Tải mẫu phiếu thu |Link tải GG drive

tải mẫu phiếu thu đang được nhiều người tìm kiếm. 123DocX.123DocX gửi tới các bạn bài viết Tải mẫu phiếu thu |Link tải GG drive . Cùng123DocX tìm hiểu ngay thôi

Mẫu biên nhận Phiếu   tiếp nhận theo thông tư 133, 200, 107

Giới thiệu về tải xuống

Phiếu thu là một trong những chứng từ quan trọng đối với doanh nghiệp, dùng để xác định   số tiền thực nhận của quỹ, là căn cứ để xác nhận việc chi hay không. Và là căn cứ để kế toán, thủ quỹ ghi sổ thu chi, hạch toán thu chi cho doanh nghiệp.

Mẫu   biên lai   sẽ được doanh nghiệp gắn số thứ tự của mỗi biên lai trong 1 năm. Số lượng các khoản thu sẽ được tính liên tục trong kỳ báo cáo của năm nay. Vậy đây là 4 mẫu biên lai thu tiền và hướng dẫn chi tiết, mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây. Biên lai là gì?

Biên lai là một dạng hóa đơn hoặc séc thu ngân được lập để thể hiện quá trình giao dịch đã hoàn thành tương ứng với số tiền đó. Phiếu nhập kho là một trong những biểu mẫu không thể thiếu trong nghiệp vụ kế toán, cùng với các mẫu bảng lương, phiếu kiểm kho, mẫu hóa đơn xuất kho. Nội dung của mẫu hóa đơn chuẩn

 • Tên của phân khu và địa chỉ của phân khu đã cấp giấy biên nhận
 • Số lượng sách và số lượng mỗi phiếu
 • Tên biểu mẫu
 • Thông tin về người nộp tiền, bao gồm họ tên, địa chỉ; Cần phải viết chính xác để tiện cho việc trao đổi khi phát sinh.
 • Lý do thanh toán
 • Số lượng và đơn vị tiền tệ, bằng số và từ chính xác
 • Bản chính của các tài liệu liên quan được đính kèm
 • Chữ ký và con dấu (nếu có) của các bên liên quan

Hình thức thu theo thông tư 133

Đơn vị   :   ……………………  Địa chỉ:   ……………………Mẫu số 01 – TT  (Ban hành theo Thông tư số 133/2016 / TT-BTC ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Bộ Tài chính)
VĂN BẢN  Ngày…. tháng…. số năm….Quyển số: ……
Số: ………………
Nợ: …………
Có: …………

Tên người nộp tiền: ………….

Địa chỉ:…………………….. ………….

Lý do nộp hồ sơ: ………………………………………………………………………

Suma in cuirsive): ……………………

Đính kèm: …………… Tài liệu gốc: …………

Ngày…. tháng…. số năm….

Giám đốc   (Chữ ký, đóng dấu)Kế toán trưởng   (Ký, họ tên)Người nộp tiền   (Chữ ký, họ tên)Người biểu quyết   (Ký, ghi rõ họ tên)Thủ quỹ  (Ký, ghi rõ họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (bằng chữ): …………………….

+ Tỷ giá hối đoái: ………………………………………………………… ..….

+ Số tiền được quy đổi: ………………………………………………………… ..….

(Các số liên lạc đi phải đóng dấu)  Sửa Phiếu thu theo Thông tư 200

Đơn vị đo lường:……………………. Địa chỉ:…………..Mẫu số 01 – TT  (Ban hành theo Thông tư số 200/2014 / TT-BTCD ngày 22 tháng 12 năm 2014 BTC)
PHIẾU THU   Ngày …… .tháng …… .năm ……Sổ số: …………… ..
Không: …………… ..
Nợ: …………… ..
Có: …………… ..… ..

Họ và tên người nộp: ……………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:……………………..……………………

Lý do nộp hồ sơ: ……………………………………………………………………………… ..

Suma in cuirsive):

…………………………………………………………

Đính kèm: …………… Tài liệu gốc …………………….

Ngày tháng năm ……
Giám đốc (Ký, tên họ, đóng dấu)Kế toán trưởng(Ký, họ tên)Người nộp tiền(Ký, họ tên)Người lập phiếu(Ký, họ tên)Thủ quỹ(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):………………………………………..

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý):…………………………………..

+ Số tiền quy đổi:………………………………………………………………

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)SửaPhiếu thu theo Thông tư 107/2017/TT-BTC

Đơn vị: …………………….Mã QHNS: ………………..Mu số: C40-BB(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

PHIẾU THU

Ngày…..tháng ……năm………Số: ……………..Quyển số: ……..
Nợ: …………….Có: …………….

Họ và tên người nộp tiền:…………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………….

Nội dung:………………………………………………………………….

Số tiền:………………………………………………….. (loại tiền)

(viết bằng chữ):………………………………………………………..

Kèm theo:……………………………………………………………

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(Ký, họ tên, đóng dấu)KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, họ tên)NGƯỜI LẬP(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền:…………………………………………………..

– Bằng số:………………………………………………………………..

– Bằng chữ:…………………………………………………………………..

NGƯỜI NỘP(Ký, họ tên)Ngày …..tháng……năm …..THỦ QUỸ(Ký, họ tên)

+ Tỷ giá ngoại tệ:…………………………………………………..

+ Số tiền quy đổi:…………………………………………………SửaPhiếu thu theo Thông tư 132/2018/TT-BTC

Đơn vị:……………….Địa chỉ:…………..Mẫu số 01 – TT(Ban hành theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính)
PHIẾU THUNgày…..tháng…….năm….Quyển số: ………………..Số: ………………………….

Họ và tên người nộp tiền:……………………………………………

Địa chỉ:……………………………………..…………………………….

Lý do nộp:…………………………………………………………………..

Số tiền:………………………….(Viết bằng chữ):…………………….

Kèm theo:…………………………..Chứng từ gốc:

Ngày …..tháng …..năm ……
Giám đốc(Ký, họ tên, đóng dấu)Kế toán trưởng(Ký, họ tên)Người nộp tiền(Ký, họ tên)Thủ quỹ(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):…………………………….SửaCách viết phiếu thu

Phiếu thu là biểu mẫu do kế toán lập thành 3 liên, ghi đầy đủ nội dung trên phiếu rồi ký vào phiếu thu, sau đó chuyển cho kế toán trưởng, giám đốc ký và đóng dấu, chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục nhập quỹ. Sau khi nhận đủ số tiền, thủ quỹ ghi số tiền thực nhập quỹ (bằng chữ) vào phiếu thu trước khi ký và ghi rõ họ tên.

Thủ quỹ giữ lại 1 liên để ghi sổ quỹ, 1 liên giao cho người nộp tiền, 1 liên lưu nơi lập phiếu. Cuối ngày toàn bộ phiếu thu kèm theo chứng từ gốc chuyển cho kế toán ghi sổ kế toán.

Khi lập phiếu thu phải ghi rõ số phiếu và ngày, tháng, năm lập phiếu.

 • Dòng “Họ và tên người nộp tiền”: Ghi rõ họ tên người nộp tiền.
 • Dòng “Địa chỉ”: Ghi rõ địa chỉ người nộp tiền.
 • Dòng “Lý do thu”: Ghi rõ nội dung nộp tiền: Thu tiền bán hàng hóa, sản phẩm; thu tiền tạm ứng còn thừa…
 • Dòng “Số tiền”: Ghi đúng số tiền thu.
 • Dòng “Bằng chữ”: Ghi diễn giải bằng chữ tổng số tiền thu.
 • Dòng “Kèm theo”: Ghi số chứng từ gốc kèm theo (ghi rõ kèm theo hoá đơn số để dễ dàng quản lý và theo dõi).
Tải mẫu phiếu thu |Link tải GG drive

Mẫu phiếu thu

 2022Download

 • Đánh giá
 • Các phiên bản (20)

Download Mẫu phiếu thu – Chứng từ thu tiền mặtMẫu phiếu thu được xuất hiện nhiều trong doanh nghiệp, được bộ phận kế toán tạo ra liên quan tới tiền mặt, ngoại tệ nhằm thể hiện quá trình giao dịch đã hoàn thành. Do đó, nếu bạn đang làm kế toán thì việc cập nhật mẫu phiếu thu mới theo thông tư 200/2014/TT-BTC, 133/2016/TT-BTC và thông tư 132/2018/TT-BTC là điều cần thiết.
Quảng cáo

Xem thêm:  Bản cam kết giữa phụ huynh và nhà trường |Link tải GG drive

Mẫu phiếu thu được xem là biểu mẫu, chứng từ hợp pháp được bộ phận kế toán sử dụng hàng ngày nhằm ký nhận là đối tác, khách hàng đã hoàn thành khoản tiền cho sản phẩm/dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp. Nếu bạn đang cần mẫu phiếu thu đúng chuẩn theo thông tư thì cùng xem bài viết sau đây. 

Mẫu phiếu thu theo thông tư 200

Tải mẫu phiếu thu |Link tải GG drive

Mẫu phiếu thu theo thông tư 133

Tải mẫu phiếu thu |Link tải GG drive

Mẫu phiếu thu theo quyết định 48

Tải mẫu phiếu thu |Link tải GG drive

Mẫu số 1
Tải mẫu phiếu thu |Link tải GG drive
Tải mẫu phiếu thu |Link tải GG drive
Tải mẫu này TẠI ĐÂY
Mẫu số 2
Tải mẫu phiếu thu |Link tải GG drive
Tải mẫu này TẠI ĐÂY
Mẫu số 3
Tải mẫu phiếu thu |Link tải GG drive
Tải mẫu này TẠI ĐÂY
Mẫu số 4
Tải mẫu phiếu thu |Link tải GG drive
Tải mẫu này TẠI ĐÂY
Mẫu số 5
Tải mẫu phiếu thu |Link tải GG drive
Tải mẫu này TẠI ĐÂY
Mẫu số 6
nhanh chóng lắp ráp theo các quy định 15
nhanh chóng lắp ráp theo các quy định 15
Tải mẫu này TẠI ĐÂYMẫu phiếu thu cũng được sử dụng thường xuyên trong bộ phận kế toán

Giống như phiếu chi, mẫu phiếu thu cũng được sử dụng thường xuyên trong bộ phận kế toán. Phiếu thu giống như văn bản có tính pháp lý, làm căn cứ xác nhận việc thu tiền và các giao dịch liên quan tới tiền. Các bạn cùng tham khảo mẫu phiếu thu chuẩn theo Thông tư 133/2016/TT-BTC và 200/2014/TT-BTC để làm phiếu thu đúng chuẩn.

Mẫu phiếu thu bao gồm những nội dung gì, cách viết mẫu phiếu thu như thế nào sẽ được Taimienphi.vn hướng dẫn chi tiết dưới đây để bạn đọc tham khảo và nắm được các thông tin cần thiết cho quá trình làm việc của mình. Với những bạn đang làm công việc kế toán hay các bạn sinh viên học chuyên ngành kế toán thì việc cập nhật, bổ sung các thông tin quan trọng về phiếu thu là rất cần thiết.

Mẫu phiếu thu là một trong những biểu mẫu thường xuyên được các kế toán sử dụng trong các hoạt động giao dịch tiền mặt tại các doanh nghiệp. Việc sử dụng phiếu thu được xem như một loại chứng từ để xác nhận về việc doanh nghiệp đã thu tiền, lý do thu tiền và số tiền đã thu.

Hiện nay việc sử dụng mẫu phiếu thu tại các doanh nghiệp đều tuân thủ chung mẫu phiếu thu do bộ Tài chính ban hành để đảm bảo sự đồng bộ trong việc quản lý thu chi tiền mặt tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Việc sử dụng phiếu thu là một nghiệp vụ kế toán quan trọng mà tất cả các kế toán đều phải nắm được. Ngoài các kế toán đã có nhiều kinh nghiệm làm việc thì các sinh viên đang học chuyên ngành kế toán hay các kế toán mới ra trường đều phải tìm hiểu về mẫu phiếu thu và cách ghi mẫu phiếu thu để đáp ứng nhu cầu công việc.Có 3 loại mẫu phiếu thu được sử dụng phổ biến 

Có 3 loại mẫu phiếu thu được sử dụng phổ biến nhất là phiếu thu theo Thông tư 200 của bộ Tài chính ngày 22/12/2014, phiếu thu ban hành kèm theo thông tư 133 của bộ Tài chính ngày 26/8/2016 và mẫu phiếu thu ban hành theo quyết định 48 cũng của bộ Tài chính ngày 14/9/2006. Về nội dung thì 3 mẫu phiếu thu này đều tương tự nhau nhưng tùy theo từng trường hợp mà các doanh nghiệp nên lựa chọn để sử dụng sao cho chính xác.

Các kế toán lưu ý khi lập mẫu phiếu thu phải lập thành 3 liên theo đúng quy định. 1 liên sẽ giao cho người nộp tiền, 1 liên lưu ở nơi lập phiếu và 1 liên sẽ dùng để ghi sổ quỹ. Trong mỗi phiếu thu được lập, các kế toán cần ghi rõ tên đơn vị, bộ phận, ngày tháng năm lập phiếu, số quyển, số trang đầy đủ theo đúng nguyên tắc.
 

ẫu phiếu thu là dạng chứng từ hợp pháp được sử dụng nhiều trong các nghiệp vụ kế toán khi phát sinh vấn đề liên quan đến tiền mặt, thể hiện quá trình giao dịch một khoản tiền. Hoặc nó cũng được dùng để ký nhận việc thanh toán tiền cho bên cung cấp hàng hóa. Mẫu phiếu thu này do Bộ tài chính ban hành theo chuẩn chung và bạn có thể tải về để tham khảo và biết chi tiết hơn.

Mẫu phiếu thu hiện nay được sử dụng ở hầu hết các doanh nghiệp, tổ chức hỗ trợ tính minh bạch về tài chính, đồng thời, giấy cần phải có chữ ký của nhiều bên liên quan như giám đốc, kế toán trưởng, người nộp tiền, người lập phiếu, thủ quỹ.

Bên cạnh phiếu thu là mẫu phiếu chi đã có từ trước đó và đã chi bao nhiêu thì sẽ thu về bấy nhiêu, đối với các cá nhân tạm ứng tiền công ty khi thực hiện hoàn ứng phải sử dụng mẫu phiếu chi kèm theo phiếu thu để hoàn thành các thủ tục với công ty.Cách lập phiếu thu

Khi lập phiếu thu phải ghi rõ số phiếu và ngày, tháng, năm lập phiếu,  họ tên người nộp tiềnđịa chỉ người nộp tiền, nội dung nộp tiền: Thu tiền bán hàng hóa, sản phẩm; thu tiền tạm ứng còn thừaNgười lập phiếu cũng phảighi đúng số tiền thusau đódiễn giải bằng chữ tổng số tiền thu, sau cùng hhi số chứng từ gốc kèm theo (ghi rõ kèm theo hoá đơn số để dễ dàng quản lý và theo dõi). Tuy đơn giản nhưng mẫu phiếu thu cũng cần phải được trình bày chuẩn cả về nội dung lẫn hình thức, và cũng không phải ai cũng biết cách viết mẫu phiếu thu chuẩn chỉnh, và ở mỗi doanh nghiệp có thể sẽ có những cách viết mẫu phiếu thu khác nhau mà bạn cần nắm vững.

Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại cũng được sử dụng nhiều trong bộ phận kế toán của các doanh nghiệp, nhằm đảm bảo cho các hoạt động tài chính có căn cứ chính xác nhất, với bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại giúp các nhân viên kế toán làm việc thuận lợi hơn, tiết kiệm thời gian hơn.

Liên quan đến nội dung xin việc, bạn tham khảo đơn xin việc dành cho những cá nhân nào có nhu cầu tìm việc làm, đơn xin việc trình bày nguyện vọng của bản thân muốn được làm việc tại một doanh nghiệp nào đó.

Bạn tham khảo thêm CV xin việc để xem cách trình bày thông tin cá nhân, kinh nghiệm làm việc sao cho khoa học nhất, CV xin việc cần ngắn gọn và súc tích nhưng vẫn đầy đủ và được nhà tuyển dụng hài lòng.Các đặc điểm chính của Mẫu phiếu thu:

– Chứng từ thu tiền mặt
– Thể hiện quá trình giao dịch tiền – hàng đã hoàn thành
– Nội dung đơn giản, theo chuẩn chung của Bộ tài chính
Liên kết tải về – [100 KB]

Bấm vào [Link File] để tải về phần mềm, hoặc tải phiên bản phù hợp phía dướiTải mẫu phiếu thu |Link tải GG drive
[Link File 1]Liên kết dự phòng:[Link File 2][Link Dự phòng 2][Link Dự phòng 3][Link Dự phòng 4]Các phiên bản khác

 • Mẫu phiếu thu 2022 (Bản beta cuối) – 30/12/2021
 • Mẫu phiếu thu 2021 – 12/01/2021
 • Mẫu phiếu thu Mẫu 6 (Bản chuẩn cuối) – 25/05/2020
 • Mẫu phiếu thu Mẫu 5 – 25/05/2020
 • Mẫu phiếu thu Mẫu 4 – 25/05/2020
 • Mẫu phiếu thu Mẫu 3 – 25/05/2020
 • Mẫu phiếu thu Mẫu 2 – 25/05/2020
 • Mẫu phiếu thu Mẫu 1 – 25/05/2020
 • Mẫu phiếu thu 2020 – 17/02/2020
 • Mẫu phiếu thu Theo thông tư 132 – 29/08/2019
 • Mẫu phiếu thu 2019 – 20/03/2019
 • Mẫu phiếu thu Theo thông tư 200 – 04/07/2017
 • Mẫu phiếu thu Theo thông tư 133 – 15/06/2017
 • Mẫu phiếu thu 2017 – 10/06/2017
 • Mẫu phiếu thu Theo quyết định 48 – 04/06/2017
 • Mẫu phiếu thu Theo quyết định 15 – 04/05/2017
 • Mẫu phiếu thu bằng Excel – 04/07/2010
 • Mẫu phiếu thu File Excel – 17/04/2009
 • Mẫu phiếu thu File Word – 04/07/2007
 • Mẫu phiếu thu 01 – TT – 20/03/2006
Xem thêm:  Tại mẫu đơn xin việc file word mới nhất |Link tải GG drive

Bài viết liên quan

 • Tải mẫu phiếu thu |Link tải GG driveCách tạo mẫu phiếu thu trên WordBài viết dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu và hướng dẫn bạn biết cách tạo mẫu phiếu thu trên Word mới nhất theo thông tư 133 của Bộ tài chính. Mời bạn cùng theo dõi.
 • Tải mẫu phiếu thu |Link tải GG driveCách tạo mẫu phiếu thu chi tự độngĐể tạo Mẫu phiếu thu chi tự động cũng như thao tác thực hiện nhập số liệu cho Mẫu phiếu thu chi sẽ thật đơn giản và dễ thực hiện nếu như bạn thao tác theo hướng dẫn của Taimienphi.vn trong bài viết
 • Tải mẫu phiếu thu |Link tải GG driveCách tạo mẫu phiếu thu trong ExcelBài viết tiếp theo hôm nay, Taimienphi.vn sẽ giới thiệu và hướng dẫn bạn cách tạo mẫu phiếu thu trong Excel mới nhất theo thông tư 133 của Bộ tài chính. Mời bạn cùng theo dõi.
 • Tải mẫu phiếu thu |Link tải GG driveMột số lưu ý khi viết Mẫu phiếu thu thập thông tin dân cưĐể có thể hoàn thành mẫu phiếu thu nhập thông tin dân cư dễ dàng và nhanh chóng, đáp ứng đúng yêu cầu của cơ quan chức năng về công tác xây dựng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư các bạn hãy cùng tham khảo một số những lưu ý dưới đây nhé, chắc chắn những lưu ý khi viết Mẫu phiếu thu thập thông tin dân cư sẽ giúp các bạn hoàn thiện và cung cấp thông tin nhanh chóng, dễ dàng nhất.
 • Tải mẫu phiếu thu |Link tải GG driveHướng dẫn kê khai phiếu thu thập thông tin dân cư dễ dàng nhấtGần đây việc kê khai thông tin dân cư được các cơ quan và địa phương đang tích cực tiến hành, chịnh vì thế để đáp ứng được nhu cầu công việc, chấp hành đúng thông tư, hoàn thành việc cung cấp thông tin các bạn hãy cùng tham khảo những hướng dẫn kê khai phiếu thu thập thông tin dân cư được chúng tôi cập nhật chi tiết dưới đây nhé.
 • Tải mẫu phiếu thu |Link tải GG driveChuyển tiền chứng khoán MBBankGiới thiệu 2 cách chuyển tiền chứng khoán MBBank, hỗ trợ người dùng chuyển tiền từ tài khoản thanh toán MBBank sang tài khoản chứng khoản chứng khoán MBS theo cách nhanh chóng, chính xác và thuận tiện nhất.
 • Tải mẫu phiếu thu |Link tải GG driveThủ tục chứng minh tài chính du học MỹLàm thủ tục chứng minh tài chính du học Mỹ là một trong những điều quan trọng quyết định tới việc bạn có thực hiện được ước mơ đi du học tại Mỹ của mình không. Do đó, thủ tục và chứng minh tài chính du học Mỹ cần bao nhiêu tiền sẽ được Taimienphi.vn chia sẻ ở dưới đây.
 • Tải mẫu phiếu thu |Link tải GG driveMicrosoft Excel cung cấp dữ liệu chứng khoán thời gian thựcMột năm trước, Microsoft đã ra mắt Stocks (chứng khoán) – kiểu dữ liệu kết nối qua đám mây trên Excel, cung cấp phương thức thu thập thông tin dễ dàng hơn về một loại chứng khoán bất kỳ, bao gồm giá, biến động, tiền tệ và nhiều loại thông tin khác mà không cần rời khỏi ứng dụng để tìm kiếm ở nguồn bên ngoài, giờ đây, Microsoft công bố đã hợp tác mới với Nasdaq và nhà cung cấp thông tin thị trường tài chính Refinitiv trong việc mở rộng tính năng của kiểu dữ liệu Stocks.
 • Tải mẫu phiếu thu |Link tải GG driveThủ tục vay tiền tại FE CreditChi tiết thủ tục vay tiền tại FE Credit, hỗ trợ người dùng vay tiền trả góp tại FE Credit nhanh chóng, linh hoạt với lãi suất thấp, số tiền vay dao động từ 10-100 triệu/ lần vay mà không cần tài sản thế chấp hay thẩm định tài sản.
 • Tải mẫu phiếu thu |Link tải GG driveStartCom sắp đóng cửa, tất cả chứng chỉ sẽ bị thu hồi vào năm 2020StartCom sắp đóng cửa, tất cả chứng chỉ sẽ bị thu hồi vào năm 2020 sau khi họ thông báo rằng họ sẽ đóng cửa vào năm 2020, đồng thời sẽ ngừng cung cấp các chứng chỉ bảo mật cho trình duyệt mới từ cuối
 • Tải mẫu phiếu thu |Link tải GG driveXem MBS bảng giá chứng khoán trực tuyến ở đâu?Tham gia đầu tư chứng khoán tại công ty chứng khoán MBS, bạn đang cần một công cụ để cập nhật, theo dõi sát sao giá của từng loại cổ phiếu trong thời gian thực? Dưới đây là link xem MBS bảng giá chứng khoán trực tuyến chi tiết, giúp bạn tìm được mẹo tốt nhất để giá cổ phiếu trên thị trường và gia tăng cơ hội đầu tư, tăng trưởng tài chính cá nhân.
 • Tải mẫu phiếu thu |Link tải GG driveTriệu chứng bệnh Corona, dấu hiệu phát hiệnCác triệu chứng bệnh Corona hay Covid 19, cách phòng chống bệnh đang được nhiều người quan tâm và tìm hiểu hiện nay. Virus Corona đang khiến cho người dân hoang mang khi bệnh này được xem là dễ lây nhiễm, gây viêm phổi cấp, nguy hiểm, chưa có thuốc. Các bạn cần phòng chống để đảm bảo sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.
 • Tải mẫu phiếu thu |Link tải GG driveCách mở thẻ tín dụng không cần chứng minh thu nhậpHiện nay, có nhiều ngân hàng triển khai nhiều cách mở thẻ tín dụng không cần chứng minh thu nhập nhằm đáp ứng nhu cầu làm thẻ tín dụng cả mọi khách hàng. Trong đó, hình thức mở thẻ tín dụng bằng sổ

Mẫu phiếu thu – Kho hình ảnh

Tải mẫu phiếu thu |Link tải GG drive
Tải mẫu phiếu thu |Link tải GG drive

 The introduction and usage instructions for the Receipt Sample software are compiled to help you get more information for your reference. It is completely free to download the sample receipt form, you can read more about it in the “Terms and Conditions” section. “.
Guide Versions

   Download

Collection form 2022

Related & Similar Software

 • How to write a receipt form 3/5 Instructions for writing a receipt formTải mẫu phiếu thu |Link tải GG drive

Top downloads

 1. Sample collection of resolutions of the 6th Central Committee, term 12
 2. Sample receipts
 3. authorization letter
 4. General report form
 5. Unscheduled additional personnel report
 6. Sample review form for civil servants
 7. Minutes of capital contribution to establish joint stock company
 8. Sample report of construction site inspection

Click on the file below
To install the software

Tải mẫu phiếu thu |Link tải GG drive

Focus

Lời chúc năm mới 2022, câu chúc tết Nhâm Dần ngắn gọn hay, ý nghĩaTop 16 phần mềm giả lập Android trên máy tínhTải mẫu phiếu thu |Link tải GG drive

Download Mẫu phiếu thu… 

Bấm vào [Link File] để tải về phần mềm, hoặc tải phiên bản phù hợp phía dướiTải mẫu phiếu thu |Link tải GG drive
[Link File 1]Liên kết dự phòng:[Link File 2][Link Dự phòng 2][Link Dự phòng 3][Link Dự phòng 4]

Tải các phiên bản khác

 • Mẫu phiếu thu 2022 (Bản beta cuối) – 30/12/2021
 • Mẫu phiếu thu 2021 – 12/01/2021
 • Mẫu phiếu thu Mẫu 6 (Bản chuẩn cuối) – 25/05/2020
 • Mẫu phiếu thu Mẫu 5 – 25/05/2020
 • Mẫu phiếu thu Mẫu 4 – 25/05/2020
 • Mẫu phiếu thu Mẫu 3 – 25/05/2020
 • Mẫu phiếu thu Mẫu 2 – 25/05/2020
 • Mẫu phiếu thu Mẫu 1 – 25/05/2020
 • Mẫu phiếu thu 2020 – 17/02/2020
 • Mẫu phiếu thu Theo thông tư 132 – 29/08/2019
 • Mẫu phiếu thu 2019 – 20/03/2019
 • Mẫu phiếu thu Theo thông tư 200 – 04/07/2017
 • Mẫu phiếu thu Theo thông tư 133 – 15/06/2017
 • Mẫu phiếu thu 2017 – 10/06/2017
 • Mẫu phiếu thu Theo quyết định 48 – 04/06/2017
 • Mẫu phiếu thu Theo quyết định 15 – 04/05/2017
 • Mẫu phiếu thu bằng Excel – 04/07/2010
 • Mẫu phiếu thu File Excel – 17/04/2009
 • Mẫu phiếu thu File Word – 04/07/2007
 • Mẫu phiếu thu 01 – TT – 20/03/2006

Danh mục: Biểu mẫu > Mẫu biên bản > Mẫu phiếu thu

Bài viết liên quan Mẫu phiếu thu

 • Tải mẫu phiếu thu |Link tải GG driveCách tạo mẫu phiếu thu trên WordBài viết dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu và hướng dẫn bạn biết cách tạo mẫu phiếu thu trên Word mới nhất theo thông tư 133 của Bộ tài chính. Mời bạn cùng theo dõi.
 • Tải mẫu phiếu thu |Link tải GG driveCách tạo mẫu phiếu thu chi tự độngĐể tạo Mẫu phiếu thu chi tự động cũng như thao tác thực hiện nhập số liệu cho Mẫu phiếu thu chi sẽ thật đơn giản và dễ thực hiện nếu như bạn thao tác theo hướng dẫn của Taimienphi.vn trong bài viết
 • Tải mẫu phiếu thu |Link tải GG driveCách tạo mẫu phiếu thu trong ExcelBài viết tiếp theo hôm nay, Taimienphi.vn sẽ giới thiệu và hướng dẫn bạn cách tạo mẫu phiếu thu trong Excel mới nhất theo thông tư 133 của Bộ tài chính. Mời bạn cùng theo dõi.
 • Tải mẫu phiếu thu |Link tải GG driveMột số lưu ý khi viết Mẫu phiếu thu thập thông tin dân cưĐể có thể hoàn thành mẫu phiếu thu nhập thông tin dân cư dễ dàng và nhanh chóng, đáp ứng đúng yêu cầu của cơ quan chức năng về công tác xây dựng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư các bạn hãy cùng tham khảo một số những lưu ý dưới đây nhé, chắc chắn những lưu ý khi viết Mẫu phiếu thu thập thông tin dân cư sẽ giúp các bạn hoàn thiện và cung cấp thông tin nhanh chóng, dễ dàng nhất.
 • Tải mẫu phiếu thu |Link tải GG driveHướng dẫn kê khai phiếu thu thập thông tin dân cư dễ dàng nhấtGần đây việc kê khai thông tin dân cư được các cơ quan và địa phương đang tích cực tiến hành, chịnh vì thế để đáp ứng được nhu cầu công việc, chấp hành đúng thông tư, hoàn thành việc cung cấp thông tin các bạn hãy cùng tham khảo những hướng dẫn kê khai phiếu thu thập thông tin dân cư được chúng tôi cập nhật chi tiết dưới đây nhé.
 • Tải mẫu phiếu thu |Link tải GG driveChuyển tiền chứng khoán MBBankGiới thiệu 2 cách chuyển tiền chứng khoán MBBank, hỗ trợ người dùng chuyển tiền từ tài khoản thanh toán MBBank sang tài khoản chứng khoản chứng khoán MBS theo cách nhanh chóng, chính xác và thuận tiện nhất.
 • Tải mẫu phiếu thu |Link tải GG driveThủ tục chứng minh tài chính du học MỹLàm thủ tục chứng minh tài chính du học Mỹ là một trong những điều quan trọng quyết định tới việc bạn có thực hiện được ước mơ đi du học tại Mỹ của mình không. Do đó, thủ tục và chứng minh tài chính du học Mỹ cần bao nhiêu tiền sẽ được Taimienphi.vn chia sẻ ở dưới đây.
 • Tải mẫu phiếu thu |Link tải GG driveMicrosoft Excel cung cấp dữ liệu chứng khoán thời gian thựcMột năm trước, Microsoft đã ra mắt Stocks (chứng khoán) – kiểu dữ liệu kết nối qua đám mây trên Excel, cung cấp phương thức thu thập thông tin dễ dàng hơn về một loại chứng khoán bất kỳ, bao gồm giá, biến động, tiền tệ và nhiều loại thông tin khác mà không cần rời khỏi ứng dụng để tìm kiếm ở nguồn bên ngoài, giờ đây, Microsoft công bố đã hợp tác mới với Nasdaq và nhà cung cấp thông tin thị trường tài chính Refinitiv trong việc mở rộng tính năng của kiểu dữ liệu Stocks.
 • Tải mẫu phiếu thu |Link tải GG driveThủ tục vay tiền tại FE CreditChi tiết thủ tục vay tiền tại FE Credit, hỗ trợ người dùng vay tiền trả góp tại FE Credit nhanh chóng, linh hoạt với lãi suất thấp, số tiền vay dao động từ 10-100 triệu/ lần vay mà không cần tài sản thế chấp hay thẩm định tài sản.
 • Tải mẫu phiếu thu |Link tải GG driveStartCom sắp ngừng hoạt động, tất cả các chứng chỉ sẽ bị thu hồi vào năm 2020.
 • Tải mẫu phiếu thu |Link tải GG driveTôi có thể xem bảng giá các chương trình khuyến mãi của MBS trực tuyến ở đâu? Cùng đầu tư vào cổ phiếu của Công ty Chứng khoán MBS, bạn cần một công cụ cập nhật và theo dõi kỹ giá từng loại cổ phiếu theo thời gian thực? Đây là liên kết để xem bảng giá cổ phiếu MBS trực tuyến chi tiết sẽ giúp bạn tìm ra các mẹo định giá cổ phiếu tốt nhất trên thị trường và tăng cơ hội đầu tư cũng như tăng trưởng tài chính cá nhân.
 • Tải mẫu phiếu thu |Link tải GG driveTriệu chứng bệnh Corona, dấu hiệu nhận biết bệnh Corona hay Covid 19 và cách phòng tránh bệnh đang được nhiều người quan tâm tìm hiểu hiện nay. Virus corona khiến người dân hoang mang khi cho rằng căn bệnh này dễ lây lan, gây viêm phổi cấp tính và nguy hiểm, chưa có thuốc chữa. Bạn cần phòng tránh để đảm bảo sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.
 • Tải mẫu phiếu thu |Link tải GG driveCách Mở Thẻ Tín Dụng Không Cần Chứng Minh Thu Nhập Hiện nay có rất nhiều ngân hàng áp dụng nhiều hình thức mở thẻ tín dụng không cần chứng minh thu nhập để đáp ứng nhu cầu của mọi đối tượng khách hàng. Trong đó hình thức mở thẻ tín dụng có sổ

Các tính năng của mẫu biên nhận Nếu bạn không thể tải xuống mẫu biên nhận, hãy thử tắt phần mềm quản lý tải xuống. Nếu tệp vẫn không tải, hãy kiểm tra cài đặt tường lửa trên máy tính của bạn. Xem “Hướng dẫn tải xuống” để biết thêm thông tin về cách giải quyết vấn đề này.

Trong trình duyệt Chrome:

Bước 1: Khi bạn nhấp vào nút bắt đầu “bắt đầu tải xuống”… Chrome sẽ tự động tải xuống tệp cài đặt mẫu biên nhận.

Bước 2: Khi Chrome tải xong, trên góc trái màn hình sẽ xuất hiện biểu tượng tệp mẫu biên lai, đây chính là tệp bạn muốn tải về.
Hoặc bạn có thể nhấn cùng lúc 2 phím Ctr + J để hiển thị file đã tải lên.
Bạn bấm vào biểu tượng này, một cửa sổ hiện ra, bấm vào nút “Run” để bắt đầu cài đặt.

Với trình duyệt Firefox:

Bước 1: Khi click vào nút “Start Download” … Firefox sẽ hiện ra cửa sổ xác nhận download file, click vào “Save As” để tải mẫu biên nhận về máy. Nếu bạn đang sử dụng phiên bản Firefox
> 20, bạn có thể nhấp vào góc trên cùng bên phải của cửa sổ Firefox để xem tiến trình tải xuống.

Bước 2: Định vị tệp: – Bạn có thể nhấp vào góc trên cùng bên phải của Firefox để tìm tệp mẫu biên nhận đã tải xuống hoặc
bạn có thể nhấn đồng thời cả hai phím Ctr + J để hiển thị tệp đã tải xuống. Nhấp vào biểu tượng này. , một cửa sổ hiện ra, bạn nhấn vào “Run” để bắt đầu cài đặt.

Tiếp tục nhấp vào “Cài đặt”, “Tiếp theo” để cài đặt chương trình.
Phần mềm bạn nên thử

 • Cách viết mẫu biên nhận   3/5   Hướng dẫn viết mẫu biên nhậnTải mẫu phiếu thu |Link tải GG drive

Phần mềm mới

 • Mẫu bảng thời gian hàng ngày
 • Biểu mẫu Báo cáo Thành tích Cá nhân của Giáo viên
 • Ban kiểm soát nhân viên
 • Thư bảo lãnh của nhân viên
 • Trả mẫu đăng ký quy mô
Tải mẫu phiếu thu |Link tải GG drive

Mẫu biên nhận Phiếu   tiếp nhận theo thông tư 133, 200, 107

Google dịch

văn bản gốc

Phiên bảnGuideContribute để cải thiện các bản dịch


Video Tải mẫu phiếu thu |Link tải GG drive

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết Tải mẫu phiếu thu |Link tải GG drive!. 123DocX hi vọng đã mang đến thông tin hữu ích cho bạn. Xem thêm các bài viết cùng danh mục Biểu Mẫu – Văn Bản. Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết này cho nhiều người được biết. 123DocX chúc bạn ngày vui vẻ

Xem thêm:  Bản cam kết 02/ck-tncn |Link tải GG drive

123 Doc