Mẫu tiểu luận chuyên viên chính năm 2021: 50 đề tài hay nhất

Các bạn đang gặp khó khăn trong việc chuẩn bị mẫu tiểu luận chuyên viên chính. Để giúp các bạn có thể giải quyết được vấn đề một cách triệt để nhất thì mình đã tham khảo từ các nguồn uy tín và tổng hợp mẫu tiểu luận chuyên viên chính mới nhất trong bài viết dưới đây. Các bạn hãy tham khảo ngay nhé.

Download MIỄN PHÍ các mẫu bài tiểu luận chuyên viên tại đây:

Tải về 10 file tiểu luận ngay tại đây

Tiểu luận chuyên viên chính

1. Khái quát về tiểu luận tình huống quản lý hành chính nhà nước

Năm 2001, Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) và Học viện Hành chính Quốc gia đã hướng dẫn các Trường Chính trị tỉnh, thành phố triển khai thực hiện viết tiểu cuối khoá theo hình thức tiểu luận xử lý tình huống quản lý nhà nước (tiểu luận tình huống) đối với các lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên và ngạch chuyên viên chính (sau đây gọi tắt là lớp CV, CVC).

Hiện nay, trong chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên và chuyên viên chính do Bộ Nội vụ ban hành cũng yêu cầu học viên phải viết tiểu luận tình huống cuối khoá học (Tài liệu chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên được ban hành theo Quyết định số 900/QĐ-BNV ngày 06 tháng 8 năm 2013; Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính được ban hành theo Quyết định số: 2367/QĐ-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ). Yêu cầu cụ thể là: “Cuối khóa học, mỗi học viên viết một tiểu luận giải quyết tình huống trong hoạt động hành chính nhà nước gắn với công việc mà mình đang đảm nhận, trong đó nêu kiến thức và kỹ năng thu nhận được, phân tích công việc hiện nay và đề xuất vận dụng vào công việc”. Như vậy, thực chất học viên phải viết tiểu luận tình huống trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước.

Vậy tình huống quản lý hành chính nhà nước là gì? Theo Từ điển tiếng Việt năm 2008: “Tình huống là hoàn cảnh diễn biến, thường bất lợi, cần đối phó”. Từ khái niệm tình huống trong từ điển tiếng Việt, từ đặc điểm của hoạt động quản lý hành chính nhà nước, có thể quan niệm: Tình huống quản lý hành chính nhà nước là những sự kiện, vụ việc đã, đang hoặc sẽ xảy ra trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước, đặt ra những vấn đề đòi hỏi cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ, công chức có thẩm quyền, thuộc phạm vi, trách nhiệm liên quan đến sự kiện, vụ việc đó phải tìm ra phương án giải quyết thích hợp nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu  quản lý hành chính nhà nước.

 1. Ý nghĩa của việc viết tiểu luận tình huống trong chương trình bồi dưỡng ngạch CV và CVC

Mục đích của việc viết tiểu luận tình huống là nhằm đánh giá mức độ kết quả học tập của học viên đạt được qua Chương trình bồi dưỡng kiến thức. Đánh giá mức độ, kỹ năng thu nhận được và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn tại vị trí công tác của cán bộ, công chức ngạch CV, CVC và tương đương. Đồng thời, thông qua kết quả tiểu luận cũng phản ánh năng lực và kỹ năng của giảng viên.

Viết tiểu luận tình huống giúp cho học viên có thể phát huy khả năng sáng tạo, khả năng gắn lý luận với thực tiễn, qua đó rèn luyện kỹ năng giải quyết những vấn đề đặt ra trong hoạt động thực tiễn của học viên. Trong quá trình phân tích, đánh giá tình huống, xác định các phương án và lựa chọn phương án tối ưu để xử lý tình huống của tiểu luận, giúp cho học viên rèn luyện tư duy logic, đồng thời qua đó học viên có thể rút ra những kinh nghiệm trong quá trình giải quyết những tình huống quản lý hành chính nhà nước trong hoạt động thực tiễn của mình. Có những tình huống thực tế đã xảy ra nhưng chưa được giải quyết hoặc đã giải quyết nhưng vẫn còn vấn đề sẽ là cơ hội để học viên có thể thực hiện chức năng tham mưu tốt hơn, tìm ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề nhằm thực hiện mục tiêu quản lý hành chính nhà nước.

Vì vậy, việc quy định học viên các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước phải viết tiểu luận tình huống cuối khoá học không chỉ là sự thay đổi cách thức đánh giá kết quả học tập của học viên mà còn có ý nghĩa giúp người học có điều kiện gắn lý luận với thực tiễn, gắn lý thuyết với thực hành, để chương trình học gắn và phù hợp với thực tế hoạt động quản lý hành chính nhà nước nói riêng và quản lý nhà nước nói chung.

Tại Trường Chính trị tỉnh Bình Dương, tính đến hết năm 2018 (năm 2018 đã hoàn thành kế hoạch các lớp chương trình chuyên viên và chuyên viên chính) đã mở được 62 lớp CV và 8 lớp CVC, tương ứng với số lượng khoảng gần 5000 học viên đối với lớp CV và khoảng 600 học viên các lớp CVC.

Thực hiện quy định của Bộ Nội vụ, trong những năm qua, trường đã thực hiện việc viết tiểu luận tình huống cuối khoá đối với các lớp CV và CVC. Qua nhiều khoá học, hình thức viết tiểu luận tình huống được học viên hưởng ứng và thực hiện nghiêm túc. Kết quả có nhiều tình huống quản lý hành chính nhà nước trong hoạt động thực tiễn đã được các học viên khai thác, nghiên cứu và xử lý tốt, góp phần giải quyết những vấn đề của thực tiễn đặt ra đối với hoạt động quản lý hành chính nhà nước.

Tuy nhiên, qua thực tiễn việc viết tiểu luận tình huống, trong những khoá học bồi dưỡng ngạch CV và CVC gần đây đã bộc lộ những bất cập, hạn chế, làm cho chất lượng tiểu luận không cao, mục tiêu của hình thức viết tiểu luận tình huống không đạt được. Vì vậy, việc tìm ra các giải pháp nâng cao chất lượng tiểu luận của học viên các lớp CV và CVC là một nhiệm vụ quan trọng và cần thiết ở Trường Chính trị tỉnh Bình Dương hiện nay.

 1. Một số hạn chế, bất cập trong việc thực hiện viết tiểu luận tình huống quản lý hành chính nhà nước của học viên các lớp bồi dưỡng ngạch CV và CVC tại Trường Chính trị tỉnh Bình Dương
 2. Một số hạn chế, bất cập

Một là, tình huống lặp lại nhiều.

Đây là hiện tượng học viên các khoá sau “tham khảo” tiểu luận của học viên các khoá trước. Tuy nhiên, một số học viên thường sử dụng lại ngay tình huống đó mà thiếu tính sáng tạo hay còn gọi là sao chép lại tình huống cũ. (Trường hợp này chiếm khoảng  từ 5- 8% số học viên/khoá học). Nhiều học viên khác tuy có thay đổi một số nội dung nhưng về cơ bản vẫn dựa trên tình huống cũ. Số này chiếm tỷ lệ tương đối cao (khoảng 30%). Thậm chí có những tình huống mà trên thực tế đã giải quyết xong và mục tiêu của quản lý đã đạt được nhưng học viên vẫn tiếp tục sử dụng. Ví dụ: tình huống về vấn đề đền bù, giải phóng mặt bằng làm đường giao thông. Vấn đề đã giải quyết, đường đã xây dựng xong và đưa vào hoạt động nhưng học viên vẫn xử lý tình huống, đưa ra phương án đã thực hiện. Trường hợp này không nhiều nhưng cũng là hiện tượng xảy ra ở một số khoá học.

Như vậy, tỷ lệ học viên tìm, phát hiện những tình huống phát sinh mới trong hoạt động thực tiễn quản lý của bản thân hoặc của ngành, địa phương là thấp so với thực tế; chưa tương xứng với yêu cầu đào tạo và vị trí công tác của học viên lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch CV và nhất là học viên lớp bồi dưỡng ngạch CVC.

Ngoài ra, còn những trường hợp học viên có thể sao chép tình huống cũ nhưng không phát hiện được trong quá trình rà soát.

Hai là, học viên chọn hoặc thực hiện không đúng hình thức tình huống quản lý hành chính nhà nước

Có một số học viên (trong đó thường là những học viên không làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước) lựa chọn không đúng tình huống quản lý hành chính nhà nước. Có học viên chọn đúng tình huống quản lý hành chính nhà nước nhưng khi xử lý lại không theo đúng yêu cầu tiểu luận tình huống quản lý nhà nước mà viết dưới hình thức bài luận (theo chủ đề) như hình thức khoá luận tốt nghiệp chương trình trung cấp lý luận chính trị – hành chính.

Xem thêm:  Bản cam kết 02/ck-tncn |Link tải GG drive

Trường hợp tiểu luận sao chép hay không đúng tình huống quản lý hành chính nhà nước chỉ được phát hiện sau khi học viên đã nộp nên theo quy định những bài tiểu luận này bị đánh giá không đạt yêu cầu. Nhưng nếu được giảng viên hướng dẫn như quy trình viết khoá luận tốt nghiệp chương trình trung cấp lý luận chính trị – hành chính thì giảng viên có thể phát hiện và kịp thời điều chỉnh, định hướng lại cho học viên. Đây là một trong những bất cập của quy định hướng dẫn viết tiểu luận chương trình CV và CVC hiện nay.

Ba là, hạn chế trong phân tích tình huống và phương án xử lý tình huống

Trong phân tích tình huống (bao gồm xác định mục tiêu, phân tích nguyên nhân, hậu quả) nhiều học viên trình bày sơ sài hoặc lan man không làm rõ được nội dung trọng tâm yêu cầu. Có một số học viên không xác định được hoặc xác định không đúng, không đầy đủ mục tiêu xử lý tình huống và nguyên nhân, hậu quả của tình huống.

Khi phân tích các phương án xử lý tình huống, học viên thường chỉ nêu mà không phân tích sâu những ưu điểm, nhược điểm của phương án và do đó việc giải thích cho phương án tối ưu được lựa chọn thiếu tính thuyết phục. Một số học viên đưa ra phương án không đúng với quy định của pháp luật hiện hành: vi phạm về thẩm quyền của cơ quan quản lý, sử dụng quy định đã hết hiệu lực…

Hạn chế về chất lượng tiểu luận còn thể hiện thông qua kết quả chấm điểm. Cụ thể ở bảng tỷ lệ xếp loại các mức điểm tiểu luận của một số lớp bồi dưỡng ngạch CV và CVC từ năm 2015 đến năm 2018 tại Trường Chính trị tỉnh Bình Dương sau đây:

 Bảng 1: Kết quả tiểu luận của học viên một số lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên (CV)                                            

                                                                                                          Đơn vị tính (%)

Lớp Không đạt Loại TB Loại Khá Loại giỏi
CV57 7,60 22,8 63,3 6,3
CV58 11,59 27,52 43,47 17,4
CV59 3,38 18,65 59,32 18,65
CV60 18,46 23,07 43,09 15,38
CV61 7,03 28,82 61,40 1,75
CV62 6,95 34,72 56,95 1,38

 

Nguồn: Phòng Đào tạo Trường Chính trị

Bảng 2: Kết quả tiểu luận của học viên một số lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính (CVC)                                            

                                                                                                  Đơn vị tính (%)

Lớp Không đạt Loại TB Loại Khá Loại giỏi
CVC4 4,48 13,43 49,25 32,84
CVC5 6,06 10,6 48,48 34,86
CVC6 13,70 53,42 32,88
CVC7 7,25 17,4 53,62 21,73
CVC8 28,6 60,7 10,7

 

Nguồn: Phòng Đào tạo Trường Chính trị

Theo 2 bảng số liệu trên cho thấy: số bài tiểu luận đạt điểm trung bình ở tất cả các lớp còn chiếm tỷ lệ cao. Đa số các lớp đều có bài tiểu luận không đạt. Trong đó, có học viên viết tiểu luận lần hai cũng không đạt yêu cầu (lớp CV57, CV58 đều có 1 bài, lớp CVC4 có 3 bài). Loại giỏi thấp và hầu hết các lớp không có bài tiểu luận đạt điểm xuất sắc.

 1. Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế, bất cập

Một là, nguyên nhân từ học viên

Đây có thể xác định là nguyên nhân cơ bản nhất, quyết định chất lượng bài tiểu luận. Học viên nhận thức chưa đúng về yêu cầu và tầm quan trọng của việc viết tiểu luận theo hình thức xử lý tình huống quản lý nhà nước. Một số học viên thiếu tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ học tập, viết tiểu luận mang tính đối phó, không quan tâm đến chất lượng và khả năng ứng dụng trong thực tế. Thậm chí có những học viên cho rằng chỉ cần có bài tiểu luận nộp để hoàn thành nhiệm vụ khoá học và để đủ điều kiện nhận chứng chỉ.

Một số học viên không dự buổi giảng viên hướng dẫn viết tiểu luận hoặc không dành thời gian nghiên cứu kỹ hướng dẫn về tình huống và cách thức giải quyết tình huống quản lý nhà nước. Đa số học viên không chủ động chuẩn bị từ đầu khoá học mà thường để đến thời gian quy định viết tiểu luận mới nghiên cứu cách thức viết tiểu luận và tìm tình huống để thực hiện. Mặc dù vậy, đa số học viên trong quá trình thực hiện tiểu luận cũng không liên hệ yêu cầu giảng viên tư vấn, hướng dẫn.

Một số học viên thiếu kỹ năng xử lý tình huống quản lýnhà nước. Trong đó có một phần là do học viên không cố gắng học tập, rèn luyện kỹ năng, số khác do đặc thù công việc không thường xuyên xử lý tình huống quản lý hành chính nhà nước nên không có kinh nghiệm.

Hai là, nguyên nhân từ quy định về hướng dẫn học viên thực hiện tiểu luận tình huống

Theo quy định hiện nay, việc hướng dẫn học viên các lớp CV và CVC viết tiểu luận được nhà trường phân công một giảng viên thực hiện trên lớp với thời gian 4 tiết. Nội dung hướng dẫn chủ yếu là về bố cục, những nội dung chính của tiểu luận và hình thức trình bày tiểu luận. Ngoài ra, giảng viên cũng hướng dẫn học viên hiểu khái quát về tình huống quản lý hành chính nhà nước; đặt ra những vấn đề mà học viên cần chú ý, những sai sót học viên có thể gặp và phải tránh, phải khắc phục trong việc lựa chọn tình huống và xử lý tình huống; định hướng cho học viên lựa chọn tình huống. Sau buổi hướng dẫn trên lớp, không có quy định phân công giảng viên hướng dẫn học viên trong quá trình thực hiện tiểu luận như hình thức khoá luận tốt nghiệp của chương trình trung cấp lý luận chính trị – hành chính. Vì vậy, với 4 tiết hướng dẫn trên lớp như hiện nay học viên khó tiếp thu được yêu cầu viết tiểu luận tình huống. Thời gian viết tiểu luận quy định là 40 tiết, học viên lại vừa học vừa làm; nên nếu không có sự chuẩn bị trước học viên sẽ không đủ thời gian vừa nghiên cứu lý luận, tìm hiểu thực tiễn vừa thực hiện viết tiểu luận.

Ba là, nguyên nhân từ giảng viên giảng các lớp bồi dưỡng CV và CVC

Yêu cầu của giảng viên tham gia thực hiện các chuyên đề của chương trình bồi dưỡng ngạch CV và CVC là phải sử dụng phương pháp tích cực, lấy người học làm trung tâm, thường xuyên sử dụng tình huống quản lý cụ thể trong bài giảng để học viên cùng tham gia. Đây không chỉ là yêu cầu được Bộ Nội vụ quy định riêng đối với chương trình bồi dưỡng ngạch CV và CVC mà còn là yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục – đào tạo ở nước ta giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, hầu hết giảng viên ít hoặc thậm chí không sử dụng phương pháp tình huống và giải quyết những tình huống mẫu để học viên hiểu rõ hơn và có điều kiện rèn luyện thêm kỹ năng về xử lý tình huống quản lý hành chính nhà nước. Vì vậy, trong cả khoá học, học viên không hoặc ít được cung cấp về kiến thức và kỹ năng xử lý tình huống; đây là nguyên nhân quan trọng dẫn đến việc chất lượng tiểu luận chưa cao.

 1. Một số giải pháp nâng cao chất lượng tiểu luận của học viên các lớp bồi dưỡng ngạch CV và CVC tại Trường Chính trị tỉnh Bình Dương trong những khoá học tới
 2. Học viên phải có nhận thức đúng đắn về yêu cầu, tầm quan trọng của việc viết tiểu luận tình huống

Bởi vì có nhận thức đúng, học viên sẽ xác định được việc viết tiểu luận tình huống không chỉ là nhiệm vụ hoàn thành khoá học mà còn là một trải nghiệm giải quyết tình huống quản lý, là sự thể hiện năng lực và kỹ năng hoạt động thực tiễn của bản thân học viên. Khi nhận thức đúng, học viên sẽ không có tâm lý đối phó dẫn đến việc sao chép tiểu luận cũ, hoặc làm bài tiểu luận một cách sơ sài, thiếu sự đầu tư nghiên cứu.

Xem thêm:  Tải mẫu cv xin việc đơn giản |Link tải GG drive

Để học viên nhận thức đúng đắn về yêu cầu, tầm quan trọng của việc viết tiểu luận tình huống, trước hết là sự tự nhận thức của học viên; bởi vì học viên các lớp bồi dưỡng ngạch CV và CVC hầu hết có trình độ đại học trở lên, có thời gian nhiều năm hoạt động thực tiễn trong hệ thống chính trị nên bản thân họ có đủ năng lực nhận thức. Bên cạnh đó, để thúc đẩy sự tự nhận thức của học viên cần phải có sự phân tích, chỉ đạo, yêu cầu của lãnh đạo Sở Nội vụ, Ban giám hiệu Trường Chính trị đối với học viên ngay trong buổi khai giảng lớp học. Đồng thời còn là việc thường xuyên trao đổi, hướng dẫn, chia sẻ giữa giảng viên, giáo viên chủ nhiệm với học viên trong suốt khoá học.

b.Phát huy tính chủ động, sáng tạo của học viên trong quá trình thực hiện tiểu luận

Thực hiện giải pháp này yêu cầu:

Thứ nhất, học viên phải luôn là người chủ động lựa chọn tình huống. Tuy nhiên giảng viên phải là người hướng dẫn, định hướng, giúp học viên lựa chọn những tình huống mới, sát với thực tế, phù hợp với chuyên môn, công việc của từng học viên; từ đó học viên sẽ dễ dàng phát huy tính sáng tạo trong bài viết của mình. Để có được điều này, cả học viên và giảng viên đều phải chủ động gặp gỡ, trao đổi, trong đó giảng viên chủ động trên lớp, học viên có thể liên hệ trực tiếp giảng viên ngoài giờ trên lớp để được hướng dẫn, định hướng lựa chọn tình huống và những nội dung khác liên quan đến việc viết tiểu luận.

Giảng viên và giáo viên chủ nhiệm cần định hướng cho học viên chuẩn bị cho việc viết tiểu luận ngay từ đầu khoá học. Và trong thời gian học chương trình, học viên đã có thể yêu cầu sự giúp đỡ của giảng viên trong việc nghiên cứu, lựa chọn tình huống viết tiểu luận.

Thứ hai, cần phải rà soát kỹ, cương quyết loại bỏ những tình huống sao chép, tình huống cũ không còn phù hợp. Hiện nay đây là nhiệm vụ của giảng viên khoa Nhà nước – Pháp luật do Ban giám hiệu giao. Để làm tốt nhiệm vụ này và không mất nhiều thời gian rà soát như hiện nay, giảng viên khoa Nhà nước – Pháp luật cần có sự đầu tư nghiên cứu những bài tiểu luận của các khoá theo các nhóm tình huống, qua đó sẽ dễ dàng hơn trong việc phát hiện các tình huống cũ và các trường hợp học viên sao chép tiểu luận.

 1. Cần bổ sung nội dung quy định về hướng dẫn tiểu luận tình huống

Thứ nhất, cần quy định giảng viên hướng dẫn học viên trong quá trình thực hiện tiểu luận

Qua tìm hiểu ở một số Trường Chính trị các tỉnh: Quảng trị, Quảng Ngãi, Đồng Tháp: ngoài buổi hướng dẫn chung trên lớp theo quy định, các trường còn phân công giảng viên (chủ yếu là giảng viên khoa Nhà nước – Pháp luật) hướng dẫn từng nhóm học viên. Chế độ cho giảng viên hướng dẫn có khác nhau: tại Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp giảng viên hướng dẫn được tính giờ quy đổi; nhưng Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi người hướng dẫn không được quy đổi giờ mà đó là thực hiện trách nhiệm của giảng viên khoa Nhà nước – Pháp luật.

Mặc dù hiện nay giảng viên khoa Nhà nước – Pháp luật vẫn sẵn sàng hướng dẫn nhưng vì không có quy định nên học viên không chủ động liên hệ để được giúp đỡ. Vì vậy, để giúp học viên thực hiện tốt hơn bài tiểu luận, Trường Chính trị tỉnh Bình Dương cần bổ sung quy định phân công giảng viên hướng dẫn trong quá trình học viên thực hiện tiểu luận (bao gồm giảng viên khoa Nhà nước – Pháp luật và giảng viên kiêm chức khác của trường có tham gia giảng các lớp bồi dưỡng ngạch CV và CVC). Mỗi giảng viên hướng dẫn có thể trao đổi thêm với từng học viên trong nhóm được phân công để học viên hiểu đúng về cách viết một bài tiểu luận tình huống. Ban giám hiệu phân công các giảng viên hướng dẫn từng nhóm học viên, không giới hạn số học viên như quy định hướng dẫn khoá luận tốt nghiệp chương trình trung cấp lý luận chính trị – hành chính (số lượng học viên được giảng viên hướng dẫn do Hiệu trưởng quyết định tuỳ từng trường hợp cụ thể). (Về lâu dài quy định này cần kiến nghị Bộ Nội vụ điều chỉnh, bổ sung)

Ngoài ra, mỗi giảng viên cần phải chuẩn bị một số tình huống để làm phong phú thêm hệ thống ngân hàng tình huống quản lý hành chính nhà nước nhằm giúp cho học viên có nhiều sự lựa chọn hơn. (Đây là kinh nghiệm của trường chính trị tỉnh Quảng Ngãi). Nhưng đồng thời cũng cần loại bỏ khỏi ngân hàng (có thể lưu trữ riêng) những tình huống đã sử dụng nhiều lần, tình huống cũ không còn phù hợp với thực tiễn hoạt động quản lý hành chính nhà nước.

Thứ hai, cần tăng thêm thời gian viết tiểu luận.

Hiện nay Bộ Nội vụ quy định thời gian viết tiểu luận là 40 tiết. Đặc thù các lớp bồi dưỡng ngạch CV và CVC ở Trường Chính trị tỉnh Bình Dương là vừa làm vừa học nên học viên gặp khó khăn về thời gian. Vì vậy, nhà trường cần tăng thêm thời gian viết tiểu luận lên 80 tiết (về lâu dài cần kiến nghị Bộ Nội vụ điều chỉnh) để đảm bảo thời gian cho học viên nghiên cứu, viết và giảng viên đọc, góp ý, hướng dẫn học viên hoàn thiện bài tiểu luận.

 1. Giảng viên cần đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với yêu cầu và mục tiêu chương trình bồi dưỡng ngạch CV và CVC

Thứ nhất, phải đảm bảo tiêu chuẩn giảng viên theo quy định của Bộ Nội vụ tại Quyết định số 51/QĐ-BNV ngày 22 tháng 01 năm 2013 và Quyết định số 975/QĐ-BNV ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Theo quy định, giảng viên giảng dạy Chương trình bồi dưỡng ngạch CV và CVC phải đạt tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2011/TTLT-BNV-BGD&ĐT ngày 06/6/2011 của liên bộ Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ làm việc, chính sách đối với giảng viên tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đồng thời có kiến thức và kinh nghiệm trong quản lý nhà nước.

Người trình bày chuyên đề báo cáo phải là giảng viên hoặc những nhà quản lý, nhà khoa học có nhiều kinh nghiệm trong quản lý nhà nước, có khả năng sư phạm, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2011/TTLT-BNV-BGD&ĐT ngày 06 tháng 6 năm 2011 của Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thứ hai, giảng viên phải sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực, chú trọng sử dụng phương pháp xử lý tình huống.

Giảng viên giảng dạy phải thực hiện theo phương pháp tích cực, lấy người học làm trung tâm. Giảng viên chỉ truyền đạt vừa đủ về kiến thức lý luận; chú trọng đặt các câu hỏi gợi mở cho học viên phát biểu, thảo luận; biết tổng hợp vấn đề, phát triển khả năng tư duy và phát huy kinh nghiệm thực tiễn của học viên để phát triển bài giảng.

Trong từng chuyên đề, giảng viên cần tăng cường thảo luận và giải quyết tình huống quản lý nhà nước nói chung và tình huống quản lý hành chính nhà nước nói riêng để học viên cùng trao đổi, thực hành trên lớp. Trong quá trình điều hành thảo luận nhóm, giảng viên đóng vai trò hướng dẫn, gợi mở để phát huy kinh nghiệm thực tế và khả năng giải quyết vấn đề của tất cả các học viên; định hướng và kiểm soát để nội dung thảo luận bám sát mục tiêu học tập đã được xác định. Qua đó giúp học viên có thêm tri thức và kỹ năng xử lý tình huống, đồng thời cũng giúp học viên phân biệt được sự khác nhau giữa tiểu luận tình huống về quản lý hành chính nhà nước với tiểu luận tốt nghiệp chương trình trung cấp lý luận chính trị – hành chính, nhất là những học viên công tác trong các cơ quan thuộc khối Đảng, đoàn thể và đơn vị sự nghiệp.

Đối với giảng viên thỉnh giảng (giảng viên mời), khoa Nhà nước – Pháp luật cần chủ động đề nghị giảng viên chú trọng sử dụng phương pháp tình huống trong quá trình giảng các chuyên đề của chương trình.

Ngoài ra, trong quá trình chuẩn bị giảng dạy, giảng viên cần nghiên cứu kỹ tài liệu, cập nhật văn bản của Đảng, Nhà nước cung cấp cho học viên; sưu tầm, tập hợp các bài tập và tình huống mới trong thực tiễn để đưa vào thực hiện bài giảng.

Xem thêm:  Bài thu hoạch quá trình hình thành và phát triển tư tưởng hồ chí minh Link tải GG Drive

Tóm lại, nâng cao chất lượng tiểu luận tình huống của học viên chương trình bồi dưỡng ngạch CV và CVC cũng là nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức ngạch chuyên viên, chuyên viên chính ở Trường Chính trị tỉnh Bình Dương, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tỉnh Bình Dương đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương và đất nước hiện nay. Vì vậy, đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng phải được thực hiện thường xuyên và với tinh thần trách nhiệm cao trước hết là của học viên, của giảng viên khoa Nhà nước – Pháp luật, đồng thời của các cán bộ, giảng viên tham gia giảng dạy chương trình và của Trường Chính trị tỉnh Bình Dương./.

Tổng hợp các đề tài tiểu luận chuyên viên hay nhất, mới nhất năm 2021 

 1. Những kỹ năng cần thiết với vị trí chuyên viên quan hệ khách hàng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
 2. Tiểu luận lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên: Giải quyết tranh chấp giữa tổ chức A với đơn vị B ở huyện C trong lĩnh vực hoạt động Internet
 3. Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của chuyên viên tại trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
 4. Năng lực của chuyên viên trường đại học trong bối cảnh đổi mới quản lý giáo dục đại học
 5. Tiểu luận Chuyên viên Y tế: Giải quyết vi phạm trong hoạt động khám chữa bệnh
 6. Bài tiểu luận quản lý nhà nước ngạch chuyên viên: Giải quyết tranh chấp khiếu nại hành chính liên quan đến đất đai – Thực tiễn áp dụng pháp luật và một số giải pháp
 7. Tiểu luận Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính: Nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông huyện Đồng Hỷ
 8. Các phương thức tuyển dụng mà một chuyên viên nhân sự nên biết
 9. Tiểu luận tình huống Chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên: Xử lý tình huống giải quyết khiếu nại liên quan đến tranh chấp đất đai trên địa bàn quận A, thành phố Đà Nẵng
 10. Phát triển đội ngũ chuyên viên chủ nhiệm lớp ở trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây trong xu thế đổi mới giáo dục hiện nay
 11. Tiểu luận Tình huống quản lý nhà nước lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính tại Hà Nội: Khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập – Thực trạng và giải pháp
 12. Tiểu luận Tình huống quản lý nhà nước lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính tại Hà Nội: Giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất tại thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên giữa ông Hoàng Văn Thức và bà Nguyễn Thị Lan
 13. Kỹ năng tham mưu của chuyên viên ban Đảng cấp Trung ương
 14. Phát triển đội ngũ chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh
 15. Phát triển đội ngũ chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh
 16. Xây dựng khung năng lực tham vấn nghề nghiệp của chuyên viên tư vấn học đường trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây
 17. Phát triển đội ngũ chuyên viên trường đại học theo tiếp cận vị trí việc làm
 18. Quản lý phát triển kỹ năng mềm cho chuyên viên giám sát hành khách ở Tổng công ty Hàng không Việt Nam theo tiếp cận đào tạo dựa trên năng lực
 19. Xây dựng và phát triển đội ngũ chuyên viên trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế
 20. Một số phẩm chất tâm lý cơ bản của chuyên viên nhân sự
 21. Tiểu luận quản lý nhà nước ngạch chuyên viên: Xử lý vi phạm pháp luật về vi phạm hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 22. Tiểu luận quản lý nhà nước ngạch chuyên viên: Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão huyện A tham mưu chi quỹ phòng, chống lụt, bão của địa phương sai mục đích theo quy định của các văn bản pháp luật hiện hành
 23. Tiểu luận quản lý nhà nước ngạch chuyên viên: Xử lý vi phạm về lấn chiếm hành lang an toàn, lập bến bãi kinh doanh vật liệu xây dựng và vận chuyển vật liệu trên đê bao
 24. Phân tích bản chất, vai trò và đặc trưng cơ bản của mô hình sức khỏe cộng đồng và sức khỏe tâm thần học đường, trong mô hình này chuyên viên tâm lý học trường học có vai trò như thế nào? Cho ví dụ minh họa?
 25.  Quản lý nhà nước và quản lý hành chính nhà nước
 26. Kỹ năng đặt câu hỏi của chuyên viên tham vấn qua điện thoại trên địa bàn Hà Nội – Hoàng Trung Học
 27. Tiểu luận QLNN ngạch chuyên viên: Vấn đề xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đoàn trong tình hình mới và những yêu cầu đặt ra đối với nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp thanh niên
 28. Xử lý tình huống sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp tại trường Mầm non xã Y, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
 29. Tài phán hành chính trong quản lý hành chính Nhà nước
 30. Tiểu luận QLNN ngạch chuyên viên: Xử lý chây ỳ nợ tiền thuế của một số hộ ở xã C huyện
 31. Tiểu luận QLNN ngạch chuyên viên: Xử lý hiệu trưởng và kế toán vi phạm trong việc thu, chi ngân sách tại trường THCS
 32. Giải quyết tình huống giáo viên không soạn bài khi lên lớp của giáo viên tại trường Tiểu học T, huyện Y, tỉnh Ninh BìnhTiểu luận QLNN ngạch chuyên viên: Giải quyết tình huống giáo viên không soạn bài khi lên lớp của giáo viên tại trường Tiểu học T, huyện Y, tỉnh Ninh Bình
 33. Tiểu luận QLNN ngạch chuyên viên: Các biện pháp quản lý nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học tại trường THPT Hoà Phú, Chiêm Hoá, Tuyên Quang
 34. Một số kinh nghiệm trong công việc in ấn, photo văn bản hành chính nhà nước nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả nghiệp vụ của chuyên viên công tác Văn phòng
 35. Tiểu luận quản lý nhà nước ngạch chuyên viên: Tăng cường công tác phổ biến pháp luật, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cho học sinh, sinh viên, trong các trường Đại học, Cao đẳng, TCCN
 36. Tiểu luận quản lý nhà nước ngạch chuyên viên: Tranh chấp bất động sản thừa kế là quyền sử dụng đất đối với trường hợp đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
 37. Xử lý tình huống xử phạt hành chính và thu hồi giấy phép kinh doanh đối với điểm kinh doanh Karaoke hoạt động trái phép trong thời gian cách ly xã hội do dịch bệnh Covid-19
 38. Xử lý tình huống trong công tác xử lý kỷ luật công chức trong cơ quan nhà nước
 39. Xử lý tình huống về vấn đề giải quyết khiếu nại về bảo hiểm xã hội cho người lao động bị tai nạn nghề nghiệp trong CTCP xây dựng Central
 40. Kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh các ngành nghề có tác động ảnh hướng đến môi trường
 41. Xử lý tình huống về xử phạt đối với hành vi làm ô nhiễm môi trường của công ty TNHH năng lượng và nhiên liệu tái tạo Thuận Phát, quận 10, TP.HCM
 42. Xử lý, kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính về vấn đề giải phóng mặt bằng để cải tạo và sửa chữa trụ sở cơ quan
 43. Xử lý tình huống khiếu nại thắc mắc trong công tác giải phóng mặt bằng phải áp dụng biện pháp hành chính
 44. Xử lý tình huống về xử lý vi phạm pháp luật về điều tra, quản lý và sử dụng đất đai
 45. Xử lý tình huống về vi phạm trật tự xây dựng trong xây dựng nhà ở của ông Trần Văn Dũng
 46. Xử lý tình huống về việc xử lý vi phạm trong công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng và quản lý đất đai trên địa bàn quận 12, TP.HCM
 47. Xử lý tình huống về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hành nghề y ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước
 48. Xử lý tình huống về vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đới với ông Nguyễn Văn Trường, huyện Thanh Xuân, Hà Nội
 49. Xử lý tình huống đối với trường hợp kinh doanh thuốc không có chứng chỉ hành nghề của bà Tạ Lan Hương, quận 7, TP.HCM
 50. Xử lý tình huống về hành vi học hộ, thi hộ ở trường đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ,  tỉnh Quảng Ninh

Download MIỄN PHÍ các mẫu bài tiểu luận chuyên viên tại đây:

Tải về 10 file tiểu luận ngay tại đây

Related Posts