng mặt .

3.Lớp trưởng nhận xét chung, nêu những ưu điểm tồn tại .

-Cá nhân nêu ý kiến

Công bố điểm thi đua.

4.Bình chọn tổ xuất sắc, cá nhân xuất sắc.

5GV nhận xét chung, tuyên dương những cá nhân tiêu biểu, tổ tiêu biểu.

-Ưu điểm:

+  Nề nếp lớp đi vào ổn định.

+  Tập thể dục giờ có nghiêm túc.

+ Có nhiều em chuẩn bị bài và phát biểu bài sôi nổi như: Phương, Trà Linh, , Mi, Ly, Trần Ly, Nam , Lực, ,Nguyên, Trúc Linh …

– Một số em có tiến bộ trong học tập.

+Có ý thức giữ gìn vệ sinh lớp học, vệ sinh cá nhân.

+ Tham gia học phụ đạo và học bồi dưỡng đầy đủ

+ Tham gia trực lớp sạch sẽ, bàn ghế ngay ngắn.

-Tồn tại :

+Một số em không thuộc bài , không chuẩn bị bài

+Còn một số quên vở và dụng cụ học tập

+Ngồi học chưa nghiêm túc .

6.Phổ biến công tác tuần 24:

– Tăng cường học phụ đạo, bồi dưỡng, ôn tập kiến thức đã học.

– Chuẩn bị khảo sát HS giỏi môn TNXH( Hình thức:Rung chuông vàng)

– Soạn bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp.

– Thực hiện nề nếp học tập: Truy bài đầu giờ, xếp hàng ra vào lớp, thể dục  giữa giờ, ăn bánh dinh dưỡng…

– Trực nhật sạch sẽ, bàn ghế ngay ngắn, lượm rác ở khu vực phân công.

– Tác phòng gọn gàng, mặc đồng phục . Thực hiện ATGT,VSATTP ,VSCN.

– Tiếp tục sưu tầm và luyện tập bài hát dân gian, trò chơi dân gian.

– Thu gom giấy vụn ,cân giấy vụn cho Liên Đội.

 1. Trò chơi: Đố bạn

( Một bạn xung phong lên điều khiển : Đặt ra nhiều câu hỏi có nội dung đã học hoặc nội dung có trong báo mà bạn biết được để cả lớp tham gia trả lời.)

 1. Văn nghệ: Hát những bài chủ điểm ( Cá nhân ,tập thể)

9.Tổng kết –nhận xét.:

Nhận xét chung tiết sinh hoạt.

 

Tuần :22                                      SINH HOẠT LỚP

 

I.MỤC TIÊU:

-HS rút ra những ưu điểm và tồn tại trong tuần sau tết.

-Biết phát huy những mặt mạnh ,sửa chửa những mặt còn tồn tại.

-Giáo dục tinh thần tập thể, ý thức thực hiện tốt các nề nếp lớp.

-Giáo  dục ý thức phê và tự phê.

II.Nội dung sinh hoạt:

1.Tổ trưởng nhận xét mọi nề nếp của tổ.Báo cáo hoa điểm tốt trong tuần

2.Lớp phó học tập ,lao động, văn thể mỹ nhận xét từng mặt .

3.Lớp trưởng nhận xét chung, nêu những ưu điểm tồn tại .

Công bố điểm thi đua.

4.Bình chọn tổ xuất sắc, cá nhân xuất sắc.

5GV nhận xét chung, tuyên dương những cá nhân tiêu biểu, tổ tiêu biểu.

-Ưu điểm:

+  Nề nếp lớp sau tết đi vào ổn định.

+  Tập thể dục giờ có nghiêm túc.

+ Có nhiều em chuẩn bị bài và phát biểu bài sôi nổi như……………………………

……………………………………………………………………………………

+Có ý thức giữ gìn vệ sinh lớp học, vệ sinh cá nhân.

+ Tham gia học phụ đạo và học bồi dưỡng đầy đủ

+ Tham gia nhật đều đặn, sạch sẽ, bàn ghế ngay ngắn.

-Tồn tại :

+Một số em không thuộc bài , không chuẩn bị bài :………………………….

……………………………………………………………………………………

+Còn một số quên vở và dụng cụ học tập; .……………………………………

…………………………………………………………………………………..

+Ngồi học chưa nghiêm túc như : ….………………………………………….

6.Phổ biến công tác tuần 23:

– Tăng cường học phụ đạo, bồi dưỡng, ôn tập kiến thức đã học.

– Chuẩn bị khảo sát HS giỏi (Môn Toán –T Việt)

– Soạn bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp.

– Thực hiện nề nếp học tập: Truy bài đầu giờ, xếp hàng ra vào lớp,thể dục  giữa giờ.

– Trực nhật sạch sẽ, bàn ghế ngay ngắn, lượm rác ở khu vực phân công.

– Tác phòng gọn gàng, mặc đồng phục . Thực hiện ATGT,VSATTP ,VSCN.-Tiếp tục sưu tầm và luyện tập bài hát dân gian, trò chơi dân gian.

– Thu gom giấy vụn , cân giấy vụn cho Liên đội.

 1. Trò chơi: Đố bạn

( Một bạn xung phong lên điều khiển : Đặt ra nhiều câu hỏi có nội dung đã học hoặc nội dung có trong báo mà bạn biết được để cả lớp tham gia trả lời.)

 1. Văn nghệ: Hát những bài chủ điểm ( Cá nhân ,tập thể)

9.Tổng kết –nhận xét.:

Nhận xét chung tiết sinh hoạt.

Tuần :23                                     SINH HOẠT LỚP

I.MỤC TIÊU:

-HS rút ra những ưu điểm và tồn tại trong tuần sau tết.

-Biết phát huy những mặt mạnh ,sửa chữa những mặt còn tồn tại.

-Giáo dục tinh thần tập thể, ý thức thực hiện tốt các nề nếp lớp.

-Giáo  dục ý thức phê và tự phê.

II.Nội dung sinh hoạt:

1.Tổ trưởng nhận xét mọi nề nếp của tổ.Báo cáo hoa điểm tốt trong tuần

2.Lớp phó học tập ,lao động, văn thể mỹ nhận xét từng mặt .

3.Lớp trưởng nhận xét chung, nêu những ưu điểm tồn tại .

Công bố điểm thi đua.

4.Bình chọn tổ xuất sắc, cá nhân xuất sắc.

5GV nhận xét chung, tuyên dương những cá nhân tiêu biểu, tổ tiêu biểu.

-Ưu điểm:

+  Tập thể dục giữa giờ có nghiêm túc.

+ Có nhiều em chuẩn bị bài và phát biểu bài sôi nổi như……………………………

……………………………………………………………………………………

+ Nhiều bạn tiến bộ trong học tập như:…………………………………………

+Có ý thức giữ gìn vệ sinh lớp học, vệ sinh cá nhân.

+ Tham gia học phụ đạo và học bồi dưỡng đầy đủ

+ Tham gia nhật đều đặn, sạch sẽ, bàn ghế ngay ngắn.

-Tồn tại :

+Một số em không thuộc bài , không chuẩn bị bài :………………………….

……………………………………………………………………………………

+Còn một số quên vở và dụng cụ học tập; .……………………………………

…………………………………………………………………………………..

+Ngồi học chưa nghiêm túc như : ….………………………………………….

…………………………………………………………………………………..

6.Phổ biến công tác tuần 24:

– Tăng cường học phụ đạo, bồi dưỡng, ôn tập kiến thức đã học.

– Chuẩn bị khảo sát HS giỏi (Môn TNXH- Hình thức : Rung chuông vàng))

– Soạn bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp.

– Thực hiện nề nếp học tập: Truy bài đầu giờ, xếp hàng ra vào lớp,thể dục  giữa giờ.

– Trực nhật sạch sẽ, bàn ghế ngay ngắn, lượm rác ở khu vực phân công.

– Tác phòng gọn gàng, mặc đồng phục .

– Thực hiện ATGT,VSATTP ,VSCN.-Tiếp tục sưu tầm và luyện tập bài hát dân gian, trò chơi dân gian.

 1. Trò chơi:     Đố bạn

( Một bạn xung phong lên điều khiển : Đặt ra nhiều câu hỏi có nội dung đã học hoặc nội dung có trong báo mà bạn biết được để cả lớp tham gia trả lời.)

 1. Văn nghệ: Hát những bài chủ điểm ( Cá nhân ,tập thể)

9.Tổng kết –nhận xét.:

Nhận xét chung tiết sinh hoạt.

Tuần :23 (16/2- 20/2/20….)         SINH HOẠT LỚP

 

I.MỤC TIÊU:

-HS rút ra những ưu điểm và tồn tại trong tuần sau tết.

-Biết phát huy những mặt mạnh ,sửa chữa những mặt còn tồn tại.

Xem thêm:  Mẫu giáo án phụ đạo ngữ văn 8 năm 2021

-Giáo dục tinh thần tập thể, ý thức thực hiện tốt các nề nếp lớp.

-Giáo  dục ý thức phê và tự phê.

II.Nội dung sinh hoạt:

1.Tổ trưởng nhận xét mọi nề nếp của tổ.Báo cáo hoa điểm tốt trong tuần

2.Lớp phó học tập ,lao động, văn thể mỹ nhận xét từng mặt .

3.Lớp trưởng nhận xét chung, nêu những ưu điểm tồn tại .

Công bố điểm thi đua.

4.Bình chọn tổ xuất sắc, cá nhân xuất sắc.

5GV nhận xét chung, tuyên dương những cá nhân tiêu biểu, tổ tiêu biểu.

-Ưu điểm:

+  Tập thể dục giữa giờ có nghiêm túc.

+ Có nhiều em chuẩn bị bài và phát biểu bài sôi nổi như……………………………

+ Nhiều bạn tiến bộ trong học tập như:…………………………………………

+Có ý thức giữ gìn vệ sinh lớp học, vệ sinh cá nhân.

+ Tham gia học phụ đạo và học bồi dưỡng đầy đủ

+ Tham gia nhật đều đặn, sạch sẽ, bàn ghế ngay ngắn.

-Tồn tại :

+Một số em không thuộc bài , không chuẩn bị bài :………………………….

+Còn một số quên vở và dụng cụ học tập; .……………………………………

+Ngồi học chưa nghiêm túc như : ….………………………………………….

…………………………………………………………………………………..

6.Phổ biến công tác tuần 24:

– Tăng cường học phụ đạo, bồi dưỡng, ôn tập kiến thức đã học để kiểm tra giữa kì II.

– Chuẩn bị thi viết chữ đẹp cấp trường.

– Soạn bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp.

– Thực hiện nề nếp học tập: Truy bài đầu giờ, xếp hàng ra vào lớp,thể dục  giữa giờ.

– Trực nhật sạch sẽ, bàn ghế ngay ngắn, lượm rác ở khu vực phân công.

– Tác phong gọn gàng, mặc đồng phục .

– Thực hiện ATGT,VSATTP ,VSCN.

-Tiếp tục sưu tầm và luyện tập bài hát dân gian, trò chơi dân gian.

 1. Trò chơi: Đố bạn

( Một bạn xung phong lên điều khiển : Đặt ra nhiều câu hỏi có nội dung đã học hoặc nội dung có trong báo mà bạn biết được để cả lớp tham gia trả lời.)

 1. Văn nghệ: Hát những bài chủ điểm ( Cá nhân ,tập thể)

9.Tổng kết –nhận xét.:

Nhận xét chung tiết sinh hoạt.

 

Tuần :24 (23/2- 27/2/20….)         SINH HOẠT LỚP

 

I.MỤC TIÊU:

-HS rút ra những ưu điểm và tồn tại trong học tập.

-Biết phát huy những mặt mạnh ,sửa chữa những mặt còn tồn tại.

-Giáo dục tinh thần tập thể, ý thức thực hiện tốt các nề nếp lớp.

-Giáo  dục ý thức phê và tự phê.

II.Nội dung sinh hoạt:

1.Tổ trưởng nhận xét mọi nề nếp của tổ.Báo cáo hoa điểm tốt trong tuần

2.Lớp phó học tập ,lao động, văn thể mỹ nhận xét từng mặt .

3.Lớp trưởng nhận xét chung, nêu những ưu điểm tồn tại .

Công bố điểm thi đua.

4.Bình chọn tổ xuất sắc, cá nhân xuất sắc.

5GV nhận xét chung, tuyên dương những cá nhân tiêu biểu, tổ tiêu biểu.

-Ưu điểm:

+  Tập thể dục giữa giờ có nghiêm túc.

+ Có nhiều em chuẩn bị bài và phát biểu bài sôi nổi

+ Nhiều bạn tiến bộ trong học tập như:…………………………………………

+Có ý thức giữ gìn vệ sinh lớp học, vệ sinh cá nhân.

+ Tham gia học phụ đạo và học bồi dưỡng đầy đủ

+ Tham gia nhật đều đặn, sạch sẽ, bàn ghế ngay ngắn.

-Tồn tại :

+Một số em không thuộc bài , không chuẩn bị bài :………………………….

+Còn một số quên vở và dụng cụ học tập; .……………………………………

+Ngồi học chưa nghiêm túc như : ….………………………………………….

6.Phổ biến công tác tuần 24:

– Tăng cường học phụ đạo, bồi dưỡng, ôn tập kiến thức đã học để kiểm tra giữa kì II.

– Chuẩn bị thi viết chữ đẹp cấp trường.

– Soạn bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp.

– Thực hiện nề nếp học tập: Truy bài đầu giờ, xếp hàng ra vào lớp,thể dục  giữa giờ.

– Trực nhật sạch sẽ, bàn ghế ngay ngắn, lượm rác ở khu vực phân công.

– Tác phong gọn gàng, mặc đồng phục .

– Thực hiện ATGT,VSATTP ,VSCN.

-Tiếp tục sưu tầm và luyện tập bài hát dân gian, trò chơi dân gian.

 1. Trò chơi: Đố bạn

( Một bạn xung phong lên điều khiển : Đặt ra nhiều câu hỏi có nội dung đã học hoặc nội dung có trong báo mà bạn biết được để cả lớp tham gia trả lời.)

 1. Văn nghệ: Hát những bài chủ điểm ( Cá nhân ,tập thể)

9.Tổng kết –nhận xét.:

Nhận xét chung tiết sinh hoạt.

 

 

Tuần :24 (23/2- 27/2/20….)         SINH HOẠT LỚP

I.MỤC TIÊU:

-HS rút ra những ưu điểm và tồn tại trong học tập.

-Biết phát huy những mặt mạnh ,sửa chữa những mặt còn tồn tại.

-Giáo dục tinh thần tập thể, ý thức thực hiện tốt các nề nếp lớp.

-Giáo  dục ý thức phê và tự phê.

II.Nội dung sinh hoạt:

1.Tổ trưởng nhận xét mọi nề nếp của tổ.Báo cáo hoa điểm tốt trong tuần

2.Lớp phó học tập ,lao động, văn thể mỹ nhận xét từng mặt .

3.Lớp trưởng nhận xét chung, nêu những ưu điểm tồn tại .

Công bố điểm thi đua.

4.Bình chọn tổ xuất sắc, cá nhân xuất sắc.

5GV nhận xét chung, tuyên dương những cá nhân tiêu biểu, tổ tiêu biểu.

-Ưu điểm:

+ Tập thể dục giữa giờ có nghiêm túc.

+ Có nhiều em chuẩn bị bài và phát biểu bài sôi nổi như……………………………

+ Nhiều bạn tiến bộ trong học tập như:…………………………………………

+ Tham gia  Hội thi Rung chuông vàng kết quả tốt( Bạn Mỹ Linh)

+Có ý thức giữ gìn vệ sinh lớp học, vệ sinh cá nhân.

+ Tham gia học phụ đạo và học bồi dưỡng đầy đủ

+ Tham gia nhật đều đặn, sạch sẽ, bàn ghế ngay ngắn.

+ Có ý thức tham gia lao động dọn vệ sinh khu vực phân công.

-Tồn tại :

+ Một số em không thuộc bài , không chuẩn bị bài :………………………….

+ Còn một số quên vở và dụng cụ học tập; .……………………………………

+ Ngồi học chưa nghiêm túc như : ….………………………………………….

6.Phổ biến công tác tuần 25:

– Tăng cường học phụ đạo, bồi dưỡng, ôn tập kiến thức đã học để kiểm tra giữa kì II.Tích cực học tập, thảo luận trong nhóm, tham gia xâp dựng phong trào lớp sôi nổi.

– Soạn bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp.

– Thực hiện nề nếp học tập: Truy bài đầu giờ, xếp hàng ra vào lớp,thể dục  giữa giờ.

– Trực nhật sạch sẽ, bàn ghế ngay ngắn, lượm rác ở khu vực phân công.

– Tác phong gọn gàng, mặc đồng phục .

– Thực hiện ATGT,VSATTP ,VSCN.

-Tiếp tục sưu tầm và luyện tập bài hát dân gian, trò chơi dân gian.

– Tiếp tục tham gia nộp tiền ăn bánh dinh dưỡng và các khoản kinh phí của Hội phụ huynh học sinh.

 1. Trò chơi: Đố bạn

( Một bạn xung phong lên điều khiển : Đặt ra nhiều câu hỏi có nội dung đã học hoặc nội dung có trong báo mà bạn biết được để cả lớp tham gia trả lời.)

 1. Văn nghệ: Hát những bài chủ điểm ( Cá nhân ,tập thể)

9.Tổng kết –nhận xét.:

[button-red url=”https://hoc360.net/wp-content/uploads/2018/09/giao-an-lop-5-3.doc” target=”_blank” position=”center”]Tải về[/button-red]

123doc