Sách giáo khoa sinh học 12 nâng cao pdf |Link tải GG drive

Sách giáo khoa sinh học 12 nâng cao

Lời nói đầu

Sinh học là một trong những ngành khoa học mũi nhọn của thế kỷ 21 và nó đang thu hút sự quan tâm không chỉ của giới khoa học mà còn của toàn xã hội. Trong sinh học, đặc biệt là trong lĩnh vực di truyền, tiến hóa và sinh thái học, những thành tựu đã đạt được không chỉ có tầm quan trọng về mặt lý luận mà còn có giá trị thực tế to lớn. Vì vậy, sau khi học sinh học tế bào trong Sinh học 10 và sinh học cơ thể trong Sinh học 11, học sinh sẽ học được những kiến ​​thức sinh học quan trọng nhất ở cấp độ tổ chức cao hơn: nội quan, loài, quần xã … Đây là những nội dung cơ bản của Sinh học 12. Chuyên đề

Sinh học 12 với các Nội dung sau:

di truyền học.

Sự phát triển.

Hệ sinh thái.

Khi học những lĩnh vực này, trẻ em phải luôn nhận thức được những vấn đề cơ bản và giải thích chúng:

Tại sao những đứa trẻ nói chung sinh ra đều có cùng cha và mẹ, nhưng lại khác nhau về chi tiết?

Sự ra đời và phát triển của sự sống trên trái đất diễn ra như thế nào và tuân theo những quy luật nào?

Mối quan hệ tương tác giữa các nhân tố sinh thái trong mọi trường và các cấp tổ chức nhà ở khác nhau như thế nào? Kiến thức về di truyền, tiến hóa và sinh thái học quan trọng như thế nào đối với thực hành

Khi nghiên cứu thông tin ở kênh chữ và kênh hình trong sách giáo khoa, học sinh phải tự tìm ra câu trả lời. Trả lời các lệnh hoạt động trong bài học; đây là một cách học chủ động và hiệu quả để đạt được các mục tiêu của bài học, chương và chương trình nói chung.

Các hình ảnh trong sách giáo khoa do các tác giả tự thiết kế và tổng hợp từ nhiều nguồn tài liệu trong và ngoài nước. Các tác giả sách giáo khoa xin chân thành cảm ơn các tác giả của các nguồn tài liệu này.

Tóm lại, vui lòng xem xét một số điều sau đây khi bạn sử dụng cuốn sách.

Với các nhiệm vụ cần hoàn thành, các em nên chuẩn bị sẵn trong vở bài tập (theo mẫu trong sách giáo khoa), không ghi trực tiếp vào sách. .

• Một số ký hiệu được sử dụng trong sách:

Các hoạt động trên lớp (quan sát, thảo luận, trả lời câu hỏi …).

1,2 *: Câu hỏi và bài tập khó.

Chúc mọi người may mắn

CÁC TÁC GIẢ

SGK Sinh học 12 nâng cao

8076 lượt xem

Tải về   Sách giáo khoa Sinh học 12 nâng cao   từ Bildungsverlag theo link download bên dưới.

BẤM LIÊN KẾT TẢI XUỐNG EBOOK TẠI ĐÂY  Tải xuống  sách Sinh học lớp 12 · 6,03K  Lượt  tải xuống · 5,43KDtải xuống · 1,58KDtải xuống · 13,4KDtải xuống · 3,3KDtải xuống · 5,63KDtải xuống · 1,57KDtải xuống · 3,85KDtải xuống · 1,81K

Trung học phổ thông-trung học cơ sở-trung học phổ thông

SGK Sinh học 12 nâng cao

SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem thêm:  Tiếng hàn tổng hợp sơ cấp 1 pdf |Link tải GG drive
Sách giáo khoa sinh học 12 nâng cao pdf |Link tải GG drive

https://bdv.bidvertiser.com/BidVertiser.dbm?pid=840113&bid=2046497&RD=7104400589806&DIF=1&bd_ref_v=khosinhvien.com&tref=1&win_name=null&docref=&jsrand=7104400% A2ng% 20Highhttps: //bdv.bidvertiser.com/BidVertiser.dbm? Pid = 840113 & bid = 2046497 & RD = 5165506694256 & DIF = 1 & bd_ref_v = translate – html-nghientrang -com.translate.goog & trefloc = 1 – & windocrandname1 = =% 20 & jacloc = 516550Gratle1 =% 20 verdienen

Tải về   Sách giáo khoa Sinh học 12 nâng cao   từ Bildungsverlag theo link download bên dưới.

Sách giáo khoa sinh học 12 nâng cao pdf |Link tải GG drive

SGK Sinh học 12 nâng cao

Trình điều khiển Google | MegaNZ

Mật khẩu trích xuất  :   khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Sách giáo khoa sinh học 12 nâng cao pdf |Link tải GG drive
Sách giáo khoa sinh học 12 nâng cao pdf |Link tải GG drive

Nguồn Kho Sinh Viên – Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí

Sách giáo khoa Sinh học 12 nâng cao

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc file PDF Sách giáo khoa Sinh học 12 nâng cao (tải xuống miễn phí), nhằm giúp các bạn tra cứu nhanh lý thuyết, kiến thức và nội dung chương trình SGK Sinh học 12 nâng cao.

Mục lục Sách giáo khoa Sinh học 12 nâng cao:
Lời nói đầu.
PHẦN NĂM: DI TRUYỀN HỌC.
CHƯƠNG I. CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ.
Bài 1. Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi của ADN.
Bài 2. Phiên mã và dịch mã.
Bài 3. Điều hoà hoạt động của gen.
Bài 4. Đột biến gen.
Bài 5. Nhiễm sắc thể.
Bài 6. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể.
Bài 7. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể.
Bài 8. Bài tập chương I.
Bài 9. Thực hành: Xem phim về cơ chế nhân đôi ADN, phiên mã và dịch mã.
Bài 10. Thực hành: Quan sát các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể trên tiêu bản cố định hay trên tiêu bản tạm thời.
CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN.
Bài 11. Quy luật phân li.
Bài 12. Quy luật phân li độc lập.
Bài 13. Sự tác động của nhiều gen và tính đa hiệu của gen.
Bài 14. Di truyền liên kết.
Bài 15. Di truyền liên kết với giới tính.
Bài 16. Di truyền ngoài nhiễm sắc thể.
Bài 17. Ảnh hưởng của môi trường đến sự biểu hiện của gen.
Bài 18. Bài tập chương II.
Bài 19. Thực hành: Lai giống.
CHƯƠNG III. DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ.
Bài 20. Cấu trúc di truyền của quần thể.
Bài 21. Trạng thái cân bằng của quần thể giao phối ngẫu nhiên.
CHƯƠNG IV. ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC.
Bài 22. Chọn giống vật nuôi và cây trồng.
Bài 23. Chọn giống vật nuôi và cây trồng (tiếp theo).
Bài 24. Tạo giống bằng công nghệ tế bào.
Bài 25. Tạo giống bằng công nghệ gen.
Bài 26. Tạo giống bằng công nghệ gen (tiếp theo).
CHƯƠNG V. DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI.
Bài 27. Phương pháp nghiên cứu di truyền người.
Bài 28. Di truyền y học.
Bài 29. Di truyền y học (tiếp theo).
Bài 30. Bảo vệ vốn gen di truyền của loài người.
Bài 31. Ôn tập phần năm: Di truyền học.
PHẦN SÁU: TIẾN HOÁ.
CHƯƠNG I. BẰNG CHỨNG TIẾN HOÁ.
Bài 32. Bằng chứng giải phẫu học so sánh và phôi sinh học so sánh.
Bài 33. Bằng chứng địa lí sinh học.
Bài 34. Bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử.
CHƯƠNG II. NGUYÊN NHÂN VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA.
Bài 35. Học thuyết tiến hoá cổ điển.
Bài 36. Thuyết tiến hoá hiện đại.
Bài 37. Các nhân tố tiến hoá.
Bài 38. Các nhân tố tiến hoá (tiếp theo).
Bài 39. Quá trình hình thành các đặc điểm thích nghi.
Bài 40. Loài sinh học và các cơ chế cách li.
Bài 41. Quá trình hình thành loài.
Bài 42. Nguồn gốc chung và chiều hướng tiến hoá của sinh giới.
CHƯƠNG III. SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT.
Bài 43. Sự phát sinh sự sống trên Trái Đất.
Bài 44. Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất.
Bài 45. Sự phát sinh loài người.
Bài 46. Thực hành: Bằng chứng về nguồn gốc động vật của loài người.
PHẦN BẢY: SINH THÁI HỌC.
CHƯƠNG I. CƠ THỂ VÀ MÔI TRƯỜNG.
Bài 47. Môi trường và các nhân tố sinh thái.
Bài 48. Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật.
Bài 49. Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật (tiếp theo).
Bài 50. Thực hành: Khảo sát vi khí hậu của một khu vực.
CHƯƠNG II. QUẦN THỂ SINH VẬT.
Bài 51. Khái niệm về quần thể và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể.
Bài 52. Các đặc trưng cơ bản của quần thể.
Bài 53. Các đặc trưng cơ bản của quần thể (tiếp theo).
Bài 54. Biến động số lượng cá thể của quần thể.
CHƯƠNG III. QUẦN XÃ SINH VẬT.
Bài 55. Khái niệm và các đặc trưng cơ bản của quần xã.
Bài 56. Các mối quan hệ giữa các loài trong quần xã.
Bài 57. Mối quan hệ dinh dưỡng.
Bài 58. Diễn thế sinh thái.
Bài 59. Thực hành: Tính độ phong phú của loài và kích thước quần thể theo phương pháp đánh bắt thả lại.
CHƯƠNG IV. HỆ SINH THÁI, SINH QUYỂN VÀ SINH THÁI HỌC VỚI QUẢN LÍ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN.
Bài 60. Hệ sinh thái.
Bài 61. Các chu trình sinh địa hoá trong hệ sinh thái.
Bài 62. Dòng năng lượng trong hệ sinh thái.
Bài 63. Sinh quyển.
Bài 64. Sinh thái học và việc quản lý tài nguyên thiên nhiên.
Bài 65. Ôn tập phần sáu (Tiến hoá) và phần bảy (Sinh thái học).
Bài 66. Tổng kết toàn cấp.

Xem thêm:  Sách khởi nghiệp tinh gọn tiếng việt pdf - Link tải GG Driver mới nhất

[ads]

Danh mục Sách giáo khoa lớp 12

Lớp 12

Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 12 Nâng Cao

YÊU CẦU TÀI LIỆU, BÁO LỖI NỘI DUNG

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 12: tại đây

Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 12 Nâng Cao

Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 12 Nâng Cao gồm các bài sau:

MỤC LỤC

 • PHẦN NĂM: DI TRUYỀN HỌC

Chương I. Cơ chế di truyền và biến dị

 • Bài 1. Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi của ADN
 • Bài 2. Phiên mã và dịch mã
 • Bài 3. Điều hoà hoạt động của gen
 • Bài 4. Đột biến gen
 • Bài 5. Nhiễm sắc thể
 • Bài 6. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
 • Bài 7. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể
 • Bài 8. Bài tập chương I
 • Bài 9. Thực hành: Xem phim về cơ chế nhân đôi ADN, phiên mã và dịch mã
 • Bài 10. Thực hành: Quan sát các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể trên tiêu bản cố định hay trên tiêu bản tạm thời

Chương II. Tính quy luật của hiện tượng di truyền

 • Bài 11. Quy luật phân li
 • Bài 12. Quy luật phân li độc lập
 • Bài 13. Sự tác động của nhiều gen và tính đa hiệu của gen
 • Bài 14. Di truyền liên kết
 • Bài 15. Di truyền liên kết với giới tính
 • Bài 16. Di truyền ngoài nhiễm sắc thể
 • Bài 17. Ảnh hưởng của môi trường đến sự biểu hiện của gen
 • Bài 14. Bài tập chương II
 • Bài 19. Thực hành: Lai giống

Chương III. Di truyền học quần thể

 • Lesson 20. Genetic structure of populations
 • Bài 21. Trạng thái cân bằng của quần thể giao phối ngẫu nhiên

Chương IV. Các ứng dụng của di truyền học

 • Bài 22. Chọn giống vật nuôi, cây trồng
 • Bài 23. Chọn giống cây trồng vật nuôi (tiếp theo)
 • Bài 24. Nuôi cấy bằng công nghệ tế bào
 • Bài 25. Tạo giống bằng kĩ thuật gen
 • Bài 26. Tạo giống thông qua kĩ thuật gen (tiếp theo)
Xem thêm:  Sách machine learning cơ bản pdf |Link tải GG drive

Chương V. Di truyền người

 • Bài 27. Phương pháp nghiên cứu di truyền học người
 • Bài 28. Di truyền y học
 • Bài 29. Di truyền Y học (tiếp theo)
 • Bài 30. Bảo vệ vốn gen của loài người
 • Bài 31. Nhắc lại phần năm: di truyền học
 • PHẦN THỨ SÁU: TIẾN HÓA

Chương I. Bằng chứng Tiến hóa

 • Bài 32. Bằng chứng về giải phẫu so sánh và phôi học so sánh
 • Bài 33. Bằng chứng địa lí sinh vật
 • Bài 34. Bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử

Chương II. Nguyên nhân và Cơ chế của Tiến hóa

 • Bài 35. Thuyết tiến hóa cổ điển
 • Bài 36. Học thuyết tiến hóa hiện đại
 • Bài 37. Các nhân tố tiến hóa
 • Bài 38. Các nhân tố tiến hóa (tiếp theo)
 • Bài 39. Quá trình hình thành các đặc điểm thích nghi
 • Bài 40. Các loài sinh vật và cơ chế cách ly
 • Bài 41. Quá trình hình thành loài
 • Bài 42. Nguồn gốc chung và chiều hướng tiến hóa của thế giới sống

Chương III. Nguồn gốc và sự phát triển của sự sống trên trái đất

 • Bài 43. Nguồn gốc của sự sống trên trái đất
 • Bài 44. Sự tiến hóa của thế giới sống qua các đại địa chất
 • Bài 45. Nguồn gốc loài người
 • Bài 46. Bài làm: Bằng chứng về nguồn gốc động vật của loài người
 • PHẦN BẢY: SINH THÁI

Chương I. Cơ thể và Môi trường

 • Bài 47. Môi trường và các nhân tố sinh thái
 • Bài 48. Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái đến đời sống sinh vật
 • Bài 49. Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái đến đời sống sinh vật (tiếp theo)
 • Bài 50. Bài tập: Khảo sát vi khí hậu của một khu vực

Chương II: Quần thể sinh vật

 • Bài 51. Khái niệm quần thể và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể
 • Bài 52. Các đặc trưng cơ bản của quần thể
 • Bài 53. Các đặc trưng cơ bản của quần thể (tiếp theo)
 • Bài 54. Sự thay đổi số lượng cá thể trong quần thể

Kapitel III. Quần xã sinh vật

 • Bài 55. Các khái niệm và tính chất cơ bản của quần xã sinh vật
 • Bài 56. Các mối quan hệ giữa các loài trong quần xã
 • Bài 57. Mối quan hệ dinh dưỡng
 • Bài 58. Hiển thị sinh thái
 • Bài 59. Bài tập 2: Tính mức độ phong phú của loài và kích thước quần thể bằng phương pháp thu hồi

Chương IV. Hệ sinh thái, sinh quyển và sinh thái với quản lý tài nguyên thiên nhiên

 • Bài 60. Hệ sinh thái
 • Bài 61. Các chu trình sinh địa hóa trong các hệ
 • Bài 62. Dòng năng lượng trong hệ sinh thái
 • Bài 63. Sinh quyển
 • Bài 64. Hệ sinh thái và quản lý tài nguyên thiên nhiên
 • Bài 65. Ôn tập phần sáu (tiến hóa) và phần bảy (sinh thái)
 • Bài 66. Tóm tắt cấp độ

Tài liệu trên trang web là MIỄN PHÍ, vui lòng KHÔNG trả bất kỳ khoản phí nào!

In thân thiện, PDF và email


Video Sách giáo khoa sinh học 12 nâng cao pdf |Link tải GG drive

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết Sách giáo khoa sinh học 12 nâng cao pdf |Link tải GG drive!. 123 DocX hi vọng đã mang đến thông tin hữu ích cho bạn. Xem thêm các bài viết cùng danh mục Tải sách – Ebook. Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết này cho nhiều người được biết. 123 DocX chúc bạn ngày vui vẻ

Related Posts