Sách giáo khoa sinh học 12 nâng cao pdf |Link tải GG drive

Sách giáo khoa sinh học 12 nâng cao pdf |Link tải GG drive

Tải sách sinh học lớp 12

Tải xuống 19,7KZKDtải xuống 8,17KZKDtải xuống 6,08KZKDtải xuống 5,91KZKDtải xuống 3,11KZKDtải xuống 2,1KZKDtải xuống 1,66KCZKDtải xuống 1,35K CZKDtải xuống 1,33KDtải xuống 1,25K CZKDtải xuống 457

Sách giáo khoa sinh học lớp 12 nâng cao

THI247.com giới thiệu tới bạn đọc tài liệu PDF SGK Sinh học 12 Nâng cao (Tải miễn phí) giúp các em tham khảo nhanh lý thuyết, kiến ​​thức và nội dung chương trình Sách giáo khoa Sinh học 12 Nâng cao.

Nội dung SGK Sinh học 12 nâng cao:
Lời nói đầu.
PHẦN THỨ NĂM: Di truyền học.
CHƯƠNG I. Cơ chế di truyền và biến dị.
Bài 1. Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN.
Bài 2. Phiên âm và Dịch thuật.
Bài 3. Điều hòa hoạt động của gen.
Bài 4. Đột biến gen.
Bài 5. Nhiễm sắc thể.
Bài 6. Đột biến cấu trúc của nhiễm sắc thể.
Bài 7. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể.
Bài 8. Bài tập chương I.
Bài 9. Bài tập: Xem phim về cơ chế nhân đôi, phiên mã và dịch mã của ADN.
Bài 10. Thực hành: Quan sát các dạng đột biến số lượng NST trên mẫu vĩnh viễn hoặc trên mẫu tạm thời.
CHƯƠNG II Tính đều đặn của Thừa kế.
Bài 11. Quy luật phân li.
Bài 12. Luật phân loại độc lập.
Bài 13. Ảnh hưởng của nhiều gen và tính đa hình của gen.
Bài 14. Kế thừa liên kết.
Bài 15. Di truyền liên kết giới tính.
Bài 16. Di truyền ngoài nhiễm sắc thể.
Bài 17. Ảnh hưởng của môi trường đến sự biểu hiện của gen.
Bài 18. Bài tập chương
II.Bài 19. Bài tập: Giao điểm.
CHƯƠNG III. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ PHỔ BIẾN.
Bài 20. Cấu trúc di truyền của quần thể.
Bài 21. Trạng thái cân bằng của quần thể giao phối ngẫu nhiên.
CHƯƠNG IV ỨNG DỤNG CHUNG.
Bài 22. Chọn giống vật nuôi, cây trồng.
Bài 23. Tuyển chọn giống vật nuôi, cây trồng (tiếp theo).
Bài 24. Tạo giống bằng công nghệ tế bào.
Bài 25. Tạo giống bằng kĩ thuật gen.
Bài 26. Tạo giống bằng Kỹ thuật di truyền (tiếp theo).
CHƯƠNG V. DI TRUYỀN CON NGƯỜI.
Bài 27. Phương pháp nghiên cứu di truyền học người.
Bài 28. Di truyền Y học.
Bài 29. Di truyền Y học (tiếp theo).
Bài 30. Bảo vệ vốn gen của loài người.
Bài 31. Ôn tập phần năm: di truyền học.
PHẦN THỨ SÁU: TIẾN HÓA.
CHƯƠNG I. SỰ BIỆN CHỨNG.
Bài 32. Bằng chứng về giải phẫu so sánh và phôi học so sánh.
Bài 33. Bằng chứng địa lí sinh vật.
Bài 34. Bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử.
CHƯƠNG II NGUYÊN NHÂN VÀ CƠ CHẾ CỦA TIẾN HÓA.
Bài 35. Thuyết Tiến hóa Cổ điển.
Bài 36. Thuyết Tiến hóa Hiện đại.
Bài 37. Các Nhân Tố Tiến Hóa.
Bài 38. Các Nhân Tố Tiến Hóa (tiếp theo).
Bài 39. Quá trình hình thành các đặc điểm thích nghi.
Bài 40. Các loài sinh vật và cơ chế cách ly.
Bài 41. Quy trình đặc tả.
Bài 42. Nguồn gốc chung và chiều hướng tiến hóa của thế giới sống.
CHƯƠNG III. NGUỒN GỐC VÀ SỰ TIẾN HÓA CỦA SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT.
Bài 43. Nguồn gốc sự sống trên trái đất.
Bài 44. Sự tiến hóa của thế giới sống qua địa chất vĩ đại.
Bài 45. Nguồn gốc loài người.
Bài 46. Bài tập: Bằng chứng về nguồn gốc động vật của loài người.
PHẦN BẢY: SINH THÁI.
CHƯƠNG I. CƠ THỂ VÀ MÔI TRƯỜNG.
Bài 47. Môi trường và các nhân tố sinh thái.
Bài 48. Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái đến đời sống sinh vật.
Bài 49. Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái đến đời sống sinh vật (tiếp theo).
Bài 50. Thực hành: Nghiên cứu vi khí hậu của một khu vực.
CHƯƠNG II CÁC DÂN SỐ CÁC TỔ CHỨC.
Bài 51. Khái niệm quần thể và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể.
Bài 52. Các đặc trưng cơ bản của quần thể.
Bài 53. Các đặc trưng cơ bản của quần thể (tiếp theo).
Bài 54. Sự thay đổi số lượng cá thể trong quần thể.
CHƯƠNG III. BIOMES.
Bài 55. Các khái niệm và đặc trưng cơ bản của quần xã.
Bài 56. Các mối quan hệ giữa các loài trong quần xã.
Bài 57. Mối quan hệ dinh dưỡng.
Bài 58. Diễn thế sinh thái.
Bài 59. Bài tập: Tính độ phong phú của loài và quy mô quần thể bằng phương pháp bắt, thả.
CHƯƠNG IV SINH THÁI, MÔI TRƯỜNG VÀ SINH THÁI VỚI QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN.
Bài 60. Hệ sinh thái.
Bài 61. Các chu trình sinh địa hoá trong hệ sinh thái.
Bài 62. Dòng năng lượng trong hệ sinh thái.
Bài 63. Sinh quyển.
Bài 64. Hệ sinh thái và quản lý tài nguyên thiên nhiên.
Bài 65. Xem lại phần sáu (tiến hóa) và phần bảy (sinh thái).
Bài 66. Tổng hợp toàn cấp.

Xem thêm:  Sách luyện dịch tiếng anh pdf |Link tải GG drive

[view]

Danh sách các bài soạn văn lớp 12

SGK Sinh học lớp 12 nâng cao

8169 lượt xem

Tải   Sách giáo khoa Sinh học 12 nâng cao   từ Bildungsverlag theo link download bên dưới.

CLICK LINK DOWNLOAD EBOOK TẠI ĐÂY Sách Sinh học lớp 12 Tải về 6.08KTải về 13.6KTải về 5.69KTải về 1.57KTải về 4.04KTải về · 1.82K

Lớp 12

Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 12 Nâng Cao

YÊU CẦU TÀI LIỆU, BÁO LỖI NỘI DUNG

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 12: tại đây

Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 12 Nâng Cao

Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 12 Nâng Cao gồm các bài sau:

MỤC LỤC

 • PHẦN NĂM: DI TRUYỀN HỌC

Chương I. Cơ chế di truyền và biến dị

 • Bài 1. Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi của ADN
 • Bài 2. Phiên mã và dịch mã
 • Bài 3. Điều hoà hoạt động của gen
 • Bài 4. Đột biến gen
 • Bài 5. Nhiễm sắc thể
 • Bài 6. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
 • Bài 7. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể
 • Bài 8. Bài tập chương I
 • Bài 9. Thực hành: Xem phim về cơ chế nhân đôi ADN, phiên mã và dịch mã
 • Bài 10. Thực hành: Quan sát các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể trên tiêu bản cố định hay trên tiêu bản tạm thời

Chương II. Tính quy luật của hiện tượng di truyền

 • Bài 11. Quy luật phân li
 • Bài 12. Quy luật phân li độc lập
 • Bài 13. Sự tác động của nhiều gen và đa hiệu của gen
 • Bài 14. Liên kết di chuyển
 • Bài 15. Di truyền liên kết với giới tính
 • Bài 16. Di truyền nhiễm sắc thể
 • Bài 17. Ảnh hưởng của môi trường đến sự thể hiện của gen
 • Bài 14. Bài tập chương II
 • Bài 19. Thực hành: Lai same
Xem thêm:  Sách luyện viết tiếng anh pdf |Link tải GG drive

Chương III. Dao di dong hoc

 • Bài 20. Quần thể di chuyển cấu trúc
 • Bài 21. By the same status of the Randomate balance can

Chương IV.

 • Bài 22. Select the same CON nuôi và cây trồng
 • Bài 23. Chọn giống cây nuôi và cây trồng (tiếp theo)
 • Bài 24. Tạo giống bằng công nghệ tế bào
 • Bài 25. Tạo giống bằng cong nghệ gen
 • Bài 26. Tạo giống bằng cong nghệ gen (tiếp theo)

Người truyền học chương V.

 • Bài 27. Phương pháp nghiên cứu di chuyển người
 • Bài 28. Di truyền y học
 • Bài 29. Di truyền y học (tiếp theo)
 • Bài 30. Bảo vệ vốn gen của loài người
 • Bài 31. Ôn tập phần năm: Di truyền học
 • PHẦN THỨ SÁU: TIẾN HÓA

Chương I. Bằng chứng Tiến hóa

 • Bài 32. Bằng chứng về giải phẫu so sánh và phôi học so sánh
 • Bài 33. Bằng chứng địa lý sinh học
 • Bài 34. Bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử

Chương II. Nguyên nhân và Cơ chế của Tiến hóa

 • Bài 35. Thuyết Tiến hóa Cổ điển
 • Bài 36. Thuyết Tiến hóa Hiện đại
 • Bài 37. Các nhân tố tiến hóa
 • Bài 38. Các nhân tố tiến hóa (tiếp theo)
 • Bài 39. Quá trình hình thành các đặc điểm thích nghi
 • Bài 40. Các loài sinh vật và cơ chế cách ly
 • Bài 41. Quy trình đặc tả
 • Bài 42. Nguồn gốc chung và chiều hướng tiến hóa của thế giới sống

Chương III. Nguồn gốc và sự phát triển của sự sống trên trái đất

 • Bài 43. Nguồn gốc sự sống trên trái đất
 • Bài học 44. Sự tiến hóa của thế giới sống thông qua địa chất vĩ đại
 • Bài học 45. Nguồn gốc loài người
 • Bài 46. Bài làm: Bằng chứng về nguồn gốc động vật của con người
 • PHẦN BẢY: SINH THÁI
Xem thêm:  Đọc sách siêu tốc pdf |Link tải GG drive

Chương I. Cơ thể và Môi trường

 • Bài 47. Môi trường và các nhân tố sinh thái
 • Bài 48. Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái đến đời sống sinh vật
 • Bài 49. Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái đến đời sống sinh vật (tiếp theo)
 • Bài 50. Bài tập: Khảo sát vi khí hậu của một khu vực

Chương II: Quần thể sinh vật

 • Bài 51. Khái niệm quần thể và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể
 • Bài 52. Các đặc trưng cơ bản của quần thể
 • Bài 53. Các đặc trưng cơ bản của quần thể (tiếp theo)
 • Bài 54. Sự thay đổi số lượng cá thể trong quần thể

Chương III. quần xã sinh vật

 • Bài 55. Các khái niệm và tính chất cơ bản của quần xã sinh vật
 • Bài 56. Các mối quan hệ giữa các loài trong quần xã
 • Bài 57. Mối quan hệ dinh dưỡng
 • Bài 58. Hiển thị sinh thái
 • Bài 59. Bài tập 2: Tính mức độ phong phú của loài và quy mô quần thể theo phương pháp thu hồi

Chương IV. Hệ sinh thái, sinh quyển và sinh thái với quản lý tài nguyên thiên nhiên

 • Bài 60. Hệ sinh thái
 • Bài 61. Các chu trình sinh địa hoá trong hệ sinh thái
 • Bài 62. Dòng năng lượng trong hệ sinh thái
 • Bài 63. Sinh quyển
 • Bài 64. Hệ sinh thái và quản lý tài nguyên thiên nhiên
 • Bài học 65. Ôn tập Phần thứ sáu (Tiến hóa) và Phần thứ bảy (Hệ sinh thái)
 • Bài 66. Tổng hợp toàn cấp

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, vui lòng KHÔNG trả bất kỳ khoản phí nào!

In thân thiện, PDF và email


Video Sách giáo khoa sinh học 12 nâng cao pdf |Link tải GG drive

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết Sách giáo khoa sinh học 12 nâng cao pdf |Link tải GG drive!. 123 DocX hi vọng đã mang đến thông tin hữu ích cho bạn. Xem thêm các bài viết cùng danh mục Tải sách – Ebook. Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết này cho nhiều người được biết. 123 DocX chúc bạn ngày vui vẻ

123 Doc