Sách tiếng việt lớp 3 tập 1, tập 2 pdf |Link tải GG drive

Sách giáo viên tiếng việt lớp 3 tập 1

Thông tin

Chủ trì: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nhà cung cấp: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Link tải Sách tiếng việt lớp 3 tập 1, tập 2 pdf

CLICK HERE TO DOWNLOAD TIẾNG VIỆT 3 TẬP 1

CLICK HERE TO DOWNLOAD TIẾNG VIỆT 3 TẬP 2

Sách Giáo viên Tiếng Việt Lớp 3 Tập 1 gồm các bài học sau:

Tuần 1 Măng non

 • Đọc: Cậu bé thông minh
 • Kể chuyện: Cậu bé thông minh
 • Chính tả: Copy: Kluger Junge Phân biệt l / n, an / ang. bảng chữ cái
 • Tập đọc: hai bàn tay của tôi
 • Thực hành Từ và Cụm từ: Kiểm tra các từ chỉ sự vật. Đối chiếu
 • Tập làm văn: Lặp lại các chữ in hoa: A
 • Tập đọc: xin vào đội
 • Chính tả: Nghe – Viết: Chơi Chuyển Phân biệt ao / oao, l / n, an / ang
 • Tập làm văn: Kể về Đội TNTP. Điền vào các tài liệu in sẵn

Tuần 2 Lớp măng non 

 • Tập đọc: ai đáng trách?
 • Kể chuyện: Trách Ai?
 • Chính tả: Nghe – Viết: Trách Ai? Phân biệt ueh / uyu, s / x, essen / ang
 • Tập đọc: Khi mẹ vắng nhà
 • Luyện từ và cụm từ: Mở rộng vốn từ: Trẻ em lặp lại Ai là gì?
 • Tập làm văn: Lặp lại các chữ hoa:
 • Tập đọc: Cô giáo tí hon
 • Chính tả: Nghe – Viết: Cô giáo tí hon Phân biệt s / x, Iss / ang
 • Tập làm văn: viết đơn

Tuần 3 MÁI ẤM

 • Đọc: Áo len
 • Kể chuyện: chiếc áo len
 • Chính tả: thính – viết: áo len Phân biệt ch / tr, hỏi dầu / ngã. bảng chữ cái
 • Đọc: Fan phải đưa bà vào giấc ngủ
 • Thực hành Từ và Cụm từ: So sánh. Điểm
 • Tập làm văn: Lặp lại các chữ hoa: HẾT
 • Tập đọc: chú chim sẻ và bông hoa bằng lăng.
 • Chính tả: Chép: Chị em. Pin / Ak, tr / ch, dấu hỏi / dấu ngã phân biệt
 • Tập làm văn: Kể về gia đình. Điền vào các tài liệu in sẵn
Xem thêm:  Sách tự học kế toán pdf |Link tải GG drive

Tuần 4 MÁI ẤM

 • Đọc: Người mẹ
 • Kể chuyện: Người mẹ
 • Chính tả: nghe – viết: mẹ phân biệt đ / gi / n, am / ng
 • Tập đọc: Mẹ vắng nhà ngày mưa bão.
 • Luyện từ và cụm từ: Mở rộng vốn từ vựng: Các cụm từ lặp lại trong gia đình: Ai là gì?
 • Tập làm văn: Lặp lại các chữ hoa: C
 • Đọc: ông nội
 • Chính tả: Nghe – Viết: Ông nội Văn Ó. Sự khác biệt giữa d / gi / r, phụ lục
 • Tập làm văn: Nghe – kể: Tại sao phải thay đổi? Điền vào các mẫu đơn

Tuần 5 ĐẾN TRƯỜNG

 • Đang đọc: Người lính dũng cảm
 • Geschichtenerzählen: Tapferer Soldat
 • Rechtschreibung: Hören – Schreiben: Brave Soldier Distinguish n/l, en/eng. Alphabet
 • Lesen: Mein Herbst
 • Luyện từ và câu: So sánh
 • Tập viết: Ôn chữ hoa: C (tiếp theo)
 • Tập đọc: Cuộc họp của chữ viết
 • Chính tả: Tập chép : Mùa thu của em. Vần oam. Phân biệt In, en/eng
 • Tập làm văn: Tập tổ chức cuộc họp

Tuần 6 TỚI TRƯỜNG

 • Tập đọc: Bài tập làm văn
 • Kể chuyện: Bài tập làm văn
 • Chính tả: Nghe – viết : Bài Tập làm văn: Phân biệt eo/oeo, s/x, dấu hỏi/dấu ngã
 • Tập đọc: Ngày khai trường
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ : Trường học. Dấu phẩy
 • Tập viết: Ôn chữ hoa : D, Đ
 • Tập đọc: Nhớ lại buổi đầu đi học
 • Chính tả: Nghe – viết : Nhớ lại buổi đầu đi học Phân biệt eo/oeo, s/x, ươn/ương
 • Tập làm văn: Kể lại buổi đầu em đi học

Tuần 7 CỘNG ĐỒNG

 • Tập đọc: Trận bóng dưới lòng đường
 • Kể chuyện: Trận bóng dưới lòng đường
 • Chính tả: Tập chép : Trận bóng dưới lòng đường Phân biệt trích, iên/iêng. Bảng chữ
 • Tập đọc: Lừa và ngựa
 • Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh
 • Tập viết: Ôn chữ hoa : E, Ê
 • Tập đọc: Bận
 • Chính tả: Nghe – viết : Bạn Phân biệt en/oen, tr/ch, iên/iêng
 • Tập làm văn: Nghe – kể : Không nỡ nhìn Tập tổ chức cuộc họp

Tuần 8 CỘNG ĐỒNG

 • Tập đọc: Các em nhỏ và cụ già
 • Kể chuyện: Các em nhỏ và cụ già
 • Chính tả: Nghe – viết : Các em nhỏ và cụ già Phân biệt d/gi/r, uôn/uông
 • Tập đọc: Tiếng rụ
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ : Cộng đồng Ôn tập câu Ai làm gì ?
 • Tập viết: Ôn chữ hoa: G
 • Tập đọc: Những chiếc chuông reo
 • Chính tả: Nhớ – viết : Tiếng ru Phân biệt d/gi/r, uôn/uông
 • Tập làm văn: Kể về người hàng xóm
 • Tuần 9. ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I
Xem thêm:  Hack não ngữ pháp pdf |Link tải GG drive

Tuần 10 QUÊ HƯƠNG

 • Tập đọc: Giọng quê hương
 • Kể chuyện: Giọng quê hương
 • Chính tả: Nghe – viết : Quê hương ruột thịt Phân biệt oai/oay, l/n, dấu hỏi/dấu ngã
 • Tập đọc: Quê hương
 • Luyện từ và câu: So sánh. Dấu chấm
 • Tập viết: Ôn chữ hoa: G (tiếp theo)
 • Tập đọc: Thư gửi bà
 • Chính tả: Nghe – viết : Quê hương Phân biệt et/oet, l/n, dấu hỏi/dấu ngã
 • Tập làm văn: Tập viết: thư và phong bì thư

Tuần 11 QUÊ HƯƠNG

 • Tập đọc: Đất quý, đất yêu
 • Kể chuyện: Đất quý, đất yêu
 • Chính tả: Nghe – viết : Tiếng hò trên sông Phân biệt ong/oong, s/x, ươn/ương
 • Tập đọc: Về quê hương
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ : Quê hương Ôn tập câu Ai làm gì ?
 • Tập viết: Ôn chữ hoa: G (tiếp theo)
 • Tập đọc: Chõ bánh khúc của dì tôi
 • Chính tả: Nhớ – viết: Về quê hương Phân biệt s/x, ươn/ương
 • Tập làm văn: Nghe – kể : Tôi có đọc đâu ! Nói về quê hương

Tuần 12 BẮC – TRUNG – NAM

 • Tập đọc: Nắng phương Nam
 • Kể chuyện: Nắng phương Nam
 • Chính tả: Nghe – viết : Chiều trên sông Hương Phân biệt oc/ooc, tr/ch, ac/at
 • Tập đọc: Cảnh đẹp non sông
 • Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh
 • Tập viết: Ôn chữ hoa : H
 • Tập đọc: Luôn nghĩ đến miền Nam
 • Rechtschreibung: Hören – Schreiben: Schöne Landschaft des Flusses. Unterscheide tr/ch, ac/at
 • Schreiben üben: Sprechen und schreiben Sie über die Schönheit des Landes

Tuần 13 BẮC – TRUNG – NAM

 • Lesung: Sohn des zentralen Hochlands
 • Geschichtenerzählen: Sohn des zentralen Hochlands
 • Rechtschreibung: Hören – Schreiben: Mondnacht am Westsee Unterscheiden iu/uyu, d/gi/r, Fragezeichen/Tilde
 • Lesen: Vam Co Dong
 • Wörter und Sätze üben: Wortschatz erweitern: Lokale Wörter Fragezeichen, Ausrufezeichen
 • Schreibpraxis: Großbuchstaben lesen: I
 • Lesung: Cua Tung
 • Rechtschreibung: Hören – Schreiben: Vam Co Dong Unterscheide it/uyt, d/gir, Fragezeichen/tilde
 • Schreiben üben: Briefe schreiben

Tuần 14 ANH EM MỘT NHÀ

 • Tập đọc: Người liên lạc nhỏ
 • Kể chuyện: Người liên lạc nhỏ
 • Chính tả: Nghe – Viết: Người liên lạc nhỏ. Phân biệt ay / ay, l / n, i / iê
 • Tập đọc: Nhớ Việt Bắc
 • Thực hành Từ và Cụm từ: Kiểm tra các từ để tìm đặc điểm. Làm thế nào để bạn thực hành các cụm từ?
 • Tập làm văn: Lặp lại các chữ hoa: K
 • Reading: A Highland Elementary School
 • Chính tả: Nghe – Viết: Nhớ Việt Bắc. Phân biệt au / au, l / n, i / iê
 • Tập làm văn: nghe – kể: Tôi cũng như bạn Giới thiệu hoạt động

Tuần 15 Anh Chị Em MỘT NHÀ

 • Đọc: Kính bạc của cha
 • Kể chuyện: Chiếc ly bạc của Cha
 • Chính tả: nghe – viết: cái bình đựng bạc của bố. Phân biệt giữa ui / u, s / x và ac / ât
 • Đọc: Nhà của bố
 • Luyện từ và ngữ: Mở rộng vốn từ: Các nhóm dân tộc. Tập đặt câu có hình ảnh so sánh
 • Tập làm văn: Lặp lại các chữ hoa: L
 • Tập đọc: Ngôi nhà cộng đồng ở Tây Nguyên
 • Chính tả: Nghe – Viết: Ngôi nhà cộng đồng ở Tây Nguyên. Phân biệt u / uu, s / x, / ât
 • Tập làm văn: nghe – kể: giấu cái cày. Giới thiệu về tổ của tôi
Xem thêm:  Sách chuyển pháp luân pdf |Link tải GG drive

Tuần 16 THÀNH PHỐ VÀ NÔNG THÔN

 • Đang đọc: Các cặp đôi
 • Kể chuyện: một đôi bạn.
 • Chính tả: nghe – viết: cặp. Phân biệt tr / ch, dấu hỏi / dấu ngã
 • Bài tập đọc: về quê ngoại
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thành thị – Nông thôn. dấu phẩy
 • Tập làm văn: Lặp lại các chữ hoa: MẸ.
 • Đang đọc: Ba điều ước
 • Chính tả: Nhớ – Viết: Về quê ngoại. Phân biệt tr / ch, dấu hỏi / dấu ngã
 • Tập làm văn: Nghe – kể: Nhổ cây gạo. Nói về thành thị và nông thôn

Tuần 17 THÀNH PHỐ VÀ NÔNG THÔN

 • Tập đọc: Sue Orphans
 • Kể chuyện: Kiện trẻ mồ côi
 • Chính tả: Nghe – viết: Vầng trăng quê em. Phân biệt d / gi / r, ac / ăt
 • Đang đọc: Anh Đom Đóm
 • Luyện từ và cụm từ: Ôn lại các từ chỉ đặc điểm. Làm thế nào để bạn thực hành các cụm từ? dấu phẩy
 • Tập viết: lặp lại các chữ in hoa: FEMALE
 • Đang đọc: Âm thanh thành phố
 • Chính tả: Thính giác – Viết: Âm thanh thành phố. Phân biệt ui / uu, d / gi / r, ac / ăt
 • Tập làm văn: Viết về thành thị và nông thôn
 • Tuần 18 ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KỲ I
 • Tiếng việt lớp 3
 • Giải bài tập tiếng việt lớp 3
 • SGK tiếng việt lớp 3 tập 1
 • Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3 tập 2
 • Sách giáo viên Tiếng Việt lớp 3 tập 2
 • Vở bài tập văn mẫu lớp 3

 


 

Video Sách tiếng việt lớp 3 tập 1 pdf |Link tải GG drive

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết Sách tiếng việt lớp 3 tập 1 pdf |Link tải GG drive! https://123docx.net hi vọng đã mang đến thông tin hữu ích cho bạn. Xem thêm các bài viết cùng danh mục FALSE. Mọi ý kiến thắc mắc hãy comment bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết này cho nhiều người được biết. https://123docx.net chúc bạn ngày vui vẻ

Related Posts