Sách tiếng việt lớp 3 tập 1 pdf |Link tải GG drive

Sách tiếng việt lớp 3 tập 1 pdf |Link tải GG drive

SGK Tiếng Việt lớp 3 tập 1

SGK Tiếng Việt 3 Tập 1 – Nguyễn Minh Thuyết
Sách Tiếng Việt 3 Tập 1 giúp các em luyện đọc và kể chuyện với giọng chuẩn, ngoài ra còn giúp các em luyện từ và câu, viết chính tả qua các chủ đề với hình ảnh sinh động, nhiều ý nghĩa thiết thực trong cuộc sống

Bộ Sách Tiếng Việt Lớp 3 gồm hai tập giúp các em luyện đọc và kể chuyện với giọng chuẩn, đồng thời giúp các em luyện từ và câu, chính tả và viết. Chủ đề với hình ảnh sinh động mang nhiều ý nghĩa thiết thực trong cuộc sống.
Với giọng đọc diễn cảm, chính xác, hình ảnh sinh động, chân thực giúp các em rèn luyện các kỹ năng cơ bản: chính tả, đọc, viết, tập

Tập đọc: Cậu bé thông minh
Thuyết minh: Cậu bé thông minh
Chính tả: Tập chép: Cậu bé thông minh Phân biệt l / n, an / ang. Luyện
đọc bảng chữ cái: Cả hai bàn tay
em Luyện từ và câu: Kiểm tra từ chỉ sự vật. So sánh Tập viết: Lặp lại các chữ hoa
: A Bài tập đọc
: Xin đội
Chính tả: Nghe – Viết: Chơi chuyền Phân biệt ao / oao, l / n, an / ang Tập làm
văn: Kể về Đội TNTP Hoàn thành
mẫu giấy tuần 2: Trẻ bản năng

Doc: Ai là người để đổ lỗi?
Kể chuyện: Ai đáng trách?
Chính tả: Nghe – Viết: Ai đáng trách? Phân biệt ue / uyu, s / x, eat / ang Tập
đọc: Khi mẹ vắng
nhà Luyện từ và ngữ: Mở rộng vốn từ: Lớp 2 Lặp lại câu kể Ai là ai?
Tập làm văn: Lặp lại các chữ cái viết hoa: Tập đọc
: Cô giáo tí hon
Chính tả: Nghe – Viết: Cô giáo tí hon Phân biệt s / x, essen / ang Tập làm
văn: Viết đơn
Tuần 3: Quy y

Tập đọc: Chiếc áo len
Kể chuyện: Chiếc áo len
Chính tả: Nghe – Viết: Chiếc áo len. Phân biệt tr / ch, dấu hỏi / dấu ngã. Tập đọc bảng chữ cái
: Đối tượng đưa chúng vào
giấc ngủ. Luyện từ và câu: so sánh. Điểm
Viết: Lặp lại các chữ hoa: B
Tập đọc: Chim sẻ và hoa loa kèn
Chính tả: Tập chép: Em gái Phân biệt ac / oac, tr / ch, dấu hỏi / dấu ngã Tập
làm văn: Kể về gia đình Điền mẫu
Tuần 4: Chỗ ở

Tập đọc: Mẹ
Kể chuyện: Mẹ
Chính tả: Nghe – Viết: Mẹ Phân biệt d / gi / r, Ân / Ang Tập
đọc: Mẹ ra ngoài vào một ngày trời hanh hao
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Gia đình Lặp lại các cụm từ: Ai là gì?
Tập làm văn : Lặp chữ hoa: C Tập đọc
: Ông
ngoại Chính tả: Nghe – Viết: Ông ngoại Văn oay. Phân biệt d / gi / r, ân / ang Tập
làm văn: Nghe – Nói: Không thay đổi Điền vào tờ giấy in sẵn
Tuần 5: Đi học

Tập đọc: Người lính dũng cảm
Kể chuyện: Người lính dũng cảm
Chính tả: Nghe – viết: Người lính dũng cảm Phân biệt n / l, en / eng.
Tập đọc bảng chữ cái :
Luyện từ và câu mùa thu của em: So sánh Viết: Chữ hoa Ôn
tập: C (tiếp theo) Tập
đọc : Viết chữ đẹp Chính tả: Tập chép
: Mùa thu của em. Vần. Phân biệt l / n, en / eng Tập
làm văn: Tổ chức họp
Tuần 6: Đi học

Tập đọc: Tập làm văn
Kể chuyện: Tập làm văn
Chính tả: Nghe – Viết: Tập làm văn. Eo / oeo, s / x, phân biệt dấu hỏi / dấu ngã Tập
đọc: Ngày đầu tiên đi học Luyện
từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trường học. Dấu phẩy
Viết: Lặp lại chữ in hoa: DT
Tập đọc: Nhớ lại buổi đầu đi học
Chính tả: Nghe – Viết: Nhớ lại buổi đầu đi học eo / oeo, S / X, u / uông phân biệt Tập làm
văn: Kể về ngày đầu tiên đi học của em của trường
Tuần 7: cộng đồng

Practice doc: Streetball game
Storytelling: Streetball game
Spelling: Copying: Streetball game Distinguish tr/ch, up/private. Alphabet
Reading: Donkey and horse
Practice words and sentences: Review words for activity, state. Compare
Writing practice: Reviewing capital letters: E E
Reading practice: Busy
Spelling: Listening – Writing: Busy Distinguishing en/oen, quote, and iien
Writing practice: Listening – telling : Can’t bear to watch Meeting Organizer
Week 8 : Community

Xem thêm:  Ets 2021 pdf |Link tải GG drive

Learning to read: Children and the elderly
Storytelling: Children and the elderly
Spelling: Listening – writing: Children and the elderly Distinguishing d/gi/r, uong/uong Practice
reading: Lullaby
Practice words and sentences: Expanding vocabulary: Community Review sentences Who does what?
Writing practice: Reviewing capital letters: G
Reading practice: Bells ringing
Spelling: Memorizing – writing: Lullaby Distinguishing d/gi/r, uon/uong
Writing practice: Telling about a neighbor
Week 9: Review between Term I

Week 10: Homeland

Practice reading: Homeland accent
Storytelling: Homeland accent
Spelling: Listen – write: Homeland Differentiate ouch/oay, l/n, question mark/tilde Practice
reading: Homeland
Practice words and sentences: Compare . Dot
Writing practice: Reviewing capital letters: G (continued)
Reading practice: Letter to Grandma
Spelling: Listening – writing: Homeland Distinguish et/oet, l/n, question mark/tilde
Practice writing: Practice writing Letters and envelopes
Week 11: Homeland

Reading: Precious land, beloved land
Storytelling: Precious land, beloved land
Spelling: Listen – write: Singing in the river Distinguishing bees/bees, s/x, ur/uong Practice
reading: Drawing homeland
Practice words and sentences: Expand vocabulary: Homeland Review sentences Who does what?
Writing practice: Reviewing capital letters G (continued)
Reading practice: Cho banh khuc My di
Spelling: Memorizing – writing: Going back home Distinguishing s/x, ôn/uong
Writing practice: Listening – telling : I read head ! Talking about homeland
Week 12: North – Central – South

Episode reading: Southern sunshine
Storytelling: Southern sunshine
Spelling: Listening – writing: Afternoon on Perfume River Distinguishing oc/ooc, tr/ch, at/ac Practice
reading : Beautiful scenery of the river
Practice words and sentences: Reviewing words indicating activity and state. Compare
Writing: Reviewing capital letters: H
Reading practice: Always thinking about the South
Spelling: Listening – writing: Beautiful scenery of the mountains. Distinguish between tr/ch, at/ac
Practice writing: Speaking and writing about the beauty of the country
Week 13: North – Central – South

Read: Son of the Central Highlands
Storytelling: Son of the Central Highlands
Spelling: Listen – write: Moonlit night on West Lake Distinguish iu/uyu, d/gi/r, question mark /tilde Practice
reading: Vam Co Dong
Practice words and sentences: Expand vocabulary: Local words Question mark, exclamation mark
Writing practice: Review capital letters: I
Reading practice: Cua Tung
Spelling: Listening – writing: Vam Co Dong Distinguish it/uyt, d/gi/r, question mark/tilde Practice
: Writing a letter
Week 14: Brothers and sisters

Doc: Small contact
Storytelling: Small contact
Spelling: Listen – writes: Small contact person. Distinguish ay/ay, l/n, i/iê
Reading: Remember Viet Bac
Practice words and sentences: Reviewing characteristic words Reviewing sentences Who is like?
Writing practice: Reviewing capital letters: K
Reading practice: A highland primary school
Spelling: Listening – writing: Remembering Viet Bac Distinguishing au/au, l/n, i/iê
Writing practice: Listening – telling : Me too like Uncle Activity Introduction
Week 15: Brothers and sisters

Doc: Father’s
silver jar Storytelling: Father’s silver jar
Spelling: Listen – write: Father’s silver pot. Distinguishing ui/u, s/x, ât/âc
Reading practice: Father’s house in
Practice words and sentences: Expanding vocabulary: Ethnic groups Practice making sentences with comparative pictures
Writing practice: Reviewing capital letters: L Practice
reading : Communal house in the Central Highlands
Spelling: Listen – write: Communal house in the Central Highlands Distinguishing ui/uu, s/x, ât/âc Writing
writing: Listening – telling: Hiding and plow Introduction to the ancestors
Week 16: Urban and countryside

Practice reading : Couple
Storytelling: Couple
Spelling: Listening – writing: Couple Distinguish tr/ch, question mark/tilde Practice
reading: Return to foreign country
Practice words and sentences: Expand vocabulary: Urban – Rural Marks comma
Writing practice: Reviewing capital letters: M
Reading practice: Three wishes
Spelling: Remember – write:
Return to your hometown Distinguish quotes, question marks/tilde , countryside
Reading: Mo Coi sues
Week 17: Urban and rural areas

Storytelling: Orphans sue
Spelling: Listening – Writing: The moon in your hometown Distinguish d/gi/r, ăt/ac Practice
reading: Anh Dom Dom
Practice words and sentences: Reviewing characteristic words Reviewing sentences Who ? Comma
Writing: Reviewing capital letters: N
Reading: City sounds
Spelling: Listening – writing: City sounds Distinguishing ui/u, d/gi/r, ăt/ac
Writing practice: Write about cities Urban and rural areas
Week 18: Review term I

Vietnamese Textbook Grade 3, volume 1,2 (beautiful version)

010.5kShare on Twitter

Vietnamese Textbook Grade 3 Volume 2

Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 3 bao gồm hai tập giúp các em rèn luyện các kĩ năng về phần tập đọc và kể chuyện thông qua giọng đọc chuẩn, thêm vào cho các em rèn luyện từ và câu, chính tả, tập làm văn qua các chủ đề bằng các hình ảnh sinh động mang nhiều ý nghĩa thiết thực trong cuộc sống.
Bằng những giọng đọc diễn cảm, chính xác, những hình ảnh sinh động, thực tế giúp cho các em rèn luyện được các kiến thức cơ bản: chính tả, đọc, viết, tập làm văn
The program distribution of Vietnamese Textbooks Grade 3 is as follows:

Xem thêm:  Sách đi tìm lẽ sống pdf |Link tải GG drive

Textbook of Vietnamese Grade 3 Volume 2
Week 19: Defending the Fatherland

Reading: Hai Ba Trung
Storytelling: Hai Ba Trung
Spelling: Listening – Writing: Hai Ms. Trung Distinguished I/n, iêt/iêc
Read: Soldiers returned to the village
Practice words and sentences: Humanization. Review how to ask and answer the When question?
Writing practice: Reviewing capital letters: N (continued)
Reading practice: Report on the results of the emulation month “Imitate the army uncle”
Spelling: Listening – writing: Tran Binh Trong Distinguish l/n, iêt/iêc Practice
doing literature: Listen – tell: The young man of Phu Ung village
Week 20: Defend the country

Read: Stay with the war zone
Storytelling: Stay with the war zone
Spelling: Listening – Writing: Stay with the war zone Distinguish s/x, uot/uoc Practice
reading: Uncle Ho is with Uncle Ho
Practice words and sentences: Expanding vocabulary: Fatherland. Comma
Writing practice: Reviewing capital letters: N (continued)
Reading practice: On the Ho Chi Minh trail
Spelling: Listening – writing: On the Ho Chi Minh trail Distinguishing S/x, uot/uoc Practice
writing: Newspaper Activity report
Week 21: Creativity

Reading: Ancestor of embroidery
Storytelling: Ancestor of embroidery
Spelling: Listening – writing: Ancestor of embroidery Distinguishing quote, question mark/tilde
Reading: Teacher Nhan’s hand chemical.
Practice words and sentences: Review how to ask and answer questions Where?
Writing practice: Reviewing capital letters: O O O O
Reading practice: Patriotic intellectuals
Spelling : Remember – write: Teacher ‘s hand Distinguish tr/ch, question mark/
tilde and the old lady Storytelling: The scientist and the old lady Spelling: Listening – writing: Edison Distinguish tr/ch, question mark/tilde Reading: The bridge Practice words And sentences: Expand vocabulary : Creation. Comma, period, question mark Writing Practice: Reviewing uppercase letters: P Reading practice: Pump Spelling: Listening – writing: A wise Distinguishing r/d/gi, tet/uoc Practice writing: Speaking, writing about a mind worker Week 23: The Art of Reading: The Magician Storytelling: The Magician

Spelling: Listening – Writing: Listening to Music Distinguishing l/n, ut/uc
Reading: I draw Uncle Ho Humanized.
Practice words and sentences: Review how to ask and answer the Question How?
Writing practice: Reviewing capital letters: Q
Reading practice: Special circus show
Spelling: Listening – writing: Composer of the Vietnamese National Anthem Distinguishing l/n, ut/uc
Writing practice: Retelling an art performance Art
Week 24: Art

Practice Reading: Responding to King
Storytelling: Responding to King
Spelling: Listening – Writing: Responding to King Distinguishing s/x, question mark/tilde
Reading: The sun rises in the distance … West !
Practice words and sentences: Expanding vocabulary: Art. Comma
Writing Practice: Reviewing uppercase letters: R
Reading practice: Piano sound
Spelling: Listen – write: Piano sound Distinguish S/x, question mark/tilde
Practice writing: Listen – tell : Lucky fan seller

Week 25: Festival
Reading practice:
Storytelling:
Spelling : Listening – writing: Wrestling Assembly Distinguishing tr/ch, m/c Practice
reading: Elephant race in the Central Highlands
Practice words and sentences: Personification. Review how to ask and answer the question Why?
Writing practice: Reviewing capital letters: S
Reading practice: Green Forest Festival
Spelling: Listening – writing: Elephant racing association in the Central Highlands Distinguishing tr/ch, m/m Practice
writing: Telling about the festival
Week 26: Festival

Practice reading: The story of Chu Dong Tu
festival Storytelling: The story of Chu Dong Tu festival
Spelling: Listening – Writing: Analysis of Chu Dong Tu Festival Distinguishing r/d/gi, en/nhen
Reading: Going to Huong
Luyen Pagoda Festival Words and sentences: Expanding vocabulary: Festival. Comma
Writing practice: Reviewing capital letters: T
Reading practice: Procession of the star’s lantern
Spelling: Listening – writing: Procession of the star’s lamp Distinguishing r/d/gi, el/enh
Writing practice: Telling about a festival
Week 27 : Midterm Review II

Week 28: Sports

Tập đọc: The Jungle Race
Kể chuyện: The Jungle Race
Chính tả: Nghe – Viết: The Jungle Race Phân biệt l / n, dấu chấm hỏi / ký tự rơi Tập
đọc: Cùng vui
. Luyện từ và câu: nhân cách hoá. Đọc cách đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì? Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than Tập làm
văn: Lặp lại chữ hoa: T (tiếp theo)
Tập đọc: Tin thể thao
Chính tả: Học thuộc lòng – viết: Vui chơi Phân biệt l / n, dấu hỏi / dấu ngã
Tập làm văn: Kể lại một trò chơi vận động Thể thao Diễn giải a bản tin thể thao trên báo Đài
Tuần 29: Thể thao

Xem thêm:  Dược điển việt nam 5 pdf |Link tải GG drive

Tập đọc: Giáo dục thể chất
Kể chuyện: Giáo dục thể chất
Chính tả: Nghe – Viết: Thể dục Viết Tên lạ Phân biệt s / x, in / in Tập
đọc: Làm thí điểm Luyện
từ và ngữ: Mở rộng vốn từ: Thể thao. Viết dấu phẩy
: Lặp lại chữ hoa: T (tiếp theo)
Bài tập đọc: Gọi luyện
Chính tả: Nghe – Viết: Gọi luyện phân biệt s / x, in / inh Tập làm văn
: Viết về một trò chơi vận động
Tuần 30: Nhà ta chung sức.

Tập đọc: Gặp gỡ ở Luxembourg
Kể chuyện: Gặp gỡ ở Luxembourg
Chính tả: Nghe – viết: Liên hợp quốc Phân biệt tr / ch, et /
e Tập đọc: Một mái nhà chung
Luyện từ và câu: Đặt và trả lời câu hỏi Với cái gì?
Dấu hai chấm Tập viết: Lặp lại các chữ cái viết hoa : Ư Luyện đọc
: Ngọn lửa Olympic
Chính tả: Học thuộc lòng – Viết: Ngôi nhà chung Phân biệt tr / ch, êt / e Tập làm văn:
Viết chữ
Tuần 31: Ngôi nhà cộng đồng

Tập đọc: Bác sĩ Ai-xơ-len
Kể chuyện: Bác sĩ Ai-xơ-len
Chính tả: Nghe – viết: Bác sĩ Ai-xơ-len Phân biệt r / d / gi, dấu hỏi / dấu ngã
Tập đọc: Bài ca trồng cây
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Các nước. Viết dấu phẩy
: Lặp lại chữ hoa V
Tập đọc: Con cò
Chính tả: Học thuộc lòng – Soạn: Trồng khúc Phân biệt r / d / gi, dấu hỏi / dấu ngã Tập
làm văn: Nghị luận bảo vệ môi trường
Tuần 32: Ngôi nhà chung

Tập đọc: Người thợ săn và con khỉ
Kể chuyện: Người thợ săn và con khỉ
Chính tả: Nghe – Viết: Ngôi nhà chung Phân biệt l / n, v / d
Tập đọc: Vừng lượn
Luyện từ và câu: Đặt và trả lời câu hỏi Với cái gì? Dấu chấm, dấu hai chấm Tập làm văn
: Lặp chữ hoa: H
Tập đọc: Vở bài
Chính tả: Nghe – Viết: Hạt mưa Phân biệt l / n, v / d
Tập làm văn: Nói và viết về bảo vệ môi trường
Tuần 33: Trời đất

Tập đọc: Cóc vs anh Trỗi
Truyện: Cóc vs anh Trỗi
Chính tả: Nghe – viết: Cóc vs anh Trỗi Phân biệt s / X, O / o Viết tên riêng nước ngoài Tập
đọc: Mặt trời xanh
Bài tập luyện từ và câu:
Nhân hoá Bài tập làm văn: Phép lặp viết hoa: Y
Tập đọc: Quà của ông bà
Chính tả: Nghe – Viết: Quà của ông bà Phân biệt s / x, o / o
Tập làm văn: Ghi chép vở bài tập
Tuần 34: Trời đất

Tập đọc: Sự tích vầng trăng và chú Cuội
Kể chuyện: Sự tích vầng trăng và chú Cuội Chính tả
: Nghe – viết: Thì thầm Phân biệt dấu ngoặc kép, dấu hỏi / dấu ngã, Viết tên nước ngoài Tập
đọc: Mưa
Luyện từ và ngữ: Mở rộng vốn từ : Dấu chấm tự nhiên, Dấu phẩy
Tập làm văn: Lặp lại các chữ cái viết hoa: A, M, N, V ​​(Kiểu 2)
Tập đọc: Trên con tàu vũ trụ
Chính tả: Nghe – Viết: Dòng ý thức Phân biệt tr / ch, Dấu hỏi / Dấu ngã Viết
Luyện tập: Lắng nghe – Tường thuật: Vở bài tập Vì sao lấy được
Tuần 35: ôn tập học kì II


Video Sách tiếng việt lớp 3 tập 1 pdf |Link tải GG drive

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết Sách tiếng việt lớp 3 tập 1 pdf |Link tải GG drive! https://123docx.net hi vọng đã mang đến thông tin hữu ích cho bạn. Xem thêm các bài viết cùng danh mục FALSE. Mọi ý kiến thắc mắc hãy comment bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết này cho nhiều người được biết. https://123docx.net chúc bạn ngày vui vẻ

123 Doc