Sách giáo khoa hóa học 11 nâng cao pdf |Link tải GG drive

 • lớp học
 • Lớp 11

Sách giáo khoa hóa học lớp 11 nâng cao

Sách giáo khoa hóa học 11 nâng cao pdf |Link tải GG drive

Sách giáo khoa Hóa học nâng cao lớp 11    do Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn và phát hành. Sách được biên soạn chi tiết, dễ hiểu, đầy đủ các công thức, lý thuyết, phương trình hóa học, các chuyên đề hóa học …

Cuốn sách tổng hợp các dạng toán, dạng toán thuộc chương trình nâng cao lớp 11. Mỗi bài toán đều có hướng dẫn cụ thể giúp học sinh tiện theo dõi, đối chiếu, so sánh bài làm của mình. Sách dành cho học sinh khá, giỏi, học sinh giỏi môn hóa học. Giáo viên và phụ huynh cũng có thể sử dụng cuốn sách này như một tài liệu tham khảo để hướng dẫn con em mình trong quá trình ôn tập.

Mục lục    sách giáo khoa hóa học lớp 11   :

 • điện phân
 • Phân loại chất điện giải
 • Axit, bazơ và muối
 • Độ điện ly của nước, độ pH. Chất chỉ thị axit-bazơ
 • Thực hành axit, bazơ và muối
 • Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện li
 • Thực hành phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
 • Tập thể dục. Tính chất axit – bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện li
 • Tổng quan về nhóm nitơ
 • nitơ
 • Amoniac và muối amoni
 • Axit nitric và muối nitrat
 • Tính chất thực tế của nitơ và hợp chất của nitơ
 • phốt pho
 • Axit photphoric và muối photphat
 • Phân bón hóa học
 • Thực hành tính chất của photpho và các hợp chất của nó
 • Tập thể dục. Tính chất của một số hợp chất nitơ và photpho. Phân biệt một số loại phân hoá học.
 • Tổng quan về nhóm cacbon
 • carbon
 • Hợp chất cacbon
 • Silicon và các hợp chất của nó
 • Ngành công nghiệp silicat
 • Thực hành tính chất của cacbon, silic và hợp chất của chúng
 • Hóa học hữu cơ và hợp chất hữu cơ
 • Phân loại và gọi tên các hợp chất hữu cơ
 • Phân tích sơ cấp
 • Công thức phân tử của hợp chất hữu cơ
 • Thực hành các chất hữu cơ, công thức phân tử
 • Cấu trúc phân tử của các hợp chất hữu cơ
 • Phản ứng hữu cơ
 • Thực hành cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ
 • Các ankan: đương lượng, đồng phân và danh pháp
 • Ankan: cấu trúc phân tử và tính chất vật lý
 • Các ankan: tính chất hóa học, điều chế và sử dụng
 • Cycloankane
 • Luyện tập ankan và xicloankan
 • Thực hành Phân tích Định tính Điều chế và Tính chất của Metan
 • Anken: danh pháp, cấu tạo và đồng phân
 • Anken: tính chất, điều chế và ứng dụng
 • Người Ankadian
 • Khái niệm về tecpen
 • Ankin
 • Tập thể dục với carbohydrate không bão hòa
 • Tập thể dục. Tính chất của hiđrocacbon không no
 • Benzen và alkylbenzen
 • Stiren và naphthalene
 • Nguồn hydrocacbon tự nhiên
 • Bài tập So sánh cấu tạo và tính chất của hiđrocacbon thơm với hiđrocacbon no và không no
 • Tập thể dục. Tính chất của một số hiđrocacbon thơm
 • Dẫn xuất halogen của hydrocacbon
 • Thực hành dẫn xuất halogen
 • Rượu: cấu trúc, danh pháp, tính chất vật lý
 • Rượu: tính chất hóa học, điều chế và sử dụng
 • phenol
 • Thực hành rượu, phenol
 • Tập thể dục. Tính chất của một số dẫn xuất halogen, ancol và phenol
 • Anđehit và xeton
 • Thực hành về anđehit và xeton
 • Axit cacboxylic: cấu trúc, danh pháp và tính chất vật lý
 • Axit cacboxylic: tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng
 • Carbonsäure-Training
 • Trainieren. Eigenschaften von Aldehyden und Carbonsäuren
Xem thêm:  Sách thai giáo pdf |Link tải GG drive

Vorheriger Artikel Die Kunst des selbstbewussten LebensNächster Artikel Lehrbuch Algebra und Infinitesimalrechnung für Fortgeschrittene Klasse 11

Klasse 11

Lehrbuch für Fortgeschrittene Chemie Klasse 11

DOKUMENTATIONSANFRAGE, BERICHTSINHALT

Alle Materialien der Klasse 11 anzeigen  : hier

Lehrbuch für fortgeschrittene Chemie der Klasse 11

Information

Präsentiert von: Ministerium für Bildung und Ausbildung

Lieferant: Vietnam Education Publishing House

Giới thiệu: Sách giáo khoa Hóa học nâng cao lớp 11 gồm các bài sau:

MỤC LỤC

 • Sự điện li
 • Phân loại các chất điện li
 • Axit, bazơ và muối
 • Sự điện li của nước, pH. Chất chỉ thị axit-bazơ
 • Luyện tập Axit, bazơ và muối
 • Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
 • Luyện tập Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện
 • Thực hành. Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
 • Khái quát về nhóm nitơ
 • Nitơ
 • Amoniac và muối amoni
 • Axit nitric và muối nitrat
 • Luyện tập Tính chất của nitơ và hợp chất của nitơ
 • Photpho
 • Axit photphoric và muối photphat
 • Phân bón hoá học
 • Luyện tập Tính chất của photpho và các hợp chất của photpho
 • Thực hành. TÍnh chất của một số hợp chất nitơ, photpho. Phân biệt một số loại phân bón hóa học.
 • Khái quát về nhóm cacbon
 • Cacbon
 • Hợp chất của cacbon
 • Silic và hợp chất của silic
 • Công nghiệp silicat
 • Praxis Eigenschaften von Kohlenstoff, Silizium und ihren Verbindungen
 • Organische Chemie und organische Verbindungen
 • Organische Verbindungen klassifizieren und benennen
 • Elementare Analyse
 • Summenformel organischer Verbindungen
 • Üben Sie organische Stoffe, Molekülformeln
 • Cấu trúc phân tử của các hợp chất hữu cơ
 • Phản ứng hữu cơ
 • Thực hành cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ
 • Các ankan: đương lượng, đồng phân và danh pháp
 • Ankan: cấu trúc phân tử và tính chất vật lý
 • Các ankan: tính chất hóa học, điều chế và sử dụng
 • Cycloankane
 • Luyện tập ankan và xicloankan
 • Thực hành Phân tích Định tính Điều chế và Tính chất của Metan
 • Anken: danh pháp, cấu tạo và đồng phân
 • Anken: tính chất, điều chế và ứng dụng
 • Người Ankadian
 • Khái niệm về tecpen
 • Ankin
 • Tập thể dục với carbohydrate không bão hòa
 • Tập thể dục. Tính chất của hiđrocacbon không no
 • Benzen và alkylbenzen
 • Stiren và naphthalene
 • Nguồn hydrocacbon tự nhiên
 • Bài tập So sánh cấu tạo và tính chất của hiđrocacbon thơm với hiđrocacbon no và không no
 • Tập thể dục. Tính chất của một số hiđrocacbon thơm
 • Dẫn xuất halogen của hydrocacbon
 • Thực hành dẫn xuất halogen
 • Rượu: cấu trúc, danh pháp, tính chất vật lý
 • Rượu: tính chất hóa học, điều chế và sử dụng
 • phenol
 • Thực hành rượu, phenol
 • Tập thể dục. Tính chất của một số dẫn xuất halogen, ancol và phenol
 • Anđehit và xeton
 • Thực hành về anđehit và xeton
 • Axit cacboxylic: cấu trúc, danh pháp và tính chất vật lý
 • Axit cacboxylic: tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng
 • Đào tạo axit cacboxylic
 • Tập thể dục. Tính chất của anđehit và axit cacboxylic
 • Giải hóa học lớp 11
 • SGK hóa học lớp 11
 • Giải vở bài tập hóa học lớp 11
 • Sách giáo khoa hóa học lớp 11
 • Sách giáo khoa hóa học lớp 11 nâng cao
 • Giải bài tập nâng cao môn Hóa học lớp 11
 • Sách bài tập hóa học lớp 11
 • Sách bài tập hóa học dành cho học sinh nâng cao lớp 11
Xem thêm:  Sách tập viết chữ hán pdf |Link tải GG drive

Tài liệu trên trang web là MIỄN PHÍ, vui lòng KHÔNG trả bất kỳ khoản phí nào!

In thân thiện, PDF và email

Tải sách hóa học lớp 11

Tải xuống · 19,1KZKDtải xuống · 14K CZKDtải xuống · 9,59KZKDtải xuống · 4,98KZKDtải xuống · 4,92KZKDtải xuống · 4,72KCZTải xuống · 3,61KZKDtải xuống · 3,18KZKDtải xuống · 2,37K CZKDtải xuống · 1,95K CZKDtải xuống · 814Tải xuống · 319

Tải xuống Sách điện tử PDF Sách giáo khoa Hóa học 11 Nâng cao

Sách Hóa học 11 1,403 lượt xem

Sách giáo khoa hóa học 11 nâng cao pdf |Link tải GG drive

SGK hóa học 11 nâng cao

Cuốn sách được viết bởi các tác giả Lê Xuân Trọng, Nguyễn Hữu Định, Lê Chí Kiên, Lê Mậu Quyền.
Hãy cùng chia sẻ Sách giáo khoa Hóa học 11 nâng cao đến các em học sinh.

Nếu có thể, vui lòng mua sách giấy, sách gốc để hỗ trợ tác giả, dịch giả và nhà xuất bản.

Tải tài liệu: Tại đây

SGK hóa học 11 nâng cao


Video Sách giáo khoa hóa học 11 nâng cao pdf |Link tải GG drive

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết Sách giáo khoa hóa học 11 nâng cao pdf |Link tải GG drive!. 123 DocX hi vọng đã mang đến thông tin hữu ích cho bạn. Xem thêm các bài viết cùng danh mục Tải sách – Ebook. Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết này cho nhiều người được biết. 123 DocX chúc bạn ngày vui vẻ

Related Posts