Phương thức thanh toán hàng tháng

   Phương thức thanh toán hàng tháng tại Ver3 

Hàng tháng, BQT sẽ quyết toán doanh thu và chuyển tiền tự động về tài khoản Bảo Kim cho người bán vào mồng 5 hàng tháng (theo mức số dư tối thiểu để rút tiền tự động mà người bán cài đặt – hướng dẫn chi tiết bên dưới) Sau đó người bán chỉ cần chuyển tiền về tài khoản ngân hàng cá nhân.

Phương thức thanh toán hàng tháng

Chú ý:
  tài khoản bảo kim đồng thời là tài khoản 123doc, chỉ cần đăng nhập vào bảo kim theo tên tài khoản 123doc. Những thông tin trên Bao kim như họ tên, ngày tháng năm sinh phải khớp với tài khoản ngân hàng mới nhận được tiền. 

Ví dụ: Lệnh rút tiền về Bảo Kim được thực hiện tự động vào ngày 01 – 05 của tháng tiếp theo nếu số dư tài khoản (Khu vực 2 trong ảnh) lớn hơn Số dư tối thiểu bạn đồng ý rút tự động về Bảo Kim (Khu vực 1 trong ảnh).
Ví dụ trong ảnh, mình cấu hình đồng ý rút tự động về BK ở khu vực 1 là 500.000đ thì nghĩa là số dư ở khu vực 2 lớn hơn 500.000đ thì tiền sẽ tự động về tài khoản Bảo Kim vào ngày 01 – 05 của tháng tiếp theo, mình không phải tạo lệnh rút tiền. Còn nếu số dư ở khu vực 2 nhỏ hơn 500.000đ thì chờ tháng sau để số dư lớn hơn khu vực 1 mới tự động rút tiền về.
Phương thức thanh toán hàng tháng

Mọi thắc mắc xin liên hệ Email: info@123doc.org