Tại mẫu hợp đồng thuê nhà mới nhất |Link tải GG drive

Tại mẫu hợp đồng thuê nhà mới nhất |Link tải GG drive

tại mẫu hợp đồng thuê nhà đang được nhiều người tìm kiếm. Cùng 123DocX tìm hiểu ngay thôi

Mẫu   cho thuê nhà   và kinh doanh trọn gói   cung cấp thông tin ngắn gọn, toàn diện, súc tích mang lại lợi ích gì cho cả chủ nhà và người thuê? Abc.vn đã chắt lọc và tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau để làm thành một bài mẫu hoàn chỉnh nhất. Để đảm bảo nghĩa vụ giữa hai bên, người thuê và người chơi phải tuân thủ các điều khoản đã thỏa thuận. Mẫu hợp đồng thuê nhà đơn giản phổ biến hiện nay 

Tại mẫu hợp đồng thuê nhà mới nhất |Link tải GG drive

Sau khi ký kết hợp đồng thuê và cho thuê, một thỏa thuận nghĩa vụ sẽ được ký kết giữa hai bên. Để quyền lợi của đôi bên được đảm bảo, sau này khi phát sinh mâu thuẫn giữa hai bên không thực hiện nghĩa vụ của mình thì nhà nước sẽ can thiệp và giải quyết. Trước khi bạn ký hợp đồng thuê hoặc cho thuê, vui lòng lưu ý những điều sau:

 • Đọc tất cả các thông tin trong hợp đồng.
 • Đọc kỹ các câu hỏi bổ sung giữa hai bên.
 • Liên hệ cơ quan pháp luật nhà nước để công chứng hợp đồng thuê nhà của 2 bên. Có như vậy, hợp đồng mới có hiệu lực pháp luật.

Dưới đây là   mẫu cho thuê nhà nguyên căn  quý khách có thể tham khảo và tải về sử dụng khi có nhu cầu:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——— o0o ———

  HOÀN THIỆN CHO THUÊ NHÀ

Hôm nay, ngày ………… .tháng …… .năm ………… năm ……………………. Chúng tôi gồm có: …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………

 1. BÊN A (chủ nhà)

Ông. (Bà)   : ………………………………………………………………………………………………. Chứng minh nhân dân: ……………………………………………………… .. Ngày, tháng, năm sinh: …………………… …………………… ………… … ………. Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………….

 1. BÊN B (Người thuê)

Ông. (Bà):   ……………………………………………………………………………………………………………………… …… …………………………………………………… .. Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………… .. Địa chỉ: ………………………………………………………. Đồng ý giao kết hợp đồng thuê nhà với nội dung sau:   Điều 1:   Bên A đồng ý cho Bên B thuê: Căn nhà số ………… ..Tổng diện tích sử dụng ……………………. .m2 Gồm các tài sản trong nhà gồm: ……………………………………………………………………………………………………………… …………. …………………………………………………………………………………………………. Kể từ ngày …… tháng …… năm …… .trong kỳ ……………………

Điều 2:   Tiền thuê nhà hàng tháng là …………… ..đ / tháng. (Giá thuê chưa bao gồm điện, nước, internet …)

Điều 3: Bên   Thuê phải thanh toán đầy đủ cho Bên Thuê theo …………………… .. bằng …………………… .bằng tiền mặt.

Điều 4: Người   thuê cam kết:

a) Sử dụng nhà ở đúng mục đích theo hợp đồng, chịu trách nhiệm về an toàn tài sản, thiết bị trong nhà ở. Không được tự ý phá dỡ, chuyển đi nơi khác, không được thay đổi kết cấu, không được đục tường, khoét cửa, phá dỡ, xây dựng thêm công trình (nhà), xây phụ.

b / Không chuyển nhượng được.

c) Trường hợp có nhiều nhân khẩu, hộ khẩu thì phải lấy ý kiến ​​của bên cho thuê.

Điều 5:   Trong thời hạn hợp đồng, nếu người thuê nhà không sử dụng nữa thì người thuê nhà phải báo cho chủ nhà biết trước …………… .. ngày để hai bên cùng thanh toán tiền thuê nhà và các khoản khác. Trừ những hư hỏng theo thời gian sử dụng, những người thuê còn lại phải trả lại đầy đủ tài sản gắn liền với nhà (đồng hồ điện, nước …). Mọi thiệt hại do lỗi của mình thì người thuê có nghĩa vụ bồi thường cho chủ nhà.

Điều 6:   Việc tự nguyện chấm dứt hợp đồng được coi là chấm dứt hợp đồng nếu hết thời hạn …… .. ngày kể từ ngày thông báo mà người thuê vẫn tự do, không sử dụng mà không có lý do chính đáng. Mọi thiệt hại hoặc mất mát trong thời gian trống sẽ do người thuê chịu.

Điều 7: Người   thuê nhà có trách nhiệm bảo quản nhà thuê, phát hiện hư hỏng kịp thời yêu cầu chủ nhà sửa chữa.

Điều 8:   Các thỏa thuận khác (nếu có)

Điều 9:   Hai bên A và B cam kết thực hiện các nghĩa vụ trong hợp đồng. Trong trường hợp có vi phạm, Tòa án sẽ yêu cầu giải quyết tranh chấp theo thỏa thuận của hai bên hoặc theo quy định của pháp luật. Thỏa thuận này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.  

Xem thêm:  Bản cam kết viết tay mới nhất |Link tải GG drive
Người thuê  (Ký, họ tên)Chủ nhà  (Ký, ghi rõ họ tên)

Tải mẫu hợp đồng thuê nhà đơn giản tại đây => bấm vào đây    Mẫu hợp đồng thuê nhà để kinh doanh:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—— *** ——

……., ngày …. tháng …. năm ….

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ CÁC KHOẢN TRƯỚC

Số:… ../… ../ HĐTN

Hôm nay, ngày ………… tháng ……. năm …… .., tại …………………… ..

Chúng tôi gồm:

BÊN CHO THUÊ(ký hiệu là A)
Bà nội và ông ngoại:  ……………………………………………………………………
Sinh ngay: ……………………………………………………………………
Thường trú password: ……………………………………………………………………
Số CMND: ……………………………………………………………………
Phone: ……………………………………………………………………
Account number: ……………………………………………………………………
Ngân hàng: ……………………………………………………………………
Đồng sở hữu (If have): ……………………………………………………………………
BẾN THUÊ NHÀ(Call off as Party B):
Company name: ……………………………………………………………………
MST: ……………………………………………………………………
Address: ……………………………………………………………………
Phone: ……………………………………………………………………
Account: ……………………………………………………………………
Đại diện: ……………………………………………………………………
Service: ……………………………………………………………………

Hai bên cùng thỏa thuận ký hợp đồng với những nội dung sau:

Modemerment 1. Modemer.

1.1. The object of this contract is the house number: ……………………….

– Address: ……………………………………………………………………………… ..

– Dụng cụ tổng diện tích: ………………………………………………………… .. m2

– Trang thiết bị chủ yếu gắn liền với nhà (nếu có): ……………………….

1.2. Các thực trạng khác bao gồm: ……………………………………………

ĐIỀU 2. GIÁ CHO THUÊ NHÀ Ở VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN (4)

2.1. Giá cho thuê nhà ở là ……………… đồng/ tháng (Bằng chữ: ………………………….)

Giá cho thuê này đã bao gồm các chi phí về quản lý, bảo trì và vận hành nhà ở.

2.2. Các chi phí sử dụng điện, nước, điện thoại và các dịch vụ khác do bên B thanh toán cho bên cung cấp điện, nước, điện thoại và các cơ quan quản lý dịch vụ.

2.3. Phương thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản, trả vào ngày ………. hàng tháng.

ĐIỀU 3. THỜI HẠN THUÊ, THỜI ĐIỂM GIAO NHẬN NHÀ Ở, MỤC ĐÍCH THUÊ (5)

3.1. Thời hạn thuê ngôi nhà nêu trên là ……………. Kể từ ngày …………. tháng ………. năm ………..

3.2. Thời điểm giao nhận nhà ở là ngày …….. tháng …….. năm …………

3.2. Mục đích thuê: làm trụ sở chính của công ty,…..

ĐIỀU 4. NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

4.1. Nghĩa vụ của bên A:

a) Giao nhà ở và trang thiết bị gắn liền với nhà ở (nếu có) cho bên B theo đúng hợp đồng.

b) Bảo đảm cho bên B sử dụng ổn định nhà trong thời hạn thuê;

c) Bảo dưỡng, sửa chữa nhà theo định kỳ hoặc theo thỏa thuận; nếu bên A không bảo dưỡng, sửa chữa nhà mà gây thiệt hại cho bên B, thì phải bồi thường;

d) Tạo điều kiện cho bên B sử dụng thuận tiện diện tích thuê;

e) Nộp các khoản thuế về nhà và đất (nếu có); Xuất hoá đơn giá trị gia tăng theo yêu cầu của bên thuê (nếu có).

4.2. Quyền của bên A:

a) Yêu cầu bên B trả đủ tiền thuê nhà đúng kỳ hạn như đã thỏa thuận;

b) Yêu cầu bên B có trách nhiệm trong việc sửa chữa phần hư hỏng, bồi thường thiệt hại do lỗi của bên B gây ra khi kết thúc hợp đồng.

c) Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà nhưng phải báo cho bên B biết trước ít nhất 30 ngày nếu không có thỏa thuận khác và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu bên B có một trong các hành vi sau đây:

(i) Không trả tiền thuê nhà liên tiếp trong ba tháng trở lên mà không có lý do chính đáng;

(ii) Sử dụng nhà không đúng mục đích thuê như đã thỏa thuận trong hợp đồng;

(iii) Bên B tự ý đục phá, cơi nới, cải tạo, phá dỡ nhà ở đang thuê;

(iv) Bên B chuyển đổi, cho mượn, cho thuê lại nhà ở đang thuê mà không có sự đồng ý của bên A;

(v) Bên B làm mất trật tự, vệ sinh môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của những người xung quanh đã được bên A hoặc tổ trưởng tổ dân phố, công an phường lập biên bản đến lần thứ ba mà vẫn không khắc phục;

ĐIỀU 5. NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B:

Xem thêm:  Mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành ngôn ngữ anh năm 2021

5.1. Nghĩa vụ của bên B:

a) Sử dụng nhà đúng mục đích đã thỏa thuận, giữ gìn nhà ở và có trách nhiệm trong việc sửa chữa những hư hỏng do mình gây ra;

b) Trả đủ tiền thuê nhà đúng kỳ hạn đã thỏa thuận;

c) Trả tiền điện, nước, điện thoại, vệ sinh và các chi phí phát sinh khác trong thời gian thuê nhà;

d) Trả nhà cho bên A theo đúng thỏa thuận.

e) Chấp hành đầy đủ những quy định về quản lý sử dụng nhà ở;

f) Không được chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà hoặc cho người khác thuê lại trừ trường hợp được bên A đồng ý bằng văn bản;

g) Chấp hành các quy định về giữ gìn vệ sinh môi trường và an ninh trật tự trong khu vực cư trú;

h) Giao lại nhà cho bên A trong các trường hợp chấm dứt hợp đồng quy định tại hợp đồng này.

5.2. Quyền của bên B:

a) Nhận nhà ở và trang thiết bị gắn liền (nếu có) theo đúng thoả thuận;

b) Được cho thuê lại nhà đang thuê, nếu được bên cho thuê đồng ý bằng văn bản;

c) Yêu cầu bên A sửa chữa nhà đang cho thuê trong trường hợp nhà bị hư hỏng nặng;

d) Được tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thỏa thuận với bên A trong trường hợp thay đổi chủ sở hữu nhà;

e) Được ưu tiên ký hợp đồng thuê tiếp, nếu đã hết hạn thuê mà nhà vẫn dùng để cho thuê;

f) Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà nhưng phải báo cho bên A biết trước ít nhất 30 ngày nếu không có thỏa thuận khác và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu bên A có một trong các hành vi sau đây:

(i) Không sửa chữa nhà ở khi có hư hỏng nặng mặc dù bên B đã yêu cầu bằng văn bản;

(ii) Tăng giá thuê nhà ở bất hợp lý hoặc tăng giá thuê mà không thông báo cho bên thuê nhà ở biết trước theo thỏa thuận;

(iii) Quyền sử dụng nhà ở bị hạn chế do lợi ích của người thứ ba.

ĐIỀU 6. QUYỀN TIẾP TỤC THUÊ NHÀ

1. Trường hợp chủ sở hữu nhà ở chết mà thời hạn thuê nhà ở vẫn còn thì bên B được tiếp tục thuê đến hết hạn hợp đồng. Người thừa kế có trách nhiệm tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê nhà ở đã ký kết trước đó, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Trường hợp chủ sở hữu không có người thừa kế hợp pháp theo quy định của pháp luật thì nhà ở đó thuộc quyền sở hữu của Nhà nước và người đang thuê nhà ở được tiếp tục thuê theo quy định về quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

2. Trường hợp chủ sở hữu nhà ở chuyển quyền sở hữu nhà ở đang cho thuê cho người khác mà thời hạn thuê nhà ở vẫn còn thì bên B được tiếp tục thuê đến hết hạn hợp đồng; chủ sở hữu nhà ở mới có trách nhiệm tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê nhà ở đã ký kết trước đó, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

ĐIỀU 7. TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết; trong trường hợp không tự giải quyết được, cần phải thực hiện bằng cách hòa giải; nếu hòa giải không thành thì đưa ra Tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 8. CÁC THỎA THUẬN KHÁC

8.1. Việc sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ hợp đồng này phải được lập thành văn bản và có chữ ký của hai bên.

8.2. Hợp đồng thuê nhà này sẽ chỉ chấm dứt trong những trường hợp sau:

a) Khi hết thời hạn mà không có thoả thuận gia hạn hợp đồng thuê theo quy định tại Điều 3.1 hợp đồng này;

b) Tài sản thuê bị phá huỷ và hoàn toàn không thể sử dụng được;

c) Bên thuê bị phá sản;

d) Nếu Bên cho thuê quyết định chấm dứt Hợp đồng thuê trong trường hợp Bên Thuê vi phạm hợp đồng theo khoản c điều 4.2 hợp đồng này.

Xem thêm:  Bài thu hoạch học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh Link tải GG Drive

e) Trong trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 9. CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cùng cam kết sau đây:

1. Đã khai đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin về nhân thân đã ghi trong hợp đồng này.

2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả những thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng này; nếu bên nào vi phạm mà gây thiệt hại, thì phải bồi thường cho bên kia hoặc cho người thứ ba (nếu có).

3. Trong quá trình thực hiện nếu phát hiện thấy những vấn đề cần thoả thuận thì hai bên có thể lập thêm Phụ lục hợp đồng. Nội dung Phụ lục Hợp đồng có giá trị pháp lý như hợp đồng chính.

4. Hợp đồng này có giá trị kể từ ngày hai bên ký kết (trường hợp là cá nhân cho thuê nhà ở từ 06 tháng trở lên thì Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày Hợp đồng được công chứng hoặc chứng thực)./.

ĐIỀU 10. ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

1. Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc công chứng (chứng thực) này, sau khi đã được nghe lời giải thích của người có thẩm quyền công chứng hoặc chứng thực dưới đây.

2. Hai bên đã tự đọc lại hợp đồng này, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong hợp đồng này.

Hợp đồng được lập thành ………. (………..) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.

Bên thuê(Ký, ghi rõ họ tên)Bên cho thuê(Ký, ghi rõ họ tên)

Tải mẫu hợp đồng cho thuê nhà kinh doanh => tại đâyChủ nhà cần lưu ý điều gì khi cho thuê nhà 

 • Sửa chửa cải tạo nhà cho thuê nhìn đẹp mắt, trang bị đầy đủ nội lẫn ngoại thất.
 • Đưa ra mức giá cho thuê hợp lý.
 • Liên hệ với những công ty bất động sản họ sẽ giúp chủ nhà nhanh chóng tìm được người cần thuê.
 • Lựa chọn đối tượng cho thuê thích hợp.
 • Tải mẫu hợp đồng thuê nhà nguyên căn với nội dung và điều khoản bổ sung hợp lý với hình thức cho thuê của mình.
 • Tiền cho thuê nhà mỗi năm nhỏ hơn 100 triệu đồng thì bên cho thuê không phải chịu thuế GTGT còn hơn 100 triệu đồng thì bên cho thuê phải đóng thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân và thuế môn bài.

Trong mẫu hợp đồng cho thuê nhà nguyên căn hai bên chủ nhà và người cho thuê có thể tự bổ sung những thỏa thuận về việc đóng thuế, giá thành…cùng những vấn đề khác. Để biết cụ thể hơn chủ nhà có thể đến văn phòng thuế của địa phương để được hướng dẫn chi tiết.Q&ACần công chứng hợp đồng Thuê Nhà không ?

không bắt buộc phải công chứng , tuy nhiên nếu bên thuê /cho thuê muốn yên tâm hơn thì có thể công chứng.Bên cho thuê tăng giá cho thuê khi không báo trước thì xử lý như thế nào ?

Based on the terms signed in the contract to handle the terms, the lessee can completely unilaterally terminate the contract.If the tenant mishandles the rental purpose, what should be done?

If the landlord does not agree, the landlord has the right to unilaterally terminate the lease contract without paying compensation as prescribed at Points c, dd, Clause 2, Article 132 of the Law on Housing 2014.When the house is rented but the owner sells it to the new owner, what will be the solution?

Unless otherwise agreed, the new owner is responsible for the performance of the rental agreement

Maybe you are interested

 • Tại mẫu hợp đồng thuê nhà mới nhất |Link tải GG drive Hợp đồng mua bán căn hộ
 • Tại mẫu hợp đồng thuê nhà mới nhất |Link tải GG drive Luật đất đai mới nhất 2022
 • Tại mẫu hợp đồng thuê nhà mới nhất |Link tải GG drive Luật đất đai mới nhất 2021
 • Tại mẫu hợp đồng thuê nhà mới nhất |Link tải GG drive Những thay đổi liên quan đến Sổ đỏ từ ngày 8 tháng 2 năm 2021
 • Tại mẫu hợp đồng thuê nhà mới nhất |Link tải GG drive Hợp đồng hư cấu là gì? Hậu quả cần đề phòng
 • Tại mẫu hợp đồng thuê nhà mới nhất |Link tải GG drive Khiếu nại về bất động sản bị cấm từ ngày 1 tháng 10


Video Tại mẫu hợp đồng thuê nhà mới nhất |Link tải GG drive

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết Tại mẫu hợp đồng thuê nhà mới nhất |Link tải GG drive!. 123DocX hi vọng đã mang đến thông tin hữu ích cho bạn. Xem thêm các bài viết cùng danh mục Biểu Mẫu – Văn Bản. Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết này cho nhiều người được biết. 123DocX chúc bạn ngày vui vẻ

123 Doc